Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. dr hab. inż. Czesław Kundera

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanical Technology and Metrology
Position: profesor nadzwyczajny
E-mail: kundera@tu.kielce.pl
Address: Aleja 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424531
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Dynamika i sterowanie maszyn, technologia maszyn, tribologia,
uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń,
modelowanie przepływów i wymiany ciepła,
modelowanie dynamiki układu: uszczelnienie – wał maszyny,
badania właściwości materiałów konstrukcyjnych,
technologie szybkiego prototypowania,
inżynieria odwrotna.
dynamics and control of machine, technology of machine, tribology
seals and sealing technology of machines and devices
modeling of flows and heat transfer
dynamics of system: seal – rotating shaft machine,
study of properties of structural materials,
technologies of rapid prototyping
reverse engineering
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania,
Laboratorium Inżynierii Odwrotnej
Non-conventional Manufacturing Processes Laboratory
Reverse Engineering Laboratory
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielskipolish, russian, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Konsultacje i wparcie w zakresie:
- konstrukcji i badań uszczelnień maszyn i urządzeń,
- modernizacji węzłów uszczelniających,
- technologii budowy maszyn i technik wytwarzania, w tym technologii szybkiego prototypowania.
Consultation and support in the scope:
- construction and testing of seals of machines and devices,
- modernization of sealing systems,
- technology of the mechanical engineering and manufacturing techniques, including rapid prototyping technology.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Autor 5 patentów i 4 zgłoszeń patentowych oraz współautor kolejnych 5 patentów.
Wykaz na stronie: http://patenty.tu.kielce.pl/
http://patenty.tu.kielce.pl/
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor 139 publikacji, w tym 43 publikacje indywidualne oraz 2 monografie i 1 podręcznik akademicki.
Wykaz na stronie: http://www.dorobek.tu.kielce.pl/publikacje/
http://www.dorobek.tu.kielce.pl/publikacje
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Dynamika maszyn wirnikowych,
Konstrukcja i technologia uszczelnień,
Technika uszczelniania,
Technologie szybkiego prototypowania

Dynamics of rotating machinery, design and technology of seals, sealing technology, technologies of rapid prototyping
5.1 Mechanics
5.3 Machine Technology
5.4 Mechanical Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl