Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. dr hab. inż.i Zdzisław Kaczmarek

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Ingieneering and Measurement Systems
Position: profesor zwyczajny
E-mail: z.kaczmarek@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 D-522, Kielce
Phone number:41 3424230, 695 610 330
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Miernictwo wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, światłowodowa technika pomiarowa, odtwarzanie sygnałów pomiarowych, wybrane zagadnienia miernictwa dynamicznego.Metrology of non-electrical quantities using electrical methods, fiber optical metrology, signal reconstruction, selected problems of dynamic measurements.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura pomiarowa pracowni Światłowodowych czujników i przetworników pomiarowych Scientific and research equipment of The Optic Fiber Sensors and Transducers Laboratory.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, angielsk, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Opracowanie czujników pomiarowych wielkości fizycznych dla środowisk korozyjnych i wybuchowych oraz z dużymi natężeniami pole elektromagnetycznego. Projektowanie i realizacja zadań pomiarowych polowych i przemysłowych. Design and devolopment of sensor and measuring systems suitable for use in explosive, corrosive and high E-M field intensity environments, design and implementation of field and industrial measurements.

Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
3 patenty3 patents
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Kaczmarek Z. Odtwarzanie przebiegów sił i ciśnień impulsowych metodą transformacyjną. Metrologia i Systemy Pomiarowe. 2000, t. VII, z. 2, ss. 137-150.
2. Kaczmarek Z. Waveform reconstruction of impact force using a frequency domain technique and one-point strain measurement. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Boundary Field Problems and Computer Simulation. 2001, vol.43, no 7, pp. 12-19.
3. Kaczmarek Z., Kaczmarek C., Nichoga V. A modified Impulsive Force and Pressure Sensor Intended for Waveform Reconstruction Purposes. IEEE Trans. Instrumentation and Measurement 2002,vol. 51, no 1, pp. 102-106.
4. Kaczmarek Z. A frequency-domain deconvolution approach for impact force waveform restoration with the use of one-point strain measurement. Metrology and Measurement System. 2002, vol. I no 1, pp. 3 – 17.
5. Kaczmarek Z. Metody korekcji zniekształceń dyspersyjnych sygnału wyjściowego czujnika mechanicznych wymuszeń impulsowych. Pomiary Automatyka Kontrola. 2006, nr 4, ss. 7-9.
6. Kaczmarek Z. Światłowodowy czujnik ciśnień impulsowych z siatką Bragga. Pomiary Automatyka Kontrola. 2006 nr 4,ss. 24-28.
7. Kaczmarek Z, Detka M. 1.16 The reconstruction of waveforms of impulsive strain occurring in an elastic bar by means of deconvolution in the frequency domain. Metrology and Measurement System. 2007, vol XIV no. 2, pp. 257-268.
8. Kaczmarek Z. Światłowodowy czujnik ciśnień impulsowych z siatką Bragga o liniowo zmiennym okresie. Pomiary Automatyka Kontrola 2007, nr 9 bis, ss. 313-316.
9. Kaczmarek Z. Elastic bar transfer functions determination using one-point strain measurements. Sensors & Actuators: A. Physical 2008, A 147, pp. 121-126.
10. Kaczmarek Z., Sikora A. Influence of the length of a uniform fiber Bragg grating on the accuracy of measuring an impulsive strain. Optica Applicata. 2008, vol. 38, no 2, pp. 305-314.
11. Kaczmarek Z. Elastic bar transfer functions determination using two-point strain measurements. IEEE Trans. Instrumentation and Measurement. 2009 ,vol. 58, no 1, pp. 147-151.
12. Kaczmarek Z. Światłowodowy torsjometryczny czujnik momentu obrotowego z łatwą rekonfiguracją układu optycznego. Przegląd Elektrotechniczny. 2009, nr 2, ss. 190-192.
13. Detka M., Kaczmarek Z.: Distributed strain reconstruction based on a fiber Bragg grating reflection spectrum. Metrology and Measurement Systems 2013, vol. XX, nr 1, pp.53-64.
14. Detka M., Kaczmarek Z.: Odtwarzanie rozkładu odkształcenia przy pomocy światłowodowej siatki Bragga. Przegląd Elektrotechniczny 2013, 4, ss.84-88.
15. Detka M., Kaczmarek Z: Odtwarzanie rozkładu odkształcenia na podstawie widma światłowodowej siatko Bragga. Pomiary Automatyka Kontrola 2013, nr 4, ss. 295-299.
1. Kaczmarek Z. A transform reconstruction method of impulsive pressure and force waveform. Metrology and Measuring Systems 2000, vol.VII,no. 2, pp. 137-150.
2. Kaczmarek Z. Waveform reconstruction of impact force using a frequency domain technique and one-point strain measurement. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Boundary Field Problems and Computer Simulation. 2001, vol.43, no 7, pp. 12-19.
3. Kaczmarek Z., Kaczmarek C., Nichoga V. A modified Impulsive Force and Pressure Sensor Intended for Waveform Reconstruction Purposes. IEEE Trans. Instrumentation and Measurement 2002,vol. 51, no 1, pp. 102-106.
4. Kaczmarek Z., Kaczmarek C., Nichoga V. A modified Impulsive Force and Pressure Sensor Intended for Waveform Reconstruction Purposes. IEEE Trans. Instrumentation and Measurement 2002,vol. 51, no 1, pp. 102-106.
5. Kaczmarek Z. Method for correction of dispersive distortion in the output signal of a mechanical impulsive excitation sensor. Measurement Automation and Monitoring 2006, no 4, pp. 7-9.
6. Kaczmarek Z. Fiber Bragg grating impulsive pressure sensor. Measurement Automation and Monitoring 2006, no 4, pp. 24-28.
7. Kaczmarek Z, Detka M. 1.16 The reconstruction of waveforms of impulsive strain occurring in an elastic bar by means of deconvolution in the frequency domain. Metrology and Measurement System. 2007, vol XIV no. 2, pp. 257-268.
8. Kaczmarek Z. Chirped fiber Bragg grating impulsive pressure sensor. Measurement Automation and Monitoring 2007 bis, no 9, pp. 313-316.
9. Kaczmarek Z. Elastic bar transfer functions determination using one-point strain measurements. Sensors & Actuators: A. Physical 2008, A 147, pp. 121-126.
10. Kaczmarek Z., Sikora A. Influence of the length of a uniform fiber Bragg grating on the accuracy of measuring an impulsive strain. Optica Applicata. 2008, vol. 38, no 2, pp. 305-314.
11. Kaczmarek Z. Elastic bar transfer functions determination using two-point strain measurements. IEEE Trans. Instrumentation and Measurement. 2009 ,vol. 58, no 1, pp. 147-151.
12. Kaczmarek Z. Fiber optic torsion sensorwith an easy reconfiguration optical setaup. Przegląd Elektrotechniczny. 2009, no 2, pp. 190-192.
13. Detka M., Kaczmarek Z.: Distributed strain reconstruction based on a fiber Bragg grating reflection spectrum. Metrology and Measurement Systems 2013, vol. XX (1), pp.53-64.
14. Detka M., Kaczmarek Z. Distributed strain reconstruction by means a fiber Bragg grating. Przegląd Elektrotechniczny. 2013, no 4, pp. 84-88.
15. Detka M., Kaczmarek Z. Strain profile reconstruction on the basis of the reflectionspectrum of a fiber Bragg grating. Measurement Automation and Monitoring 2013, no 4, pp. 295-299.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Światłowodowe czujniki pomiarowe, elektroniczne układy pomiarowe, czujniki elektroniczne, odtwarzanie sygnałów pomiarowych. 5.10 Electrical Engineering
5.15 Electronics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl