Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Remigiusz Baran

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electronics and Intelligent Systems
Position: adiunkt
E-mail: r.baran@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 41 34 24 141
Strony WWW:http://weaii.tu.kielce.pl/weaii/o-wydziale/struktura-wydzialu/katedra-informatyki-elektroniki-i-elektrotechniki/  ·  http://scholar.google.pl/citations?user=YuPIMnIAAAAJ&hl=pl  ·  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8533456400  ·  http://www.researcherid.com/rid/E-5457-2014
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
I.
Komputerowe widzenie, Przetwarzanie obrazów, Analiza zawartości wizualnej (VCA), Indeksowanie danych multimedialnych na podstawie analizy ich zawartości, Wyszukiwanie obrazów w oparciu o ich zawartość (CBIR), Wyodrębnianie cech z obrazów, Rozpoznawanie obiektów, Rozumienie obrazów, Multimedia,
II.
Technika mikroprocesorowa, Mikroprocesorowe systemy wbudowane,
I.
Computer Vision, Image Processing, Visual Content Analysis (VCA), Content Based Multimedia Indexing, Contest Based Image Retrieval (CBIR), Feature Extraction, Object Recognition, Image Understanding, Multimedia
II.
Microprocessor technology, Embedded systems,
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura:

 • Stacja robocza o wysokiej wydajności obliczeniowej (8 procesorów Intel Core2 Quad Extreme QX9775 3.2GHz, architektura NUMA, 16GB RAM).

 • Serwer o wysokiej wydajności obliczeniowej (AMD Opteron 8439SE 2.8GHz funkcjonujących, architektura NUMA, 64GB RAM).

 • Klaster obliczeniowy złożony z 19 stacji obliczeniowych (Intel Core i5-750, 8GB RAM) oraz serwera (8 procesorów Intel Xeon E5520, architektura NUMA, 16GB RAM) połączonych w sieci LAN FastEthernet w jeden klaster obliczeniowy.


 • Przetwarzanie obrazów

 • Stanowisko badawcze do wąskospektralnej analizy obrazów (dedykowany do zastosowań biomedycznych i analizy materiałowej), obejmujący monochromator Cornerstone™ 130 1/8 m Motorized Monochromator firmy Oriel Instruments wraz z oprzyrządowaniem, systemem skupiającym światło w postaci Mikroskopu BX-51 firmy Olympus wraz z kolorową kamerą cyfrową XC50 oraz dedykowanym oprogramowaniem Cell D i zestawem specjalizowanych kamer CCD o rozszerzonym zakresie czułości spektralnej do opracowywania zaawansowanych aplikacji z zakresu przetwarzania obrazów, w tym obrazów wąsko- i wielospektralnych w aplikacjach z zakresu maszynowego-widzenia.


 • Stanowisko badawcze obejmujące programowalne, inteligentne kamery przemysłowe wraz z oprzyrządowaniem i specjalistycznym oprogramowaniem firmy Matrox – Matrox Imaging, dedykowanym do tworzenia i rozwijania aplikacji z zakresu maszynowego widzenia.


 • Systemy i platformy rozwojowe (sprzęt i oprogramowanie) dla procesorów sygnałowych firmy Texas Instruments Inc. w tym, m.in. dla multimedialnych procesorów r OMAP i DaVinci.


 • Analizator widma o zakresie pomiarowym od 9 kHz do 3 GHz wraz z zestawem sond HZ15 do pomiaru pola magnetycznego i elektrycznego o zakresie pomiarowym od 30 MHz do 3 GHz i dodatkową anteną HZ520.


 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, m.in. generator w.cz. Hameg HM8135 pracujący w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 3 GHz, częstościomierz Hameg HM8123 o zakresie pomiarowym od 0 do 3 GHz, generator funkcyjny Rigol DG2041A mieszanych sygnałów z zaawansowaną techniką cyfrowej syntezy DDS o maksymalnej częstotliwości wyjściowej 40MHz i szybkości próbkowania 100MSa/s, zasilacze programowane Hameg HMP2030 przeznaczone do pracy równoległej i szeregowej posiadające po dwa niezależne kanały 0-32V oraz po jednym kanale 0-5, 5V i obciążalności od 0 do 5A, z możliwością definiowania dowolnych charakterystyk napięcia i prądu wyjściowego, multimetry laboratoryjne Rigol DM3064 i dwa precyzyjne multimetry cyfrowe Fluke289, dwukanałowy oscyloskop cyfrowy Rigol DS1302CA o paśmie przenoszenia 300MHz i szybkości próbkowania: 2GS/s (praca jednokanałowa), 1GS/s (praca dwukanałowa), mostek RLC Hameg HM8118 do pomiaru L, C, R |Z|, X, |Y|, G, B, D, Q, ?, ?, M, N i dokładności podstawowej 0,05% przy częstotliwości pomiarowej od 20 Hz do 200 kHz, 32 kanałowy analizator stanów logicznych Lepatronix LA2050 o paśmie 200MHz.


 • Technika mikroprocesorowa/Mikroporcesorowe systemy wbudowane


 • Systemy i platformy rozwojowe (sprzęt i oprogramowanie) dla mikrokontrolerów AVR, ARM, PSoC, PIC i innych wraz z uzupełniającym, specjalizowanym osprzętem.


 • Kompletna stacja (zaawansowany ploter firmy LPKF Laser & Electronics wraz z osprzętem i akcesoriami) do wykonywania i testowania prototypowych płytek jedno, dwu i wielowarstwowych.Oprogramowanie:


 • Specjalistyczne oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych PCB firmy Cadence Design Systems, Inc.


 • Platformy Matlab i Simulink firmy The Mathworks, Inc. wraz z obszernym zestawem specjalizowanych bibliotek i narzędzi projektowych (Toolboxes & Blocksets) dla specjalistów wielu dziedzin, w tym zwłaszcza dla architektów systemów IT, projektantów algorytmów DSP i inżynierów systemów wbudowanych.Szczegółowe informacje o aparaturze i oprogramowaniu dostępne są na stronach WWW projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
Equipment/Apparatus:

 • High performance workstation (8-core Intel Core2 Quad Extreme QX9775 3.2GHz, NUMA architecture, 16GB RAM).

 • High performance server (AMD Opteron 8439SE 2.8GHz, NUMA architecture, 64GB RAM).

 • Computer cluster composed of 19 workstations (Intel Core i5-750, 8GB RAM) and 1 supervisor server station (8-core Intel Xeon E5520, NUMA architecture, 16GB RAM)


 • Image/Signal processing

 • Research station for narrowband spectral analysis of mediacal and fabric images composed of: Oriel Cornerstone™ 130 1/8 m Motorized Monochromator (including Xe & Hg(Xe) Research Source, UV Fused Silica, 1.3in Collimated, F/1, 1.5 Inch) and the Olympus BX51 Microscope (including 5-megapixel Peltier-cooled XC50 colour camera and dedicated comprehensive and reliable imaging and documentation system - Cell^D) as a light focusing system and a set of specialized hig-resolution and high sensitivity (in the VIS-NIR region) CCD cameras, inluding C8484-05G02 (Orca-05G) and C10600-10B (ORCA-R2) from Hamamatsu Corporation for a wide machine vision, industrial inspection and biomedical imaging application range.


 • R&D platfrom comprised mainly of smart powerful programmable industrial cameras (GatorEye IP67-rated GigE Vision and Iris GT) from Matrox with an intuitive, versatile and extendable integrated development environment (includign Matrox Imaging) for machine vision applications


 • Set of specialized development platforms for Texas Instruments DSP and multimedia processors, including OMAP and DaVinci families.


 • Up to 3 GHz real time spectrum analyzer with HZ15 E and H near-field probe set and HZ520 plug-in antenna for HF reception.


 • Measuring and control equipment including HM8135-X 3 GHz RF-Synthesizer, HM8123 Universal Counter with measurement range from DC to 3 GHz and HMP2030 power supplies with two independent output channels from Hameg, 300 MHz Digital Oscilloscope - DS1302CA - with 2 channels plus USB storage and connectivity and 2 GSa/sec samplinghigh quality function / arbitrary waveform generator DG2041A with 40 MHz bandwidth, 100 MSa/s and 512 kpts memory and DM3064 Digital Multimeters from Rigol, two precision true-RMS stand alone logging multimeters - Fluke 289 - with a NIST-traceable calibration certificate with data and LA-2050 Logic Analyzer (32CH, 500Mhz) with up to 200MHz bandwidth from Leaptronix


 • Microprocessor/Embedded Technology

 • Set of specialized development platforms and starter kits for different families of AVR, ARM, PSoC, and PIC embedded microcontrollers with many supplementary accessories and dedicated software


 • A complementary hig-precision circuit board plotter ProtoMat® S42 by LPKF Laser & Electronics suitable for producing circuit board prototypes (zaawansowany ploter firmy LPKF Laser & Electronics with additional accesories and dedicated software
 • .


Software


 • Specialized PCB Design platform from Cadence Design Systems, Inc. (Cadence Allegro PCB Design L and XL)


 • The Mathworks Matlab/Simulink platform with the set of specialized toolboxes (and blocksets) for a wide range of applications, including development of different (embedded) IT systems (including the DSP ones).Additional, detailed information related the apparatus and software given above can be found here :
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski (zaawansowany), rosyjski (podstawowy)Polish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy

 • Projektowanie i realizacja układów sterowania z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej.

 • Projektowanie i realizacja systemów identyfikacji, rozpoznawania i zdalnej inspekcji z wykorzystaniem technik cyfrowego przetwarzania obrazów.


 • Designing and prototyping the control systems with the use of microprocessors.

 • Designing and prototyping the identification, recognition, and remote inspection systems with the use of digital image processing techniques.

Informacje dodatkoweAdditional information
Remigiusz Baran uzyskał tytuł magistra inżyniera – na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (elektrotechnika - specjalność automatyka i metrologia elektryczna) Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w 1993 r. Stopień naukowy doktora inżyniera – w specjalności telekomunikacja uzyskał natomiast w 2004 r. w Katedrze Telekomunikacji - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

Przebieg pracy zawodowej:

 1. Adiunkt – od 1.12.2004 do dziś – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).

 2. Wykładowca – od 1.10.2003 do 30.11.2004 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).

 3. Asystent – od 1.02.1994 do 30.09.2003 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).

 4. Technik – od 3.03.1993 do 30.06.1993 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).

Jako nauczyciel akademicki, Dr Remigiusz Baran wykładał zarówno dla studentów studiów inżynierskich jak i magisterskich. W trakcie dotychczasowej pracy był promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim 1-go doktoranta. Był również promotorem ponad 50 prac magisterskich i inżynierskich. Jego aktualne zainteresowania naukowe skupiają się głównie na metodach i aplikacjach analizy wizualnej zawartości obrazów - VCA (ang. Visual Content Analysis), której elementami są ekstrakcja cech oraz detekcja i rozpoznawanie obiektów w obrazach (sekwencjach wideo). Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych z ww. tematyki.

Wybrane publikacje

  Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR):

 1. R. Baran, A. Dziech, A. Zeja, "A capable multimedia content discovery platform based on visual content analysis and intelligent data enrichment”, Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], Vol. 77, Issue 11, pp 14077-14091, 2018 (First Online: 8 July 2017), IF: 1.541, DOI: 10.1007/s11042-017-5014-1.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-017-5014-1

 2. J. Nawała, M. Leszczuk, M. Zajdel, R. Baran, "Software package for measurement of quality indicators working in no-reference model”. Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], First Online: 13 December 2016, IF: 1.530, DOI: 10.1007/s11042-016-4195-3.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-016-4195-3

 3. R. Baran, T. Ruść, P. Fornalski, "A Smart Camera for the Surveillance of Vehicles in Intelligent Transportation Systems”. Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], Vol. 75, Issue 17, pp 10471–10493, 2016 (First Online: 26 December 2015), IF: 1.530, DOI: 10.1007/s11042-015-3151-y.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-015-3151-y

 4. P. Ślusarczyk, R. Baran, “Piecewise-linear subband coding scheme for fast image decomposition”. Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], Vol. 75, Issue 17, pp 10649–10666, 2016 (First Online: 16 July 2014), IF: 1.530, DOI: 10.1007/s11042-014-2173-1.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-014-2173-1

 5. R. Baran, A. Glowacz, A. Matiolanski, “The efficient real- and non-real-time make and model recognition of cars”, Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], Vol. 74, Issue 12, pp 4269–4288, 2015 (First Online: 20 June 2013), IF: 1.331, DOI: 10.1007/s11042-013-1545-2.
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11042-013-1545-2

 6. L. Janowski, P. Kozłowski, R. Baran, P. Romaniak, A. Głowacz, T. Ruść, “Quality assessment for a visual and automatic license plate recognition”. Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501],, Vol. 68, Issue 1, pp 23-40, 2014 (First Online: 30 August 2012), IF: 1.346, DOI: 10.1007/s11042-012-1199-5.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-012-1199-5

 7. Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)

 8. R. Baran, P. Partila, R. Wilk, “Microservices Architecture for Content-Based Indexing of Video Shots”, In: Choroś K., Kopel M., Kukla E., Siemiński A. (eds) Multimedia and Network Information Systems. MISSI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 833., pp 444-456, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-98677-7], 2019 (First Online: 15 August 2018), DOI: 10.1007/978-3-319-98678-4_45, (during the indexation process in the Thomson Reuters Web of Science).
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98678-4_45

 9. P. Partila, J. Tovarek, M. Voznak, J. Rozhon, L. Sevcik and R. Baran, "Multi-Classifier Speech Emotion Recognition System", Proceedings of the 2018 26th IEEE Int. Telecommunications Forum (TELFOR 2018), pp. 1-4, [ISBN: 978-1-5386-7171-9], Belgrade, Serbia, 2018, (Date Added to IEEE Xplore: 17 January 2019), DOI: 10.1109/TELFOR.2018.8612050, WOS: 000459714200094
  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8612050

 10. R. Baran, A. Dziech, J. Wassermann, “Contour Extraction and Compression Scheme Utilizing Both the Transform and Spatial Image Domains”, In: Dziech A., Czyżewski A. (eds) Multimedia Communications, Services and Security. MCSS 2017. Communications in Computer and Information Science, Vol 785, pp 1-15, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-69910-3], 2017 (First Online: 21 October 2017), DOI: 10.1007/978-3-319-69911-0_1, (during the indexation process in the Thomson Reuters Web of Science).
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69911-0_1

 11. R. Baran, “Efficiency Investigation of BoF, SVT and Pyramid Match Algorithms in Practical Recognition Applications”, Proceedings of the 2017 IEEE Int. Conf. on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI), pp 171-178 [ISBN: 978-1-5386-2820-1], Corfu Island, Greece, 2017 (Date Added to IEEE Xplore: 29 March 2018), DOI: 10.1109/MCSI.2017.37, WOS: 000452189900031
  http://ieeexplore.ieee.org/document/8326836/.

 12. R. Baran, F. Rudziński, A. Zeja, "Face Recognition for Movie Character and Actor Discrimination Based on Similarity Scores”, Proceedings of the 2016 IEEE Int. Conf. on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), pp 1333-1338, [ISBN: 978-1-5090-5510-4], Las Vegas, NV, USA, 2016 (Date added to IEEE Xplore: 20 March 2017), DOI: 10.1109/CSCI.2016.0249, WOS:000405582400241
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7881542/

 13. R. Baran, A. Zeja, P. Ślusarczyk, “An Overview of the IMCOP System Architecture with Selected Intelligent Utilities Emphasized”. In: Dziech A., Leszczuk M., Baran R. (eds) Multimedia Communications, Services and Security. MCSS 2015. Communications in Computer and Information Science, Vol 566, pp 3-17, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-26403-5], 2015 (First Online: 17 November 2015), DOI: 10.1007/978-3-319-26404-2_1, WOS: 000369300700001
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26404-2_1

 14. R. Baran, A. Zeja, “The IMCOP System for Data Enrichment and Content Discovery and Delivery”. Proceedings of the 2015 Int. Conf. on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI 2015), pp 143-146 [Electronic ISBN: 978-1-4673-9795-7], Las Vegas, USA, 2015, (Date Added to IEEE Xplore: 03 March 2016), DOI: 10.1109/CSCI.2015.137, WOS:000380405100027
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7424080/

 15. R. Baran, Ruść T., Rychlik M, "A Smart Camera for Traffic Surveillance". In: Dziech A., Czyżewski A. (eds) Multimedia Communications, Services and Security. MCSS 2014. Communications in Computer and Information Science, Vol 429, pp 1-15, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-07568-6], 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-07569-3_1, WOS: 000342898000001
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-07569-3_1

 16. M. Leszczuk, R. Baran, Ł. Skoczylas, M. Rychlik, P. Ślusarczyk, "Public Transport Vehicle Detection Based on Visual Information". In: Dziech A., Czyżewski A. (eds) Multimedia Communications, Services and Security. MCSS 2014. Communications in Computer and Information Science, Vol 429, pp 16-28, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-07568-6], 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-07569-3_2, WOS:000342898000002
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07569-3_2

 17. R. Baran, A. Kleszcz, "The Efficient Spatial Methods of Contour Approximation". Proceedings of the 2014 IEEE Int. Conf. on Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA 2014), pp. 116-121 [ISBN: 978-8-3620-6518-9], Poznań, Poland, 2014, (Date Added to IEEE Xplore: 26 March 2015), WOS: 000393515800022
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7067281/

Pełną informację na temat publikacji Dr Barana można znaleźć w:
Profilach autora w różnych bazach cytowań
Google Scholar
Elsevier Scopus
Web of Science/Web of Knowledge
DBLP Computer Science Bibliography
ResearchGate
Baza Dorobek - PŚk

Dr Baran jest również recenzentem w uznanych czasopismach oraz międzynarodowych konferencji naukowych.- Publons
Brał także udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych konferencji.

Organizacja konferencji naukowych

 1. Jako członek komitetu organizacyjnego sesji specjalnej (Accessing Multilingual Information and Opinions) na 11-tej konferencji MISSI (MISSI 2018) - The 11th International Conference on Multimedia & Network Information Systems (MISSI 2018), Wroclaw, POLAND, September 12-14, 2018
  http://www.missi.pwr.edu.pl/

 2. Jako członek komitetu programowego (Technical Program Committee) 10-tej konferencji INCoS (INCoS-2018) - The 10-th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS-2018), Comenius University in Bratislava, SLOVAKIA, September 5 - 7, 2018
  http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/incos/2018/committees.php

 3. Jako członek komitetu organizacyjnego 9-ej konferencji MCSS (MCSS 2017) - The 9th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security (MCSS'17), Kraków, 16-17.11.2017
  http://mcss2017.kt.agh.edu.pl/#pc

 4. Jako przewodniczący (Committee Chair) 8-ej Konferencji MCSS (MCSS 2015) - The 8th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security, Kraków, 24.11.2015,
  http://mcss2015.kt.agh.edu.pl/#pc

 5. Jako członek komitetu organizacyjnego 7-ej konferencji MCSS (MCSS 2014) - The 7th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security (MCSS'14), Kraków, 11.06.2014,
  http://mcss2014.indect-project.eu/#pc

 6. Jako członek komitetu programowego (Technical Program Committee) 6-ej konferencji MCSS (MCSS 2013) - The 6th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security (MCSS’13), Kraków, 6-7.06.2013,
  http://mcss2013.kt.agh.edu.pl/#pc

Dr Baran był ponadto edytorem, w tym redaktorem gościnnymi (guest editor) wybranych wydań specjalnych (special issues) czasopisma MTAP - Multimedia Tools and Applicartions, jak również autorem monografii naukowych oraz rozdziałów w książkach.

Redakcja naukowa monografii / Rozdziały w książkach

 1. M. Leszczuk, A. Dziech, R. Baran, Multimedia Tools and Applications (2017), Vol. 76, Issue 24, Springer US, ISSN: 1380-7501, DOI:10.1007/s11042-017-5423-1,
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-017-5423-1

 2. A. Dziech, M. Leszczuk, R. Baran, Multimedia Tools and Applications (2016), Vol. 75, Issue 17, Springer US, ISSN: 1380-7501, DOI: 10.1007/s11042-016-3805-4,
  https://link.springer.com/article/%2010.1007/s11042-016-3805-4

 3. A. Dziech, R. Baran, M. Leszczuk, Multimedia Tools and Applications (2015), Vol. 74, Issue 12, Springer US, ISSN: 1380-7501, DOI: 10.1007/s11042-015-2684-4,
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-015-2684-4

 4. A. Dziech, M. Leszczuk, R. Baran, “Communications in Computer and Information Science”, Vol. 566, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-26403-5, 2015
  http://www.springer.com/us/book/9783319264035

 5. R. Baran, D. Wiraszka,. “Schemat obiektowo zorientowanej kompresji obrazów z wykorzystaniem detektora krawędzi Canny'ego” (Title in English: “An Object-Oriented Image Compression Scheme based on The Canny Edge Detector”), In K. Malinowski, & R. Dindorf (Eds.), “Postępy automatyki i robotyki” (Title in English: “Advances in Automatic Control and Robotics"), pp. 217-230, The Committee on Automatic Control and Robotics of the Polish Academy of Sciences, Kielce University of Technology, 2011.

 6. A. Dziech, T. Ruść, R. Baran, A. Zeja, P. Fornalski, “InWAS Inteligentna Wyszukiwarka Akt Sądowych” (Title in English: “InWAS An Intelligent Search Engine for Courd Records”), In L. Paprzycki & Z. Rau (Eds.), “Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna” (Title in English: “Practical Elements of fighting Organised Crime and Terrorism. Modern Technologies and Operating Activities”), pp. 330-339, Wolters Kluwer, 2009.

Rozprawy

 1. R. Baran, “Metody ekstrakcji i kompresji konturów w zagadnieniach cyfrowego przetwarzania i transmisji obrazów”. Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2004.

 2. R. Baran, “System pomiarowy z procesorem rodziny 8051”. Praca magisterska. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1993.

Inne publikacje oraz prace niepublikowane

 1. R. Baran, Metody ekstrakcji i kompresji konturów w zagadnieniach cyfrowego przetwarzania i transmisji obrazów, Raport z pracy badawczej/grantu KBN nr 7 T11d 014 21 (2001-2003), Kierownik grantu, Lipiec 2003 r.

Dr Baran brał również czynny udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych.

Udział w projektach badawczych

 1. Projekt INPREDO, “ Dobór dopuszczalnych prędkości ruchu na drogach z uwzględnieniem dynamicznego zarządzania ruchem, NCBiR, 2016 -2018 (jako kierownik zespołu badawczego).

 2. Projekt IMCOP, “ Intelligent Multimedia System for Web and IPTV Archiving. Digital Analysis and Documentation of Multimedia Content, Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach II-go polsko-izraelskiego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe, 2013-2016 (jako kierownik zespołu badawczego).

 3. Projekt INSIGMA, “Inteligentny system informacyjny dla globalnego monitoringu, detekcji i identyfikacji zagrożeń (Intelligent information system for detection and recognition)”, Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr ref. POIG.01.01.02-00-062/09, 2009-2015 (jako wykonawca).

 4. Projekt INDECT, “Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens; in urban environment”, Projekt zakwalifikowany do finansowania w ramach 7-go programu ramowego Unii Europejskiej z tematu "bezpieczeństwo", 2009-2014 (jako wykonawca).

 5. Projekt TAPAS, “Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego”, Projekt realizowany; w ramach polskiej platformy bezpieczeństwa wewnętrznego (PPBW), AGH, Wykonawca podprojektu: “INWAS Inteligentna wyszukiwarka akt sądowych na podstawie doświadczeń z zakresu przetwarzania kopiowanego tekstu i jego archiwizacji”, Umowa 17.17.120.715t, 2007-2009 (jako wykonawca).

 6. Projekt CALIBRATE, “Calibrating e-lerning in schools”, Umowa z komisja europejską nr 028025, AGH, Wykonawca, 2005-2008 (jako wykonawca).

 7. Projekt OASIS, “Open archiving system with internet sharing”, Umowa z komisją europejską nr 4.4.120.542, g-94, AGH, Wykonawca, 2004-2007 (jako wykonawca).

 8. Projekt KBN nr 8t11d01719: “Optymalizacja kompresji sygnałów w oparciu o transformację falkową-fouriera”,Wykonawca, Termin zakończenia: 30.05.2002 (jako wykonawca).

 9. Projekt KBN nr 8t11d00516: “Optymalizacja szybkiej transmisji sygnałów w sieci dostępowej przy pomocy modulacji DWMT i kompresji falkowej”, Wykonawca, Termin zakończenia: 30-06-2001 (jako wykonawca).

 10. Projekt KBN nr 8t11d03209: “Badanie nowych dyskretnych transformat sygnałów i ich zastosowanie w analizie konturów i obrazów oraz zagadnieniach kompresji i rozpoznawania”, Termin zakończenia: 28-02-1999 (jako wykonawca).

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 • Złote medale międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG - Kraków, 25-26 czerwiec, 2015) za:

  1. IdentCAR - inteligentny system monitoringu zorientowany na identyfikację pojazdów poprzez rozpoznawanie modeli oraz producentów tych pojazdów jak również ich numerów rejestracyjnych (Twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, dr inż. Remigiusz Baran, dr inż. Wojciech Chmiel, dr inż. Mikołaj Leszczuk, mgr inż. Jan Derkacz, mgr inż. Paweł Fornalski)
  2. ,
  3. INSTREET 2 - algorytm pozwalający na określenie lokalizacji, w której zostało zrobione zdjęcie jedynie na podstawie treści tego zdjęcia (Twórcy: prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, dr inż. Remigiusz Baran, dr inż. Michał Grega, dr inż. Mikołąj Leszczuk, mgr inż. Mateusz Kasper)

 • Nagrody Rektora Politechniki Świętokrzyskiej:

  1. nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy zawodowej - 2013 r.
  2. nagrody zespołowe II i III stopnia za wybitne/wyróżniające się osiągnięcia naukowo-badawcze - 2016, 2012, 2010 i 2007 r.
  3. nagroda indywidualna II stopnia za pracę naukowo-badawczą zakończoną rozprawą doktorską - 2004 r.

Wykładane przedmioty i prowadzone zajęcia dydaktyczne
– Wstęp do informatyki - Wykłady, Laboratoria
– Nowoczesne kierunki przetwarzania sygnałów - Wykłady, Projekty
– Systemy rozpoznawania mowy i obrazów - Wykłady, Projekty
– Biometria i systemy monitoringu - Wykłady, Projekty
– Projektowanie układów elektronicznych (CAD) - Wykłady, Laboratoria
– Mikroprocesorowe systemy wbudowane - Wykłady, Laboratoria
– Systemy operacyjne - Wykłady, Laboratoria
– Podstawy techniki mikroprocesorowej - Wykłady, Laboratoria
– Technika mikroprocesorowa - Wykłady, Laboratoria
– Mikroprogramowanie - Wykłady, Laboratoria
– Komputerowe projektowanie układów elektronicznych - Wykłady, Laboratoria
– Układy elektroniczne - Laboratoria
– Język C - Ćwiczenia, Laboratoria
– Elektronika - Ćwiczenia, Laboratoria
– Komputerowe wspomaganie projektowania CAD - Wykłady, Laboratoria
– Przyrządy półprzewodnikowe - Wykłady, Laboratoria

Opracowane pomoce dydaktyczne

 • Opracowanie cyklu wykładów multimedialnych do przedmiotu “Wprowadzenie do telekomunikacji” w ramach projektu “„Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu”, nr umowy: UDA-POKL 04.01.01.–175/08-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), lata 2008 - 2012. – cykl obejmuje trzy części (moduły).: Moduł I –„Kodowanie dyskretnych źródeł informacji”, Moduł IV – „Stratne metody kompresji sygnałów. Kwantyzacja skalarna i wektorowa”, Moduł V – „Transformaty i kodowanie transformatowe. Kodowanie podpasmowe i kompresja falkowa. Filtry”,

 • Opracowanie cyklu wykładów multimedialnych pt.: „PWM Modules and Applications” („Układy PWM i ich zastosowania”) oraz „Serial Interfaces in Microprocessor Technology” („Interfejsy transmisji szeregowej w technice mikroprocesorowej”) wraz z załącznikami w postaci materiałów do ćwiczeń w ramach projektu „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, nr umowy: UDA-POKL.04.01.02-00-147/09-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. „, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, projekt systemowy realizowany przez MNiSW „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż” , Zad. 2 Opracowanie materiałów multimedialnych do zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku angielskim.) lata 2009 - 2011.

 • Opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych oraz prezentacji multimedialnych do prowadzonych przedmiotów.


Działalność organizacyjna - kierowanie działalnością naukową i dydaktyczną
– Kierownik zespołów realizujących projekty w ramach własnych prac badawczych.
– Okresowe pełnienie funkcji opiekuna roku, studiów dziennych i zaocznych, na kierunku Elektrotechnika.

Udział w pracach organów i ciał opiniodawczych naukowych i dydaktycznych
– Członek Rady Programowej kierunku Elektronika i Telekomunikacja(Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, lata 2009-2017)
– Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk, lata 2002/2003
Remigiusz Baran was awarded the M.Sc. in Electrical Engineering from the Faculty of Electrical and Control Engineering, Kielce University of Technology in 1993, and the Ph.D. in Telecommunications from the Faculty of Electrical, Control, Electronic and Computer Engineering, AGH University of Science and Technology in Kraków in 2004. He is currently working as an Assistant Professor at the Kielce University of Technology. He has been teaching at undergraduate and graduate levels. He has cosupervised 1 PhD student and supervised (promoted) approximately 50 M.Sc.and B.Sc. students. His current research interests are focused on visual content analysis, feature extraction and detection and recognition of objects from images. He is the author or co-author of over 60 publications in this field.

Selected Publications
  In Journals with Impact Factor:

 1. R. Baran, A. Dziech, A. Zeja, "A capable multimedia content discovery platform based on visual content analysis and intelligent data enrichment”, Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], Vol. 77, Issue 11, pp 14077-14091, 2018 (First Online: 8 July 2017), IF: 1.541, DOI: 10.1007/s11042-017-5014-1.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-017-5014-1

 2. J. Nawała, M. Leszczuk, M. Zajdel, R. Baran, "Software package for measurement of quality indicators working in no-reference model”. Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], First Online: 13 December 2016, IF: 1.530, DOI: 10.1007/s11042-016-4195-3.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-016-4195-3

 3. R. Baran, T. Ruść, P. Fornalski, "A Smart Camera for the Surveillance of Vehicles in Intelligent Transportation Systems”. Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], Vol. 75, Issue 17, pp 10471–10493, 2016 (First Online: 26 December 2015), IF: 1.530, DOI: 10.1007/s11042-015-3151-y.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-015-3151-y

 4. P. Ślusarczyk, R. Baran, “Piecewise-linear subband coding scheme for fast image decomposition”. Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], Vol. 75, Issue 17, pp 10649–10666, 2016 (First Online: 16 July 2014), IF: 1.530, DOI: 10.1007/s11042-014-2173-1.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-014-2173-1

 5. R. Baran, A. Glowacz, A. Matiolanski, “The efficient real- and non-real-time make and model recognition of cars”, Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501], Vol. 74, Issue 12, pp 4269–4288, 2015 (First Online: 20 June 2013), IF: 1.331, DOI: 10.1007/s11042-013-1545-2.
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11042-013-1545-2

 6. L. Janowski, P. Kozłowski, R. Baran, P. Romaniak, A. Głowacz, T. Ruść, “Quality assessment for a visual and automatic license plate recognition”. Multimedia Tools and Applications [ISSN: 1380-7501],, Vol. 68, Issue 1, pp 23-40, 2014 (First Online: 30 August 2012), IF: 1.346, DOI: 10.1007/s11042-012-1199-5.
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-012-1199-5

 7. In Conferences from the Thomson Reuters ISI Proceedings list

 8. R. Baran, P. Partila, R. Wilk, “Microservices Architecture for Content-Based Indexing of Video Shots”, In: Choroś K., Kopel M., Kukla E., Siemiński A. (eds) Multimedia and Network Information Systems. MISSI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 833., pp 444-456, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-98677-7], 2019 (First Online: 15 August 2018), DOI: 10.1007/978-3-319-98678-4_45, (during the indexation process in the Thomson Reuters Web of Science).
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98678-4_45

 9. P. Partila, J. Tovarek, M. Voznak, J. Rozhon, L. Sevcik and R. Baran, "Multi-Classifier Speech Emotion Recognition System", Proceedings of the 2018 26th IEEE Int. Telecommunications Forum (TELFOR 2018), pp. 1-4, [ISBN: 978-1-5386-7171-9], Belgrade, Serbia, 2018, (Date Added to IEEE Xplore: 17 January 2019), DOI: 10.1109/TELFOR.2018.8612050, WOS: 000459714200094
  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8612050

 10. R. Baran, P. Partila, R. Wilk, “Automated Text Detection and Character Recognition in Natural Scenes Based on Local Image Features and Contour Processing Techniques”, In: Karwowski W., Ahram T. (eds) Intelligent Human Systems Integration. IHSI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 722, pp 42-48, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-73887-1], 2017 (First Online: 31 December 2017), DOI: 10.1007/978-3-319-73888-8_8, (during the indexation process in the Thomson Reuters Web of Science).
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73888-8_8

 11. R. Baran, A. Dziech, J. Wassermann, “Contour Extraction and Compression Scheme Utilizing Both the Transform and Spatial Image Domains”, In: Dziech A., Czyżewski A. (eds) Multimedia Communications, Services and Security. MCSS 2017. Communications in Computer and Information Science, Vol 785, pp 1-15, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-69910-3], 2017 (First Online: 21 October 2017), DOI: 10.1007/978-3-319-69911-0_1, (during the indexation process in the Thomson Reuters Web of Science).
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69911-0_1

 12. R. Baran, “Efficiency Investigation of BoF, SVT and Pyramid Match Algorithms in Practical Recognition Applications”, Proceedings of the 2017 IEEE Int. Conf. on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI), pp 171-178 [ISBN: 978-1-5386-2820-1], Corfu Island, Greece, 2017 (Date Added to IEEE Xplore: 29 March 2018), DOI: 10.1109/MCSI.2017.37, WOS: 000452189900031
  http://ieeexplore.ieee.org/document/8326836/.

 13. R. Baran, F. Rudziński, A. Zeja, "Face Recognition for Movie Character and Actor Discrimination Based on Similarity Scores”, Proceedings of the 2016 IEEE Int. Conf. on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI), pp 1333-1338, [ISBN: 978-1-5090-5510-4], Las Vegas, NV, USA, 2016 (Date added to IEEE Xplore: 20 March 2017), DOI: 10.1109/CSCI.2016.0249, WOS:000405582400241
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7881542/

 14. R. Baran, A. Zeja, P. Ślusarczyk, “An Overview of the IMCOP System Architecture with Selected Intelligent Utilities Emphasized”. In: Dziech A., Leszczuk M., Baran R. (eds) Multimedia Communications, Services and Security. MCSS 2015. Communications in Computer and Information Science, Vol 566, pp 3-17, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-26403-5], 2015 (First Online: 17 November 2015), DOI: 10.1007/978-3-319-26404-2_1, WOS: 000369300700001
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-26404-2_1

 15. R. Baran, A. Zeja, “The IMCOP System for Data Enrichment and Content Discovery and Delivery”. Proceedings of the 2015 Int. Conf. on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI 2015), pp 143-146 [Electronic ISBN: 978-1-4673-9795-7], Las Vegas, USA, 2015, (Date Added to IEEE Xplore: 03 March 2016), DOI: 10.1109/CSCI.2015.137, WOS:000380405100027
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7424080/

 16. R. Baran, Ruść T., Rychlik M, "A Smart Camera for Traffic Surveillance". In: Dziech A., Czyżewski A. (eds) Multimedia Communications, Services and Security. MCSS 2014. Communications in Computer and Information Science, Vol 429, pp 1-15, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-07568-6], 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-07569-3_1, WOS: 000342898000001
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-07569-3_1

 17. M. Leszczuk, R. Baran, Ł. Skoczylas, M. Rychlik, P. Ślusarczyk, "Public Transport Vehicle Detection Based on Visual Information". In: Dziech A., Czyżewski A. (eds) Multimedia Communications, Services and Security. MCSS 2014. Communications in Computer and Information Science, Vol 429, pp 16-28, Springer, Cham [ISBN: 978-3-319-07568-6], 2014, DOI: 10.1007/978-3-319-07569-3_2, WOS:000342898000002
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07569-3_2

 18. R. Baran, A. Kleszcz, "The Efficient Spatial Methods of Contour Approximation". Proceedings of the 2014 IEEE Int. Conf. on Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA 2014), pp. 116-121 [ISBN: 978-8-3620-6518-9], Poznań, Poland, 2014, (Date Added to IEEE Xplore: 26 March 2015), WOS: 000393515800022
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7067281/

To view the complete list of Dr. Baran's publications, please look at his:
Citations profiles
Google Scholar
Orcid - ID:0000-0002-3643-5642
Elsevier Scopus - ID:8533456400
Web of Science/Web of Knowledge - ResearcherID: E-5457-2014
DBLP Computer Science Bibliography
ResearchGate

Dr. Baran also serves as a reviewer for international journals and conferences. His activity in this field can be observed in: - Publons
Moreover, he was taking a part in organization committees of International Conferences.

Organization of international conferences

 1. As a member of Special Session Program Committee on Accessing Multilingual Information and Opinions at the 11th International Conference on Multimedia & Network Information Systems (MISSI 2018), Wroclaw, POLAND, September 12-14, 2018
  http://www.missi.pwr.edu.pl/

 2. As a member of Technical Program Committee of The 10-th International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCoS-2018), Comenius University in Bratislava, SLOVAKIA, September 5 - 7, 2018 ,
  http://voyager.ce.fit.ac.jp/conf/incos/2018/committees.php

 3. As a member of Organization Committee of The 9th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security (MCSS'17), Cracow, POLAND, November 16-17, 2017
  http://mcss2017.kt.agh.edu.pl/#pc

 4. As the Committee Chair of The 8th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security (MCSS'15), Cracow, POLAND, November 24, 2015,
  http://mcss2015.kt.agh.edu.pl/#pc

 5. As a member of Organization Committee of The 7th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security (MCSS'14), Cracow, POLAND, June 11, 2014,
  http://mcss2014.indect-project.eu/#pc

 6. As a member of Technical Program Committee of The 6th International Conference on Multimedia Communications, Services & Security (MCSS’13), Cracow, POLAND, June 6-7, 2013,
  http://mcss2013.kt.agh.edu.pl/#pc

He was an editor as well as guest editor (of selected MTAP special issues) and an author of research monographs and chapters in edited books.

Research monographs and chapters in edited books

 1. M. Leszczuk, A. Dziech, R. Baran, Multimedia Tools and Applications (2017), Vol. 76, Issue 24, Springer US, ISSN: 1380-7501, DOI:10.1007/s11042-017-5423-1,
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-017-5423-1

 2. A. Dziech, M. Leszczuk, R. Baran, Multimedia Tools and Applications (2016), Vol. 75, Issue 17, Springer US, ISSN: 1380-7501, DOI: 10.1007/s11042-016-3805-4,
  https://link.springer.com/article/%2010.1007/s11042-016-3805-4

 3. A. Dziech, R. Baran, M. Leszczuk, Multimedia Tools and Applications (2015), Vol. 74, Issue 12, Springer US, ISSN: 1380-7501, DOI: 10.1007/s11042-015-2684-4,
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-015-2684-4

 4. A. Dziech, M. Leszczuk, R. Baran, “Communications in Computer and Information Science”, Vol. 566, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-26403-5, 2015
  http://www.springer.com/us/book/9783319264035

 5. R. Baran, D. Wiraszka,. “An Object-Oriented Image Compression Scheme based on The Canny Edge Detector” (A genuine title in Polish: “Schemat obiektowo zorientowanej kompresji obrazów z wykorzystaniem detektora krawędzi Canny'ego”), In K. Malinowski, & R. Dindorf (Eds.), “Advances in Automatic Control and Robotics” (A genuine title in Polish: “Postępy automatyki i robotyki"), pp. 217-230, The Committee on Automatic Control and Robotics of the Polish Academy of Sciences, Kielce University of Technology, 2011.

 6. A. Dziech, T. Ruść, R. Baran, A. Zeja, P. Fornalski, “InWAS An Intelligent Search Engine for Courd Records” (A genuine title in Polish: “InWAS Inteligentna Wyszukiwarka Akt Sądowych”), In L. Paprzycki & Z. Rau (Eds.), “Practical Elements of fighting Organised Crime and Terrorism. Modern Technologies and Operating Activities” (A genuine title in Polish: “Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna”), pp. 330-339, Wolters Kluwer, 2009.

Dr. Baran also participated in numerous international as well as national (Polish) research and development projects.

Research and development projects

 1. INPREDO - Intelligent System for the Traffic Speed Limits Prediction – The project refers to selection of acceptable transport speeds on roads, taking account of dynamic traffic management. PL, Polish National Centre for Research and Development (NCBiR), 2016 -2018. As the Deputy Project Coordinator, Head of the Research Team

 2. IMCOP - Intelligent Multimedia System for Web and IPTV Archiving. Digital Analysis and Documentation of Multimedia Content. IMCOP improves current approaches in the field of digital preservation of IPTV and Internet Web-based content. It provides a comprehensive and extensive system for analyzing, documenting and presenting dynamic Web-based content and complex, multimedia objects. Bilateral Polish-Israeli R&D project, 2013 - 2016. As the Deputy Project Coordinator, Head of the Research Team

 3. INSIGMA - Intelligent Information System for Detection and Recognition. INSIGMA aimed at development and implementation of a complex information system for comprehensive detection and identification of risks and the monitoring and identification of moving targets. 2009 - 2015. PL, Polish National Centre for Research and Development (NCBiR). As Principal Investigator

 4. INDECT - Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment. INDECT was realized in the scope of the Seventh Framework Programme (FP7) of the European Union, under the theme "Increasing the security of citizens". INDECT research area has been identified by FP7 as: "Intelligent urban environment observation" (SEC-2007-1.2-01). UE, FP7. 2009 - 2013. As Investigator

 5. TAPAS - Development of a System for Detecting Security Threats for Persons with a Vision Impairment, Including Threats Caused by Traffic. Legal and Technical Aspects.The project goal was to develop an intelligent information system to detect safety risks caused by traffic for persons with a vision impairment, with regard to existing legal and criminological conditions. Project results will enable beneficiaries of the project to become more active and much safer in the urban space. The proposed research includes issues related to ensuring the safety of persons with a vision impairment, especially in the urban space. It is important especially in from the point of view of persons with vision disabilities, both in the urban area and beyond. 2011 - 2014. PL, Polish National Centre for Research and Development (NCBiR). As Principal Investigator

 6. INWAS – Text Processing Technologies for Homeland Security – PL, Polish Ministry of Science and Higher Education, 2007 – 2009, As Key Investigator

 7. CALIBRATE - Calibrate Learning Resources for Schools. The CALIBRATE aims were to support the collaborative use and exchange of learning resources in schools. It brought together eight Ministries of Education including six from new member states and involved 17 partners in all. 2005 - 2008. UE, FP6. As Key Investigator

 8. OASIS - Open Archiving System with Internet Sharing. The project has established a distributed internet platform for research, preservation and documentation of electronic arts. The goal was to provide a complex system in order to ensure the sustainable availability of European cultural heritage in the field of electronic arts.2004 - 2007.UE. As Implementing Person

He was also rewarded by

 • Gold Medals of the INTARG 2015 (International Exhibition of Economic and Scientific Inventions - Cracow, 25-26 June, 2015) Invention Contest for:

  1. IdentCAR - an intelligent monitoring system dedicated to vehicle identification based on recognition of cars manufacturers and brands, as well as on their registration numbers. (authorship: Prof A. Dziech, Dr. R. Baran, Dr. W. Chmiel, Dr. M. Leszczuk, Jan Derkacz and Paweł Fornalski)
  2. ,
  3. INSTREET 2 - an algorithm that allows to pinpoint a location where a photo was taken just based on the content of the photograph. (authorship: Prof Andrzej Dziech, Dr. R. Baran, Dr. M. Grega, Dr. M. Leszczuk and M. Kasper)

 • Kielce University of Technology Rector's awards: for his scientific achievements,

  1. individual, 1st degree - in 2004
  2. collective, the 2nd degree - in 2010 and 2016 and the 3rd degree - in 2007 and 2010

His teaching activities have, inter alia, covered:

 1. Lectures and labs on Introduction to computer science – full time B.Sc. studies in Computer Science

 2. Lectures and projects on Speech and image recognition systems – full time M.Sc. studies in Computer Science

 3. Lectures and projects on Biometrics and monitoring systems – full time M.Sc. studies in Telecommunications

 4. Lectures and projects on Modern trends in signal processing – full time M.Sc. studies in Telecommunications

 5. Classes and projects on C language – full time M.Sc. studies in Computer Science and Telecommunications

 6. Lectures and labs on Operating systems (– extramural M.Sc. studies in Computer Science and Telecommunications

 7. Lectures, labs and projects on Computer aided design full time M.Sc. studies in Telecommunications

 8. Lectures and labs on Microprocessor embedded systems – full time B.Sc. studies in Electronics and Telecommunications

 9. Lectures and labs on Computer aided simulation and design of electronic circuits – full time B.Sc. studies in Electronics & Telecommunications

 10. Lectures and labs on Microprogramming – full time and extramural M.Sc. studies in Telecommunications

 11. Lectures, classes and labs on Microprocessor technology – full time and extramural M.Sc. and B.Sc. studies in Electrical engineering

 12. Lectures and labs on Semiconductor devices – full time M.Sc. studies in Telecommunications and Electrical engineering

 13. Classes and labs on Electronics – full time M.Sc. studies in Telecommunications and Electrical engineering

 14. Labs on Electronic devices – full time M.Sc. studies in Telecommunications and Electrical engineering

Słowa kluczoweDziedziny nauki
Computer Vision, Image Processing, Visual Content Analysis (VCA), Content Based Multimedia Indexing, Contest Based Image Retrieval (CBIR), Feature Extraction, Object Recognition, Image Understanding, Multimedia, Microprocessor technology, Embedded systems 5.14 Automation and Robotics
5.16 Information Technologies
5.17 Telecommunication

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl