Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnics, Geomatics and Waste Management
Position: profesor zwyczajny
E-mail: jszewczyk@tu.kielce.pl
Address: Obopólna 3/36, 30-069 Kraków
Phone number:662845958
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
geodezja i kartografia
geodezja górnicza
geometryzacja złóż
geostatystyka
geodesy and cartography
mine surveying
geometry of deposits
geostatistics
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
rosyjski
Polish
English
Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ekspertyzy z zakresu wpływu eksploatacji górniczej
interpretacja wyników pomiarów deformacji powierzchni i budowli
zastosowania przyrządów laserowych w geodezji i górnictwie
zastosowanie pomiarów GNSS w geodezji
bazy danych i systemy informatyczne dla kopalń
geostatystyczne analizy rezultatów pomiarów
expertises in the field of mining exploitation influences
interpretations of the results of measurements of surface and structures deformations
the using of laser instruments in surveying and mining
the use of GNSS in surveying
the database and information systems for mines
geostatistical analysis of the measurement results
Informacje dodatkoweAdditional information
110 publikacji, w tym 5 książkowych110 articles including 5 books
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.21 Production Engineering
5.23 Geodesy and Cartography

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl