Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Prof. dr hab. inż. Marian B. Gorzałczany

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electronics and Intelligent Systems
Position: profesor zwyczajny
E-mail: m.b.gorzalczany@tu.kielce.pl
Address: A. 1000-lecia P. P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:
Strony WWW:http://weaii.tu.kielce.pl/weaii/o-wydziale/struktura-wydzialu/katedra-informatyki-elektroniki-i-elektrotechniki/  ·  https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=bRIa9esAAAAJ&view_op=list_works  ·  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603575223  ·  http://www.researcherid.com/rid/A-6864-2019
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Systemy sztucznej inteligencji a przede wszystkim ich współczesne uogólnienie w postaci tzw. systemów inteligencji obliczeniowej (ang. computational intelligence - synergiczne połączenie sztucznych sieci neuronowych, teorii zbiorów i logiki rozmytej oraz algorytmów ewolucyjnych) jak również ich zastosowania do budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji (m.in. w diagnozowaniu medycznym) oraz do modelowania złożonych systemów i budowy algorytmów ich sterowania.Computational intelligence systems (synergistic combinations of artificial neural networks, the theory of fuzzy sets and fuzzy logic, and evolutionary algorithms) and their applications to intelligent decision support design (e.g., for medical decision support) as well as to complex systems modelling and control.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura:
 • Stacja robocza o wysokiej wydajności obliczeniowej (8 procesorów Intel Core2 Quad Extreme QX9775 3.2GHz funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 16GB RAM).
 • Serwer o wysokiej wydajności obliczeniowej (48 procesorów AMD Opteron 8439SE 2.8GHz funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 64GB RAM).
 • 19 stacji obliczeniowych (Intel Core i5-750, 8GB RAM) oraz serwer (8 procesorów Intel Xeon E5520, funkcjonujących w architekturze NUMA(*), 16GB RAM) połączonych w sieci LAN FastEthernet w jeden klaster obliczeniowy.
 • Światłowodowy oświetlacz monochromatyczny HORIBA, Ltd wraz ze specjalistycznym mikroskopem firmy Olympus Corporation dedykowanym do przetwarzania obrazów, m.in. obrazów biologicznych, pozyskiwanych w wąskim jak i szerokim spektrum fal świetlnych, z możliwością obrazowania efektów fluorescencyjnych.
 • Programowalne, inteligentne kamery przemysłowe wraz z oprzyrządowaniem i specjalistycznym oprogramowaniem firmy Matrox – Matrox Imaging, dedykowanym do tworzenia i rozwijania aplikacji z zakresu maszynowego widzenia.
 • Specjalizowane kamery CCD o rozszerzonym zakresie czułości spektralnej do opracowywania zaawansowanych aplikacji z zakresu przetwarzania obrazów, w tym obrazów wąsko- i wielospektralnych w aplikacjach z zakresu maszynowego-widzenia.
Oprogramowanie:
 • Platformy Matlab i Simulink firmy The Mathworks, Inc. wraz z obszernym zestawem specjalizowanych bibliotek i narzędzi projektowych (Toolboxes & Blocksets) dla specjalistów wielu dziedzin, w tym zwłaszcza dla architektów systemów IT, projektantów algorytmów DSP i inżynierów systemów wbudowanych.
Szczegółowe informacje o aparaturze i oprogramowaniu dostępne są na stronach WWW projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie i realizacja oprogramowania komputerowego wykorzystującego metody sztucznej inteligencji (w tym sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne oraz teorię zbiorów i logiki rozmytej) w zastosowaniach m.in. do budowy inteligentnych systemów wspomagania decyzji oraz modelowania złożonych systemów i procesów.Design and development of computer software using artificial intelligence methods (including artificial neural networks, evolutionary algorithms and the theory of fuzzy sets and fuzzy logic) to build, among others, intelligent decision support systems and to model complex systems and processes.
Informacje dodatkoweAdditional information
I. Członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (2012-2015).

II. Analiza cytowań prac naukowych, których autorem lub współautorem jest prof. Marian B. Gorzałczany (stan na koniec 2018r.):

a) według najbardziej renomowanej i restrykcyjnej bazy Web of Science (Thomson Reuters):
 • liczba cytowań: 822 (opcja Core Collection), 871 (opcja All Databases),
 • liczba cytowań bez autocytowań: 713 (opcja Core Collection), 760 (opcja All Databases),
 • indeks h: 12,
(patrz Web of Science)

b) według bazy Google Scholar:
 • liczba cytowań: 1931,
 • indeks h: 16,
 • indeks i10: 26,
(patrz Google Scholar)

c) według bazy Scopus:
 • liczba cytowań: 1026,
 • indeks h: 12,
(patrz Scopus).

Wykaz wybranych patentów amerykańskich zawierających cytowania prac, których autorem lub współautorem jest prof. dr hab. inż. Marian B. Gorzałczany (na podstawie danych zawartych na oficjalnej stronie United States Patent and Trademark Office www.uspto.gov/ ; poniżej zamieszczono linki bezpośrednio prowadzące do opisów poszczególnych patentów – po wybraniu danego linku, poprzez wyszukanie na stronie ciągu znaków Gorzalczany, można znaleźć tytuły cytowanych prac):

III. Notka biograficzna:

Stopnie naukowe i tytuł naukowy
(stopień/tytuł – rok uzyskania – dyscyplina – Uczelnia/ Wydział):
 1. Tytuł naukowy profesora – 2003 – nauki techniczne – wniosek Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 2. Stopień naukowy doktora habilitowanego inżyniera – 1994 – informatyka (systemy wspomagania decyzji) – Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska.
 3. Stopień naukowy doktora inżyniera – 1983 – automatyka – Instytut Automatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska (*1).
 4. Tytuł magistra inżyniera – 1978 – elektronika (specjalność: automatyka) – Instytut Automatyki, Wydział Elektroniki, Politechnika Warszawska (*2).
(*1) praca doktorska została obroniona z wyróżnieniem.
(*2) praca magisterska została wyróżniona nagrodą I stopnia w XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Prof. Sylwestra Kaliskiego na najbardziej użyteczne prace dyplomowe studentów wyższych uczelni “Młoda myśl dla kraju” (w pionie Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka, Energetyka) (31.05.1979 r.).

Przebieg pracy zawodowej
(stanowisko – daty – instytucja(wydział))
 1. Profesor zwyczajny – od 1.07.2006 do dziś – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
 2. Profesor nadzwyczajny – od 1.04.1995 do 30.06.2006 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
 3. Visiting Professor – od 1.10.1991 do 30.09.1992 – University of Guelph (Department of Computing & Information Science, College of Physical & Engineering Science), Guelph, Kanada.
 4. Visiting Professor (*1) – od 1.10.1990 do 30.09.1991 – University of Saskatchewan (Intelligent Systems Research Laboratory, College of Engineering), Saskatoon, Kanada.
 5. Adiunkt – od 1.02.1984 do 31.03.1995 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
 6. Asystent – od 1.01.1979 do 31.01.1984 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki i Automatyki).
(*1) wyróżnienie przez rządową instytucję kanadyjską NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) w formie “International Scientific Exchange Award” w okresie od 1.10.1990 do 31.03.1991.

Szczegóły na temat pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej – patrz poniżej.

Publikacje recenzowane

Monografie (w jęz. angielskim)
 1. M.B. Gorzałczany, “Computational Intelligence Systems and Applications; Neuro-Fuzzy and Fuzzy Neural Synergisms”. Physica-Verlag, Springer-Verlag Co., Heidelberg, New York, 2002, 364 strony.

Publikacje w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR) (tzw. lista filadelfijska lub lista A MNiSzW)
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Generalized Self-Organizing Maps for Automatic Determination of the Number of Clusters and Their Multiprototypes in Cluster Analysis”. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 29, no. 7, str. 2833-2845, 2018; DOI: 10.1109/TNNLS.2017.2704779.
 2. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Interpretable and accurate medical data classification - a multi-objective genetic-fuzzy optimization approach”. Expert Systems with Applications, vol. 71, str. 26-39, 2017; DOI: 10.1016/j.eswa.2016.11.017.
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “A multi-objective genetic optimization for fast, fuzzy rule-based credit classification with balanced accuracy and interpretability”. Applied Soft Computing, vol. 40, str. 206-220, 2016; DOI: 10.1016/j.asoc.2015.11.037.
 4. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Handling fuzzy systems’ accuracy-interpretability trade-off by means of multi-objective evolutionary optimization methods–selected problems ”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences, vol. 63, no. 3, str. 791-798, 2015; DOI: 10.1515/bpasts-2015-0090.
 5. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “A modified Pittsburg approach to design a genetic fuzzy-rule based classifier from data”. W książce: L. Rutkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Part I, Proceedings of the 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2010)”, 13-17.06.2010, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6113, str. 88-96, 2010, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg; DOI: 10.1007/978-3-642-13208-7_12.
 6. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “WWW-newsgroup-document clustering by means of dynamic self-organizing neural networks”. W książce: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 9th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2008)”, 22-26.06.2008, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5097, str. 40-51, 2008, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg; DOI: 10.1007/978-3-540-69731-2_5.
 7. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Cluster analysis via dynamic self-organizing neural networks”. W książce: L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 8th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2006)”, 25-29.06.2006, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4029, str. 593-602, 2006, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg; DOI: 10.1007/11785231_62.
 8. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Application of genetic algorithms and Kohonen networks to cluster analysis”. W książce: L. Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh (Red.) , “Artificial Intelligence and Soft Computing– Proceedings of the 7th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2004)”, 7-11.06.2004, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3070, str. 556-561, 2004, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York; DOI: 10.1007/978-3-540-24844-6_83.
 9. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Modified Kohonen networks for complex cluster-analysis problems”. W książce: L. Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 7th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2004)”, 7-11.06.2004, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3070, str. 562-567, 2004, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York; DOI: 10.1007/978-3-540-24844-6_84.
 10. M.B. Gorzałczany, Z. Piasta, “Neuro-fuzzy approach versus rough-set inspired methodology for intelligent decision support”. Information Sciences – An International Journal (North-Holland, Elsevier Science Inc.), vol. 120, no. 1-4, str. 45-68, 1999; DOI: 10.1016/S0020-0255(99)00070-5.
 11. M.B. Gorzałczany, “On some idea of a neuro-fuzzy controller”. Information Sciences– An International Journal (North-Holland, Elsevier Science Inc.), vol. 120, no. 1-4, str. 69-87, 1999; DOI: 10.1016/S0020-0255(99)00069-9.
 12. M.B. Gorzałczany, “An interval-valued fuzy inference method – some basic properties”. Fuzzy Sets and Systems (North-Holland, Elsevier Science Publ.) , vol. 31, no. 2, str. 243-251, 1989; DOI: 10.1016/0165-0114(89)90006-7.
 13. M.B. Gorzałczany, “Interval-valued fuzzy inference involving uncertain (inconsistent) conditional propositions”. Fuzzy Sets and Systems (North-Holland, Elsevier Science Publ.) , vol. 29, no. 2, str. 235-240, 1989; DOI: 10.1016/0165-0114(89)90196-6.
 14. M.B. Gorzałczany, “Interval-valued fuzzy controller based on verbal model of object”. Fuzzy Sets and Systems (North-Holland, Elsevier Science Publ.), vol. 28, no. 1, str. 45-53, 1988; DOI: 10.1016/0165-0114(88)90115-7.
 15. M.B. Gorzałczany, “A method of inference in approximate reasoning based on interval-valued fuzzy sets”. Fuzzy Sets and Systems (North-Holland, Elsevier Science Publ.), vol. 21, no. 1, str. 1-17, 1987; DOI: 10.1016/0165-0114(87)90148-5.
 16. A. Dziech, M.B. Gorzałczany, “Decision making in signal transmission problems with interval-valued fuzzy sets”. Fuzzy Sets and Systems (North-Holland, Elsevier Science Publ.), vol. 23, no. 2, str. 191-203, 1987; DOI: 10.1016/0165-0114(87)90058-3.
 17. A.A. Kania, J.B. Kiszka, M.B. Gorzałczany, J.R. Maj, M.S. Stachowicz, “On stability of formal fuzziness systems”. Information Sciences – An International Journal (Elsevier North Holland, Inc.), vol. 22, no. 1, str. 51-68, 1980; DOI: 10.1016/S0020-0255(80)80024-7.

Publikacje w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych (zarejestrowane w bazie Web of Science)
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “ECG time series classification via genetic-fuzzy approach based on accuracy-interpretability trade-off optimization”. Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), [a part of IEEE World Congress on Computational Intelligence WCCI 2018], str. 1761-1768, 8-13.07.2018, Rio de Janeiro, Brazylia; DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2018.8491663.
 2. M.B. Gorzałczany, J. Piekoszewski, F. Rudziński, “Electricity consumption data clustering for load profiling using generalized self-organizing neural networks with evolving splitting-merging structures”. Proceedings of the 2018 IEEE 27th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), str. 747-752, 13-15.06.2018, Cairns, QLD, Australia; DOI: 10.1109/ISIE.2018.8433664.
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Classification of Splice-Junction DNA Sequences Using Multi-objective Genetic-Fuzzy Optimization Techniques”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2017)”, 11-15.06.2017, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 10245, str. 638-648, 2017, Springer-Verlag, Berlin, Cham; DOI: 10.1007/978-3-319-59063-9_57.
 4. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Heart-disease diagnosis decision support employing fuzzy systems with genetically optimized accuracy-interpretability trade-off”, Proceedings of the 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (IEEE SSCI 2017), str. 138-145, 27.11-1.12.2017, Honolulu, HI, USA; DOI: 10.1109/SSCI.2017.8280848.
 5. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Time-series-dynamics modeling and forecasting - an accurate and interpretable genetic-fuzzy approach”, W książce: J. Kacprzyk, E. Szmidt, S. Zadrożny, K. Atanassov, M. Krawczak (Red.), “Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017” vol. 2; seria wydawnicza: “Advances in Intelligent Systems and Computing”, vol. 642 (“Proceedings of the 10th Conference of the European-Society-for-Fuzzy-Logic-and-Technology (EUSFLAT 2017) / 16th International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets (IWIFSGN 2017)”, 11-15.09.2017, Warszawa), str. 165-175, 2017, Springer, Cham; DOI: 10.1007/978-3-319-66824-6_15.
 6. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “UniProt protein sequence data classification using genetically-optimized fuzzy rule-based systems”, Proceedings of the 2017 Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association (IFSA) and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) (IFSA-SCIS 2017), 27-30.06.2017, Otsu, Japonia; DOI: 10.1109/IFSA-SCIS.2017.8305565.
 7. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “A multi-objective-genetic-optimization-based data-driven fuzzy classifier for technical applications”. Proceedings of the 2016 IEEE 25th International Symposium on Industrial Electronics (IEEE ISIE 2016), str. 78-83, 8-10.06.2016, Santa Clara, CA, USA; DOI: 10.1109/ISIE.2016.7744869.
 8. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “An improved multi-objective evolutionary optimization of data-mining-based fuzzy decision support systems”. Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), [a part of IEEE World Congress on Computational Intelligence 2016 (WCCI 2016)], str. 2227-2234, 24-29.07.2016, Vancouver, BC, Kanada; DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737970.
 9. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, J. Piekoszewski, “Gene expression data clustering using tree-like SOMs with evolving splitting-merging structures”. Proceedings of the 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), [a part of IEEE World Congress on Computational Intelligence 2016 (WCCI 2016)], str. 3666-3673, 24-29.07.2016, Vancouver, BC, Kanada; DOI: 10.1109/IJCNN.2016.7727671.
 10. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, J. Piekoszewski, “Generalized SOMs with splitting-merging tree-like structures for WWW-document clustering”. W książce: J.M. Alonso, H. Bustince, M. Reformat (Red.), “Proceedings of the 2015 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT) (IFSA-EUSFLAT 2015)”, 30.06-3.07.2015, Gijon, Hiszpania; seria wydawnicza: “Advances in Intelligent Systems Research” Atlantis Press, vol. 89, str. 186-193, 2015; DOI: 10.2991/ifsa-eusflat-15.2015.29.
 11. M.B. Gorzałczany, J. Piekoszewski, F. Rudziński, “Microarray Leukemia gene data clustering by means of generalized self-organizing neural networks with evolving tree-like structures”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Part I, Proceedings of the 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2015)”, 14-28.06.2015, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science, vol. 9119, str. 15-25, 2015, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg; DOI: 10.1007/978-3-319-19324-3_2.
 12. M.B. Gorzałczany, J. Piekoszewski, F. Rudziński, “Generalized tree-like self-organizing neural networks with dynamically defined neighborhood for cluster analysis”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Artificial Intelligence and Soft Computing – Proceedings of the 13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2014)”, Part II, 1-5.06.2014, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science, vol. 8468, str. 713-725, 2014, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg; DOI: 10.1007/978-3-319-07176-3_62.
 13. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Accuracy vs. interpretability of fuzzy rule-based classifiers: an evolutionary approach”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Swarm and Evolutionary Computation – Proceedings of the International Symposium on Swarm and Evolutionary Computation (SIDE 2012 and EC 2012)” held in conjuction with International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2012), 29.4-3.05.2012, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science, vol. 7269, str. 222-230, 2012, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg; DOI: 10.1007/978-3-642-29353-5_26.
 14. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Genetic fuzzy rule-based modelling of dynamic systems using time series”. W książce: L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J.M. Żurada (Red.), “Swarm and Evolutionary Computation – Proceedings of the International Symposium on Swarm and Evolutionary Computation (SIDE 2012 and EC 2012)” held in conjuction with International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC 2012), 29.4-3.05.2012, Zakopane; seria wydawnicza Lecture Notes in Computer Science, vol. 7269, str. 231-239, 2012, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg; DOI: 10.1007/978-3-642-29353-5_27.
 15. M.B. Gorzałczany, P. Grądzki, “A neuro-fuzzy-genetic classifier for technical applications”. Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT 2000) , vol. 2, str. 503-508, 19-22.01.2000, Goa, Indie; DOI: 10.1109/ICIT.2000.854204 .
 16. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Computational intelligence in control – a comparison of several neuro-fuzzy systems”. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (IEEE ISIE 2000), vol. 1, str. 31-36, 4-8.12.2000, Cholula, Puebla, Meksyk; DOI: 10.1109/ISIE.2000.930481.
 17. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Neuro-fuzzy networks in time series modelling”. Proceedings of the 4-th International Conference on Knowledge-Based Inteligent Engineering Systems & Allied Technologies (KES 2000), vol. 1, str. 450-453, 30.08-1.09.2000, Brighton, Wlk. Brytania; DOI: 10.1109/KES.2000.885853.
 18. M.B. Gorzałczany, “Business data modelling and forecasting with the use of fuzzy neural networks”. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (IEEE ISIE 98), vol. 2, str. 396-401, 7-10.07.1998, Pretoria, Republika Południowej Afryki; DOI: 10.1109/ISIE.1998.711554.
 19. M.B. Gorzałczany, “Fuzzy neural networks versus alternative approaches in medical decision support”. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (IEEE ISIE 97), vol. 3, str.1270-1275, 7-11.07.1997, Guimaraes, Portugalia; DOI: 10.1109/ISIE.1997.648927.
 20. M.B. Gorzałczany, “An idea of the application of fuzzy neural networks to medical decision support systems”. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (IEEE ISIE 96), vol. 1, str.398-403, 17-20.06.1996, Warszawa; DOI: 10.1109/ISIE.1996.548454.
 21. M.M. Gupta, M.B. Gorzałczany, “Fuzzy neuro-computational technique and its application to modelling and control”. Proceedings of the IEEE International Conference on Fuzzy Systems, str. 1271-1274, 8-12.03.1992, San Diego, CA, USA; DOI: 10.1109/FUZZY.1992.258594.

Rozdziały w książkach (w jęz. angielskim)
 1. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Neuro-fuzzy systems for rule-based modelling of dynamic processes”. W książce: H.-J. Zimmermann, G. Tselentis, M. van Someren, G. Dounias (Red.), “Advances in Computational Intelligence and Learning, Methods and Applications”, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/ London, 2002, str. 135-146.
 2. M.B. Gorzałczany, “A Computational-Intelligence-based approach to decision support”. W książce: H. Bunke, A. Kandel (Red.), “Neuro-Fuzzy Pattern Recognition”, World Scientific Publishing Co., Singapore, London, 2000, str. 51-73.
 3. M.B. Gorzałczany, J.B. Kiszka, M.S. Stachowicz, “Some problems of studying adequacy of fuzzy models”. W książce: R. Yager (Red.), “Fuzzy Set and Possibility Theory, Recent Developments”, Pergamon Press, Oxford, 1982, str. 14-31.

Publikacje w czasopismach naukowych z listy B MNiSzW - część I (w jęz. angielskim)
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Fuzzy modelling of road traffic collision patterns using multi-objective genetic optimization method”. Logistyka, tom 6, str. 4102-4111, 2014.
 2. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Clustering and filtering of measurement data based on dynamic self-organizing neural networks”. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, no. 12, str. 1416-1419, 2010.
 3. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Measurement data in genetic fuzzy modelling of dynamic systems”. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, no. 12, str. 1420-1423, 2010.
 4. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Designing fuzzy rule-based controllers from data using particle swarm optimization”. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, no. 12, str. 1424-1426, 2010.
 5. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Data-based fuzzy modelling of dynamic systems by means of evolution strategies”. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 56, no. 12, str. 1427-1429, 2010.
 6. M.B. Gorzałczany, “Neuro-fuzzy classifying system for intelligent decision support”. Part I. “Methodology”. Archives of Control Sciences (Polish Academy of Sciences, Committee of Automatic Control and Robotics), vol. 10(XLVI), no. 1/2, str. 61-71, 2000.
 7. M.B. Gorzałczany, “Neuro-fuzzy classifying system for intelligent decision support”. Part II. “Applications”. Archives of Control Sciences (Polish Academy of Sciences, Committee of Automatic Control and Robotics), vol. 10(XLVI), no. 1/2, str. 73-89, 2000.
 8. M.B. Gorzałczany, P. Grądzki, “A neuro-fuzzy-genetic classifier for rule-based intelligent decision support”. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej (PAN, Komitet Informatyki), tom 11, z. 3-4, str. 225-247, 1999.
 9. M.B. Gorzałczany, “A neuro-fuzzy approach to system modelling”. Part I. “Methodology”. Archives of Control Sciences (Polish Academy of Sciences, Committee of Automatic Control and Robotics), vol. 7(XLIII), no. 1/2, str. 121-140, 1998.
 10. M.B. Gorzałczany, “A neuro-fuzzy approach to system modelling”. Part II. “Applications”. Archives of Control Sciences (Polish Academy of Sciences, Committee of Automatic Control and Robotics), vol. 7(XLIII), no. 3/4, str. 267-284, 1998.
 11. M.B. Gorzałczany, “Medical decision support systems based on fuzzy neural networks”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 32, str. 79-90, 1995.
 12. M.B. Gorzałczany, “Interval-valued fuzzy decisional rule in signal transmission problems”. Archiwum Automatyki i Telemechaniki (PAN, Komitet Automatyki i Cybernetyki Technicznej), tom XXX, z. 2, str. 159-168, 1985.

Pozostałe publikacje w materiałach międzynarodowych, zagranicznych konferencji naukowych (w jęz. angielskim)
 1. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Neuro-fuzzy systems for rule-based modelling of dynamic processes”. Proceedings of the 4-th European Symposium on Inteligent Techniques (ESIT 2000 ), str. 416-422, 14-15.09.2000, Aachen, Niemcy (na CD-ROM-ie). Praca opublikowana również w książce – patrz Rozdziały w książkach (w jęz. angielskim).
 2. M.B. Gorzałczany, P. Grądzki, “Structured neuro-fuzzy classifier for medical decision support”. Proceedings of the 7-th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing (EUFIT 99) – na CD-ROM-ie (8 stron), 13-16.09.1999, Aachen, Niemcy.
 3. M.B. Gorzałczany, P. Grądzki, “Computational intelligence in medical decision support – a comparison of two neuro-fuzzy systems”. Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (IEEE ISIE 99), vol. 1, str. 408-413, 12-16.07.1999, Bled, Słowenia.
 4. M.B. Gorzałczany, “Neuro-fuzzy classifier for decisionmaking support in medicine”. Proceedings of the 2-nd IEEE International Conference on Intelligent Processing Systems (IEEE ICIPS 98), str. 318-322, 4-7.08.1998, Gold Coast, QLD, Australia.
 5. M.B. Gorzałczany, “Fuzzy neural networks in time series modeling and forecasting”. Proceedings of the International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 97), vol. II, str.509-514, 25-29.06.1997, Praga, Czechy.
 6. M.B. Gorzałczany, “Forecasting based on generalized time series – a fuzzy neural network approach”. Proceedings of the International Conference on Fuzzy Logic and Applications (FUZZY 97), str.165-172, 18-21.05.1997, Zichron Yaakov, Izrael.
 7. M.B. Gorzałczany, “Neural-fuzzy approach to medical decision support and to system modelling”. Proceedings of the 4-th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing (EUFIT 96), vol. 2, str.787-791, 2-5.09.1996, Aachen, Niemcy.
 8. M.B. Gorzałczany, T. Stefański, “Fuzzy control and fuzzy neural network control of an inverter-fed induction motor drive for electrical vehicle”. Proceedings of the 3-rd European Control Conference (ECC 95), vol. I, str. 820-825, 5-8.09.1995, Rzym, Włochy.
 9. M.B. Gorzałczany, “Application of fuzzy neural networks to process modelling”. Proceedings of the 5-th International Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 93), vol. I, str. 100-103, 4-9.07.1993, Seul, Korea.
 10. M.B. Gorzałczany, M. Deutsch-McLeish, “Fuzzy neural network methodology applied to medical diagnosis”. Proceedings of the North American Fuzzy Information Processing Society Conference (NAFIPS 92), 14-17.12.1992, Puerto Vallarta, Meksyk.
 11. M.B. Gorzałczany, M. Deutsch-McLeish, “Combination of neural networks and fuzzy sets as a basis for medical expert systems”. Proceedings of the 5th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems (IEEE CBMS 1992), str. 412-420, 14-17.06.1992, Durham, NC, USA.
 12. M.B. Gorzałczany, M. Deutsch-McLeish, “Uncertainty management in medical expert systems – a fuzzy neural network approach”. Proceedings of the First Canadian Workshop on Uncertainty Management: Theory and Practice, AI/GI/VI 92 Conference, str. 20-21, 12.05.1992, Vancouver, BC, Kanada.
 13. M.B. Gorzałczany, J.B. Kiszka, M.S. Stachowicz, “Some problems of studying adequacy of fuzzy models”. Proceedings of the International Congress on Applied Systems Research and Cybernetics, Symposium on Fuzzy Set and Possibility Theory, 1980, Acapulco, Meksyk. Praca opublikowana również w książce – patrz Rozdziały w książkach (w jęz. angielskim).

Pozostałe publikacje w materiałach międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych w Polsce (w jęz. angielskim)
 1. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Two neuro-fuzzy controllers – performance versus interpretability”. Proceedings of the 5-th Conference “Neural Networks and Soft Computing”, str. 323-328, 6-10.06.2000, Zakopane.
 2. M.B. Gorzałczany, P. Grądzki, “The nfgClass – neuro-fuzzy-genetic classifier for IDSS design”. Proceedings of the 5-th Conference “Neural Networks and Soft Computing”, str. 317-322, 6-10.06.2000, Zakopane.
 3. M.B. Gorzałczany, M. Kekez, “Neuro-fuzzy techniques versus alternative tools for generation of decision rules”. Proceedings of the 5-th Conference “Neural Networks and Soft Computing”, str. 329-334, 6-10.06.2000, Zakopane.
 4. M.B. Gorzałczany, “Approximate inference with interval-valued fuzzy sets - an outline”. Proceedings of the Polish Symposium on Interval and Fuzzy Mathematics, str. 89-95, 26-29.08.1983, Poznań.
 5. A. Dziech, M.B. Gorzałczany, “Application of interval-valued fuzzy sets in signal transmission problems”. Proceedings of the Polish Symposium on Interval and Fuzzy Mathematics, str. 77-82, 26-29.08.1983, Poznań.

Publikacje w czasopismach naukowych z listy B MNiSzW - część II (w jęz. polskim)
 1. A. Głuszek, M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Optymalizacja przy pomocy roju cząstek bazy reguł klasyfikatora rozmytego”. Logistyka, tom 6, str. 3960-3968, 2014.
 2. M.B. Gorzałczany, “Współczesne metody sztucznej inteligencji w analizie zasobów sieci Internet”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 43, str. 51-58, 2005.
 3. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Metody sztucznej inteligencji w zagadnieniach analizy ruchu w sieci Internet”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, str. 133-148, 2005.
 4. M.B. Gorzałczany, M. Kekez, “Inteligentny klasyfikator neuronowo-rozmyty o ewoluującej strukturze”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, str. 149-164, 2005.
 5. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Uogólnione, samoorganizujące się sieci neuronowe w problemach tzw. odkrywania wiedzy w bazach danych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, str. 181-196, 2005.
 6. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Tematyczna klasyfikacja dokumentów WWW z wykorzystaniem oryginalnej metody sztucznej inteligencji”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, str. 165-180, 2005.
 7. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji bazy reguł neuronowo-rozmytego systemu syntezy wiedzy z danych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, str. 17-29, 2004.
 8. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Podstawy algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji funkcji wielu zmiennych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, str. 31-43, 2004.
 9. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Optymalizacja zadania komiwojażera z wykorzystaniem algorytmu genetycznego”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, str. 45-54, 2004.
 10. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Algorytmy genetyczne oraz sieci Kohonena w zagadnieniach wyznaczania skupisk (klastrów) w złożonych zbiorach danych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, str. 55-69, 2004.
 11. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Sieci neuronowo-rozmyte w zagadnieniach sterowania układów dynamicznych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 37, str. 15-24, 2000.
 12. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Sieci neuronowo-rozmyte w modelowaniu układów dynamicznych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 37, str. 25-34, 2000.
 13. M.B. Gorzałczany, P. Grądzki, “Sztuczne sieci neuronowe w rozpoznawaniu wzorców geometrycznych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 37, str. 35-44, 2000.
 14. M.B. Gorzałczany, P. Grądzki, “Neuronowe konekcjonistyczne) systemy eksperckie w diagnostyce medycznej”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 37, str. 45-54, 2000.
 15. M.B. Gorzałczany, M. Kekez, “Podejście neuronowo-rozmyte oraz inne teoretyczne narzędzia do generacji reguł decyzyjnych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 37, str. 55-64, 2000.
 16. M.B. Gorzałczany, “Metoda modelowania oraz symulacji układów dynamicznych na maszynie cyfrowej”. Część I “Modele układów elementarnych”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 20, str. 101-121, 1988.
 17. M.B. Gorzałczany, “Metoda modelowania oraz symulacji układów dynamicznych na maszynie cyfrowej”. Część II “Algorytm symulacji”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 20, str. 167-187, 1988.
 18. M.B. Gorzałczany, “Symulacja układów dynamicznych w języku MBG1”. Część I “Opis języka”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 20, str. 145-166, 1988.
 19. M.B. Gorzałczany, “Symulacja układów dynamicznych w języku MBG1”. Część II “Zasada działania oraz przykłady zastosowania języka”. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 20, str. 123-144, 1988.
 20. M.B. Gorzałczany, M.S. Stachowicz, “O pewnych koncepcjach budowy regulatorów rozmytych”, Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Elektr. i Mech. Górn. i Hutn., z.131, nr 797, str. 167-188, 1980.

Pozostałe publikacje w czasopismach naukowych
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Application of dynamic self-organizing neural networks to WWW-document clustering”. International Journal of Information Technology and Intelligent Computing (endorsed by IEEE Computational Intelligence Society – Poland Chapter), Vol. 1, No. 1, str. 89-101, 2006.
 2. M.B. Gorzałczany, “Przedziałowo-rozmyta metoda formalizacji słownych reguł decyzyjnych z uwzględnieniem hierarchii ich ważności”. Zeszyty KTN (Kieleckiego Towarzystwa Naukowego) “Studia Kieleckie” 4/40, str. 85-95, 1983.
 3. A. Dziech, M.B. Gorzałczany, “Ocena efektywności stosowania przedziałowo-rozmytej reguły decyzyjnej w wybranych zagadnieniach transmisji sygnałów”. Zeszyty KTN (Kieleckiego Towarzystwa Naukowego) “Studia Kieleckie” 4/40, str. 97-103, 1983.

Rozdziały w książkach (w jęz. polskim)
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Genetyczno-rozmyte podejście do modelowania systemów dynamicznych na podstawie danych”. W książce: K. Malinowski, R. Dindorf (Red.), “Postępy automatyki i robotyki” Część I, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Wydawnictwo PŚk, Kielce, 2011, str. 270-284.
 2. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Projektowanie regulatorów rozmytych na podstawie danych z wykorzystaniem optymalizacji rojem cząstek”. W książce: K. Malinowski, R. Dindorf (Red.), “Postępy automatyki i robotyki” Część I, Komitet Automatyki i Robotyki PAN, Wydawnictwo PŚk, Kielce, 2011, str. 295-306.

Publikacje w materiałach konferencji naukowych organizowanych w Polsce (w jęz. polskim)
 1. M.B. Gorzałczany, F. Rudziński, “Genetyczno-rozmyte podejście do modelowania systemów dynamicznych na podstawie danych”. Materiały XVII Krajowej Konferencji Automatyki KKA 2011, str. 349-360, 19-22.06.2011, Kielce-Cedzyna.
 2. M.B. Gorzałczany, A. Głuszek, “Projektowanie regulatorów rozmytych na podstawie danych z wykorzystaniem optymalizacji rojem cząstek”. Materiały XVII Krajowej Konferencji Automatyki KKA 2011, str. 361-371, 19-22.06.2011, Kielce-Cedzyna.

Podręczniki i skrypty akademickie
 1. M.B. Gorzałczany, “Układy cyfrowe – metody syntezy”. Tom I: “Elementy, Układy kombinacyjne”. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej (skrypt nr 378), Kielce, 2002, 372 strony (Wydanie VII).
 2. M.B. Gorzałczany, “Układy cyfrowe – metody syntezy”. Tom II: “Układy sekwencyjne, Układy mikroprogramowane”. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej (skrypt nr 392), Kielce, 2003, 370 stron (Wydanie VII).
 3. M.B. Gorzałczany, “Laboratorium modelowania cyfrowego”. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej (skrypt nr 188), Kielce, 1990, 140 stron (Wydanie II).

Rozprawy
 1. M.B. Gorzałczany, “Rozmyte sieci neuronowe w systemach eksperckich oraz w modelowaniu procesów”. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 29, 1993, 147 stron.
 2. M.B. Gorzałczany, “Przedziałowo-rozmyta metoda przybliżonego wnioskowania oraz jej zastosowanie w zagadnieniach przesyłania sygnałów i konstrukcji algorytmów sterowania”, 210 stron oraz Dodatek: “Listingi programów”, 24 strony. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, 1983 (praca obroniona z wyróżnieniem).
 3. M.B. Gorzałczany, “Komputerowy układ wspomagania operatora procesu pirolizy benzyn”, 228 stron oraz Dodatek: “Listingi programów”, 56 stron. Praca magisterska. Politechnika Warszawska, 1978 (praca ta została wyróżniona Nagrodą I stopnia w XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Prof. Sylwestra Kaliskiego na najbardziej użyteczne prace dyplomowe studentów wyższych uczelni “Młoda myśl dla kraju” – w pionie: Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka, Energetyka, 31.05.1979 r.).

Inne publikacje (wybrane)

Noty biograficzne
 1. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, “Who is Who w Polsce” (wydanie IX, 2010; wydanie V, 2006; wydanie IV, 2005; wydanie III, 2003). Verlag fuer Personenenzyklopaedien AG, CH-6304 Zug, Alpenstrasse 16, Szwajcaria.
 2. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, “Who's Who in the World” (19-te wydanie, 2002 oraz 11-te wydanie, 1993-1994). Marquis Who's Who, Macmillan Directory Division, 3002 Glenview Road, Wilmette, Illinois 60091, USA.
 3. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, “Dictionary of International Biography” (23-cie wydanie, 1994). Melrose Press Ltd., England.
 4. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, “Kronika Nauki Polskiej”. Wydawnictwo Helion S.A., 2007.
 5. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, “Złota Księga Nauki Polskiej 2005 – Naukowcy Zjednoczonej Europy”. Wydawnictwo Helion S.A. – Polski Instytut Biograficzny, 2005.
 6. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, Słownik biograficzny “Współcześni uczeni polscy. Sylwetki profesorów – Suplement”. Wydawnictwo OPI, 2005.
 7. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, “Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i ścisłych 2005”. Wydawnictwo Helion S.A. – Polski Instytut Biograficzny, 2005.
 8. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, “Złota Księga Nauk Technicznych 2002”. Wydawnictwo Helion S.A., Polski Instytut Biograficzny, 2003.
 9. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, Encyklopedyczny Słownik Biograficzny “Kto jest kim w Polsce 2002”. Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza – “Pol-Euro-Business” S.A., 2002.
 10. M.B. Gorzałczany, Nota biograficzna, Informator Biograficzny “Kto jest kim w Kielcach”. Oficyna Wydawnicza “Kucharski”, 2002.

Wykład inauguracyjny
 1. M.B. Gorzałczany, “Sztuczne sieci neuronowe w systemach wspomagania decyzji”. Wykład wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 1994/1995 w Politechnice Świętokrzyskiej, 10.10 1994 r.

Udokumentowane recenzje

– Recenzent wniosków z obszaru nauk technicznych w konkursie o Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (tzw. Polski Nobel); edycje konkursu: 2007 r., 2008 r.

– Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora oraz w postępowaniach habilitacyjnych.

– Recenzent wielu prac naukowych dla następujących czasopism naukowych:
 • Expert Systems with Applications (Elsevier),
 • European Journal of Operational Research (North-Holland, Elsevier Science Inc.),
 • IEEE Transactions on Neural Networks (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.),
 • IEEE Transactions on Fuzzy Systems (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.),
 • Information Sciences – An International Journal (North-Holland, Elsevier Science Inc.),
 • International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence (World Scientific Publishing Co.),
 • Fuzzy Sets and Systems (North-Holland, Elsevier Science Inc.),
 • Archives of Control Sciences (Polish Academy of Sciences, Committee of Automatic Control and Robotics),
 • Control and Cybernetics (Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences),
 • Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research (Polish Neural Network Society and the University of Social Sciences in Łódź),
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (University of Zielona Góra, Institute of Control and Computation Engineering),
 • Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) (National Institute of Telecommunications, Warszawa),
 • Foundations of Computing and Decision Sciences (Institute of Computing Science, Poznań University of Technology),
 • Mathematical Reviews (American Mathematical Society).

– Recenzent projektów badawczych (grantów) KBN, skryptów akademickich oraz szeregu artykułów zgłaszanych na międzynarodowe konferencje naukowe.

Promotorstwo prac doktorskich
 1. Jakub Piekoszewski, “Uogólnione samoorganizujące się sieci neuronowe o drzewopodobnych strukturach w grupowaniu danych ze szczególnym uwzględnieniem danych medycznych opisujących ekspresję genów”. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, 21.10.2016r. (obrona), 2.12.2016r. (nadanie stopnia dr inż. w dyscyplinie informatyka przez Radę Naukową Instytutu).
 2. Filip Rudziński, “Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe w zagadnieniach grupowania danych ze szczególnym uwzględnieniem grupowania dokumentów WWW”. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, 20.11.2006r. (obrona), 24.11.2006r. (nadanie stopnia dr inż. w dyscyplinie informatyka przez Radę Naukową Instytutu); praca obroniona z wyróżnieniem.
 3. Adam Głuszek, “Neuronowo-rozmyty system syntezy wiedzy z danych – konstrukcja i zastosowania”. Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, 19.06.2001r. (obrona), 26.06.2001r. (nadanie stopnia dr inż. w dyscyplinie informatyka przez Radę Naukową Instytutu); praca obroniona z wyróżnieniem.
 4. Piotr Grądzki, “Klasyfikatory neuronowo-rozmyte w inteligentnych systemach wspomagania decyzji”. Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Informatyki, 13.06.2000r. (obrona i nadanie stopnia dr inż. w dyscyplinie informatyka przez Radę Wydziału); praca obroniona z wyróżnieniem.

Pełnienie funkcji przewodniczącego sesji na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz uczestnictwo w komitetach naukowych konferencji naukowych
 1. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “IEEE ICAISC 2019 (18th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing)”, Zakopane, 2019.
 2. M.B. Gorzałczany, współprzewodniczący sesji "TTSPAI - Signal Processing & AI -1" na “IEEE ISIE 2018 (IEEE International Symposium on Industrial Electronics)”, Cairns, QLD, Australia, 13.06.2018.
 3. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “IEEE ICAISC 2018 (17th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing)”, Zakopane, 2018.
 4. M.B. Gorzałczany, członek Program Committee “IFSA-SCIS 2017 (Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems)”, Otsu, Japonia, 2017.
 5. M.B. Gorzałczany, członek Program Committee “EUSFLAT 2017 (The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology)”, Warszawa, 2017.
 6. M.B. Gorzałczany, przewodniczący sesji "Time Series Analysis" na “EUSFLAT 2017 (The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology”, Warszawa, 14.09.2017.
 7. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2017”, Zakopane, 2017.
 8. M.B. Gorzałczany, przewodniczący sesji "Invited talks" na “ICAISC 2017 (16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing)”, Zakopane, 14.06.2017.
 9. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “15th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2016”, Zakopane, 2016.
 10. M.B. Gorzałczany, członek International Program Committee “IFSA-EUSFLAT 2015 (The 16th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA) and the 9th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT))”, Gijon, Hiszpania, 2015.
 11. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2015”, Zakopane, 2015.
 12. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “13th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2014”, Zakopane, 2014.
 13. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “12th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2013”, Zakopane, 2013.
 14. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2012”, Zakopane, 2012.
 15. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2010”, Zakopane, 2010.
 16. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “9th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2008”, Zakopane, 2008.
 17. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “8th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2006”, Zakopane, 2006.
 18. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “First Polish and International PD Forum – Conference on Computer Science, PDFCCS 2005”, Łódź, 2005.
 19. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego “7th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, IEEE ICAISC 2004”, Zakopane, 2004.
 20. M.B. Gorzałczany, przewodniczący sesji plenarnej na KES 2000 (4th International Conference on Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems & Allied Technologies), Brighton, Wlk. Brytania, 1.09.2000.
 21. M.B. Gorzałczany, przewodniczący sesji CI1 (“Computational Intelligence I”) na ISIE 2000 (IEEE International Symposium on Industrial Electronics), Cholula, Puebla, Meksyk, 5.12.2000.
 22. M.B. Gorzałczany, członek Komitetu Naukowego Fifth Conference “Neural Networks and Soft Computing”, Zakopane, 2000.
 23. M.B. Gorzałczany, przewodniczący sesji ET5 (“Applications of neural networks in motion control”) na ISIE 97 (IEEE International Symposium on Industrial Electronics), Guimaraes, Portugalia, 10.07.1997.
 24. M.B. Gorzałczany, przewodniczący sesji FA4(“Applications of neural networks II”) na 7-th IFSA (International Fuzzy Systems Association) World Congress, Praga, Czechy, 27.06.1997.

Dłuższe pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych
 1. 1.10.1991r. – 30.09.1992r., Department of Computing & Information Science, College of Physical & Engineering Science, University of Guelph, Guelph, Kanada – Visiting Professor.
 2. 1.10.1990r. – 30.09.1991r., Intelligent Systems Research Laboratory, College of Engineering, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada – Visiting Professor.

Nagrody

międzynarodowe
 1. “International Scientific Exchange Award” – grant przyznany przez rządową instytucję kanadyjską NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) w celu częściowego sfinansowania pobytu w University of Saskatchewan w Kanadzie, 1990-1991r.

krajowe
 • nagrody Ministra
 1. Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za autorstwo monografii naukowej pt. “Computational Intelligence Systems and Applications; Neuro-Fuzzy and Fuzzy Neural Synergisms”, Physica-Verlag, Springer-Verlag Co., Heidelberg, New York, 2002 (364 strony, data publikacji: grudzień 2001r.), 2002 r.
 2. Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych a w szczególności w zakresie teorii zbiorów rozmytych oraz jej zastosowań do zagadnień modelowania i sterowania, 1981 r.
 • nagrody Rektora
 1. Nagrody zespołowe I stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej: a) za wyróżniające się osiągnięcia naukowo-organizacyjne, 2010r., b) za wybitne osiągnięcia naukowo-organizacyjne, 2009r., c) za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze: 2008 r.
 2. Nagrody zespołowe II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej: a) za osiągnięcia organizacyjne i naukowe, 2018r., b) za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, 2001r.
 3. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych a w szczególności w zakresie systemów inteligencji obliczeniowej i ich zastosowań w zagadnieniach wspomagania decyzji i modelowania systemów, 2000 r.
 4. Nagrody zespołowe II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej: a) za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, 1997r., b) za osiągnięcia naukowe, 1996r.
 5. Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, 1994r.
 6. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za pracę naukowo-badawczą, 1988r.
 7. Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za pracę naukowo-badawczą zakończoną rozprawą doktorską, 1985r.
 • inne
 1. Nagroda I stopnia w XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Prof. Sylwestra Kaliskiego na najbardziej użyteczne prace dyplomowe studentów wyższych uczelni “Młoda myśl dla kraju” (w pionie: Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka, Energetyka), 1979r.

Odznaczenia
 1. Złoty Krzyż Zasługi, 2002r.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005r.
 3. Medal Złoty za Długoletnią Służbę, 2017r.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

– prowadzone zajęcia dydaktyczne
 • w trakcie realizacji pracy dydaktycznej, prowadzenie wszystkich rodzajów zajęć, tzn.: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów, seminariów oraz prac dyplomowych na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych. Zajęcia dydaktyczne obejmowały/obejmują następujące przedmioty: “Podstawy automatyki”, “Teoria sterowania i systemów”, “Modelowanie analogowe i cyfrowe”, “Automatyzacja procesów przemysłowych”, “Elementy i urządzenia automatyki”, “Sterowanie optymalne”, “Układy przełączające w automatyce”, “Zarys techniki cyfrowej”, “Cyfrowe układy automatyki”, “Podstawy elektroniki”, “Układy logiczne”, “Teoria układów logicznych”, “Układy cyfrowe”, “Układy logiki programowanej”, “Wykład monograficzny”, “Systemy inteligentne”.
 • dwuletni pobyt jako tzw. Visiting Professor w dwóch uniwersytetach kanadyjskich – patrz Dłuższe pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych; konsultowanie realizowanych tam prac doktorskich (PhD), magisterskich (MSc) oraz inżynierskich (BSc) z zakresu sztucznych sieci neuronowych, systemów rozmytych oraz systemów sztucznej inteligencji.

– opracowane pomoce dydaktyczne
 • autorstwo 3 skryptów akademickich (łącznie 882 stron druku) wielokrotnie wznawianych – patrz Podręczniki i skrypty akademickie.
 • współautorstwo programu dydaktycznego dla Studium Podyplomowego dla Nauczycieli przy Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej (1984-1988), programu dydaktycznego dla specjalności Telekomunikacja na kierunku Elektrotechnika (1992 – dziś), dla kierunku Informatyka (2001) na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej oraz dla Studiów Podyplomowych Telekomunikacja cyfrowa (1999 – dziś) na Politechnice Świętokrzyskiej.
 • organizacja i uruchomienie “Laboratorium układów cyfrowych” (opracowanie koncepcji laboratorium, opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, przygotowanie stanowisk laboratoryjnych), współautorstwo zestawu instrukcji laboratoryjnych do “Laboratorium modelowania analogowego i cyfrowego” oraz “Laboratorium sterowania optymalnego” jak również opracowanie pomocy dydaktycznych w postaci pakietu programów komputerowych oraz języka symulacyjnego MBG1 do celów komputerowego modelowania i symulacji układów dynamicznych.

– kształcenie młodej kadry naukowej
 • promotorstwo w czterech zakończonych przewodach doktorskich (trzy prace doktorskie zostały obronione z wyróżnieniem) – patrz Promotorstwo prac doktorskich.

Działalność organizacyjna

– kierowanie działalnością naukową i dydaktyczną
 • kierownik Katedry Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej (od 1.01.2015), kierownik Katedry Elektroniki i Systemów Inteligentnych ( 1.01.2004-31.12.2014), Samodzielnego Zakładu Elektroniki i Systemów Inteligentnych (1.01.2001-31.12.2003) oraz kierownik Wydziałowego Laboratorium Komputerowego na tym wydziale (1996-2000).
 • Redaktor Naukowy serii wydawniczej “Nauki Techniczne: Informatyka” w PŚk (od 1.12.2005).
 • współorganizator (z ramienia Wydziału) Studium Podyplomowego dla Nauczycieli przy Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Świętokrzyskiej i współautor programu dydaktycznego tego Studium (1984-1988).
 • kierownik szeregu zespołów realizujących prace badawcze statutowe, własne oraz granty KBN.

– uczestnictwo w organizacji międzynarodowych konferencji naukowych – patrz Pełnienie funkcji przewodniczącego sesji na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz uczestnictwo w komitetach naukowych konferencji naukowych

– udział w pracach organów i ciał opiniodawczych naukowych i dydaktycznych
 • m.in., członek Senatu Politechniki Świętokrzyskiej od 1996r., członek Kapituły Medalu PŚk od 1996r., członek Senackiej Komisji Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy z Zagranicą (2008-2012), członek Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju, Budżetu i Finansów w PŚk (1999-2005), członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w PŚk (1999-2002), członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w PŚk (1999-2002), członek Rektorskiej Komisji ds. Adiunktów w PŚk (1999-2002), członek Rady Bibliotecznej (2003-2005), członek Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowego Kolegium Elektorów (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki) w PŚk (1999-2002, 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020), członek Wydziałowej Komisji Opiniującej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk (1996, 1999, 2002, 2005), członek Rady Programowej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk od 1996r.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Artificial intelligence, computational intelligence, artificial neural networks, fuzzy systems, evolutionary algorithms, neuro-fuzzy rule-based systems, genetic fuzzy rule-based systems, advanced methods of complex data clustering, intelligent decision support systems, complex systems modelling and control. 2.5 Theoretical Computer Science
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl