Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor Beata Maciejewska

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: adiunkt
E-mail: beatam@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Metody analityczno-numeryczne rozwiązywania prostych i odwrotnych zagadnień wymiany ciepła i termosprężystości.Numerical and analytical methods of solving direct and inverse problems of heat transfer and thermoelascicity.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Proste i odwrotne zagadnienia wymiany ciepła oraz termosprężystościDirect and inverse problems of heat transfer and thermoelascicity
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
PUBLIKACJE
Lista ministerialna A
Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

1. Piasecka M., Maciejewska B., The study of boiling heat transfer in vertically and horizontally oriented rectangular minichannels and the solution to the inverse heat transfer problem with the use of the Beck method and Trefftz functions, Experimental Thermal and Fluid Science, ISSN 0894-1777, 38, pp. 19-32, 2012. (30 pkt), Aktualny pięcioletni Impact Factor: 1,572, 2 cytowania.
2. Grysa K., Hożejowska S., Maciejewska B., Adjustment calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a minichannel, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 1429-2955, 50, 4, pp. 1087-1096, 2012. (15pkt), Impact Factor: 0.283.
3. Piasecka M., Maciejewska B., Enhanced heating surface application in a minichannel flow and the use of the FEM and Trefftz functions for the solution of inverse heat transfer problem, Experimental Thermal and Fluid Science, ISSN 0894-1777, vol. 44, pp. 23-33, 2013. (30pkt), Impact Factor: 1,572.
4. Grysa K., Maciejewska B., Trefftz functions for the non-stationary problems, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 1429-2955, vol. 51, pp. 251-264, 2013. (15 pkt), Impact Factor: 0.283.

Lista ministerialna B

1. Maciejewska B., The transient temperature field in a rectangular area with movable heat sources at its edge, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 1429-2955, zeszyt 4, tom 42, pp. 789-804, 2004. (13 pkt).
2. Maciejewska B., Application of the modified method of finite elements for identification of temperature of a body heated with a moving heat source, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 1429-2955, zeszyt 4, tom 42, pp. 771-787, 2004. (13 pkt), 2 cytowania.
3. Maciąg A., Maciejewska B., Sokała M, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, CAMES, ISSN 1232-308X, 15, 265-278, 2008. (6 pkt).
4. Grysa K., Maciąg A., Maciejewska B., Trefftz function for solving a quasi-static inverse problem of thermal stresses, CAMES, ISSN 1232-308X , 16, 251-266, 2009. (4 pkt).
5. Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B., Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe
z wykorzystaniem funkcji Trefftza, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827, nr 2, s. 95-96, 2010. (6 pkt).
6. Piasecka M., Maciejewska B., Zastosowanie metody współczynników wrażliwości z wykorzystaniem funkcji Trefftza w badaniach wymiany ciepła w minikanale, Logistyka, ISSN 1231-5478, nr 6, CD1, 2010. (6 pkt).
7. Piasecka M., Maciejewska B., Application of the Finite Element Method to the determining of boiling heat transfer coefficient for minichannel flow, Archives of Thermodynamics, ISSN 1231-0956, vol. 34, No. 1, pp. 61-75, 2013. (7 pkt),

Inne artykuły

1. Maciejewska B., Wielomiany cieplne jako funkcje bazowe MES na przykładzie dwuwymiarowego zagadnienia z ruchomym źródłem ciepła, XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, ISBN 8391882020, red. J. Norwisz, M Jaszczur, tom II, str. 507-519, AGH, Kraków, czerwiec 15-18, 2004.
2. Grysa K., Maciejewska B., Application of the modified finite elements method to identify a moving heat source, Numerical Heat Transfer 2005, ISBN 8392238125, Eds. A Nowak, R. Białecki, G Węcel, vol. 2, pp.493-502, EUTOTERM 82, Gliwice-Cracow, Poland, Sept. 13-16, 2005.
3. Maciąg A., Maciejewska B., Sokała M, 2D wave polynomials as base functions in modified FEM, Proceedings of LSAME.08: Leuven Symposium on Applied Mechanics in Engineering, PTS 1 AND 2, pp. 271-283, 2008. (10 pkt).
4. Grysa K., Maciąg A, Maciejewska B., Wave polynomials as base functions of FEM problems of elastokinetics, 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference, Edited by J. Ambrósio et.al., Lisbon, Portugal, September 7-11, pp.191-192; CD-edition, 2009.
5. Piasecka M., Maciejewska B., Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła
w minikanale metodą MES z wykorzystaniem funkcji Trefftza, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, ISBN 978-7663-036, pp. 397-404, Międzyzdroje, Wrzesień 6-9 2010.
6. Piasecka M., Maciejewska B., FEM method using Trefftz functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel, International Conference. Experimental Fluid Mechanics 2010, ISBN 978-80-7372-670-6, Edited by T. Vit, P. Dancova, P Novotny, tom 2, pp. 524-533, Liberec, November 24-26 2010.
7. Grysa K., Hożejowska S., Maciejewska B., Compensatory calculus and Trefftz functions applied to local heat transfer coefficient determination in a mini channel, ECCOMAS International Conference IPM 2011 on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materials, ISBN 978-83-7199-659-7, Rzeszów Sieniawa, Poland, April 27-30, 2011.
8. Piasecka M., Maciejewska B., The Solution of Inverse Heat Transfer Problem by Means of Beck Method with the Use of Trefftz Functions, HEAT 2011, The 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, ISBN 978-83-62081-53-0, Ryn, Poland, June 28 - July 2, 2011.
9. Piasecka M., Maciejewska B.,The solution of the two-dimensional inverse heat transfer problem with the use of the FEM in combination with Trefftz functions, International Conference. Experimental Fluid Mechanics 2011, Edited by T. Vit, P. Dancova, P Novotny, p. 908-918, Liberec, November 22-25, 2011.
10. Piasecka Magdalena, Maciejewska Beata, FEM Method with the use of Trefftz Functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel, The European Physical Journal Web of Conferences, Vol. 25, Article Number: 02022, DOI: http://dx.doi.org/10.1051 /epjconf/20122502022, 2012.(10pkt)
11. Piasecka Magdalena, Maciejewska Beata, The solution of the two- dimensional inverse heat transfer problem with the use of the FEM in combination with Trefftz functions, The European Physical Journal Web of Conferences, Vol. 25, Article Number: 01073, DOI: http://dx.doi.org/10.1051 /epjconf/20122501073, 2012. (10 pkt).
12. Maciejewska B., Piasecka M., Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination, 2013. Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, CD, paper No. 119, 8 pages.
13. Piasecka M., Maciejewska B., Heat transfer coefficient determination for flow boiling in vertical and horizontal minichannels, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22.11.2013, Kutná Hora (Czech Republic), pp. 562-568.
14. Sylwia Hożejowska, Beata Maciejewska and Leszek Hożejowski, Application of adjustment calculus in the nodeless Trefftz method for a problem of two-dimensional temperature field of the boiling liquid flowing in a minichannel, EPJ Web of Conferences, Vol. 67, 2014, Article Number: 02037, DOI. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20146702037 ,(10 pkt).
15. Magdalena Piaseckaa and Beata Maciejewska, Heat transfer coefficient determination for flow boiling in vertical and horizontal minichannels, EPJ Web of Conferences ,Vol. 67, 2014, Article Number: 02094, DOI. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/20146702094,(10 pkt).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
heat transfer, inverse problem, numerical methods, Trefftz functions, Trefftz method, thermoelasticity, FEM, FEMT 2.1 Mathematics
5.1 Mechanics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl