Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż Joanna Borowiecka-Jamrozek

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: adiunkt
E-mail: jamrozek@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 515
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria materiałowa, materiały narzędziowe, narzędzia metaliczno-diamentoweMaterials Egineering
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski, rosyjskiEnglish, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania własności mechanicznych metali i stopów,
Badania mikrostruktury stopów metali po różnych zabiegach obróbki cieplnej
Kształtowanie struktury i własności materiałów metaliczno-diamentowych
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Borowiecka-Jamrozek Joanna,Konstanty Janusz; Piła tarczowa i sposób wytwarzania pił tarczowych, B23D65/00 B28D1/04,BUP 25/2011 2011-12-05 WUP 05/2013 2013-05-31


Informacje dodatkoweAdditional information
1. J.Borowiecka-Jamrozek. Engineering structure and properties of materials used as a matrix
in diamond impregnated tools. Archives of metallurgy and materials, Volume 58/2013
issue 1, p. 5-8
2. J.Borowiecka-Jamrozek; Microstructura and properties of hot pressed Fe-50%Co materials
22 nd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL2013, 15.05-
17.05.05.2013 Brno, Czech Republic, CD, Paper is approved by review and will be added
to the conference proceedings of full text for publishing in Thomson Reuters database.
3 J.Borowiecka-Jamrozek, J.Lachowski; Analiza stanu naprężeń w stopie
Al-5%Si w warunkach obciążenia. XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania Kielce -
Cedzyna, wrzesień 2013, ss. 18-30 CD
4. J.Borowiecka-Jamrozek, J.Lachowski; Modelling properties of materials used as a matrix
in diamond-impregnated tools. Międzynarodowa Konferencja - Innovative Manufacturing
Technology IMT2013. Monografia Innovative Manufacturing Technology edited by
Magdalena Szutkowska str.13-22
6. Lachowski Jan, Borowiecka-Jamrozek Joanna, Modelowanie własności materiałów
stosowanych na osnowy w narzędziach metaliczno-diamentowych, Technika Transportu
Szynowego, 10/2013, str. 935-945.
7. Borowiecka-Jamrozek Joanna, Lachowski Jan, Diffusion of Boron in Cobalt Sinter,
Archives of Metallurgy and Materials, vol. 58, No 4, 2013, pp. 1131-1136.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, narzędziowe kompozyty mateliczno-diamentowe 5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.2 Metallurgy, Foundry Engineering, Metals Processing

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl