Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Wojciech Depczyński

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: adiunkt
E-mail: wdep@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424506
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria powierzchni, obróbki powierzchniowe, materiały porowate, materiały dla energetyki, technologie materiałowe w stosowane w odnawialnych źródłach energii,Surface engineering, surface treatment, porous materials, materials for energy, material technologies used in renewable energy sources
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Materiałografia i mikroskopia optyczna, system analizy obrazu, metallography, optical microscopy, image analisys systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
J. Rosyjski – Biegły
J. Angielski – średniozaawansowany
J. Niemiecki – bierny
J. Russian - Fluent
J. English - Intermediate
J. German - passive
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Opracowanie, modyfikacja, doskonalenie technologii obróbek powierzchniowych i inżynierii warstwy wierzchniej.
Ekspertyzy materiałowe z w/w zakresu
Szkolenia z zakresu inżynierii materiałowej
The development, modification, improvement of technology of surface treatments and surface engineering.
Expertise in materials engineering materials
Training in the field of materials engineering
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
• Patent RP nr 187037 pt.: Sposób badania absorbcyjności powłok antyrefleksyjnych;, K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz, W. Depczyński (2004 r.)
• Patent RP nr 199720, Sposób wytwarzania struktur porowatych; W. Depczyński, W. Żórawski, R. Chatys.
• W. Depczyński, N. Radek; „Sposób wytwarzania powłok cynkowych i napraw powłok cynkowych” Patent RP nr 203009 rok 19-01-2009
• K. Bolanowski, W. Depczyński, K. Grysa; „Urządzenie do obróbki laserowej” Patent RP nr 210631 rok 2011
• W. Depczyński, M. Lachowicz; „Sposób cięcia, zwłaszcza tworzyw sztucznych” Patent RP nr 215393 rok 2013
Zgłoszenia patentowe;
• M. Piasecka, W. Depczyński; „Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu” zgłoszenie nr A1 396579
• K. Bolanowski, W. Depczyński, K. Grysa „Urządzenie do obróbki laserowej” ; zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT i EPO nr PCT/PL2010/000025 z dnia 2010-04-07
Informacje dodatkoweAdditional information
Nagrody:

• List gratulacyjny od Minister prof. Barbary Kudryckiej za projekt pod nazwą "Urządzenie do podwyższania efektywności wykorzystania mocy lasera", Warszawa, 03.12.2010,
• Srebrny Medal od Przewodniczącego Zarządu Targów Warszawskich S.A. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji 2010 za projekt "Urządzenie do podwyższania efektywności mocy lasera", Warszawa, 22.09.2009r.
• IV International Trade Fair "Ideas - Invention - New products" IENA - 2010. Awarded special prize of Ukrainian Academy of Sciences (Kiev) Kielce Univesity of Technology was awarded for outstanding performances “Laser processing apparatus”. Nurnberg, Oktober 28-31 -2010

Ważniejsze publikacje:
1. Depczyński W., „Powłoki konwersyjne jako absorber przy laserowym nagrzewaniu stali”, Zeszyty naukowe PŚk nr 82/2005, str. 77-82.
2. Madej M., Skrzypek S., Depczyński W., „Chemiczne techniki wytwarzania kompozytowych powłok Ni-P-Al2O3”, Zeszyty naukowe PŚk nr 82/2005, str. 223-229.
3. Depczyński W. Radek N. Kasińska J. „Naprawa powłoki cynkowej metoda depozycji elektroiskrowej” XXXIV SIM 26-29 – 09 2006 Kraków-Krynica”
4. Depczyński W., Radek N., Kasińska J., Naprawa powłok cynkowych, Techniki Spajania, 2006
5. Depczyński W., Radek N., Kasińska J., Naprawa powłok cynkowych, Inżynieria Powierzchni nr 2/2007 str. 70-72, 2007
6. Depczyński W., Radek N., Kasińska J., Zabezpieczanie spoin elementów cynkowanych, Przegląd Spawalnictwa nr 8/2007, str. 121-124, 2007
7. Depczyński W., Radek N., Kasińska J., The Preperation of zinc coatings, Naucznij Bicnik no. 5/2007 , Ukraina, Kamieniec Podolski 2007, str. 43-45, 2007
8. Radek N., Depczyński W., Obróbka elektroiskrowa - nowe aplikacje przemysłowe, Spajanie metali i tworzyw w praktyce nr 3(18)/2007, Wyd. Lektorium, str. 31-34., 2007
9. Depczyński W., Radek N., Kasińska J., Nowa metoda naprawy powłok cynkowych, Stal, metale & Nowe Technologie, 5-6/2007, Wyd. Elamed, Katowice, str. 40-42., 2007
10. Wójcik T.M., Poniewski M., Dziadom A., Depczyński W. Experimental Investigation of Boiling Heat Transfer on Porous Coverings. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008. str. 403 -410
11. Wójcik T.M., Poniewski M., Dziadom A., Depczyński W. Kaniowski R. Badania eksperymentalne nowych pokryć porowatych, intensyfikujących proces wrzenia. Termodynamika w nauce i gospodarce Tom 1 Wrocław 2008 str. 554 - 561
12. Depczyński W. Radek. N., Naprawa powłoki Cynkowej Inżynieria Materiałowa nr 5 2008.
13. Wójcik T.M., Poniewski M., Dziadom A., Depczyński W. Experimental Investigation of Boiling Heat Transfer on Porous Coverings. Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2008. str. 403 -410,
14. Wójcik T.M., Poniewski M., Dziadom A., Depczyński W. Kaniowski R. Badania eksperymentalne nowych pokryć porowatych, intensyfikujących proces wrzenia.
Termodynamika w nauce i gospodarce Tom 1 Wrocław 2008 str. 554 - 561
15. Jasionowski R., Podrez – Radziszewska M., Depczyński W., Radek N. ;Odporność na korozje Kawitacyjną powłok elektroiskrowych, Inżynieria Materiałowa Nr 4, s. 450-453, 2011,
16. Depczyński W., Kaniowski R.,: Wybrane aspekty technologii wytwarzania i zastosowania spiekanych proszkowych struktur porowatych, Logistyka nr 6/2010 7, stron
17. Depczyński W., Radek N.: Własności warstw stellitowych wytwarzanych na drodze osadzania elektroiskrowego, Logistyka Nr 6, s. 679-687, CD, 2010
18. Depczyński W., Radek N.: Naprawa powłoki cynkowej, Inżynieria Materiałowa Nr 6, s. 904-907, 2008.
19. PROPERTIES OF ELEKTRO SPARK DEPOSITED STELLITE COATING ON MILD STEEL
By:Depczynski, W; Radek, N
Book Group Author(s):TANGER Ltd
METAL 2013: 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS
Pages: 1045-1050
Published: 2013
20. FORMATION OF A MG-AL-ZN INTERMETALLIC SURFACE LAYERS ON MAGNESIUM
By:Mola, R ; Depczynski, W.
Book Group Author(s):TANGER Ltd
METAL 2013: 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS
Pages: 1261-1265
Published: 2013
21.W. Depczyński i inni: Cavitation Erossion and Corrosion Resistance of the Electro-Spark Deposited Coatings XIII vedecka konferencia so zahranicnou ucast`ou "Degradacia Konstrukcnych Materialov 2013" ISBN 978-80-554-0741-8
22.W. Depczyński, Radek N.: Properties of Elktro Spark Deposited Co-Cr-W-C Coating on Mild Steel Proceedings VII International Symposium on Mechanics of Materials and Structures.
23.W. Depczyński, Młynarczyk P.: Wybrane włąsciwości i mikrostruktura połączenia stal-miedź wykonanego metodą mikrospawania opornościowo-impulsowego Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce" ISBN 978-83-7789-248-0
24. Depczynski W. SINTERING OF COPPER LAYERS WITH A CONTROLLED POROUS STRUCTURE
METAL 2014: 23 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGY AND MATERIALS Brno 2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
surface engineering, porous materials 5.3 Machine Technology
5.4 Mechanical Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl