Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof.dr hab.inż. Bogdan Antoszewski

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: The Centre for Laser Technologies of Metals
Position: profesor
E-mail: b.antoszewski@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia P.P 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424504, 506165024
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
technologie laserowe, tribologia, inżynieria powierzchni, technika uszczelniania.

Moja działalność naukowa mieszcząca się w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn obejmuje tematykę prac naukowo badawczych z trzech wzajemnie przenikających się obszarów problematyki; - tribologicznej, - inżynierii powierzchni, - oraz przepływów szczelinowych. Elementem scalającym tą działalność naukową jest ich odniesienie do zagadnień eksploatacji obiektów technicznych, w których problemy te występują. Dotyczy to zwłaszcza łożysk ślizgowych, uszczelnień i innych par tribologicznych.
laser technology, tribology, surface engineering, sealing technology.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratoria CLTM
Laser CO2 TRUMPF TruFlow 6000:
zintegrowany z 5 osiowym centrum obróbczym LaserCell P1005 wyposazonym dodatkowo w uchwyt obrotowy do obróbki profili i rur
zintegrowany z podajnikiem proszków oraz podajnikiem drutu
w zestawie wymienne glowice:
5” (krótka ogniskowa) i 7” (długa) glowica soczewkowa do ciecia
glowica zwierciadlana do spawania i przetapiania + zestaw wymiennych zwierciadel
specjalistyczna glowica zwierciadlana do napawania proszkowego

Laser CO2 TRUMPF TLF 6000 TURBO (stół 3-osiowy + zestaw głowic)
Laser Nd:YAG ROFIN BSL720 (prowadzenie wiązki światłowodem)
Pompowany diodowo laser dyskowy do mikroobróbki powierzchniowej model TruMicro 5325c
Zestaw do natrysku plazmowego PLANCER PN 120 (IBJ Świerk)
Zrobotyzowany system do natrysku plazmowego AXIAL III 150kW
System do natrysku naddźwiękowego Hybrid Diamod Jet ( Sulzer Metco)
System do natryskiwania zimnym gazem (cold spraying) CG T KINETICS 4000 17kW
Urządzenia do nanoszenia powłok elektroiskrowych EIL-8A,ELFA-541,ELFA-512
Elektrodrążarka drutowa typ BP-09d
Plazmotron do napawania PN 100 (Instytut Spawalnictwa)
System do spawania plazmowego Plasma Box AC/DC
Przecinarka plazmowa Powermax 1650
Testery tribologiczne T-05, T-09, T-01M, T-07
Kształtograf PG-2/200
Mikrotwardościomierz Microtech MX3
Mikroskop stereoskopowy OLIMPUS
Laser CO2 TRUMPF TruFlow 6000:
Laser CO2 TRUMPF TLF 6000 TURBO
Laser Nd:YAG ROFIN BSL720
Laser TruMicro 5325c
HVOF Hybrid Diamod Jet ( Sulzer Metco)
Cold spraying CG T KINETICS 4000 17kW
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, niemiecki, angielskiPolish, Russian, German, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Konsultacje w zakresie - Opracowanie technologii obróbki laserowej, badania tribologiczne, dobór technologii obróbki powierzchniowej.
Opracowanie laserowej technologii mikroobróbki materiałów
(znakowanie, drążenie, spawanie)

Kształtowanie własności powierzchniowych materiałów poprzez
nanoszenie powłok metodami natrysku cieplnego oraz obróbką
elektroiskrową

Opracowanie technologii cięcia elektroerozyjnego oraz spawania i cięcia plazmowego

Badania eksploatacyjne wytworzonych warstw powierzchniowych - badania tribologiczne, pomiary mikrotwardości i makrogeometrii powierzchni, obserwacje stereoskopowe
Ciecie laserowe roznorodnych materialow (metali, niemetali, tworzyw sztucznych etc.)
Spawanie laserowe metali (równiez spawanie róznych gatunków stali miedzy soba)
Obróbka powierzchniowa (m.in. hartowanie, szkliwienie, przetapianie, napawanie proszkowe i drutem etc.)
Laserowa obróbka elementów 3D
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak aktualnych zgłoszeń patentowych
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Формирование поверхностейскольжения то&; Antoszewski Bogdan, Tarelnik Wiaczesław Borysowicz, Wasylij Zygmuntowicz Marcinkowski; Международный научно-технический форум, l 2012
2. Электроэрозионное легирование и лазерно; Antoszewski Bogdan, Tarelnik Wiaczesław Borysowicz, Wasylij Zygmuntowicz Marcinkowski; Международный научно-технический форум, l 2012
3. A non-conventional method for the improvement of the functional properties of sliding pairs; Antoszewski Bogdan; Eksploatacja i Niezawodność; 2007, Nr 3(35), s. 57-62
4. A study of friction of textured surface; Antoszewski Bogdan; Interantional Conference BALTRIB'2007; 2007, s. 51 - 58
5. A study of laser-beam welding conducted at the Centre for Laser Technologies of Metals; Antoszewski Bogdan, Gradoń Ryszard, Trela Paweł, Cendrowicz Edward; 10th Conference on Laser Technology - Applications of Lasers; 2013
6. Advanced surface engineering in the automotive industry; Antoszewski Bogdan, Żórawski Wojciech; Międzynarodowa konferencja - Niezawodność, Bezpieczeństwo i Diagnostyka Środków Transportu TRANSPORT'2006; 2006
7. Analiz izmienia powierchnostnogo rielsa pri połuciienii pokrytii eliektroiskrowym metodom; Antoszewski Bogdan; The X International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", 8-14.09.2003, Ałuszta, Ukraina; 2003, Tom 2, str. 40-44
8. Analiza modelu procesu tarcia pierścieni uszczelnień czołowych z niejednorodnymi powierzchniami roboczymi; Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2001, Mechanika, Nr 74/2001
9. Analiza niejednorodności powierzchni powłok kształtowanych metodą elektroiskrową; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; Hutnik - Wiadomości Hutnicze; 2004, Nr 7-8, s. 310-312
10. Analiza uszkodzeń pomp zatapialnych; Antoszewski Bogdan, Nowak Władysław; 12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 10, s. 243-251
11. Analysis of welded joints of drawing quality and high strength steel; Ábe Milan, Viňáš Ján, Antoszewski Bogdan; Transfer inovácii; 2012, No 22, pp. 55-59
12. Application of coated tools in deep-drawing process; Evin Emil, Antoszewski Bogdan; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 11 s. 109-115
13. Application of coated tools In deep-drawing process; Evin Emil, Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2005, Nr 11, s. 109-114
14. Badania eksperymentalne powłok stellitowych nanoszonych elektroiskrowo; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan, Kamiński Janusz; Inżynieria Maszyn; 2009, R. 12, z. 2-3, s. 92-97
15. Badania eksploatacyjne powłok węglikowo-ceramicznych przed i po obróbce laserowej; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Postępy Nauki i Techniki; 2011, Nr 11, s. 63-70
16. Badania odporności na ścieranie folii okleinowych stosowanych w budownictwie; Sęk Piotr, Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2007, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 7, s. 133-138
17. Badania odporności na zacieranie powłok nanoszonych elektroiskrowo; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert, Tarelnik Wiaczesław; Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta; 2003, Nr 6, cz. 1, tom 1, pp. 242-247
18. Badania tribologiczne; Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2005, Nr 82, s. 107-112
19. Badania trwałości powierzchni wałków obrotowych współpracujących z uszczelnieniem elastomerowym; Antoszewski Bogdan, Fijałkowski B.; IX Międzynarodowa Konferencja "Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń", Wrocław-Polanica Zdr; 2001
20. Break-in coverings of bronze bearing liner research; Tarelnik Wiaczesław, Dowrzik M., Marcuinkowski W., Antoszewski Bogdan; 12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 10, s. 253-262
21. Conteiner effect in lubrication of flat surfaces with microstructure; Antoszewski Bogdan; IX International Technical Systems Degradation Conference; 2010
22. Diagnozowanie plazmy niskotemperaturowej w plazmotronach do natryskiwania; Antoszewski Bogdan, Żórawski Wojciech; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2007, Nr 5, s. 21 - 28
23. Doktor Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach - Hydromechanika i samoregulujące się uszczelnienia impulsowe; Marcinkowski Włodzimierz A., Adamczak Stanisław, Kundera Czesław, Mężyk A., Gawliński M, Antoszewski Bogdan; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2010, stron 78
24. Doslidżiennja na eliektrnnomu mikroskopi powierchniewich szariw stali 38X2MJA, sformowanich riznimi mietodami; Tarelnik Wiaczesław, Zacharow N., Konopliancienko E., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta; 2004, Nr 11, s. 96-103
25. Doświadczenia z eksploatacji pomp do mikrotunelowania; Antoszewski Bogdan, Nowak Władysław; Prace Naukowe Politechniki Śląskiej; 2007, Nr 18
26. Effect of surface laser texturing on friction reduction under lubricated sliding contact; Antoszewski Bogdan; Inżynieria produkcji. Innowacje i technologie przyszłości; 2011
27. Uszczelnienia czołowe z teksturowana powierzchnią ślizgową do pomp zatapialnych [w:] Eksploatacja systemów tribologicznych T2 Tarcie , zużycie, smarowanie wybranych węzłów tribologicznych; Antoszewski Bogdan; Politechnika Świętokrzyska pod redakcją Dariusza Oziminy; 2013, 216-252
28. Electro discharge and laser texturing of sliding face of mechanical seals; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert, Tarelnik Wiaczesław, Wajs Edward; 11th International Conference HERVICON'2005; 2005, t.3, pp. 115-123
29. Electrospark alloying process with respect to the measurement of electrical quantities; Antoszewski Bogdan, Kapłon A., Rolek Jarosław; Pomiary Automatyka Kontrola; 2005, No 6, pp. 9-11
30. Elektroiskrowo nanoszone powłoki tytanowe i molibdenowe; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; Przegląd Spawalnictwa; 2002, Nr 8-10, s. 134-136
31. Eliektroerozionnoie liegirowanije - mietod wosstanowlienija dietaliej rotornych maszin; Tarelnik Wiaczesław, Zacharow M., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta; 2005, Nr 1(73), s. 119-125
32. Heterogeneous surfaces of laser treated electro-spark coatings; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; 4th Conference Coatings and Layers; 2005, pp. 9-12
33. High energy thermal spray techniques; Żórawski Wojciech, Antoszewski Bogdan; 4th Conference Coatings and Layers; 2005, pp. 249-254
34. Improving rubbing surfaces of face seals by electroerosion alloyage; Tarelnik Wiaczesław, Zacharow M., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004; 2004, str. 233-240
35. Influence of heterogeneous surface on fluid flow in mechanical seals; Antoszewski Bogdan, Rokicki J.; Inżynieria Chemiczna i Procesowa; 2006, Tom 27, Zeszyt 3/1, pp. 889 - 899
36. Influence of Laser Surface Texturing on Scuffing Resistance of Sliding Pairs; Antoszewski Bogdan; Advanced Materials Research; 2014
37. Influence of laser treatment on the properties of electro-spark deposited coatings; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Kovove Materialy-Metallic Materials; 2009, Vol. 47, No. 1, pp. 31-38
38. Laser texturing of sliding surface – some aspects of formation and lubrication [w:] Innovative Manufacturing Technology; Antoszewski Bogdan; Wydawnictwo Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania; 2011, pp. 380-391
39. Investigation of tribological properties of electrospark coatings; Antoszewski Bogdan; IV International Tribology Conference, PRAGOTRIB 2004, Czechy; 2004, pp. 72-76
40. Laserowe teksturowanie powierzchni pierścieni z węglika krzemu [w:] Inżynieria powierzchni wybrane zagadnienia; Antoszewski Bogdan, Widłaszewski Jacek; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2005
41. Inżynieria powierzchni: wybrane zagadnienia; Antoszewski Bogdan; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2011, stron 198
42. Kombinirowannaja technologija uproćnienija i riemonta podszipnikowych szieek rotorow; Tarelnik Wiaczesław, Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; Kompriessornaja Miechnika i Pniewmatika; 2004, Nr 8, s. 31-36
43. Kombinirowannyje mietody powyszienia kacziestwa powierchnostiej dietalij maszin; Antoszewski Bogdan, Zacharow N., Tarelnik Wiaczesław; Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta; 2003, Nr 6, Cz.1, Tom 2, ss. 242-251
44. Kompensacja pogresznostiej w podszipnikach skołżenija; Tarelnik W.B., Dowrzyk M.J., Marcinkowski W.S., Antoszewski Bogdan; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009; 2009, Nr 13, s. 416-422
45. Koszty wytwarzania powierzchni z teksturą geometryczną; Sęk Piotr, Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2007, Nauki Ekonomiczne, Nr 3, s. 172-178
46. Kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych par tarcia; Radek Norbert, Sęk Piotr, Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2006, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 1, s. 17-24
47. Kształtowanie powierzchni niejednorodnych poprzez obróbkę laserową powłok elektroiskrowych; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; Materiały Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych. Warszawa 2004; 2004, Z. nr 10, str. 15-20
48. Kształtowanie powierzchni ślizgowej z teksturą poprzez mikroobróbkę laserową; Antoszewski Bogdan; Przegląd Elektrotechniczny; 2011, Nr 7
49. Kształtowanie przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych na elementach części maszyn; Antoszewski Bogdan; 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems; 2008
50. Ksztatowanie własności eksploatacyjnych pary ślizgowej poprzez zmiany geometrycznej tekstury powierzchni; Antoszewski Bogdan; MOTROL. Motoryzacja i energetyka rolnictwa; 2009, Tom 11C
51. Laser shaping of heteregenous sliding surfsces of friction pairs; Antoszewski Bogdan; Advances in Manufacturing Science and Technology; 2001, Vol. 25, 3/2001, str. 19-29
52. Laser surface texturing - chosen problems; Antoszewski Bogdan, Sęk Piotr; Proceedings of SPIE - Aplication of Lasers; 2013, Vol. 8703
53. Laser treatment of electro-spark deposited coatings; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Materials Engineering; 2005, Vol. 12, No 4, pp. 13-15
54. Laserowe kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych węzłów tarcia; Antoszewski Bogdan; Materiały na naukowe posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN, Kielce; 2002, ss. 27-39
55. Laserowe kształtowanie powierzchni ślizgowych węzłów tarcia; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; 9th Sympozjum Techniki Laserowej; 2009, s. 87-88
56. Logistics of the technology of the thermal spraying process in manufacturing and operation of means of transport; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; Konferencja - Nekonvencne Technologie NT'10; 2010, pp. 34
57. Logistyka technologii procesu natryskiwania cieplnego w budowie i eksploatacji środków transportu; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; Logistyka; 2007, Nr 3
58. Mechanical Seals With Sliding Surface Texture - Model Fluid Flow and Some Aspects of the Laser Forming of the Texture; Antoszewski Bogdan; XIIITH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND ENGINEERING CONFERENCE HERMETIC SEALING, VIBRATION RELIABILITY AND ECOLOGICAL SAFETY OF PUMP AND COMPRESSOR MACHINERY-HERVICON-2011; 2012, Book Series: Procedia Engineering Volume: 39 Pages: 51-62
59. Metallograficieskije issliedowania babbitowych pokrytij podszipnikow skolżienija s promieżytoćnym słoiem iz miedi ili ołowiannoj bronzy; Tarelnik Wiaczesław, Pćielinciew W., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta; 2004, Nr 13(72)/2004, str. 122-128
60. Metallograficieskije issliedowania powierchnostnych słojew, sformirowannych na stali 38X2MJA razlićnymi metodami; Tarelnik Wiaczesław, Zacharow N., Konopliancienko E., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; The X International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", 8-14.09.2003, Ałuszta, Ukraina; 2003, Tom 2, str.10-17
61. Microstructure of plasma sprayed NiCrBSi coating.; Żórawski Wojciech, Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2007, Nr 5, s. 247 - 252
62. Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia obróbką elektroerozyjną; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert, Tarelnik Wiaczesław; 12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON'2008; 2008, Nr 10, s. 231-238
63. Mikroteksturowanie powierzchni ślizgowych par tarcia technologią laserową i elektroerozyjną; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Logistyka; 2010, Nr 2, s. 2149-2156, CD
64. Model procesu tarcia pierścieni uszczelnień czołowych z niejednorodnymi powierzchniami roboczymi; Antoszewski Bogdan; Tribologia. Teoria i Praktyka; 2001, Nr 3/2001 (177), s. 337-247
65. Modyfikacja laserowa powłok WC-Co nanoszonych obróbką elektroiskrową; Radek Norbert, Hrabcakova Aleksandra, Kasińska Justyna, Antoszewski Bogdan; Przegląd Spawalnictwa; 2006, Nr 9-10, s. 87-90
66. Natrysk cieplny - metody, zastosowania, własności; Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2001, Mechanika, nr 75/200, ss. 47-56
67. Natryskiwanie plazmowe i naddźwiękowe; Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2005, Nr 82, s. 35-40
68. Nowoczesne rozwiązania plazmotronów do natryskiwania; Żórawski Wojciech, Antoszewski Bogdan; Przegląd Elektrotechniczny; 2008, Nr 7, s.135-138
69. Obróbka laserowa powłok węglikowo-ceramicznych ; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych; 2010, Z. Nr 15
70. Ocena własności eksploatacyjnych powłok nanoszonych elektroiskrowo; Radek Norbert, Ozimina Dariusz, Antoszewski Bogdan; Przegląd Spawalnictwa; 2003, Nr 11, s. 15-18
71. Ocena wpływu zwilżalności na właściwości tribologiczne powierzchni z teksturą; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; Tribologia; 2012, Nr 3, s. 13-20
72. Odporność na zużycie erozyjne I ścierne powłok natryskiwanych cieplnie; Antoszewski Bogdan, Szymon Tofil; Przegląd Spawalnictwa; 2012, Nr 8, s. 3-6
73. Pidwiszcziennja mszcznosti ziednannja antifrikcjnogo szaru pidszipnikiw kowzannja i mietaliewoj osnowi; Tarelnik Wiaczesław, Jariemienko W., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; Wisnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta; 2005, Nr 12, s. 125-131
74. Plasma sprayed sliding surface of mechanical seals; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert, Wajs Edward; 11th International Conference HERVICON'2005; 2005, t.3, pp. 110-114
75. Podniesienie odporności na zużycie frettingowe elementów suchych sprzęgieł wielopłytkowych; Bratuszczak M., Antoszewski Bogdan; VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELECTROMACHINING EM'2006; 2006, Bydgoszcz - Wiktorowo
76. Podniesienie trwałości elementów maszyn w wyniku zastosowania technologii wysokoenergetycznych; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Logistyka; 2007, Nr 3
77. Porównanie własności użytkowych wybranych rodzajów powłok na tle powłok elektroiskrowych; Antoszewski Bogdan, Tarelnik Wiaczesław; VII konferencja naukowo-techniczna, Electromachining 2003, Rydzyna; 2003, str. 10
78. Porównawcza ocena własności tribologicznych powierzchni z teksturą geometryczną; Sęk Piotr, Antoszewski Bogdan; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 11,s. 265- 270
79. Powierzchnia z teksturą – topografia i energia powierzchniowa; Antoszewski Bogdan, Sęk Piotr; Postępy Nauki i Techniki; 2011, Nr 6, s. 88-96
80. Powierzchnie niejednorodne kształtowane metodą elektroiskrową i laserową; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta; 2006, Nr 2, tom 2, s. 208-210
81. Powyszenije kaczestwa podszipnikow skolrzenija; Tarelnik Wiaczesław, Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; Wydawnictwo MakDen; 2006
82. Powyszenije kaczestwa powierchnosti kompresorowo i nasosnowo oburydowanija; Tarelnik Wiaczesław, Marcinkowski Włodzimierz, Biełus A., Antoszewski Bogdan; XIII International Scientific Conference "The XXI Century Technology"; 2006
83. Powyszenije kaczestwa powierchnosti podszipnikowych szejek rotorow kompressornowo oborudowanja; Tarelnik Wiaczesław, Marcinkowski Włodzimierz, Biełous A., Wołkowa L., Antoszewski Bogdan; XIII International Scientific Conference "The XXI Century Technology"; 2006, Ałuszta, Ukraina, pp.22-32
84. Powyszenije kacziestwa babbitowych podszipnikow skolzenija; Marcinkowskij W.S., Antoszewski Bogdan; XIV International Scientific Conference - The XXI Century Technology; 2007, s.6-7
85. Powyszienie kaciestwa babbitowych pokrytij podszipnikow skolżienija; Tarelnik Wiaczesław, Pćielinciew W., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; Konferencija EKKON'04,15-17 wrzesień 2004, Odiessa; 2004, str. 130-133
86. Powyszienie riesursa detaliej rotornych maszin; Tarelnik Wiaczesław, Zacharow N., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; XIII International Conference Kompressornaja Tiechnika i Pniewmatika w XXI wiekie. Sumy, Ukraina, 15-16.09.04; 2004, tom 1, str. 184-189
87. Improwvement of the conditions of lubrication friction ties by laser textured lubrication [w:] Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems; Antoszewski Bogdan; Wydawnictwo Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne; 2010, Tom 1, s. 62-75
88. Production, properties and application of laser textured components; Antoszewski Bogdan; Logistyka; 2009, Nr 6, s. 88-100
89. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z eksploatacji maszyn; Antoszewski Bogdan, Żórawski Wojciech; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2013
90. Razrabotka technologii remonta krupnogabarytowych czugunnych detalej na primiere diafragmy kompresora PCL; Tarelnik Wiaczesław Borysowicz, Dowrzyk M.J., Biełous A.W., Antoszewski Bogdan; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2009; 2009, Nr 13, s. 406-415
91. Razrobotka technologii powyszienia kaciestwa powierchnostnych słoiew koliec impulsnych torciewych uplotnienij.; Tarelnik Wiaczesław, Zacharow N., Konopliancienko E., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; The XI International Scientific Conference - "The XXI Century Technology", wrzesień 2004, Ałuszta, Ukraina; 2004, str. 138-145
92. Rozkład naprężeń własnych w powłokach elektroiskrowych przetapianych laserem; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; III Ukraińsko-Polska Konferencja Młodych Naukowców; 2005, s. 74-76
93. Shape measurments of surfaces with geometrical texture made on SiC rings [w:] Selected Problems of Mechanical Engineering and Maintenance; Sęk Piotr, Antoszewski Bogdan; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, Monografie Studia Rozprawy M 29, pp. 117-122
94. Modeling of friction and flow in the sliding pairs with microstructure of surface [w:] Selected Problems of Modeling and Control in Mechanics; Antoszewski Bogdan; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2011, s. 106 - 119
95. Shaping of antiwear surface layers of machine elements; Antoszewski Bogdan; VII International Technical Systems Degradation Seminar; 2008, pp. 8-13
96. Shaping of heterogenous surface in sliding friction pairs; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; IV Kongres ICPM - Obróbka Precyzyjna; 2007, pp. 191 - 195
97. Sowriemiennyje metody formoobrazowania powierchnostiej trenja detalej maszin; Antoszewski Bogdan, Tarelnik Wiaczesław Borysowicz, Wasylij Zygmuntowicz Marcinkowski; Wydawnictwo MakDen; 2013
98. Study of the effect of electro-spark coatings on friction in pin-on-disc testing; Antoszewski Bogdan, Evin Emil, Audy Jaromír; Journal of Tribology-Transactions of the ASME; 2008, No 3, pp. 253- 262
99. Supersonic spraying as an alternative to chromium plating; Żórawski Wojciech, Antoszewski Bogdan; 5th European Conference TRANSCOM 2003, Zilina 2003; 2003, pp. 191-194
100. Surface texture formation in process of Nd:YAG laser; Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Seria Nauki Techniczne Elektryka; 2011, Z nr 15
101. Technologia oraz cechy powierzchni teksturowanych metodą laserową i elektroerozyjną; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; Inżynieria Maszyn; 2009, R. 12, z. 4, s. 5-12
102. Technologie inżynierii powierzchni w technice uszczelniania; Antoszewski Bogdan; Terotechnologie, Akademia Rolnicza w Lublinie, maj 2001; 2001, str. 9-19
103. Teksturowanie powierzchni roboczych uszczelnień czołowych; Antoszewski Bogdan, Sęk Piotr; XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń; 2007, s. 44 - 53
104. Testing the resistance to seizure of electro spark deposited coating; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert, Tarelnik Wiaczesław; Problems of Tribology; 2004, Nr 1, s. 8-13
105. The Average Friction Coefficient of Laser Textured Surfaces of Silicon Carbide Identified by RSM Methodology; Radek Norbert, Pietraszek Jacek, Antoszewski Bogdan; Advanced Materials Research; 2014
106. The effect of surface texturing on frictional performance of sliding pair; Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie; 2012, Nr 31(103), s. 14 - 19
107. The formation of antiwear surface layers on elements of machine parts. -; Antoszewski Bogdan; Zagadnienia Eksploatacji Maszyn; 2009, No 2(158), Vol. 44, pp. 7-19
108. The influence of a surface texture on the effectiveness of lubricating the sliding pair; Antoszewski Bogdan; Problemy Eksploatacji; 2012, Nr 3
109. The microstructure and tribological properties of WC-Co electro-spark coatings modyfied by laser alloying; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; IX International Symposium INTERTRIBO'2006; 2006, s. 236-240
110. Tribological characteristics plasma sprayed coatings Tribologicke charakteristiky plazmom striekanych pavlakov; Antoszewski Bogdan, Evin Emil; Acta Mechanica Slovaca; 2000, Nr 2, Roćnik 4, s. 75-80
111. Tribological properties of electro-spark deposited composite coatings; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; 7th International Seminar of Technical Systems Degradation; 2008, pp. 122-124
112. Tribological properties of ESD coatings after laser treatment; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; 6th International Conference - Tribology BALKANTRIB'08; 2008, pp.165
113. Tribological properties of heteregenous plastic and ceramic coatings; Otmianowski Tomasz, Antoszewski Bogdan, Żórawski Wojciech; XII International Conference, Mechanics of Composite Materials, Ryga 2002; 2002, pp. 139
114. Tribological properties of multilayer electrodischarge coatings; Antoszewski Bogdan, Otmianowski Tomasz; VIII Międzynarodowe Sympozjum INTERTRIBO 2002, Słowacja; 2002, s. 315-319
115. Tribological properties of WC-Co electro-spark coatings modyfied by laser alloying; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Wisnik Chmielnickowo Nacjonalnowo Universitieta; 2007, Nr 5, s. 58 - 61
1. A non-conventional method for the improvement of the functional properties of sliding pairs; Antoszewski Bogdan; Eksploatacja i Niezawodność; 2007, Nr 3(35), s. 57-62
2. A study of friction of textured surface; Antoszewski Bogdan; Interantional Conference BALTRIB'2007; 2007, s. 51 - 58
3. A study of laser-beam welding conducted at the Centre for Laser Technologies of Metals; Antoszewski Bogdan, Gradoń Ryszard, Trela Paweł, Cendrowicz Edward; 10th Conference on Laser Technology - Applications of Lasers; 2013
4. Advanced surface engineering in the automotive industry; Antoszewski Bogdan, Żórawski Wojciech; Międzynarodowa konferencja - Niezawodność, Bezpieczeństwo i Diagnostyka Środków Transportu TRANSPORT'2006; 2006
5. Analysis of welded joints of drawing quality and high strength steel; Ábe Milan, Viňáš Ján, Antoszewski Bogdan; Transfer inovácii; 2012, No 22, pp. 55-59
6. Application of coated tools in deep-drawing process; Evin Emil, Antoszewski Bogdan; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 11 s. 109-115
7. Application of coated tools In deep-drawing process; Evin Emil, Antoszewski Bogdan; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2005, Nr 11, s. 109-114
8. Break-in coverings of bronze bearing liner research; Tarelnik Wiaczesław, Dowrzik M., Marcuinkowski W., Antoszewski Bogdan; 12th International Scientific and Engineering Conference - Hermatic Sealing, Vibration Realibity and Ecolgical Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 10, s. 253-262
9. Conteiner effect in lubrication of flat surfaces with microstructure; Antoszewski Bogdan; IX International Technical Systems Degradation Conference; 2010
10. Effect of surface laser texturing on friction reduction under lubricated sliding contact; Antoszewski Bogdan; Inżynieria produkcji. Innowacje i technologie przyszłości; 2011
11. Electro discharge and laser texturing of sliding face of mechanical seals; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert, Tarelnik Wiaczesław, Wajs Edward; 11th International Conference HERVICON'2005; 2005, t.3, pp. 115-123
12. Electrospark alloying process with respect to the measurement of electrical quantities; Antoszewski Bogdan, Kapłon A., Rolek Jarosław; Pomiary Automatyka Kontrola; 2005, No 6, pp. 9-11
13. Heterogeneous surfaces of laser treated electro-spark coatings; Antoszewski Bogdan, Radek Norbert; 4th Conference Coatings and Layers; 2005, pp. 9-12
14. High energy thermal spray techniques; Żórawski Wojciech, Antoszewski Bogdan; 4th Conference Coatings and Layers; 2005, pp. 249-254
15. Improving rubbing surfaces of face seals by electroerosion alloyage; Tarelnik Wiaczesław, Zacharow M., Marcinkowski Włodzimierz, Antoszewski Bogdan; X Konferencja Międzynarodowa -Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń - Wrocław 2004; 2004, str. 233-240
16. Influence of heterogeneous surface on fluid flow in mechanical seals; Antoszewski Bogdan, Rokicki J.; Inżynieria Chemiczna i Procesowa; 2006, Tom 27, Zeszyt 3/1, pp. 889 - 899
17. Influence of Laser Surface Texturing on Scuffing Resistance of Sliding Pairs; Antoszewski Bogdan; Advanced Materials Research; 2014
18. Influence of laser treatment on the properties of electro-spark deposited coatings; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Kovove Materialy-Metallic Materials; 2009, Vol. 47, No. 1, pp. 31-38
19. Laser texturing of sliding surface – some aspects of formation and lubrication [w:] Innovative Manufacturing Technology; Antoszewski Bogdan; Wydawnictwo Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania; 2011, pp. 380-391
20. Investigation of tribological properties of electrospark coatings; Antoszewski Bogdan; IV International Tribology Conference, PRAGOTRIB 2004, Czechy; 2004, pp. 72-76
21. Laser shaping of heteregenous sliding surfsces of friction pairs; Antoszewski Bogdan; Advances in Manufacturing Science and Technology; 2001, Vol. 25, 3/2001, str. 19-29
22. Laser surface texturing - chosen problems; Antoszewski Bogdan, Sęk Piotr; Proceedings of SPIE - Aplication of Lasers; 2013, Vol. 8703
23. Laser treatment of electro-spark deposited coatings; Radek Norbert, Antoszewski Bogdan; Materials Engineering; 2005, Vol. 12, No 4, pp. 13-15

Słowa kluczoweDziedziny nauki
technologie obróbki laserowej, tribologia, inżynieria powierzchni 5.3 Machine Technology
5.4 Mechanical Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl