Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Ireneusz Markiewicz

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanics
Position: adiunkt
E-mail: ireneusz.markiewicz@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:41 34-24-353
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
podstawy i zastosowania metody statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń (ang. SADSF), badania własności konstrukcji cienkościennych zaprojektowanych metodą SADSF, polowe metody pomiaru deformacji;fundamental and application problems of the method of statically admissible discontinuous stress fields (SADSF); investigating the behaviour of thin-walled structures designed with the SADSF method; experimental methods of solid mechanics
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
pakiet CosmosM, wzmacniacz pomiarowy Spider8, polaryskop do badań w świetle odbitym serii 030CosmosM package, Spider8 device, reflection polariscope 030-series
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
projektowanie konstrukcji cienkościennych o bardzo dobrych własnościach wytrzymałościowych – jest to specyficzna klasa konstrukcji, w której nawet drobne zmiany szczegółów konstrukcyjnych mogą spowodować radykalne zmiany w nośności; obliczenia wytrzymałościowedesign of thin-walled structures with very complex geometry – it is a specific class of structures to which de Saint-Venant’s principle is not applicable; structure analysis
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
Markiewicz I.: 'Badania własności konstrukcji zaprojektowanych metodą SADSF', MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY M47, seria Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, str. 95, Kielce 2013.
Markiewicz I.: 'Elastic stresses in thin-walled torsional structures designed with SADSF method', Engineering Transactions, 61, 2, 137–150, 2013.
Markiewicz I.: 'Application of SADSF method to design and analyses of elastic and fatigue properties of tensioned strip with hole', Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Nr 1(45)/2010, pp. 4-14.
Markiewicz I.: 'Analysis of Hole Arrangement in Tensile Plate by Means of The SADSF Method and Fatigue Life Predictions', Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Nr 3(43)/2009, pp. 24-31.
Markiewicz I.: 'Analysis of elastic properties of thin-walled structures designed by SADSF method', Engineering Transactions, 57, 1, 35-43, 2009.
Markiewicz I.: 'Analysis of elastic effort fields in truck frame designed by the SADSF method', Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Nr 2(34)/2007, pp. 22-27.
Markiewicz I., Bodaszewski W., Glinka G.: 'Global and Local Design Method for Fatigue Resistant Structures', SAE 2003 Transactions, Journal of Materials and Manufacturing, Section 5 - Volume 112, pp. 467-477.
Markiewicz I.: 'Investigating the behaviour of structures designed with the SADSF method' [in Polish], MONOGRAFIE, STUDIA, ROZPRAWY M47, seria Budowa i Eksploatacja Maszyn, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, str. 95, Kielce 2013.
Markiewicz I.: 'Elastic stresses in thin-walled torsional structures designed with SADSF method', Engineering Transactions, 61, 2, 137–150, 2013.
Markiewicz I.: 'Application of SADSF method to design and analyses of elastic and fatigue properties of tensioned strip with hole', Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Nr 1(45)/2010, pp. 4-14.
Markiewicz I.: 'Analysis of Hole Arrangement in Tensile Plate by Means of The SADSF Method and Fatigue Life Predictions', Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Nr 3(43)/2009, pp. 24-31.
Markiewicz I.: 'Analysis of elastic properties of thin-walled structures designed by SADSF method', Engineering Transactions, 57, 1, 35-43, 2009.
Markiewicz I.: 'Analysis of elastic effort fields in truck frame designed by the SADSF method', Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, Nr 2(34)/2007, pp. 22-27.
Markiewicz I., Bodaszewski W., Glinka G.: 'Global and Local Design Method for Fatigue Resistant Structures', SAE 2003 Transactions, Journal of Materials and Manufacturing, Section 5 - Volume 112, pp. 467-477.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
metoda statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń, metoda elementów skończonych, konstrukcje cienkościenne, wytrzymałość materiałów, method of statically admissible discontinuous stress fields, finite element method, thin-walled structures, strength of materials 5.1 Mechanics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl