Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Łukasz Zawarczyński

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Control and Management Systems
Position: wykładowca
E-mail: l.zawarczynski@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34-24-204
Strony WWW:http://www.kssiz.cba.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Realizacja układów regulacji wielkości elektrycznych,mechanicznych i hydraulicznych.The implementation of control systems of electrical, mechanical and hydraulic quantities.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Oprogramowanie z grupy CAD, CAE m.in.: Matlab, Origin, Orcad, PC-Roset, LabVIEW.Software from a group of CAD, CAE like: Matlab (commercial licence), Origin, Orcad, PC-Roset, LabVIEW.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemieckiPolish, English, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie i realizacja układów sterowania ciśnienia, przepływu, prędkości i położenia napędów elektro-hydraulicznych z wykorzystaniem nowoczesnych silników serwo z magnesami trwałymi o małym momencie bezwładności, zasilanych z falowników napięcia. Identyfikacja parametryczna modeli matematycznych układów sterowania. Programowanie sterowników PLC i paneli dotykowych (Siemens, Beckhoff). Pisanie aplikacji kontrolno-sterujących w językach STL, LAD, SFC, VI, C, C++. Programowanie mikrokontrolerów ARM i AVR.Designing and implementation of control systems of pressure, flow, speed and movement of electro-hydraulic drives using modern inverter-fed servo motors with a low moment of inertia. Parametric identification mathematical models of control systems. Programming on PLC and touch panels (Siemens, Beckhoff). Programming an application of control and steering in languages ​​STL, LAD, SFC, VI, C, C++. Programming of microcontrollers ARM and AVR.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
nie zgłaszanonot notified
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje recenzowane (w języku polskim i angielskim):

Publikacje autora

Konferencje:
- 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017, Międzyzdroje
- 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016, Międzyzdroje
- X Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2011" - Łódź ,
- XIII International PhD Workshop OWD 2011 - Wisła,
- XIV International PhD Workshop OWD 2012 - Wisła,
- XIV Międzynarodowa konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2010 - Zakopane,
- XV Międzynarodowa konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2011 - Zakopane,
- XVIII Międzynarodowa konferencja „Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu” TransComp 2014 - Zakopane,
- XVII Krajowa Konferencja PNEUMA 2010 - Hołny Mejera,
- XVIII Krajowa Konferencja PNEUMA 2012 - Hołny Mejera,
- XX Krajowa Konferencja PNEUMA 2015 - Hołny Mejera.


Nagrody:

14.10.2009 Zespołowa nagroda Rektora III stopnia za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne

14.10.2010 Zespołowa nagroda Rektora I stopnia za wyróżniające osiągnięcia
dydaktyczno-organizacyjne


Działalność dydaktyczno – wychowawcza:

- członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 2009 – 2010.

- prowadzenie zajęć laboratoryjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach I i II stopnia:
Elektrotechnika: Programowanie Procesorów Sygnałowych I i II, Bazy Danych, Sieci Komputerowe, Administracja Sieciami Komputerowymi, Podstawy Automatyki, Teoria Sterowania, Wybrane Zagadnienia Teorii Sterowania, Metody, Estymacji Parametrów i Sygnałów.
Informatyka: Programowanie Usług Sieciowych, Systemy Dynamiczne, Projektowanie Aplikacji Internetowych.


Projekty Unijne, Staże, Praktyki:

02-05.2011 Ekspert programu „Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, Modyfikacja programu nauczania technik informatyk 312[01]/T.SP/MENIS/2004.06.14 zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Propozycja modyfikacji metodyczno–programowej specjalności: Technik Informatyk.

22-23.09.2011, dwudniowy staż w przedsiębiorstwie w ramach projektu ,,Politechnika
Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI w.’’ Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IV Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 na podstawie umowy z ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1.07.2012 – 31.10.2012, cztero-miesięczny staż w przedsiębiorstwie w ramach projektu „Wiedza i gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej”


Kursy i szkolenia:

- Uprawnienia Elektryczne i Energetyczne, zarówno eksploatacja „E” jak i dozór „D” w pełnym zakresie.

- 2010/2011 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących w wymiarze 270 godzin.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
silniki elektryczne, electric motors
napęd elektro-hydrauliczny, electro-hydraulic drive
napęd falownikowy, inverter-fed drive
sterowanie objętościowe, volumetric control system
sterowanie dławieniowe, throttling control system
regulacja prędkości, velocity control
regulacja przepływu, flow control
regulacja ciśnienia, pressure control
regulatory, regulators
falowniki, inverters
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics
5.16 Information Technologies

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl