Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Aleksandra Sulerz

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Production Engineering
Position: Asystent
E-mail: a.sulerz@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 456
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria produkcji , w szczególności: organizacja i zarządzanie produkcją oraz usługami;Production engineering, in particular: The organization and management of production and services;
Języki komunikacjiLanguages of communication
język polski,
język angielski,
język rosyjski
Polish
English
Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Diagnoza stopnia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Diagnosis of development organization's innovativnes
Informacje dodatkoweAdditional information
PUBLIKACJE:
1. Rozwój wyrobu z wykorzystaniem metodyki FMEA w procesie kształcenia studentów [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Gierulski Wacław, Sulerz Aleksandra, Szmidt Artur; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; 2014, 937-948

2. Audyt technologiczny w procesie badania innowacyjności przedsiębiorstw [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Kaczmarska Bożena, Gierulski Wacław, Sulerz Aleksandra; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; 2013, 66-77

3. Audyt innowacyjności przedsiębiorstw usługowych [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Kaczmarska Bożena, Sulerz Aleksandra; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; 2014, 90-102

4. Elementy inżynierii kreatywności w kształceniu studentów [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; Luściński Sławomir, Sulerz Aleksandra; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; 2014

5. Ocena innowacyjności przedsiębiorstw informatycznych; Kaczmarska Bożena, Sulerz Aleksandra; Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne; 2013, 155-165

6. Wyższe uczelnie w procesie tworzenia środowiska innowacyjnego, Gierulski Wacław, Sulerz Aleksandra, Współczesne wyzwania rozwojowe regionów”, Kielce 2014

7. Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw logistycznych, Sulerz Aleksandra, LOGISTYKA nr 6/2014 wyd. CD

8. Assessment of the level of innovation logistics companies , Sulerz Aleksandra, Book of abstracts Cracow Conference of Young Scientists 2014 ISBN 978-83-62218-17-2, s.19

9. Ocena innowacyjności przedsiębiorstw energetycznych na podstawie wybranych kryteriów, Sulerz Aleksandra, Ściana Artur, "Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji", Lublin 2015, s. 66-78

10. Ocena innowacyjności przedsiębiorstw logistycznych z wykorzystaniem mapy innowacyjności, Sulerz Aleksandra, LOGISTYKA nr 4/2015 wyd. CD

11. Assessment of innovative logistic enterprises using map of innovations, Sulerz Aleksandra, Book of abstracts Cracow Conference of Young Scientists 2015

12. Komercjalizacja przede wszystkim, Sulerz Aleksandra, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, Warszawa 2015, s. 128-129

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

1. XI Sympozjum Naukowym Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej "EKONOMIA –TECHNIKA – ZARZĄDZANIE", Kielce, wrzesień 2011
2. XVI Konferencji INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI, Zakopane 2013
3. XVII Konferencji INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI , Zakopane 2014
4. Międzynarodowa Studenckiej Konferencji Naukowej "INNOWACYJNOŚĆ- PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- ROZWÓJ", INSTYTUCJONALNE OTOCZENIE BIZNESU, Kielce, 29-30.05.2014
5. II Warsztaty Naukowych dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji organizowane przez Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków, 26-27 czerwiec 2014
6. IX Krakowska Konferencji Młodych Uczonych - Kraków, 02-04.10.2014
7. Warsztaty "WSPÓŁPRACA NAUKI I BIZNESU- ROLA SCOUTINGU TECHNOLOGICZNEGO", Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego,19-20 styczeń 2015
8. III Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji organizowane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Politechniki Lubelskiej i Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Lublin 25-26 czerwiec 2015
9.Międzynarodowe szkolenie Danube Innovation Partnership Summer School on IP Commercialisation and Technology Transfer, Budapeszt, 14-18 wrzesień 2015,


STUDIA PODYPLOMOWE
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - dwusemestralne studia podyplomowe z Ochrony Własności Intelektualnej (10.2010 - 06.2011)

NAGRODY:
2011 - Nagroda Rektora PŚk (działalność organizacyjna)
2012 - Nagroda Rektora PŚk (działalność organizacyjna)

Słowa kluczoweDziedziny nauki
Production engineering, Management. 1.13 Management
5.1 Mechanics
5.21 Production Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl