Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Sławomir Spadło

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: profesor nadzwyczajny
E-mail: sspadlo@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiaclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424517
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technologia wytwarzania amunicji i zapalników, niekonwencjonalne technologie wytwarzania (obróbka elektroerozyjna, obróbka ścierno-elektrchemiczna), obróbki wykończeniowa, modyfikowanie warstwy wierzchniej w warunkach wyładowań elektrycznych.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Obrabiarka strumieniowo-ścierna, urządzenie do obróbki wibrościernej, obrabiarka elektroerozyjna EDM, obrabiarka do obróbki ścierno-elektrochemicznej, mikroskop skaningowy, mikroskop świetlny metalograficzny, aparatura do badań nieniszczących materiałów, aparatura do badań właściwości mechanicznych materiałów
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie i wytwarzanie unikatowych urządzeń technologicznych oraz badawczych.
Badania właściwości materiałów
Opracowywanie konstrukcji i technologii amunicji.
Opracowywanie procesów technologicznych w zakresie obróbki elektroerozyjnej (EDM), wodno-ściernej (AWJM), obróbek wykończeniowych (w tm wygładzania, polerowania, usuwania zadziorów), ostrzenie ściernic supertwardzych.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Spadło S.: Sposób obróbki gładkościowej powierzchni, zwłaszcza o złożonych kształtach. Patent PL 172559
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S.: Sposób wytwarzania warstw wierzchnich przy pomocy wyładowań elektrycznych. Patent PL 183045
Spadło S., Sadłowski J., Tuśnio J. Fusik M., Kobierski Z., Moskalewicz M. Układ zabezpieczająco-uzbrajający zapalników elektronicznych. Zgłoszenie patentowe nr 347759 9/02 (patent udzielony bez wniesienia opłaty za okres ochronny)
dwa z głoszenia patentowe
Informacje dodatkoweAdditional information
Spadło S.: Comparative studies of brush electrodischarge machining with electrodes of alloy steel and tungsten. Advanced Manufacturing Systems and Technology, International Centre for Mechanical Sciences (CISM), Courses and Lectures - No.437, Springer – Veralag Wien New York, 2002, pp. 515-524.
Spadło S.: Experimental investigations of the brush electro-discharge mechanical machining process – BEDMM. Advances in Manufacturing Science and Technology. Quarterly Polish Academy of Science and Technology Vol. 25 No. 3, 2001, pp. 117-135.
Spadło S.: Experimental investigations of the brush electro-discharge mechanical machining process – BEDMM. Advances in Manufacturing Science and Technology. Quarterly Polish Academy of Science and Technology Vol. 25 No. 3, 2001, pp. 117-135.
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S: Comparative Investigation Into The Brush Electrodischarge Alloying With The Electrodes Of Alloy Steel And Tungsten. International Journal for Manufacturing Science and Technology Vol. 4, No. 2003(1). ISSN 1524-1548, pp. 44-54
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S.: The superficial layer of parts machined by brush electro discharge mechanical machining (BEDMM). Journal Engineering Manufacture. Vol. 218 part B, 2004. 0954-4054 pp. 9-15.
Spadło S.: The analysis of brushing tool characteristics. Archives of Civil and Mechanical Engineering. Quarterly Polish Academy of Sciences, Committee of Civil and Mechanical Engineering. Vol. IV, No. 4/2004, pp. 27-40.
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S.: Investigation of electro-discharge mechanical dressing (EDMD) of diamond abrasive wheels with conductive bonds using brush electrodes. Journal Engineering Manufacture. Vol. 219 part B, 2005. pp. 1-8.
Nowicki B., Pierzynowski R., Spadło S.:– Brush Electro-Discharge Mechanical Dressing of Ultra Hard Abrasive Wheels . Advances in Manufacturing Science and Technology. Quarterly Polish Academy of Science and Technology Vol. 30 No. 1, 2006, pp. 13 -28.
Koruba Z., Spadło S.: Analysis of Ballistic Trajectories of Illuminating Rockets With Electronic Fuse Fitted with Safety System. Polish J. of Environmental Studies Vol. 16, No 4B (2007), pp 96-98
Spadło S.: Diagnosing adhesive joints in laminar composites by ultrasonic flaw detection method. Ultrasound Vol. 64, No.2. Kaunas, Lithuania 2009. pp. 7-11
Spadło S., Dudek D.: Investigation of the shape accuracy of cylindrical holes machined by EDM process. Journal of Machine Engineering. Vol. 12, No. 2, 2012, pp. 98-104
S. Spadło, J. Kozak, P. Młynarczyk: Mathematical modelling of the electrical discharge mechanical alloying process. Procedia CIRP Vol. 6 (2013) pp. 423–427 Elsevier 2013.
Spadło S., Młynarczyk P.: Investigation of The Surface Quality Alloying with the Electrodes of Chromium-Nickel Steel. STRUCTURE AND ENVIRONMENT, Vol 4, 2013, Kielce
Słowa kluczoweDziedziny nauki
budowa maszyn, technologia maszyn, konstrukcja zapalników, konstrukcja amunicji, obróbka elektroerozyjna, obróbka strumieniowo-scierna, obróbki wykończeniowe, warstwa wierzchnia, badania nieniszczące 5.2 Machine Design
5.3 Machine Technology
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.12 Thermal Technology

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl