Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Filip Rudziński

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electronics and Intelligent Systems
Position: Adiunkt
E-mail: f.rudzinski@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia P.P. 7, 25-549 Kielce
Phone number:+48 41 34 24 190
Strony WWW:https://weaii.tu.kielce.pl/weaii/wydzial/struktura-wydzialu/katedra-informatyki-elektroniki-i-elektrotechniki/zaklad-informatyki-i-elektroniki/  ·  http://scholar.google.pl/citations?user=pTDtPFMAAAAJ
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Sztuczna inteligencja, inteligencja obliczeniowa, sztuczne sieci neuronowe, systemy rozmyte, algorytmy ewolucyjne.Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura:
 • Stacja robocza o wysokiej wydajności obliczeniowej (8 procesorów Intel Core2 Quad Extreme QX9775 3.2GHz funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 16GB RAM).
 • Serwer o wysokiej wydajności obliczeniowej (48 procesorów AMD Opteron 8439SE 2.8GHz funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 64GB RAM).
 • 19 stacji obliczeniowych (Intel Core i5-750, 8GB RAM) oraz serwer (8 procesorów Intel Xeon E5520, funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 16GB RAM) połączonych w sieci LAN FastEthernet w jeden klaster obliczeniowy.
 • Programowalne, inteligentne kamery przemysłowe wraz z oprzyrządowaniem i specjalistycznym oprogramowaniem firmy Matrox – Matrox Imaging, dedykowanym do tworzenia i rozwijania aplikacji z zakresu maszynowego widzenia.
 • Specjalizowane kamery CCD o rozszerzonym zakresie czułości spektralnej do opracowywania zaawansowanych aplikacji z zakresu przetwarzania obrazów, w tym obrazów wąsko- i wielospektralnych w aplikacjach z zakresu maszynowego-widzenia.
Oprogramowanie:
 • Platformy Matlab i Simulink firmy The Mathworks, Inc. wraz z obszernym zestawem specjalizowanych bibliotek i narzędzi projektowych (Toolboxes & Blocksets) dla specjalistów wielu dziedzin, w tym zwłaszcza dla architektów systemów IT, projektantów algorytmów DSP i inżynierów systemów wbudowanych.

Szczegółowe informacje o aparaturze i oprogramowaniu dostępne są na stronach WWW projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
-
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
 • Projektowanie i realizacja oprogramowania komputerowego wykorzystującego metody sztucznej inteligencji (w tym sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne oraz teorię zbiorów i logiki rozmytej) w zastosowaniach m.in. do budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji.
 • Projektowanie i realizacja systemów identyfikacji, rozpoznawania i zdalnej inspekcji z wykorzystaniem technik cyfrowego przetwarzania obrazów (w tym detekcja i rozpoznawanie twarzy, tablic rejestracyjnych).
 • Design and development of computer software using artificial intelligence methods (including artificial neural networks, genetic algorithms and the theory of fuzzy sets and fuzzy logic) to build, among others, intelligent decision support systems.
 • Design and implementation of identification, recognition and remote inspection systems using the techniques of digital image processing (including face detection and recognition, license plate recognition).
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
--
Informacje dodatkoweAdditional information
Stopnie naukowe i tytuł naukowy:
 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, nadany w dniu 28.03.2019r. przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
 2. Stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka (specjalność: sztuczna inteligencja), nadany w dniu 24.11.2006r. przez Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.(*1).
 3. Tytuł magistra inżyniera w dyscyplinie elektrotechnika (specjalność: telekomunikacja), uzyskany w 2000r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej.
 4. (*1) rozprawa doktorska została obroniona z wyróżnieniem.

Przebieg pracy zawodowej:
(stanowisko – daty – instytucja/wydział)
 1. Adiunkt – od 1.02.2007 do dziś – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
 2. Asystent – od 9.10.2000 do 31.01.2007 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
 3. Szczegóły na temat pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej – patrz poniżej.

Profile w portalach branżowych:

Publikacje recenzowane:

Publikacje w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR) (tzw. lista filadelfijska) lub lista A MNiSzW:
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Generalized Self-Organizing Maps for Automatic Determination of the Number of Clusters and Their Multiprototypes in Cluster Analysis”. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 29, no. 7, str. 2833-2845, 2018.
  DOI: 10.1109/TNNLS.2017.2704779, JCR, IF2017 = 7.982.
 2. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Interpretable and accurate medical data classification - a multi-objective genetic-fuzzy optimization approach”. Expert Systems with Applications, vol. 71, str. 26-39, 2017.
  DOI: 10.1016/j.eswa.2016.11.017, JCR, IF2017 = 3.768.
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “A multi-objective genetic optimization for fast, fuzzy rule-based credit classification with balanced accuracy and interpretability”. Applied Soft Computing, vol. 40, str. 206-220, 2016.
  DOI: 10.1016/j.asoc.2015.11.037, JCR, IF2016 = 3.541.
 4. F. Rudziński: “A multi-objective genetic optimization of interpretability-oriented fuzzy rule-based classifiers”. Applied Soft Computing, vol. 38, str. 118-133, 2016.
  DOI: 10.1016/j.asoc.2015.09.038, JCR, IF2016 = 3.541.
 5. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Handling fuzzy systems’ accuracy-interpretability trade-off by means of multi-objective evolutionary optimization methods–selected problems”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, vol. 63, no. 3, str. 791-798, 2015.
  DOI: 10.1515/bpasts-2015-0090, JCR, IF2015 = 1.087.
 6. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “A modified Pittsburg approach to design a genetic fuzzy-rule based classifier from data”. W książce: L. Rutkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Part I, Proceedings of the 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2010)”, 13-17.06.2010, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6113, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, str. 88-96, 2010.
  DOI: 10.1007/978-3-642-13208-7_12.
 7. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “WWW-newsgroup-document clustering by means of dynamic self-organizing neural networks”. W książce: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 9th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2008)”, 22-26.06.2008, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5097, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, str. 40-51, 2008.
  DOI: 10.1007/978-3-540-69731-2_5.
 8. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Cluster analysis via dynamic self-organizing neural networks”. W książce: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 8th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2006)”, 25-29.06.2006, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4029, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, str. 593-602, 2006.
  DOI: 10.1007/11785231_62.
 9. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Application of genetic algorithms and Kohonen networks to cluster analysis”. W książce: L. Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh (Red.) , “Artificial Intelligence and Soft Computing– Proceedings of the 7th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2004)”, 7-11.06.2004, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3070, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, str. 556-561, 2004.
  DOI: 10.1007/978-3-540-24844-6_83, JCR, IF2004 = 0.251.
 10. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Modified Kohonen networks for complex cluster-analysis problems”. W książce: L. Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 7th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2004)”, 7-11.06.2004, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3070, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, str. 562-567, 2004.
  DOI: 10.1007/978-3-540-24844-6_84, JCR, IF2004 = 0.251.

Publikacje w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych (zarejestrowane w bazie Web of Science):
 1. F. Rudziński: “A knowledge discovery from full-text document collections using clustering and interpretable genetic-fuzzy systems”, W książce: Choroś K., Kopel M., Kukla E., Siemiński A. (Red): Multimedia and Network Information Systems. MISSI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 833., Springer, Cham, str. 434-443, 2019.
  DOI: 10.1007/978-3-319-98678-4_44.
 2. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “ECG time series classification via genetic-fuzzy approach based on accuracy-interpretability trade-off optimization”. Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), [a part of IEEE World Congress on Computational Intelligence WCCI 2018], Rio de Janeiro, Brazylia, str. 1761-1768, 8-13.07.2018.
  DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2018.8491663.
 3. M.B. Gorzałczany, J. Piekoszewski, F. Rudziński: “Electricity consumption data clustering for load profiling using generalized self-organizing neural networks with evolving splitting-merging structures”. Proceedings of the 2018 IEEE 27th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Cairns, QLD, Australia, str. 747-752, 13-15.06.2018.
  DOI: 10.1109/ISIE.2018.8433664.
 4. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Heart-disease diagnosis decision support employing fuzzy systems with genetically optimized accuracy-interpretability trade-off”, Proceedings of the 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2017), Honolulu, HI, USA, str. 138-145, 27.11-1.12.2017.
  DOI: 10.1109/SSCI.2017.8280848.
 5. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Time-series-dynamics modeling and forecasting - an accurate and interpretable genetic-fuzzy approach”, W książce: J. Kacprzyk, E. Szmidt, S. Zadrożny, K. Atanassov, M. Krawczak (Red.), “Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017” vol. 2; seria wydawnicza: “Advances in Intelligent Systems and Computing”, vol. 642 (“Proceedings of the 10th Conference of the European-Society-for-Fuzzy-Logic-and-Technology (EUSFLAT 2017) / 16th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN 2017)”, 11-15.09.2017, Warszawa), Springer, Cham, str. 165-175, 2017.
  DOI: 10.1007/978-3-319-66824-6_15.
 6. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “UniProt protein sequence data classification using genetically-optimized fuzzy rule-based systems”, Proceedings of the 2017 Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association (IFSA) and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) (IFSA-SCIS 2017), Otsu, Japonia, 27-30.06.2017.
  DOI: 10.1109/IFSA-SCIS.2017.8305565.
 7. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Classification of Splice-Junction DNA Sequences Using Multi-objective Genetic-Fuzzy Optimization Techniques”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2017)”, 11-15.06.2017, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 10245, Springer-Verlag, Berlin, Cham, str. 638-648, 2017.
  DOI: 10.1007/978-3-319-59063-9_57.
 8. F. Rudziński: “An application of generalized Strength Pareto Evolutionary Algorithm for finding a set of non-dominated solutions with high spread and well-balanced distribution in the logistics facility location problem”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2017)”, 11-15.06.2017, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 10245, Springer-Verlag, Berlin, Cham, str. 439-450, 2017.
  DOI: 10.1007/978-3-319-59063-9_39.
 9. R. Baran, F. Rudziński, A. Zeja: “Face recognition for movie character and actor discrimination based on similarity scores”. Proceedings of the 2016 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI 2016), Las Vegas, USA, str. 1333-1338, 15-17 December 2016.
  DOI: 10.1109/ISIE.2016.7744869.
 10. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, J. Piekoszewski: “Gene expression data clustering using tree-like SOMs with evolving splitting-merging structures”. Proceedings of the 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), [a part of IEEE World Congress on Computational Intelligence 2016 (WCCI 2016)], Vancouver, BC, Kanada, str. 3666-3673, 24-29.07.2016.
  DOI: 10.1109/IJCNN.2016.7727671.
 11. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “An improved multi-objective evolutionary optimization of data-mining-based fuzzy decision support systems”. Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), [a part of IEEE World Congress on Computational Intelligence 2016 (WCCI 2016)], Vancouver, BC, Kanada, str. 2227-2234, 24-29.07.2016.
  DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737970.
 12. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “A multi-objective-genetic-optimization-based data-driven fuzzy classifier for technical applications”. Proceedings of the 2016 IEEE 25th International Symposium on Industrial Electronics (IEEE ISIE 2016), Santa Clara, CA, USA, str. 78-83, 8-10.06.2016.
  DOI: 10.1109/ISIE.2016.7744869.
 13. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, J. Piekoszewski: “Generalized SOMs with splitting-merging tree-like structures for WWW-document clustering”. W książce: J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat (Red.), “Proceedings of the 2015 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) (IFSA-EUSFLAT 2015)”, 30.06-3.07.2015, Gijon, Hiszpania; seria wydawnicza: “Advances in Intelligent Systems Research” Atlantis Press, vol. 89, str. 186-193, 2015.
  DOI: 10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.29.
 14. F. Rudziński: “Finding sets of non-dominated solutions with high spread and well-balanced distribution using generalized Strength Pareto Evolutionary Algorithm”. W książce: J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat (Red.), “Proceedings of the 2015 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) (IFSA-EUSFLAT 2015)”, 30.06-3.07.2015, Gijon, Hiszpania; seria wydawnicza: “Advances in Intelligent Systems Research” Atlantis Press, vol. 89, str. 178-185, 2015.
  DOI: 10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.28.
 15. M.B. Gorzałczany, J. Piekoszewski, F. Rudziński: “Microarray Leukemia gene data clustering by means of generalized self-organizing neural networks with evolving tree-like structures”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Part I, Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2015)”, 14-28.06.2015, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science, vol. 9119, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, str. 15-25, 2015.
  DOI: 10.1007/978-3-319-19324-3_2.
 16. M.B. Gorzałczany, J. Piekoszewski, F. Rudziński: “Generalized tree-like self-organizing neural networks with dynamically defined neighborhood for cluster analysis”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2014)”, Part II, 1-5.06.2014, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science, vol. 8468, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, str. 713-725, 2014.
  DOI: 10.1007/978-3-319-07176-3_62.
 17. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Accuracy vs. interpretability of fuzzy rule-based classifiers: an evolutionary approach”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Swarm and Evolutionary Computation – Proceedings of the International Symposium on Swarm and Evolutionary Computation (SIDE 2012 and EC 2012)” held in conjuction with International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2012), 29.4-3.05.2012, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science, vol. 7269, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, str. 222-230, 2012.
  DOI: 10.1007/978-3-642-29353-5_26.
 18. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Genetic fuzzy rule-based modelling of dynamic systems using time series”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Swarm and Evolutionary Computation – Proceedings of the International Symposium on Swarm and Evolutionary Computation (SIDE 2012 and EC 2012)” held in conjuction with International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2012), 29.4-3.05.2012, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science, vol. 7269, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, str. 231-239, 2012.
  DOI: 10.1007/978-3-642-29353-5_27.
 19. A. Głuszek, M. Kekez, F. Rudziński: “Web traffic prediction with artificial neural networks”. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 5775 (R.S. Romaniuk (Red.) “Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments III”, Bellingham, WA, str. 520-525, 2005.
  DOI: 10.1117/12.610751.
 20. M. Kekez, A. Głuszek, F. Rudziński: “User profiling in WWW network”. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 5775 (R.S. Romaniuk (Red.) “Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments III”, Bellingham, WA, str. 531-534, 2005.
  DOI: 10.1117/12.610758.
 21. F. Rudziński, A. Głuszek, M. Kekez: “Using Kohonen Networks for WWW Document Classification”. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, vol. 5775 (R.S. Romaniuk (Red.) “Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments III”, Bellingham, WA, str. 526-530, 2005.
  DOI: 10.1117/12.610756.

Publikacje w czasopismach naukowych z listy B MNiSzW - część I (w jęz. angielskim):
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Fuzzy modelling of road traffic collision patterns using multi-objective genetic optimization method”. Logistyka, tom 6, str. 4102-4111, 2014.
 2. F. Rudziński, J. Piekoszewski: “The maintenance costs estimation of electrical lines with the use of interpretability-oriented genetic fuzzy rule-based systems”, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 8, str. 43-47, 2013.
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Measurement data in genetic fuzzy modelling of dynamic systems”. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, no. 12, str. 1420-1423, 2010.
 4. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Clustering and filtering of measurement data based on dynamic self-organizing neural networks”. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, no. 12, str. 1416-1419, 2010.

Pozostałe publikacje w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych w Polsce (w jęz. angielskim):
 1. F. Rudziński, A. Głuszek, “Self-organizing neural networks with one-dimensional neighbourhood applied to intelligent web browsers”. ISAT 2008 (29-th International Conference Information Systems Architecture and Technology), Szklarska Poręba, 2008. W książce: L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska (Ed.): Information Systems Architecture and Technology; Designing, Development and Implementation of Information Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, str. 205-212, 2008.
 2. A. Głuszek, F. Rudziński, “Fuzzy rule-based modelling of the web server statistics”. ISAT 2008 (29-th International Conference Information Systems Architecture and Technology), Szklarska Poręba, 2008. W książce: L. Borzemski, A. Grzech, J. Świątek, Z. Wilimowska (Ed.): Information Systems Architecture and Technology; Designing, Development and Implementation of Information Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, str. 181-188, 2008.
 3. F. Rudziński, “Generalized self-organizing neural networks for complex unsupervised classification problems”. Selected Problems of Computer Science, Academic Publishing House EXIT (Proc. of the 1st Polish and International PD Forum - Conference on Computer Science PDFCCS, Łódź-Bronisławów), str. 174-180, 2005.

Pozostałe publikacje w czasopismach naukowych (w jęz. angielskim):
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Application of dynamic self-organizing neural networks to WWW-document clustering”. International Journal of Information Technology and Intelligent Computing (endorsed by IEEE Computational Intelligence Society – Poland Chapter), vol. 1, no. 1, str. 89-101, 2006.

Publikacje w czasopismach naukowych z listy B MNiSzW - część II (w jęz. polskim):
 1. A. Głuszek, M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Optymalizacja przy pomocy roju cząstek bazy reguł klasyfikatora rozmytego”. Logistyka, tom 6, str. 3960-3968, 2014.
 2. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Uogólnione, samoorganizujące się sieci neuronowe w problemach tzw. odkrywania wiedzy w bazach danych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, str. 181-196, 2005.
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Tematyczna klasyfikacja dokumentów WWW z wykorzystaniem oryginalnej metody sztucznej inteligencji”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, str. 165-180, 2005.
 4. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Podstawy algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji funkcji wielu zmiennych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, str. 31-43, 2004.
 5. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Optymalizacja zadania komiwojażera z wykorzystaniem algorytmu genetycznego”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, str. 45-54, 2004.
 6. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński: “Algorytmy genetyczne oraz sieci Kohonena w zagadnieniach wyznaczania skupisk (klastrów) w złożonych zbiorach danych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, str. 55-69, 2004.
 7. F. Rudziński: “Zastosowanie teorii fraktali do kompresji obrazów”. Elektronika, nr 5-6, str. 32-36, 2003.

Rozdziały w książkach (w jęz. polskim):
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Genetyczno-rozmyte podejście do modelowania systemów dynamicznych na podstawie danych”. W książce: K. Malinowski, R. Dindorf (Red.), “Postępy Automatyki i Robotyki”, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Część I, Wydawnictwo PŚk, Kielce, str. 270-284, 2011.

Publikacje w materiałach krajowych konferencji naukowych:
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Genetyczno-rozmyte podejście do modelowania systemów dynamicznych na podstawie danych”. Materiały konferencyjne XVII Krajowej Konferencji Automatyki, KKA’2011, 19-22.06.2011, Kielce-Cedzyna, str. 349-360, 2011.
 2. F. Rudziński, “Przesyłanie obrazów kanałami o małej przepustowości z zastosowaniem kompresji fraktalnej”. Materiały II-giej Studenckiej Konferencji Naukowej “Telekomunikacja w XXI wieku”, Kielce, płyta CD-ROM, 2002.

Podręczniki i skrypty akademickie:
 1. F. Rudziński, D. Wiraszka: “Zbiór zadań z podstaw elektroniki”. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej (materiały pomocnicze i informacyjne nr 141), Kielce, 173 strony, 2004.

Rozprawy:
 1. F. Rudziński: “Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe w zagadnieniach grupowania danych ze szczególnym uwzględnieniem grupowania dokumentów WWW”. Rozprawa doktorska, 231 stron. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 20.11.2006r. (obrona), 24.11.2006r. (nadanie stopnia dr inż. w dyscyplinie informatyka przez Radę Naukową Instytutu), praca obroniona z wyróżnieniem.
 2. F. Rudziński: “Algorytmy genetyczne w problemach optymalizacji - program komputerowy”. Praca magisterska, 118 stron. Politechnika Świętokrzyska, 2000.

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora lub promotora pomocniczego:
 1. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgra inż. Jakuba Piekoszewskiego; rozprawa doktorska w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie informatyka, pt.: “Uogólnione samoorganizujące się sieci neuronowe o drzewopodobnych strukturach w grupowaniu danych ze szczególnym uwzględnieniem danych medycznych opisujących ekspresję genów”. Instyt Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 21.10.2016r. (obrona), 2.12.2016r. (nadanie stopnia dr inż. w dyscyplinie informatyka przez Radę Naukową Instytutu), promotor: prof. dr hab. inż. Marian B. Gorzałczany.

Nagrody i wyróżnienia:

Międzynarodowe:
 • wyróżnienia branżowe:
 1. Wyróżnienie “Outstanding Reviewer Status” wydawnictwa Elsevier za zrealizowane recenzje artykułów naukowych, skierowanych do publikacji w czasopiśmie Applied Soft Computing, 2015.
 2. Wyróżnienie “Recognized Reviewer Status” wydawnictwa Elsevier za zrealizowane recenzje artykułów naukowych, skierowanych do publikacji w czasopiśmie Applied Soft Computing, 2014.
 3. Nagroda “ICAISC’06 Best Presentation Award” przyznana w trakcie konferencji ICAISC 2006 (8-th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 25-29, 2006), przez Prof. L. Rutkowskiego i Prof. L. A. Zadeh’a, za prezentację artykułu “Application of dynamic self-organizing neural networks to WWW-document clustering“ (autorzy: M.B. Gorzałczany, F. Rudziński).

Krajowe:
 • nagrody Rektora:
 1. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za osiągnięcia organizacyjne i naukowe, 2018r.
 2. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, 2012r.
 3. Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne oraz naukowo-badawcze, 2010r.
 4. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za pracę naukowo-badawczą zakończoną rozprawą doktorską, 2006r.

Odznaczenia:
 1. Brązowy Krzyż Zasługi, 2018r.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2012r.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

– Prowadzone zajęcia dydaktyczne:
 • w ramch pracy dydaktycznej prowadzenie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów oraz prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia dydaktyczne obejmowały/obejmują następujące przedmioty: “Systemy inteligentne”, “Podstawy elektroniki”, “Podstawy programowania”, “Podstawy programowania w języku C”, “Język C”, “Pracownia CAD”, “Wstęp do informatyki”, “Bezpieczeństwo systemów komputerowych”, “Programowanie obiektowe (JAVA)”, “Programowanie obiektowe C++”, “Złożone struktury danych”.

– Opracowane pomoce dydaktyczne:
 • współautorstwo 1 skryptu akademickiego (materiały pomocnicze i informacyjne – 173 strony druku) – patrz Podręczniki i skrypty akademickie,
 • opracowanie cyklu wykładów multimedialnych do przedmiotu “Podstawy informatyki” w ramach projektu “Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu”. Nr umowy: UDA-POKL 04.01.01.–175/08-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Priorytet IV. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1) – cykl obejmuje sześć wykładów pt.: “Część I – Teoretyczne wprowadzenie do informatyki – elementy informacji, struktury danych i algorytmika”,
 • opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych oraz prezentacji multimedialnych do prowadzonych przedmiotów.
 • opracowanie oprogramowania do przedmiotów “Systemy inteligentne”(edytory danych, symulatory sztucznych sieci neuronowych), “Język C”, “Podstawy programowania w języku C”,“Programowanie obiektowe C++” (środowisko/edytor kodu do programowania).

Działalność organizacyjna:

– Kierowanie działalnością naukową i dydaktyczną:
 • kierownik zespołów realizujących projekty w ramach własnych prac badawczych,
 • okresowe pełnienie funkcji opiekuna roku, studiów dziennych i zaocznych, na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka.

– Udział w pracach organów i ciał opiniodawczych naukowych i dydaktycznych:
 • m.in., członek senatu Politechniki Świętokrzyskiej (lata 1996-1999), członek Rady Programowej kierunku Informatyka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, lata 2008-do dziś), członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, lata 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010).

– Pozostała działalność organizacyjna:
 • administrator programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (dawniej Dreamspark lub MSDN Academic Alliance) na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk (lata 2009-do dziś); dodatkowe informacje dostępne są na stronie: weaii.tu.kielce.pl/weaii/studia/dreamspark.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms. 2.5 Theoretical Computer Science
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl