Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Małgorzata Widłak

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: adiunkt
E-mail: mwidlak@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424807
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
glin, toksyczne formy glinu, analiza specjacyjna, kwasowość glebyaluminum, toxic forms of aluminum, speciation analysis, the acidity of the soil
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
chromatografChromatograph
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski; angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
oznaczenie pH gleby, węgla organicznego, wybranych kationów i anionów wstępujących w warstwie mineralnej gleby, Determination of pH of the soil, the organic carbon, of cations and anions selected uplink mineral layer of soil
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Widłak M, Ocena zawartości glinu wymiennego i wybranych parametrów gleb województwa świętokrzyskiego; Proccedings of ECOpole 2013; 7 (1);
2. Widłak M, Evaluation of Exchangeable Aluminium Content and Selected Soil Parameters
of Swietokrzyskie Province; ECOL CHEM ENG A ; 2013; 20 (7-8);
3. Widłak M, Widłak A, Environmental determination of aluminium in soil; Archives of Waste Management and Environmental Protectiom; 2013; 15 (4);
4. Widłak M. Rocznik Świętokrzyski, Ser. B - Nauki Przyr. 2011;32;
1. Widłak M, Ocena zawartości glinu wymiennego i wybranych parametrów gleb województwa świętokrzyskiego; Proccedings of ECOpole 2013; 7 (1);
2. Widłak M, Evaluation of Exchangeable Aluminium Content and Selected Soil Parameters of Swietokrzyskie Province; ECOL CHEM ENG A ; 2013; 20 (7-8);
3. Widłak M, Widłak A, Environmental determination of aluminium in soil; Archives of Waste Management and Environmental Protectiom; 2013; 15 (4);
4. Widłak M. Rocznik Świętokrzyski, Ser. B - Nauki Przyr. 2011;32;
Słowa kluczoweDziedziny nauki
gleba mineralna, pH, kwasowość gleby, glin wymienny, materia organiczna
mineral soil, pH, soil acidity, exchangeable aluminum, organic matter
3.4.2 Biogeochemistry
3.4.4 Ecosystem Ecology
3.5.1 Global, Regional, Local Environmental Changes
3.5.8 Environmental Aspects of Air, Water and Soil Pollution
3.10.3 Agricultural Chemistry

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl