Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab.inż. Józef Kuśmierz

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Ingieneering and Measurement Systems
Position: prof. PŚk
E-mail: kusmierz@tu.kielce.pl
Address: Aleja Ttysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Bezstykowe pomiary konduktywności
materiałów przewodzących
za pomocą przetworników indukcyjnościowych
Contactless measurements of the conductivity
of conducting materials
by means of inductive transducers
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskipolish, english, russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Budowa systemów pomiarowych z wykorzystaniem interfejsu GPIB i modułowej platformy PXI do pomiaru:
a. wielkości elektrycznych
b. wielkości nieelktrycznych
Construction of measurement system using a GPIB interface and the modular PXI platform for measuring:
a. electrical quantities
b. non-electrical quantities
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1.Układ do kontroli stanu naświetlania detektorów promieniowania oświetlanych jednocześnie nr155369.
2.Układ automatycznego bezstykowego sterowania urządzeniami mechanicznymi za pomocą zabezpieczających osłon zwłaszcza fotoelektrycznych nr158438.
3.Osłona fotoelektryczna zabezpieczająca obsługę urządzeń mechanicznych , zwłaszcza pras przed wypadkiem nr 185321.
4.Sposób i układ do kontroli stanu naświetlania detektorów promieniowania oświetlanych kolejno nr 179935

1.The layout for the control of radiation detectors at the same time, artificially illuminated exposure nr155369
2.Automatic control of the no mechanical devices using spray protective photoelectric especially nr158438
3.Protective photoelectric protector support for mechanical devices, especially presses before the accident no 185321
4.Method and arrangement for controlling exposure radiation detectors status artificially illuminated, no 179935
Informacje dodatkoweAdditional information
1.A differrential double-coil inductive transducer for measuring electrical conductivity. Review of Scientific Instruments; Kuśmierz Józef; Review of Scientific Instruments; 2007, Vol. 78, Nr12, 124701-1, 124701-5
2.Analiza funkcji przetwarzania przetwornika indukcyjnościowego zanurzeniowego do bezstykowego pomiaru konduktywności roztworów przewodzących.; Kuśmierz Józef; Pomiary Automatyka Kontrola; 2006, Nr 4, 2006, str.17-19.
3.Bezstykowe pomiary konduktywności materiałów przewodzących za pomocą przetworników indukcyjnościowych; Kuśmierz Józef; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2007
4.Bezstykowe pomiary konduktywności materiałów przewodzących za pomocą przetworników indukcyjnościowych. Konferencja pt. Aktualne problemy w elektrotechnice i informatyce; Kuśmierz Józef; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 43, 2005, str. 97-102; 2005, Elektryka 43, 2005, str. 97-102
5.Conductivity Measurement of Conducting Materials with the Use of Inductive Transducer in Digital Measurement System. IMEKO-TC7; Kuśmierz Józef; Proceedings of the IMEKO-TC7 Symposium, Cracow, Poland str. 192 - 196.; 2002, str. 192 - 196.
6.Conductivity Measurements of Conducting Materials with the Use of Inductive Transducer in Digital System. Cracow, Poland; Kuśmierz Józef; the IMECO-TC7 Symposium "Measurement Science of The Information Era" pp.192-196.; 2002, pp.192-196.
7.Cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących z wykorzystaniem platformy pomiarowej PXI; Serwicki Teodor, Kuśmierz Józef, Augustyn Jerzy, Spadło Sławomir; Przegląd Elektrotechniczny; 2013, nr 7,121
8.Elementy analizy przetworników indukcyjnościowych do pomiaru konduktywności; Kuśmierz Józef; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej,; 2000, Elektryka 37, str. 85-90
9.Elementy analizy przetworników indukcyjnościowych dwucewkowych do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów; Kuśmierz Józef; Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, nr 12, 1403-1406
10.Mathematical model of a double-coil inductive transducer for measuring electrical conductivity; Kuśmierz Józef; Review of Scientific Instruments; 2007, Vol.78, Nr 8,084704-1, 084704-7
11.Model matematyczny przetwornika dwucewkowego do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących; Kuśmierz Józef; Prace Komisji Metrologii Odziału PAN w Katowicach, seria: Konferencje Nr 11, 2006, PPM’06, str. 285-294; 2006, str. 285-294
12.Pomiary konduktywności roztworów przewodzących z wykorzystaniem dwucewkowego przetwornika indukcyjnościowego; Kuśmierz Józef; Przegląd Elektrotechniczny; 2007, 6, s. 81-87
13.Processing function of eddy-current inductive transducer in an immersion version for the conductivity measurements of chemical media, June 22-27; Kuśmierz Józef; Proceedings of XVII IMEKO World Congress: Metrology in the 3rd Millennium, nr 2, s.1218 -1222 Dubrovnik, Croatia; 2003, nr 2, s.1218 -1222 Dubrovnik, Croatia
14.Przetwornik indukcyjnościowy dwucewkowy do pomiaru konduktywności materiałów przewodzących; Kuśmierz Józef; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, 2005 str. 89-94; 2005, Elektryka 42, 2005 str. 89-94
15.Sposoby realizacji pomiarów konduktywności elektrycznej materiałów za pomocą przetworników indukcyjnościowych jednocewkowych; Augustyn Jerzy, Kuśmierz Józef; Pomiary Automatyka Kontrola; 2013, 4, 326-329
16.System Pomiarowy Wspomagany Komputerem do Pomiaru Mocy i Energii; Kuśmierz Józef; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 38, s. 45-52; 2000, Elektryka 38, s. 45-52
17.Wpływ błędu pomiaru impedancji przetworników indukcyjnościowych na dokładność określania konduktywności za pomocą ich charakterystyk przetwarzania; Kuśmierz Józef; XXXVI MKM’04. Prace Komisji Metrologii Odziału PAN w Katowicach, seria: Konferencje Nr 6, 2004, str. 2474-2476.; 2004, str. 2474-2476
18.Wybrane aspekty techniczno-prawne badań odporności instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdów militarnych na zakłócenia elektromagnetyczne (emc); Kuśmierz Józef, Spadło Sławomir; Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; 2011, 12,334
19.Wybrane problemy optymalizacji parametrów dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych; Serwicki Teodor, Kuśmierz Józef, Augustyn Jerzy; Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach Seria: Konferencje; 2012, 16, 164-167
20.Wybrane problemy optymalizacji parametrów dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych w bezstykowych pomiarach konduktywności elektrycznej; Teodor Serwicki, Kuśmierz Józef, Augustyn Jerzy; Przegląd Elektrotechniczny; 2013, 01a
21.Wykorzystanie funkcji przetwarzania indukcyjnościowego przetwornika jednocewkowego w bezstykowych pomiarach konduktywności. Cz.I.; Kuśmierz Józef; Prace Komisji Metrologii Odziału PAN w Katowicach, seria: Konferencje; 2009, Nr 14, s.123-127
22.Wykorzystanie zależności określającej impedancję przetworników indukcyjnościowych w bezstykowych pomiarach konduktywności elektrycznej; Kuśmierz Józef; Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, vol. 55, nr9, s. 758-762
1.A differrential double-coil inductive transducer for measuring electrical conductivity. Review of Scientific Instruments; Kuśmierz Józef; Review of Scientific Instruments; 2007, Vol. 78, Nr12, 124701-1, 124701-5
2. Analysis of the processing functions inductive immersion transducer for contactless conductivity measurement of conductive solutions.; Kuśmierz Józef Measurement Automation and Control; 2006, No. 4, 2006, p.17-19
3. Contactless conductivity measurements of conductive materials by means of transducers indukcyjnościowych; Kuśmierz Joseph; Publisher Kielce University of Technology; 2007
4. Contactless conductivity measurements of conductive materials by means of transducers indukcyjnościowych. Conference Fri Current problems in electrical engineering and computer science; Kuśmierz Józef; Scientific Papers Kielce University of Technology, Electrical 43, 2005, pp. 97-102; 2005, Electrical 43, 2005, pp. 97-102
5. Conductivity Measurement of Conducting Materials with the Use of Inductive Transducer in Digital Measurement System. IMEKO-TC7; Kuśmierz Józef; Proceedings of the IMEKO-TC7 Symposium, Cracow, Poland str. 192 - 196.; 2002, str. 192 - 196.
6. Conductivity Measurements of Conducting Materials with the Use of Inductive Transducer in Digital System. Cracow, Poland; Kuśmierz Józef; the IMECO-TC7 Symposium "Measurement Science of The Information Era" pp.192-196.; 2002, pp.192-196.
7. Mathematical model of a double-coil inductive transducer for measuring electrical conductivity; Kuśmierz Józef; Review of Scientific Instruments; 2007, Vol.78, Nr 8,084704-1, 084704-7
8. Processing function of eddy-current inductive transducer in an immersion version for the conductivity measurements of chemical media, June 22-27; Kuśmierz Józef; Proceedings of XVII IMEKO World Congress: Metrology in the 3rd Millennium, nr 2, s.1218 -1222 Dubrovnik, Croatia; 2003, nr 2, s.1218 -1222 Dubrovnik, Croatia
Słowa kluczoweDziedziny nauki
systemy pomiarowe, interfejsy, pomiary konduktywności 5.5 Metrology and Standardization
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.10 Electrical Engineering
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl