Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Marek Jaśkiewicz

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automotive Vehicles and Transportation
Position: Adiunkt
E-mail: m.jaskiewicz@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 25-314 Kielce, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Analiza zderzeń, biomechanika, bezpieczeństwo pojazdów samochodowych
Języki komunikacjiLanguages of communication
PolskiPolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Rejestracja i analiza zjawisk szybkozmiennychRecording and analysis of rapidly changing phenomena
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1 PL 210632 B1. Układ do pomiaru wielkości fizycznych podczas badań bezwładnościowych. Udzielenie patentu 16.08.2011r. (Patent Wdrożony/Zastosowany w przemyśle)

2 PL 213074 B1. Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę pojazdu patent udzielony 05.12.2011 r. (Patent Wdrożony/Zastosowany w przemyśle)

3 PL 210633 B1. Makieta samochodu ciężarowego do badań kierowców, patent udzielony 25.08.2011 r.

4 PL 212626 B1. Makieta przeszkody, zwłaszcza wielkogabarytowa, do badania zachowania kierowców, patent udzielony 17.05.1012 r.

5 PL 213838 B1. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych, patent udzielony 02.03.1012 r.

6 PL 213174 B1. Makieta do symulacji szybkiego ruchu pieszego, patent udzielony 14.08.1012 r.

7 PL 213837 B1. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych, patent udzielony 02.03.1012 r.

8 PL 213954 B1. Urządzenie do blokowania zwłaszcza bram przesuwnych, patent udzielony 25.10.2012 r.
Informacje dodatkoweAdditional information
(podręczniki akademickie oraz skrypty)

1. M. Jaśkiewicz, S. Liśćiak: Wprowadzenie do systemów transportowych. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013, PL ISBN 978-83-63792-00-8,


2. M. Jaśkiewicz, S. Liśćiak: Wprowadzenie do systemów transportowych - zadania. Skrypt, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013, PL ISSN 0239-6386,

(art. wydane w krajowych czasopismach)


1 Stańczyk T.L., Jaśkiewicz M.: Model człowieka - kierowcy dla symulacji zderzeń samochodu, Teka Komisji Motoryzacji PAN oddz. Kraków Zeszyt Nr 29-30, 2005, s. 409-418, 2005, ISSN 1642-1639,

2 Jaśkiewicz M., Stańczyk T.L.: Ocena działania aktywnych zagłówków gazowych poprzez porównanie kinematyki ruchu zagłówków i manekina w próbie zderzeniowej, Teka Komisji Motoryzacji Zeszyt Nr 33-34, s. 159 -168, 2008, ISSN 1642-1639,

3 Jaśkiewicz M., Stańczyk T.L.: The identification of damping and stiffnes parameters of a driver model on the basis of crash tests, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 16, No. 1, pp. 229-238, Warszawa 2009, ISSN 1231-4005,

4 Stańczyk T.L., Jurecki R., Pieniążek W., Jaśkiewicz M., Karendał M., Wolak S.: Badania reakcji kierowców na pojazd wyjeżdżający z prawej strony, realizowane na torze samochodowym, Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo, Mechatronika. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Zeszyt Nr 1(77)/2010, 2010, s. 307-320. Politechnika Warszawska, ISSN 1642-347X,

5 Jaśkiewicz M., Stańczyk T.L .: The analysis of multi-section concept for an active air headrest. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. Diagnosytka 3(55)/2010r., ISSN 1641-6414,

6 T. L. Stańczyk, R. Jurecki, M. Jaśkiewicz, S. Walczak, R. Janczur.: Researches on the reaction of a pedestrian stepping into the road from the right side from behind and an obstacle realized on the track, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 18, No. 1, pp. 614-620, Warszawa 2011, ISSN 1231-4005,

7 M. Jaśkiewicz.: Analiza działania zagłówków z zerową prędkością wzdłużną względem głowy, Czasopismo Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 5/2011, ISSN 1509-5878,

8 M. Jaśkiewicz, K. Ludwinek, J. Staszak, T. Suliga.: Possibilities of Graphical Environment Application for Determining Parameters of the Mechanical System, Journal of KONES Powertrain and Transport Vol. 18, No. 4, pp. 151-164, Warszawa 2011, ISSN 1231-4005,

9 M. Jaśkiewicz, T. Gromadowski, D. Więckowski: Koncepcja i budowa stanowiska do badań eksperymentalnych oddziaływania drgań pionowych na dziecko posadowione w foteliku podczas jazdy samochodem. Czasopismo Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 12/2011, ISSN 1509-5878,

10 Roman Nadolski, Krzysztof Ludwinek, Jan Staszak, Marek Jaśkiewicz: Utilization of BLDC motor in electrical vehicles, Electrical Review, R. 88 NR 4a/2012 p. 180 - 186. (Lista Filadelfijska), ISSN 0033-2097,

11 Rafał. S. Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz.: Driver’s reaction time under emergency braking a car – Research in a driving simulator. . Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2012; 14 (4) (Lista Filadelfijska): 295–301, ISSN 1507-2711,

12 Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz: Bezpieczeństwo na drogach województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2011 na tle innych regionów Polski. Zeszyty Naukowe WSEI seria Transport i Informatyka, 2(1/2012), pp. 27-40, ISSN 2084-8005,

13 Marek Jaśkiewicz, Darek Więckowski: Examples of potential inaccuracies in connection with vibration registration. AUTOMOTIVE SAFETY PROBLEMS, volume 1, WPŚ, Kielce 2013, pp. 150-161, PL ISSN 1897-2691,

14 Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz: Analysis of road accidents in Poland over the last ten years. Scientific Journals, Maritime University of Szczecin, 32(104) z2, Szczecin 2012, pp.65-70, ISSN 1733-8670,

15 Marek Jaśkiewicz, Rafał Jurecki, Karolina Witaszek, Darek Więckowski: Overview and analysis of dummies used for crash tests. Scientific Journals, Maritime University of Szczecin, 35(107), Szczecin 2013, pp.22-31, ISSN 1733-8670,

16 Marek Jaśkiewicz, Wojciech Sadkowski, Mateusz Marciniewski, Krzysztof Olejnik, Józef Stokłosa: Proposal of the new concept of the Stirling engine. Scientific Journals, Maritime University of Szczecin, 35(107), Szczecin 2013, pp.32-37, ISSN 1733-8670,

17 Rafał Jurecki, Marek Jaśkiewicz, Andrzej Zuska: The variety of the behaviour of drivers at risk accident situations. Scientific Journals, Maritime University of Szczecin, 35(107), Szczecin 2013, pp.38-46, ISSN 1733-8670,

18 Józef Stokłosa, Marek Jaśkiewicz: Simulation study of longitudinal forces in the coupling device of heavy freight trains. Advances in Science and Technology Research Journal, Volume 8, No. 21, March 2014, pp. 24-30, ISSN 2299-8624,

19 M. Jaśkiewicz, R. Jurecki, A. Zuska: Przyczyny wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech w latach 2000 - 2012, Czasopismo Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 5/2014, ISSN 1509-5878,

20 M. Jaśkiewicz, R. Jurecki, J. Stokłosa: Porównanie kar za wykroczenia drogowe w Polsce i w Niemczech, Czasopismo Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 5/2014, ISSN 1509-5878,

21 R. Jurecki, M. Jaśkiewicz, E. Biskupski: Możliwości poprawy bezpieczeństwa użytkowania pojazdów ciężarowych w zakresie widoczności, Czasopismo Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 5/2014, ISSN 1509-5878,

22 M. Nowak, M. Jaśkiewicz, R. Jurecki: Systemy egzekwowania e-myta w wybranych państwach Europy, Czasopismo Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 5/2014, ISSN 1509-5878,

(art. wydane w zagranicznych czasopismach )


1 Jaśkiewicz M.: Technical Solutions for Motor Vehicles Within Passive Safety. Horizonty Dopravy. Veda - Vyskum - Prax. 5/2011 s. 8 - 13, Zilina.2011, ISSN 1210-0978,

2 Jaśkiewicz M.: Review of Models of Human-Driver Used in Studies of Passive Safety. Horizonty Dopravy. Veda - Vyskum - Prax. 5/2011 s. 23 - 25, Zilina.2011, ISSN 1210-0978,

3 Jaśkiewicz M., Olejnik K., Woźniak G.: Ekonomiczna analiza projektu europejskiego systemu modułowego dla transportu drogowego w Polsce. Проектування, виробництво та експлуатацiя автотранспортних засобiв i поiздiв, р.В.о. Мiнiстра Э.В.Корнiйчук, Щорiчний науково-виробничий журнал, Л. Випуск 21. Львiв 2013, стр.286-291, УДК 629.113;625ю7/8;614.7;621.74

4 Jaśkiewicz M., Olejnik K., Woźniak G.: Ekonomiczna ocena zwiększenia pracy przewozowej zespołu pojazdów w transporcie drogowym na wybranym przykładzie. Проектування, виробництво та експлуатацiя автотранспортних засобiв i поiздiв, р.В.о. Мiнiстра Э.В.Корнiйчук, Щорiчний науково-виробничий журнал, Л. Випуск 21. Львiв 2013, стр.292-?, УДК 629.113;625ю7/8;614.7;621.74

5 Jaśkiewicz M., Jurecki R.: The Analysis of Safety on Polish Roads between 2000 - 1010. Transport and Communications. Scientific Journal. 1/2013 pp.8-14 , Zilina, Slovakia, 2013, ISSN 1336-7676,

6 R. Jurecki, T. Stańczyk, Marek Jaśkiewicz: Driver's reaction time in a simulated, complex road incident. Transport, Taylor & Francis, Volume 26, Issue 4, 2011, ISSN 1648-3480,


Słowa kluczoweDziedziny nauki
bezpieczeństwo, badania, pojazdy samochodowe 5.1 Mechanics
5.9 Transportation

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl