Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor nauk ekonomicznych Lyubov Andrushko

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economic Strategies
Position: adiunkt
E-mail: lubowan@tu.kielce.pl
Address: AL. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-413 Kielce
Phone number:41 34-24-309 tel. kom. 609882100
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Analiza efektywności gospodarowania podmiotów produkcyjnych i usługowych.
Zrównoważony rozwój sektora leśno-drzewnego.
Kategoria ekonomiczna "wartość dodana".
Bioekonomia
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
PC, programy komputerowe Excel, Word, Photoshop CS6,
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, ukraiński, rosyjski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów gospodarczych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa produkcyjnego na podstawie systemowego podejścia "Input-Output". Opracowanie rekomendacji dotyczących wizerunku firmy na podstawie naukowego podejścia. Analiza racjonalności wykorzystania zasobów gospodarczych przedsiębiorstw połączonych jednym przedmiotem pracy (koncepcja "value added chain"). Ocena tendencji rozwojowych przedsiębiorstw, sektora gospodarczego oraz ich konkurencyjności na podstawie wskaźników efektywnościowych.
Oferta dla nadleśnictw: przeprowadzenie szczegółowej analizy wykorzystania czynników produkcji wybranego nadleśnictwa z wykorzystaniem ekonomicznej kategorii wartość dodana. Praca dostarczy wiedzy na temat metodyki badań, praktycznego zastosowania zaproponowanych wskaźników w działalności zarządczej oraz analitycznej nadleśnictwa. Informacje uzyskane na podstawie oceny efektywności gospodarczej z wykorzystaniem bezwzględnych i względnych wskaźników wartości dodanej brutto mogą służyć: do uzupełnienia podstawowych wskaźników oceny działalności gospodarczej nadleśnictwa, do porównawczej charakterystyki efektywności gospodarowania nadleśnictwa w rankingu nadleśnictw, do analiz ekonomicznych podmiotów gospodarczych połączonych jedynym przedmiotem pracy (surowiec drzewny, półfabrykaty), a także do uzupełnienia wskaźników ekonomicznych w systemu Sustainable Forest Management.
Informacje dodatkoweAdditional information
1. L. Andruszko, Wartość dodana jako instrument rynkowy polityki leśnej w ochronie środowiska naturalnego, Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa II Sesja, Problemy Ochrony przyrody w lasach, Sękocin Stary 2010, str. 73-82.

2. L. Andrushko, Ocena efektywności jednostki gospodarczej z wykorzystaniem absolutnych i względnych wskaźników wartości dodanej w latach 2000-2010 (na przykładzie Nadleśnictwa Kielce RDLP w Radomiu), Forestry Letters, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych, tom 104, Poznań 2013, s.47-58, ISSN 0079-4708

„Lexicon Silvestre” (Russian version) Lyubov Andrushko et al. Lexicon silvestre – Lesnoj slovar, Prima pars: Russkaja versja. 2012. 2nd rev. Edition. ISBN 978-3-931262-70-2 została zakwalifikowana do Międzynarodowego Informacyjnego Centrum Terminologii „International Information Centre for Terminology”,
www.infoterm./activities/news/2013/2013_12_04.php
Słowa kluczoweDziedziny nauki
efekty, efektywność, wskaźniki absolutne i względne wartości dodanej, cena, sektor leśno -drzewny, wartość dodana, cena drewna, wydajność pracy, opłacalność innowacji, opłacalność inwestycji, konkurencyjność gospodarki 1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.13 Management
3.9.2 Forest Management
3.10.4 Economics and Crop Production Organization

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl