Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

profesor Wiesław Trąmpczyński

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Strength of Materials and Concrete Structures
Position: Kierownik Katedry
E-mail: wtramp@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 608052184
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
wytrzymałość materiałów, diagnostyka, badania nieniszczące
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
• Dynamiczna maszyna wytrzymałościowa MTS 310
• ±250 kN elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa (Zwick)
• Procesor emisji akustycznej z oprzyrządowaniem MISTRAS 2001 i Vallen – Amsy 4, zminiaturyzowany AE-2 oraz Highway
• Mikroskop skaningowy SEM
• Stanowiska do badania belek i płyt – 24m (w tym belek statycznie niewyznaczalnych)
o niezależne sterowanie każdego siłownika dla obciążeń statycznych i zmiennych każdy,
o sterownik Instron,
o Siłowniki hydrauliczne o zakresach:
 0-100 kN 2 szt
 0-400 kN 2 szt
 0-600 kN 1 szt
 0-1000 kN 1 szt
• 60-cio kanałowy mostek Hottinger wraz z czujnikami pomiarowymi I ekstensometrami
• Skanner 3-D (Aramis) do pomiaru deformacji 3D w obszarze do1mx2m
• Prasa 6000 kN (Zwick)
• Młotek Schmidta typu N z rejestratorem. Prod. Proceq Szwajcaria
• Endoskop wraz z osprzętem do oceny wizualnej elementów konstrukcyjnych w miejscach trudnodostępnych
• Zestaw pomiarowy GalvaPulseTM GP-5000 do oceny zagrożenia korozją stali zbrojeniowej w betonie
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
• Prace badawcze z zakresu wytrzymałości materiałów oraz metody diagnozowania stanu uszkodzeń, w tym diagnostyka metodą emisji akustycznej
• Badania laboratoryjne elementów konstrukcji budowlanych (belki, płyty, kręgi, żerdzie telekomunikacyjne, elementy małowymiarowe itp.), badania wytrzymałościowe

Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. H.Frąckiewicz, Z.Mucha, W.Trąmpczyński, A.Baranowski, A.Cybulski, Sposob giecia przedmiotów metalowych, Patent PRL nr 155358, 15.05.1992
1a.H.Frąckiewicz, Z.Mucha, W.Trąmpczyński, A.Baranowski, A.Cybulski, A method of bending metal objects, Patent Europejski Nr 0317830, 30.09.1992
1b.H.Frąckiewicz, Z.Mucha, W.Trąmpczyński, A.Baranowski, A.Cybulski, Method of bending metal objects, Patent USA Nr 5228324, 20.08.1993
2. Cendrowicz J., Gierulski W., Jarzębowski A., Maciejewski J., Płonecki L., Trąmpczyński W., Sposób i układ sterowania ruchem łyżki maszyny do robót ziemnych, Nr zgłoszenia P 185630 , 06.11.2003
3. Trąmpczyński W., Świt G., Gołaski L., Goszczyńska B., Ono K., Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojonych i sprężonych, P 212628, od 28.10.2009
4. L.Gołaski, B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, Sposób identyfikacji procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom P.394641, 21.04.2011 (decyzja 25.03.2014)
Informacje dodatkoweAdditional information
1 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, K.Bacharz, M.Godowska A.Krampikowska, Identyfikacja sygnałów emisji akustycznej w betonie nieobciążonym, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 3/2012/III, str.189-197, (4 pkt).
2 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, K.Bacharz, M.Godowska A.Krampikowska, Identification of acoustic emission signals In unloaded concrete, Proceedings 58 th Annual Conference on Scientific Problems of Civil Engineering, 16-21 September 2012 Krynica – Rzeszów, Poland, pp.202-203.
3 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, A.Krampikowska, J.Tworzewska, P.Tworzewski, Zastodowanie metody emisji akustycznej do analizy procesu zarysowania belek żelbetowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 3/2012/II, str.77-85,
4 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, A.Krampikowska, J.Tworzewska, P.Tworzewski, Experimental validation of concrete crack initiation and location with acoustic emission metod, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol.12, Nr1, pp. 23-28, 2012
5 L.Gołaski, B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, System for the global monitoring and evaluation of damage processes developing within concrete structures under service load, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol.7, No 4, December 2012, pp.237- 245
6 Kossakowski P., Trąmpczyński W. Microvoids evolution in S235JR steel subjected to multi-axial stress states, Engineering Transactions 60 (4), 2012, pp.287-315
7 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, Monitoring of Active Destructive Processes as a Diagnostic Tool for the Structure Technical State Evaluation, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, ISSN 0239-7528, 61 (1) 2013, pp.97-108
8 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, A.Krampikowska, J.Tworzewska, P.Tworzewski, Experimental Validation of the Acoustic Emission (AE) Method for the Cracking Process Determination and Location in Concrete Elements, Report IABSE Conference Rotterdam 2013 “Assesment, Upgrading and Refurbishment of Infrastructures”, ISBN 978-3-85748-123-9, 99, 2013, pp. 150-151
9 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, A.Krampikowska, Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego, Materiały XXVI Konferencji Naukowo Technicznej „Awarie Budowlane” 2013, Międzyzdroje, 20-24.05.2013, str. 973-981
10 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, A.Krampikowska, Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego mostu stalowego, Inżynieria i Budownictwo, 10/13, str. 559-562 (4 pkt.) (ISSN 0021-0315)
11 B.Goszczyńska, W.Trąmpczyński, K.Bacharz, M.Bacharz, J.Tworzewska, P.Tworzewski, Doświadczalna analiza odkształceń przestrzennych belek żelbetowych zastosowaniem skanera optycznego 3D, Inżynieria i Budownictwo, 3/2014, pp. 152-156
12 B.Goszczyńska, G.Świt, W.Trąmpczyński, Assessment of the Technical State of Large Size Steel Structures Under Cyclic Load with the Acoustic Emission Method – IADP, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 52, 2, 2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
strength of materials, diagnostics, non destructive tehniques 5.1 Mechanics
5.6 Civil Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl