Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Antoni Różowicz

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Devices and Lighting Technology
Position: prof. PŚk
E-mail: rozowicz@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314
Phone number:502 914 609
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Urządzenia i osprzęt oświetleniowy
Badania symulacyjne efektów oświetleniowych.
Projektowanie systemów oświetleniowych.
Instalacje i sieci elektroenergetyczne.
Technika świetlna w zakresie szeroko rozumianych technologii, w szczególności cechy promieniowania optycznego w funkcji składu chemicznego przestrzeni wyładowczej, jego oddziaływania na środowisko, topologii układów stabilizacyjno-zapłonowych, ich wpływu na parametry jakości energetycznej i parametrów świetlno-optycznych.
Lighting equipment.
Lighting effect simulations.
Lighting systems designing.
Power grids systems.
Lighting Technology: technology, characteristics of optical radiation, chemical composition of the discharge space, impact on the environment, ballast topology, effect on the quality of energy and light-and-optical parameters.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Lumenomierz kulisty fi=200cm, Spektrometry CS-2000, CS-200, Nitomierze L100, Spektroradiometr Shamrock 750, Fotogoniometr, Kolorymetry, Mierniki luminancji, Wzorce barwy światła i rozkładu widmowego, Wzorce barw, Wzmacniacze szerokopasmowe mocy do 200W (20Hz - 200kHz), Komora klimatyczna Espec ARL o pojemności 1m3, Defraktometr, Mierniki jakości energii Fluke, Ława fotometryczna 5m integrating sphere 200cm, Spectrometers CS-2000, CS-200 Luminance Meter L100, Spectroradiometer Shamrock 750, goniometer, colorimeters, luminance meters, color and spectral distribution standards, broadband amplifiers (up to 200W (20Hz - 200kHz)), climate chamber Espec ARL (capacity 1m3), diffractometer, power quality meter Fluke
Języki komunikacjiLanguages of communication
rosyjski, angielskienglish, russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie, prototypowanie i konstruowanie układów świetlno-optycznych
Badanie własności świetlno-optycznych systemów oświetleniowych
Projektowanie oświetlenia w obiektach otwartych i zamkniętych
Projektowanie iluminacyjne obiektów
Ocena jakości systemów oświetleniowych
Modelowanie i symulacja systemów iluminacji
Działalność ekspercka w zakresie źródeł światła i systemów oświetleniowych
Design, prototyping and construction of lightning and optical systems;
Research into light and optical properties of lightning systems;
Design of lightning systems in closed and open facilities;
Illumination designs;
Evaluation of lightning systems quality;
Modeling and simulation of illumination systems;
Expertise in the field of light sources and lightning systems;
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Wielobiegunowa, pierścieniowa prądnica do elektrowni wodnejMultipolar, annular generator to hydroelectric power station
Informacje dodatkoweAdditional information
Analiza współczynnika odkształcenia prądu pobieranego z sieci przez układ zasilania niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych; Różowicz Antoni; Zeszyty Naukowe Pol. Świętokrzyskiej; 2005, Elektryka 42, 2005, s.311-322
Bagatogrannist formulowvania osvitlenia intereriv; Różowicz Antoni; Elektro. Info; 2004, Nr 2, Lviv 2004, s.9-10.
Dokładność modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2925-2932
Efekty optyczne niskoprężnych lamp wyładowczych zasilanych napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach; Różowicz Antoni; XII Europejska Regionalna Konf. Oświetleniowa; 2003, str.179-189
Fibre Optic Lighting Systems to Illumination Water Objects as an Example the Fountain in Kielce; Różowicz Antoni, Płaza Mirosław, Różowicz M., Kowalczyk M.; 11th International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students ICAMES 2005, Turkey, Istanbul; 2005, 7-14.05.2005, (płyta CD)
Iluminacja fontann na akwenach wodnych o znacznej powierzchni; Różowicz Antoni; Nowa Elektrotechnika; 2008, 7-8/2009, s. 26-29
Implementacja modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2012, 256'12, s. 291
Koefficient deformacji toka potribliajemnogo iż sieti sistiemoj pitaniaja rtutnych gazirazriadnych lamp niskogo davlenia; Różowicz Antoni; Svetotechnika; 2005, No 5/2005, s. 64-67
Koszty oświetlenia obiektów szkolnych; Różowicz Antoni; Elektroistalator; 2002, 1/2003. s. 31-33
Luiuminofory ich wpływ na wybrane parametry świetlne lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2005, 2005, s. 137-142
Luminofory w lampach fluorescencyjnych i ich wpływ na wybrane parametry świetlne; Różowicz Antoni; Zeszyty Naukowe Pol. Świętokrzyskiej; 2005, Elektryka 43, 2005, s. 137-142
Materiały fluorescencyjne stosowane w niskoprężnych lampach wyładowczych i ich wpływ na tętnienie światła; Różowicz Antoni; Przegląd elektrotechniczny; 2004, nr 5/2004, s. 451-455.
Minimalizacja kosztów oświetlenia obiektów szkolnych; Różowicz Antoni, Janukanis P., Nowakowski G.; Elektroinstalator; 2003, nr.1/2003 r. str. 31- 33.
Model bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
Model matematyczny niskociśnieniowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
Model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej różną częstotliwością; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, zeszyt 245, s. 58-67
Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2915-2923
Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze T5 jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 2012, 9/2012
Nowoczesne oświetlenie wnętrzowe źródłem oszczędności energii, Konferencja; Różowicz Antoni; ESCO; 2008, 08, s. 67-79
Nowoczesne systemy oświetleniowe i ich wpływ na jakość i oszczędność energii elektrycznej; Różowicz Antoni; Konf. naukowo-tech. Ameliówka '03; 2003, str. 1- 15
Odkształcenie prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; XIV Konferencja Oświetleniowa W-wa; 2005, 210-219
On the thickness of phosphor coating in fluorescent lamps and its impact onselected light parameters; Różowicz Antoni; Electrical Power Quality and Utilization Journal; 2005, Vol.XI., No 1. pp. 45-48
Oświetlenie a nasze zdrowie; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; IV KFN; 2003, 199-200
Oświetlenie elektryczne zmienia szatę naciekową w jaskiniach; Różowicz Antoni; Nowa Elektrotechnika; 2006, 10-12
Oświetlenie jaskini i skutki z tym związane; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, 29-31
Oświetlenie jaskini i skutki z tym związane; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Magazyn Klubu Światła Technika Świetlna; 2007, 397-411
Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klubu Światła; 2004, 26-27
Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Technika Świetlna; 2007, 498-508
Oświetlenie obiektów szkolnych z uwzględnieniem aspektu minimalizacji kosztów; Różowicz Antoni, Janukanis P.; XI Konferencja Oświetleniowa; 2002, str 94-102.
Oświetlenie Raju; Różowicz Antoni, Hasiak J.; Światło, wyd. specj.; 2001, str. 14 - 18
Quantities influencing the light ripple depth of fluorescent lamps supplied with A/C voltage of various frequencies; Różowicz Antoni; Archives of Electrical Engineering; 2005, VOL. LIV, No.212. pp.193-204
Rozkłady widmowe luminoforów stosowanych w lampach fluorescencyjnych w funkcji energii wzbudzenia; Suchańska Małgorzata, Różowicz Antoni, Kukliński B., Kęczkowska Justyna; Promieniowanie Optyczne, oddziaływanie, metrologia, technologie, POOMT 2005, Lądek Zdrój; 2005, 19-21.10. 2005, s. 101-106
Skuteczność świetlna lamp fluorescencyjnych zasilanych prądem o różnej częstotliwości; Różowicz Antoni; Wiadomości Elektrotechniczne; 2004, nr 11/2004, s.15-18.
Skuteczność świetlna lamp fluorescencyjnych zasilanych prądem o różnej częstotliwości; Różowicz Antoni; XIII Konferencja Oświetleniowa; 2004, s. 221-230.
Some aspects of measurements of photometric magnitudes with using fibers; Różowicz Antoni, Suchańska Małgorzata; International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL 2005; 2005, Vol.2, pp. 332-335
Sposoby oszczędzania energii elektrycznej poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań techniczno ekonomicznych; Różowicz Antoni; Konferencja NT Ameliówka 2008; 2008, 3-11
Systemy oświetleniowe jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni; XI Konferencja Oświetleniowa; 2002, str 262-270.
Światłowodowe systemy świetlne iluminacji obiektów wodnych; Różowicz Antoni; Światło; 2001, nr 1/2001, str. 26 - 29
Świetlne systemy jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni; Przegląd Elektrotechniczny; 2003, str. 296-299
Tętnienie niskoprężnych lamp wyładowczych zasilanych napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach; Różowicz Antoni; Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej; 2004, vol. X, No 1, s. 91-95.
THD prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2005, Nowa Elektrotechnika, nr 10/2005, str. 8
The distortion coefficient of mains electrical current powering low-pressure mercury va-pours lamps; Różowicz Antoni; Lighting & Engineering; 2005, No 6/2005, pp.59-62
Układy pracy niskociśnieniowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń; Różowicz Antoni; Konferencja POMOT Karnity maj 2008; 2008, CD
Układy pracy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Przegląd Elektrotechniczny; 2008, 8/2008, s. 224-227
Using Optical Fibres in Illumination Water Objects; Różowicz Antoni, Płaza Mirosław, Różowicz M., Kowalczyk M.; CEEPUS Spring School "Engineering for the Future"; 2005, 2-16.06.2005
Weryfikacja badań eksperymentalnych w bezrozdzielaczowych układach zapłonowych; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2933-2940
Wieloaspektowość kształtowania oświetlenia wnętrz; Różowicz Antoni; Elektro. Info; 2003, Nr 4/2003 Lviv 2003
Własności bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych; Różowicz Antoni; Nowa Elektrotechnika; 2007, 9(37)/2007 s. 10-13,
Własności bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 2012, 9/2012
Własności lamp indukcyjnych; Różowicz Antoni; Konferencja LUMEN 01, Myczkowce 2001; 2001, str. 75 - 84
Włastiwosti oswitljuwalnych switło-wodnych sistiem; Różowicz Antoni; Elektro. Info; 2003, Nr 3/2003 Lviv 2003, str 24-25,
Właściwości energetyczne lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; V KFN; 2004, 131-135
Właściwości systemów oświetleniowych na światłowodach; Różowicz Antoni; Logistyka; 2011, 6/2011
Wmist garmonik i koeficient potużnosti - parametri jakosti energii w ustawach żiwlenia ljuminescentnych lamp z elektromagnitnymi ta elektronnimi stabilizatorami; Różowicz Antoni; Elektro. Info; 2003, Nr 2/2003 Lviv 2003 str.10-11
Wpływ częstotliwości prądu zasilającego na lampy fluoroscencyjne na ich wybrane parametry ekspuatacyjne; Różowicz Antoni; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2004
Wpływ długości fali promieniowania wzbudzającego na rozkład widmowy promieniowania widzialnego emitowanego przez luminofor; Różowicz Antoni; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2897-2903
Wpływ oświetlenia na zmiany szaty naciekowej w jaskiniach; Różowicz Antoni; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2006, 307-316
Wpływ wybranych właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych na tętnienie światła; Różowicz Antoni; Wiadomości Elektrotechniczne; 2008, 11/2008, s.17-20
Wpływ zmian częstotliwości prądu w obwodzie niskociśnieniowj wyładowczej lampy na temperaturę barwową; Różowicz Antoni, Suchańska Małgorzata; VII krajowe Sympozjum Kolorymetryczne Ameliówka 2005; 2005, 23-26
Wybrane właściwości lamp z nanostrukturalną zimną katodą kompozytową emitującą elektrony; Różowicz Antoni, Czerwosz Elżbieta, Kęczkowska Justyna, Suchańska Małgorzata; Przegląd Elektrotechniczny; 2008, 8/2008, s. 203-205
Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych; Różowicz Antoni; Elektro. Info; 2008, 08 s.14-16
Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2012, 256'12, s. 281
Zagadnienie harmonicznych prądu i napięcia w stosowanych układach pracy lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni; Konferencja LUMEN 01, 2001 r.; 2001, str. 85 - 92
Zawartość harmonicznych i współczynnik mocy jako wielkości określające jakość energii w instalacjach zasilających niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze, Różowicz A., TTS 9/2013
Słowa kluczoweDziedziny nauki
technika świetlna, instalacje i sieci elektroenergetyczne 5.10 Electrical Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl