Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Katarzyna Stokowiec

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water Supply and Sanitary Installations
Position: pracwnik naukowo-dydaktyczny
E-mail: kstokowiec@tu.kielce.pl
Address: al. 1000-lecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 829
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Procesy wymiany ciepła i masy
Termowizja
Instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne
Pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych
Procesy wymiany fazowej
Heat and mass transfer
Thermography
Heating, ventilation and air conditioning systems
Renewable energy sources
Phase change processes
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
badania materiałów zmiennofazowychphase change materials research
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brakno
Informacje dodatkoweAdditional information
1) Orzechowski T., Stokowiec K.: Magazynowanie energii solarnej na przykładzie zasobnika z parafiną. INSTAL - teoria i praktyka w instalacjach. 4 (317) 2010, str. 28-34. ISSN 1640-8160.
2) Orzechowski T., Stokowiec K.,Tyburczyk A.: Effectiveness of a fin with capillary porous coating in ethanol pool boiling. Workshop: Computational Methods for Multiphase Flows. Book of Abstracts and Lecture Support Wieżyca k. Gdańska 12-14.06.2011, p. 45.
3) Orzechowski T., Stokowiec K.: Analiza pracy akumulatora ciepła w układzie kolektora słonecznego, str 129-136. Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska - pod redakcją Sergeya Anisimova, Jana Danielewicza, Edwarda Szczechowiaka, Grzegorza Bartnickiego, Marcina Klimczaka. Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011. ISBN 978-83-929704-3-9.
4) Orzechowski T., Stokowiec K.: Solar energy storage on the example of a paraffin tank, TRANSCOM 2011: 9-th European Conference of Young Research and Scientific Workers, Zilina 27.06-29.06, 2011 - Slovak Republic. Ed. by Alan Vaško, Peter Brida, Copyright by University of Žilina.
5) Orzechowski T., Stokowiec K.: Heat storage tank operation with a phase change bed-numerical calculations, the 15th Conference for Junior Researchers Science for Future, Engineering Systems for Building, p. 93-97 ISSN 2029-7157
6) Orzechowski T., Stokowiec K.: Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - przegląd stosowanych materiałów, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja Nr 1, Tom 44, s. 3-7 2013
7) Orzechowski T., Stokowiec K.: Heat pump COP improvement by solar system cooperation, TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic
8) Orzechowski T., Stokowiec K.: Free convection on a refrigerator’s condenser. EPJ Web of Conferences: Experimental Fluid Mechanics 2013, Kutná Hora 19th -22rd November 2013, pp. 530-534.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
heat and mass transfer, phase change processes, solar energy

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl