Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Andrzej Kapłon

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Power Engineering Electronics
Position: prof. PŚk
E-mail: akaplon@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 666366589
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
maszyny i napędy elektryczne, energoelektronika, automatyka przemysłowaelectrical machines and drives, power electronic, industrial automation
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Trójfazowe źródła zasilania oraz obciążenia o programowalnych kształtach napięcia wyjściowego,
Precyzyjne analizatory mocy,
Analizator widma (0 Hz÷3G Hz) wraz z systemem czujników oraz anten pomiarowych,
Wielokanałowy specjalistyczny analizator stanów logicznych,
Kamera termowizyjna NEC G120,
System kart szybkiego prototypowania D-Space,
Specjalistyczne oprogramowanie dla celów symulacji i obliczeń: Opera, LabView 8.2, Orcad Cadence ver. 16.5, Matlab 2011b +Simulink ver. 4, ANSYS Simplorer ver.10, ANSYS Maxwell ver 15.0, ANSYS simulation software ver 14.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
niemiecki
angielski
rosyjski
Polish, German, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie, dobór i budowa układów energoelektronicznych i napędowych dla dowolnych linii technologicznych
Analiza oddziaływania odbiorników nieliniowych na sieć zasilającą i budowa układów do poprawy jakości mocy w sieciach energetycznych
Analiza oddziaływania odbiorników oświetlenia (typu LED, świetlówki) na sieć zasilającą i budowa układów zapewniających niską zawartość wyższych harmonicznych w sieci energetycznej
Projektowanie układów, wybór lokalizacji, analiza kosztów lokalnych systemów energetycznych PV (Clean Power Energy)
Diagnostyka zakłóceń i uszkodzeń w przemysłowych urządzeniach energoelektronicznych i układach napędowych
Projects, selection and construction of power electronic systems and drives for any technological lines
Analysis of the influence of non-linear loads on the mains supply and construction of systems to improve power quality in power networks
Projects of systems, choice of location, cost analysis of local energy systems and power networks (PV, Power Clean Energy)
Diagnosis of disturbances and failures in industrial devices
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Sposób kształtowania prądu modulującego transformatora międzyfazowego w obwodzie prądu stałego układu prostowników niesterowanych; Kapłon Andrzej, Rolek Jarosław; Patent 388599; 2013,
Sposób redukcji zawartości wyższych harmonicznych w prądzie zasilającym układ prostowników niesterowanych; Kapłon Andrzej, Rolek Jarosław; Patent 388961; 2013
Tyrystorowy układ stabilizacji zwłaszcza powietrza wylotowego z wieży rozpyłowej. Gawenda J., Kapłon A., Syrek J., Patent 133402, 1985, 33%
Słowa kluczoweDziedziny nauki
maszyny elektryczne, automatyka napędu elektrycznego, energoelektronika, układy sterowania i regulacji, automatyka przemysłowa 5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics
5.15 Electronics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl