Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Edyta Spychał

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: adiunkt
E-mail: espychal@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-594
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Metodyka badania cech użytkowych zapraw budowlanych
Wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw budowlanych
Wybrane zagadnienia chemii polimerów
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratoria Katedry Budownictwa OgólnegoLaboratories of the Civil Engineering Unit
Języki komunikacjiLanguages of communication
j.polski
j. angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania właściwości materiałów budowlanych:
- badania normowe i nienormowe zapraw budowlanych
- wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw budowlanych
- oznaczanie uziarnienia metodą dyfrakcji laserowej
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Wpływ eterów celulozy na ubytek wody z zaprawy cementowej i jej konsystencję. Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie. Prace Naukowe Doktorantów.; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2012, str. 589-596
Słowa kluczoweDziedziny nauki
materialy budowlane, zaprawa tynkarska, kalorymetria, etery celulozy 5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl