Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Zdzisława Owsiak

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: prof. P.Śk.
E-mail: owsiak@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia p.p. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41-34 24 651
Strony WWW:http://tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
technologia i trwałość betonu, ocena jakości betonu w konstrukcji , korozja wewnętrzna betonu, metody badań mikrostruktury betonu,
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
derywatograf, dyfraktometr rentgenowski - Empyrean, autoklaw, aparat do spektrometrii rentgenowskiej fluorescencyjnej EDXRF - EPSILON 3, podstawowe wyposażenie laboratorium do przygotowania i badań mieszanek oraz stwardniałych zapraw i betonów, sprzęt do badań kruszyw i innych materiałów budowlanych, zestaw urządzeń do oceny jakości betonu w konstrukcji: do badań wytrzymałości betonu na odrywanie – pull off i pull out, do badań nieniszczących – sklerometr i betonoskop, aparat do badań postępu korozji, detektor zbrojenia, tester wilgotności, urządzenie do badań kurczliwości;
Zestaw przyrządów do badań kruszywa ze względu na reakcje alkaliczną i korozji alkalia-kruszywo w betonie według norm polskich, ASTM i RILEM.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania składu mineralnego i mikrostruktury kruszyw, betonu;
Badania laboratoryjne właściwości fizyko-mechanicznych budowlanych materiałów kompozytowych;
Diagnostyka betonu w konstrukcji;
Badania reaktywności alkalicznej kruszyw;
Badania składu stwardniałego betonu;
Informacje dodatkoweAdditional information
Oryginalne publikacje
Z. Owsiak, J. Zapała –Sławeta: “The alkaline reactivity of opal In mortars modified with lithium nitrate”, Procedia Engineering 65 (2013) p. 57-62, doi:10.1-16/j.proeng.2013.09.011;
Z. Owsiak, A. Sołtys: “Autoklaved cellural concrete as an environmentally friendly construction materials”, Structure and Environment vol. 5. (1), p. 18-21, 2013;
Z. Owsiak, W. Grzmil: “ The influence of carbonation of self-compacting concrete with granulated blastfurnace slag addition on its chose properties”, Cement Wapno Beton nr 6, p. 137-144, 2013;
A. Żaboklicki, Z. Owsiak: “Uszkodzenia żelbetowych płyt dachowych przyczyną stanu awaryjnego dachu hali przemysłowej” Materiały XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej “AWARIE BUDOWLANE 2013”, s. 897-904, 2013;
Z. Owsiak, P. Czapik: „Modification of Clinoptilolite for Enhancing Concret Resistance to Alkali-Aggregate Reaction” , TRANSCOM 2013, 10th European Conference of Young Research and Scientists, Żylina 2013, p. 229-332;
Z. Owsiak, J. Zapała-Sławeta : “ The effect of lithium nitrate on the alkaline reactivity of opal”, TRANSCOM 2013, 10th European Conference of Young Research and Scientists, Żylina 2013, p. 233 – 236;
Z. Owsiak, J. Zapała-Sławeta: Preventing the inner corrosion of gravel-aggregate concrete”, Proceedings Central European Congress on Concrete Engineering, Concrete Structures in Urban Areas, Wrocław 2013, p. 402- 405;
Z. Owsiak, P. Czapik: “ Limitation of the effects at AAR in concrete by the addition of zeolite”, Cement Wapno Beton, nr 5, 2013, p. 310-320;
Z. Owsiak, J. Zapała – Sławeta: „The course of the alkali-aggregate reaction in the presence of lithium nitrate” , Cearmics Silikaty,57 (2) p. 138-145, 2013;
Z. Owsiak: „Kruszywo przyczyną korozji wewnętrznej betonu” Kruszywa. Produkcja – Transport – Zastosowanie, nr 4/2012, s. 20-23;
Z. Owsiak, J. Zapała, P. Czapik: “ Source of the Gravel Aggregate Reaction with Alkalis in Concrete” Cement Wapno Beton nr 3/2012, s.149 – 153 .
W. Piasta, Z. Owsiak: „Kruszywo przyczyną destrukcji betonu”, Materiały Budowlane nr 5/2012, s. 60 – 62 .
Owsiak Z., Czapik P.: Przebieg reakcji alkalia-krzemionka w obecności dodatku naturalnego zeolitu –Materiały VII Konf. DNI BETONU 2012, Wyd. Stow. Prod. Cementu, s. 609 – 617;
Z. Owsiak, J. Zapała, P. Wpływ azotanu litu na przebieg reakcji alkalia kruszywo Materiały VII Konf. DNI BETONU 2012, Wyd. Stow. Prod. Cementu s. 919-928;.
W. Piasta, Z. Owsiak: „Kruszywo przyczyną destrukcji betonu”, Konferencja „KONTRA 2012”, Szczyrk, czerwiec 2012; ,
Z. Owsiak, J. Zapała, P. Czapik: “ Rozpoznanie przyczyn reakcji kruszywa żwirowego w betonie”, Konferencja „KONTRA 2012”, Szczyrk, czerwiec 2012;
R. Dachowski, Z. Owsiak: “The impact of lithium polysilicate on the microstructure of sand-lime products” Advanced Materials Research, vol. 250-253, s. 718-721, (2011);
Z. Owsiak, J. Zapała: „Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw krzemionkowych w betonie”, Mat. V Kopernikowskiego Seminarium Doktoranckiego, Toruń , 2011
Z. Owsiak: Reakcje kruszyw krzemionkowych z alkaliami w betonie, Seminarium Komitetu Trwałości Budowli PZiTB, Gliwice, październik 2011;
Z. Owsiak: Reaktywność alkaliczna kruszyw, III Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw, Centrum Targowe „SILESIA” Katowice, listopad, 2011;
Z. Owsiak, J. Zapała: The Evaluation of the Laboratory Methods Applied in the Identification of the Alkali-Silica Reaction , Mat. Konferencji ”Transcom”, Żylina, 2011
Z. Owsiak, W. Grzmil: „Wpływ dodatku żużla wielkopiecowego na trwałość warstwy przypowierzchniowej betonu samozagęszczalnego”, Mat. VI Konferencji Naukowo-Technicznej Matbud Kraków 2011;
Z. Owsiak, J. Zapała : Review of the Laboratory Methods Applied to Assess the Reactivity of Alkaline Siliceous Aggregate in Concrete” Structure and Environment No 1/ 2011, s. 21- 26;
Z. Owsiak, P. Czapik :Methods of Investigation of Alkali-Carbonate Reaction in Concrete Based on the Tests of Aggregate Reactivity” Structure and Environment No 2/ 2011, s. 18- 24;
Z. Owsiak: „Investigation of Alkali-Aggregate Reaction in Carbonate Roks” , Structure end Environment No 3/2010, s. 25-29, wyd. Politechnika Świętokrzyska
Z. Owsiak: „Effect of Curing Conditions on the Delayed Ettringite Formation and Alkali-Silica Reaction In Concrete” Cement Wapno Beton nr 1, s.3-9, (2010);
Z. Owsiak:, The Effect of Delayed Ettringite Formation and Alkali-Silica Reaction on Concrete Microstructure”, Ceramics Silikaty 54 (3) s. 277- 283 (2010);
Z. Owsiak: ”Przyspieszona metoda oceny ekspansji spowodowanej opóźnionym powstawaniem ettringitu”, Materiały 55 Konferencji Naukowej Kom. Inż. Lądowej i Wodnej PAN i Kom. Nauki PZiTB „Krynica 2009”, wyd. Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, s. 447 – 454;
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Trwałość betonu, Kompozytowe materiały budowlane, Reakcja alkalia-kruszywo; 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl