Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Mariusz Deląg

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Devices and Lighting Technology
Position: Asystent
E-mail: m.delag@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:41 342 42 47
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Urządzenia i osprzęt oświetleniowy.
Badania symulacyjne efektów oświetleniowych.
Projektowanie systemów oświetleniowych.
Instalacje i sieci elektroenergetyczne.
Technika świetlna w zakresie szeroko rozumianych technologii, w szczególności cechy promieniowania optycznego w funkcji składu chemicznego przestrzeni wyładowczej, jego oddziaływania na środowisko, topologii układów stabilizacyjno-zapłonowych, ich wpływu na parametry jakości energetycznej i parametrów świetlno-optycznych.
Lighting equipment.
Lighting effect simulations.
Lighting systems designing.
Power grids systems.
Lighting Technology: technology, characteristics of optical radiation, chemical composition of the discharge space, impact on the environment, ballast topology, effect on the quality of energy and light-and-optical parameters.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Lumenomierz kulisty fi=200cm, Spektrometry CS-2000, CS-200, Nitomierze L100, Spektroradiometr Shamrock 750, Fotogoniometr, Kolorymetry, Mierniki luminancji, Wzorce barwy światła i rozkładu widmowego, Wzorce barw, Wzmacniacze szerokopasmowe mocy do 200W (20Hz - 200kHz), Komora klimatyczna Espec ARL o pojemności 1m3, Defraktometr, Mierniki jakości energii Fluke, Ława fotometryczna 5m integrating sphere 200cm, Spectrometers CS-2000, CS-200 Luminance Meter L100, Spectroradiometer Shamrock 750, goniometer, colorimeters, luminance meters, color and spectral distribution standards, broadband amplifiers (up to 200W (20Hz - 200kHz)), climate chamber Espec ARL (capacity 1m3), diffractometer, power quality meter Fluke
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski, niemieckienglish, german
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie, prototypowanie i konstruowanie układów świetlno-optycznych
Badanie własności świetlno-optycznych systemów oświetleniowych
Projektowanie oświetlenia w obiektach otwartych i zamkniętych
Projektowanie iluminacyjne obiektów
Ocena jakości systemów oświetleniowych
Modelowanie i symulacja systemów iluminacji
Działalność ekspercka w zakresie źródeł światła i systemów oświetleniowych
Design, prototyping and construction of lightning and optical systems;
Research into light and optical properties of lightning systems;
Design of lightning systems in closed and open facilities;
Illumination designs;
Evaluation of lightning systems quality;
Modeling and simulation of illumination systems;
Expertise in the field of light sources and lightning systems;
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
1 Deląg M., Różowicz S.: Komputerowe metody wyznaczania parametrów układu zapłonowego, Archiwum Motoryzacji 2008, nr 3-4, s. 175-184
2 Różowicz A., Różowicz S., Deląg M.: Model matematyczny bezrozdzielaczowego układu zapłonowego, Logistyka 2009, nr 6
3 Różowicz A., Różowicz S., Deląg M.: Model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową, Logistyka 2009, nr 6
4 Różowicz A., Różowicz S., Deląg M.: Dokładność modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej, Logistyka 2010, nr 6, s.2925-2932
5 Różowicz A., Różowicz S., Deląg M.: Model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej różną częstotliwością, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2010, zeszyt 245, s. 58-67
6 Różowicz A., Różowicz S., Deląg M.: Weryfikacja badań eksperymentalnych w bezrozdzielaczowych układach zapłonowych, Logistyka 2010, nr 6, s.2933-2940
7 Różowicz A., Różowicz S., Deląg M.: Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze jako źródło zakłóceń , Logistyka 2010, nr 6, s.2915-2923
8 Deląg M.: Parametry modelu niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej, Logistyka 2011, nr 6
9 Różowicz A., Deląg M., Różowicz S.; Implementacja modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink, Prace Instytutu Elektrotechniki 2012 , 256'12, s. 291 – 4pkt
10 Różowicz A., Deląg M., Różowicz S.; Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną, Prace Instytutu Elektrotechniki 2012, 256'12, s. 281 – 4pkt
11 Deląg M., Różowicz S.; Doświadczalna weryfikacja parametrów układu zapłonowego w aspekcie ochrony środowiska, TTS 9/2012 s.4623-4628 – 4pkt
12 Różowicz A., Deląg M., Różowicz S.; Właściwości bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych, TTS 9/2012 s.4713-4721 – 4pkt
13 Różowicz A., Deląg M., Różowicz S.; Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze T5 jako źródło zakłóceń, TTS 9/2012 s.4615-4621 – 4pkt
14 Deląg M., Wpływ częstotliwości prądu zasilającego oraz temperatury otoczenia na rozkład widmowy promieniowania widzialnego emitowanego przez niskociśnieniowe lampy wyładowcze, TTS 9/2013 – 4pkt
15 Różowicz A., Deląg M.: Wpływ warunków otoczenia na wybrane parametry świetlne promieninowania emitowanego przez niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze typu T5. POOMT 2014. Promieniowanie Optyczne Oddziaływanie Metrologia Technologie - VI Konferencja, Baranów Sandomierski 2014r. s. 149-158
16 Różowicz S., Deląg M., Gad R.: Półprzewodnikowe źródła światła LED a światła konwencjonalne stosowane w pojazdach do jazdy dziennej. Logistyka 4/2014
17 Różowicz S., Deląg M.: Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych. Logistyka 4/2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
technika świetlna, instalacje i sieci elektroenergetyczne 5.10 Electrical Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl