Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Dariusz Bojczuk

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Production Engineering
Position: profesor PŚk.
E-mail: mecdb@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 363
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika konstrukcji, optymalizacja konstrukcji, metody komputerowe w nauce, metody i algorytmy optymalizacji, inżynieria produkcji
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
System komputerowy Politechniki Świętokrzyskiej wraz z dostępnym oprogramowaniem
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza i optymalizacja elementów konstrukcji przy zastosowaniu metod komputerowych. Rozwiązywanie problemów optymalizacji z zakresu inżynierii produkcji
Informacje dodatkoweAdditional information
Ważniejsze publikacje

[1] D. BOJCZUK. Analiza wrażliwości sprężystych konstrukcji prętowych i belkowych. Rozprawy Inżynierskie, 35:171-204, 1987.
[2] D. BOJCZUK. Sensitivity analysis of free transverse vibration frequencies of frames. W materiałach XIV Sympozjum Vibrations in Physical Systems, s.63-64, Błażejewko, 23-26 maja, 1990, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
[3] D. BOJCZUK. Optimization of fiber orientation in composites - optimality conditions for selected problems. W materiałach konferencyjnych IUTAM Symposium on Optimal Design with Advanced Materials, Optimal Orientation and Shape, 15s., Lyngby, 18-20 August, 1992.
[4] D. BOJCZUK and P. VENINI. On maximum stiffness of laminated orthotropic shells and plates. Dell’ Universita di Pavia, Dipartimento di Meccanica Strutturale, Raporto Scientifico N. 49, 16 s., 1993.
[5] D. BOJCZUK. Sensitivity analysis of truss and frame structures - variational and finite element formulation. Abstract DCAMM Seminar No 475. The Technical University of Denmark, Lyngby, June, 1993.
[6] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Sensitivity analysis for non-linear beams and frames. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 32(4):867-886, 1994.
[7] D. BOJCZUK. Sensitivity analysis of eigenfrequencies and their modes in initially stressed structures. W materiałach XVI Sympozjum Vibrations in Physical Systems, s. 65-66, Błażejewko, 23-26 maja, 1994, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
[8] D. BOJCZUK. Analiza wrażliwości i optymalizacja konstrukcji. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika, 54: 27-38, 1995.
[9] Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Sensitivity analysis of truss and frame structures in critical states. Mechanics of Structures and Machines. An International Journal, 24(1):103-132, 1996. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[10] M. KOWALCZYK and D. BOJCZUK. Non-linear incremental analysis of loading and design sensitivity problems. Mechanics of Structures and Machines. An International Journal, 24(3):331-360, 1996. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[11] D. BOJCZUK. Topology and configuration optimization of truss structures. W materiałach konferencyjnych Intensive School on Optimal Design, Theory and Applications, Pavia, Italy, 16-21 September, 1996.
[12] D. BOJCZUK. Topology and configuration optimization of beam-support systems. W materiałach XIII Konferencji Computer Methods in Mechanics, s. 183-189, Poznań, 5-8 maja, 1997, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
[13] a) D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Optimal design of truss and beam structures with account for topology variation. Extended Abstracts Second World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, s. 36-37, Zakopane, 26-30 maja, 1997.
b) D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Optimal design of truss and beam structures with account for topology variation. W materiałach Second World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, s. 517-523, Zakopane, 26-30 maja, 1997, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
[14] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Optimal design of trusses with account for topology variation. Mechanics of Structures and Machines. An International Journal, 26(1):21-40, 1998. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[15] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. On optimal design of supports in beam and frame structures. Structural Optimization, 16:47-57, 1998. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[16] D. BOJCZUK. Optimal design of beam structures supported by inclined bars. W materiałach XXXII Konferencji Mechaniki Ciała Stałego, s. 87-88, Zakopane, 1-5 września 1998, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
[17] D. BOJCZUK. Optimal design of trusses by control of self-equilibrated state of stress. W materiałach VII International Conference Numerical Methods in Continuum Mechanics, s. 362-367, Stara Lesna (Słowacja), 6-9 października 1998.
[18] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Optimal topology and configuration design of trusses with stress and buckling constraints. Structural Optimization, 17:25-35, 1999. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[19] a) D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Topological derivative concept in optimal design of structures. Abstracts Third World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, 2 s., Amherst, May 17-21, 1999.
b) D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Topological derivative concept in optimal design of structures. W materiałach Third World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, 6 s., Amherst, May 17-21, 1999, (wydanie na płycie CD).
[20] D. BOJCZUK. Sensitivity analysis of nonlinear truss and beam structures in finite element formulation. W materiałach XIV Konferencji Computer Methods in Mechanics, s. 47-48, Rzeszów, 26-28 maja, 1999, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
[21] D. BOJCZUK. Optimal design of structures using finite topology modifications. W materiałach XXXIII Konferencji Mechaniki Ciała Stałego, s. 125-126, Zakopane, 5-9 września 2000, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.
[22] Z. MRÓZ, D. BOJCZUK. Topological derivative and its application in optimal design of truss and beam structures for stress and buckling constraints. Abstracts of Principal Lectures and Contributed Papers. NATO/ISSMO Advanced Research Workshop on Topology Optimization of Structures and Composite Continua, s. 45-50, Budapest, May 8-12, 2000.
[23] Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Topological derivative and its application in optimal design of truss and beam structures for displacement, stress and buckling constraints. W książce: Topology Optimization of Structures and Composite Continua, s. 91-105, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 2000.
[24] a) Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Optimal design evolution with finite topology variations. Extended Abstracts of The Fourth Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, s. 35-37, Dalian (China), June 4-8, 2001.
b) Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Optimal design evolution with finite topology variations. Proceedings of Fourth Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, 6 s., Dalian (China), June 4-8, 2001.
[25] a) D. BOJCZUK. Finite element formulation of sensitivity analysis for non-linear structures in critical states. Proceedings of 2nd European Conference on Computional Mechanics, Cracow, June 26-29, 2001, 19 s., (praca wydana na płycie CD).
b) D. BOJCZUK. Finite element formulation of sensitivity analysis for non-linear structures in critical states. Abstracts of 2nd European Conference on Computional Mechanics, Vol. I, s. 418-419, Cracow, June 26-29, 2001.
[26] Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Optimal design with shape and finite topology variations. Volume of Abstracts. Conference „Mathematical and Engineering Aspects of Optimal Design of Materials and Structures”, Poznań, s. 37-38, August 27-29, 2001.
[27] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Non-linear sensitivity analysis of discrete structures. Foundations of Civil and Environmental Engineering, 2002, 1, s. 19-40.
[28] Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Finite topology variations in optimal design of structures. Structural and Multidisciplinary Optimization 2003, 25, 3, s.153-173. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[29] a) Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Optimal design of smart structures using adjoint method. Abstracts of the Fifth Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, s. 21-23, Lido di Jesolo (Włochy), May 19-23, 2003.
b) Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Optimal design of smart structures using adjoint method. Proceedings of the Fifth Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, 6s., Lido di Jesolo (Włochy), May 19-23, 2003 (wydanie na płycie CD).
[30] a) D. BOJCZUK and W. SZTELEBLAK. Design optimisation for plane elasticity problems using finite topology variations. Short Papers of the 15 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, s. 75-76, Wisła, June 3-6, 2003.
b) D. BOJCZUK and W. SZTELEBLAK. Design optimisation for plane elasticity problems using finite topology variations. Proceedings of the 15 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 7 s., Wisła, June 3-6, 2003 (wydanie na płycie CD).
[31] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Topological derivative and finite topology variations in optimal design of structures. W książce: Optimal shape design and modelling, Editors: T. Lewiński, O. Sigmund, J. Sokołowski, A. Żochowski, 2004, s. 1-14, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
[32] J. Z. MIRSKI and D. BOJCZUK. A comparison of single layer and double layer truss domes. W książce: Proceedings of the X Local Seminar of IASS Polish Chapter on Lightweight Structures in Civil Engineering, s. 141-144, Micro-Publisher Jan B.Obrębski Wydawnictwo Naukowe; Warszawa – Częstochowa 2004.
[33] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Determination of optimal actuator forces and positions in smart structures using adjoint method. Structural and Multidisciplinary Optimization 30, 4, s. 308-319, 2005. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[34] a) D. BOJCZUK and W. SZTELEBLAK. Topology and shape optimisation of plates using finite variations. Short Papers of the 16 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, s. 59-60, Częstochowa, June 21-24, 2005.
b) D. BOJCZUK and W. SZTELEBLAK. Topology and shape optimisation of plates using finite variations. Proceedings of the 16 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 7 s., Częstochowa, June 21-24, 2005 (wydanie na płycie CD).
[35] a) W. SZTELEBLAK and D. BOJCZUK. Optimisation of rib layout in plate structures. Short Papers of the 16 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, s. 61-62, Częstochowa, June 21-24, 2005.
b) W. SZTELEBLAK and D. BOJCZUK. Optimisation of rib layout in plate structures. Proceedings of the 16 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 7 s., Częstochowa, June 21-24, 2005 (wydanie na płycie CD).
[36] D. BOJCZUK and W. SZTELEBLAK. Application of finite variations to topology and shape optimization of 2D structures. Journal of Theoretical and Applied Mechanics 44, 2, s. 323-350, 2006.
[37] a) D. BOJCZUK. Method of optimal reinforcement of structures based on topological derivative. Proceedings of III European Conference on Computional Mechanics, 18s., Lizbona, June 5-8, 2006 (wydanie na płycie CD).
b) D. BOJCZUK. Method of optimal reinforcement of structures based on topological derivative. Book of Abstracts. III European Conference on Computional Mechanics, s. 712, Lizbona, June 5-8, 2006.
[38] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Topological sensitivity derivative: application in optimal design and material science. Foundations of Civil and Environmental Engineering, 2006, 7, s. 229-250.
[39] D. BOJCZUK and W. SZTELEBLAK. Some aspects of optimal design of plates by approaches based on topological derivative. Volume of Abstracts. 35th Solid Mechanics Conference, s. 369-370, Kraków, September 4-8, 2006.
[40] D. BOJCZUK. Pochodna topologiczna dla tarcz i płyt i jej zastosowanie w optymalizacji. Materiały VI Konferencji „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, 11 s., Nowogród, 15-18 marca, 2007 (wydanie na płycie CD).
[41] a) D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Some applications of topological sensitivity derivative. Proceedings of the Seventh Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, s. 1817-1826, Seul (Korea Płd.), May 21-25, 2007 (wydanie na płycie CD).
b) D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Some applications of topological sensitivity derivative. Abstracts of the Seventh Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Seul (Korea Płd.), May 21-25, 2007.
[42] a) D. BOJCZUK. Optimization of buckling load and natural vibration frequency for bar structures with variable support conditions. Short Papers of the 17 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, s. 99-100, Łódź-Spała, June 19-22, 2007.
b) D. BOJCZUK. Optimization of buckling load and natural vibration frequency for bar structures with variable support conditions. Proceedings of the 17 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 8 s., Łódź-Spała, June 19-22, 2007 (wydanie na płycie CD).
[43] a) M. JABŁOŃSKI and D. BOJCZUK. Optimal design of active support of smart structures under forced harmonic vibrations using adjoint method. Short Papers of the 17 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, s. 169-170, Łódź-Spała, June 19-22, 2007.
b) M. JABŁOŃSKI and D. BOJCZUK. Optimal design of active support of smart structures under forced harmonic vibrations using adjoint method. Proceedings of the 17 th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 6 s., Łódź-Spała, June 19-22, 2007 (wydanie na płycie CD).
[44] a) D. BOJCZUK, M. JABŁOŃSKI. Optymalizacja konstrukcji prętowych przy zastosowaniu pochodnej topologicznej i skończonych modyfikacji topologii. Materiały I Kongresu Mechaniki Polskiej, 8 s., Warszawa, 28-31 sierpnia, 2007 (wydanie na płycie CD).
b) D. BOJCZUK, M. JABŁOŃSKI. Optymalizacja konstrukcji prętowych przy zastosowaniu pochodnej topologicznej i skończonych modyfikacji topologii. I Kongres Mechaniki Polskiej. Streszczenia Referatów, 165 s., Warszawa, 28-31 sierpnia, 2007.
[45] D. BOJCZUK and W. SZTELEBLAK. Optimization of layout and shape of stiffeners in 2D structures. Computers and Structures, 86, 13-14, s. 1436-1446, 2008. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[46] D. BOJCZUK and M. JABŁOŃSKI. Geometric sensitivity analysis of truss and frame structures. Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, s. 396-397, Gdańsk, September 9-12, 2008.
[47] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Topological sensitivity derivative and finite topology modifications: application to optimization of plates in bending. Structural and Multidisciplinary Optimization 39, 1, s. 1-15, 2009. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[48] a) D. BOJCZUK and A. RĘBOSZ-KURDEK. Topology optimisation of trusses using bars exchange method. Proceedings of the 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-7207-943-5, 7 stron, wydanie na płycie CD, Warsaw, May 9-12, 2011.
b) BOJCZUK and A. RĘBOSZ-KURDEK. Topology optimisation of trusses using bars exchange method. Short Papers of the 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, s. 141-142, Warsaw, 9-12 May, 2011.
[49] a) Z. MRÓZ and BOJCZUK. Topological sensitivity derivative and its application to analysis of nucleation and growth of inclusions and voids in structures. Proceedings of the 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Politechnika Warszawska, ISBN 978-83-7207-943-5, 8 stron, wydanie na płycie CD, Warsaw, May 9-12, 2011.
b) Z. MRÓZ and BOJCZUK. Topological sensitivity derivative and its application to analysis of nucleation and growth of inclusions and voids in structures. Short Papers of the 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, s. 375-376, Warsaw, May 9-12, 2011.
[50] D. BOJCZUK and Z. MRÓZ. Topological sensitivity derivative with respect to area, shape and orientation of an elliptic hole in a plate. Structural and Multidisciplinary Optimization 45, 2, s. 153-169, 2012. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[51] Z. MRÓZ and D. BOJCZUK. Shape and topology sensitivity analysis and its application to structural design. Archive of Applied Mechanics 82, 10-11, s. 1541-1555, 2012. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[52] D. BOJCZUK and A. RĘBOSZ-KURDEK. Topology optimisation of trusses using bars exchange method. Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences 60, 2, s. 185-189, 2012. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
[53] a) D. BOJCZUK and A. RĘBOSZ-KURDEK. Topology and Configuration Optimization of Trusses Based on Virtual Bars Concept. Proceedings of the 10th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Orlando, (Florida, USA), May 19-24, 2013, 10 stron (wydanie na USB Flash Disk, paper ID: 5342).
b) D. BOJCZUK and A. RĘBOSZ-KURDEK. Topology and Configuration Optimization of Trusses Based on Virtual Bars Concept. Book of Abstracts, The 10th World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Orlando, (Florida, USA), May 19-24, 2013, 1 str. (wydanie na USB Flash Disk, paper ID: 5342).
[54] a) D. BOJCZUK and A. RĘBOSZ-KURDEK. Optymalne projektowanie konstrukcji prętowych wraz z ich podparciem w problemach stateczności i drgań swobodnych, Materiały konferencyjne: X Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, Jarnołtówek, 21–23 marca 2013 r., str. 4.1/1-4.1/20 (wydanie na płycie CD).
b) D. BOJCZUK and A. RĘBOSZ-KURDEK. Optymalne projektowanie konstrukcji prętowych wraz z ich podparciem w problemach stateczności i drgań swobodnych, Zeszyty Naukowe, Politechnika Opolska, X Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki, z. 101, nr 348/2013, str. 17-18, 2013.
[55] D. BOJCZUK and A. RĘBOSZ-KURDEK. Optimal design of bar structures with their supports in problems of stability and free vibrations. Journal of Theoretical and Applied Mechanics 42, 2, s. 533-546, 2014. (Czasopismo z listy filadelfijskiej)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
metody i algorytmy optymalizacji;
optymalizacja konfiguracji, kształtu i topologii elementów konstrukcji;
analiza wrażliwości konstrukcji
5.1 Mechanics
5.6 Civil Engineering
5.19 Computer Methods in Science
5.21 Production Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl