Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Grzegorz Radomski

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Power Engineering Electronics
Position: adiunkt
E-mail: radomski@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:48 41 3424176
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
energoelektronika, przekształtniki energoelektroniczne, układy elektroniczne, systemy wbudowane, sterowanie systemów energoelektronicznychpower electronics, power electronic converters, electronic circuits, embeded systems, control of power electronic systems
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
programowany generator mocy, analizator stanów logicznych, układy sztucznych obciążeń, analizator mocy, płyty uruchomieniowe układów logiki programowalnejprogrammable power generator, logic analyzer, electronic loads, power analyzer, programmable logic designe development boards
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie i programowanie układów sterowania systemów energoelektronicznych.
Współpraca przy rozwoju technologi zapobiegania i usuwania oblodzenia z przewodów kolejowej sieci trakcyjnej.
Projecting and programming of controllers of power electronic systems
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Zgłoszenie patentowe P. 419262 27.10.2016
Sposób i układ zapobiegania oblodzeniu i usuwania oblodzenia z przewodów, zwłaszcza przewodów jezdnych kolejowej sieci trakcyjnej
Informacje dodatkoweAdditional information
I. PUBLIKACJE:

Przed doktoratem:

1. Kapłon A., Karyś S., Ludwinek K., Radomski G.: Energooszczędny tranzystorowy układ impulsowego zasilania silników prądu stałego wózków akumulatorowych. Zeszyty Naukowe Polit. Świętokrzyskiej Elektrotechnika, Kielce, 1995.
2. Kapłon A., Karyś S., Ludwinek K., Radomski G. : Tranzystory mocy IGBT - układy sterowania i zabezpieczeń. Zeszyty Naukowe Polit. Świętokrzyskiej Elektrotechnika, Kielce, 1995.
3. Kapłon A., Karyś S., Radomski G., Ludwinek K.: Electromagnetic Braking in Battery-Electric Trucks. European Conference on Braking. Lille, 1995.
4. Kapłon A., Karyś S., Radomski G., Ludwinek K.: Energooszczędny tranzystorowy napęd wózków akumulatorowych. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE'95, Łódź, 1995.
5. Kapłon A., Karyś S., Radomski G.: Energooszczędny napęd pojazdów transportowych. Napędy Maszyn Transportowych. Ustroń Śl., 1996.
6. Kapłon A., Karyś Sł., Radomski G.:Energooszczędny trakcyjny napęd prądu stałego, VII Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki”, Ustroń 97.
7. Radomski G.:Optymalizowane, metodą kształtowania przebiegów referencyjnych prądu, sterowanie stało-momentowe maszyny synchronicznej o polu trapezoidalnym ze wzbudzeniem od magnesów trwałych, SENE’97, Łódź-Arturówek, 12-14 listopada 1997.
8. Radomski G.: Sterowany procesorem sygnałowym układ napędowy z maszyną synchroniczną o polu trapezoidalnym wzbudzanym magnesami trwałymi, SENE’99, Łódź-Arturówek, 17-19 listopada 1999. Str. 577-582.
9. Radomski G.: Sprawozdanie merytoryczne z projektu badawczego nr 8 T10A 074 15 Analiza układu napędowego o sterowaniu stało-momentowym z trapezoidalnym silnikiem synchronicznym o wzbudzeniu od magnesów trwałych, Kielce 1999.
10. Radomski G.: Analiza układu napędowego o sterowaniu stało-momentowym z trapezoidalnym silnikiem synchronicznym o wzbudzeniu od magnesów trwałych, Rozprawa doktorska, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2000. „Praca doktorska”

Po doktoracie:

11. Radomski G.: „Metoda sterowania stałomomentowego maszyny PMSM o polu trapezoidalnym o niskiej zawartości wyższych harmonicznych prądu”, SENE’2001, Łódź-Arturówek 2001.
12. Radomski G.: „Analysis of Modified Diode Bridge Rectifier with Improved Power Factor”, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. 9 – No. 1 – September 2003, pp. 29-37.
13. Radomski G.: „Experimental Investigations of Modified Diode Rectifier with Improved Power Factor”, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. 9 – No. 1 – September 2003, pp. 39-45.
14. Radomski G.: „Prostownik Vienna – model, właściwości, zakres sterowania”, VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2003, Łódź, 19-21 listopada 2003.
15. Radomski G.: „Synteza modulatora wektora przestrzennego napięcia dla prostownika Vienna”, VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2003, Łódź, 19-21 listopada 2003.
16. Radomski G.: „Zmodyfikowany, mostkowy prostownik diodowy o poprawionym współczynniku mocy – model, symulacja, eksperyment”, VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2003, Łódź, 19-21 listopada 2003.
17. Radomski G.: „Modele przekształtnika AC/DC o wejściu prądowym i wyjściu napięciowym”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, Kielce 2004.
18. Radomski G.: „Zmodyfikowany mostkowy prostownik diodowy o poprawionym współczynniku mocy – badania eksperymentalne”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, Kielce 2004.
19. Radomski G.: „Analysis of Vienna Rectifier”, Electrical Power Quality and Utilisation, Journal, Vol. XI, No. 1, 2005.
http://www.lpqi.org/lwslib/ktwse?page&idpage=21&idsl=2724&chainId=14579:2723:2724
http://www.leonardo-energy.org/drupal/files/EPQU/JVol11No1/radomski.pdf?download
20. Radomski G.: „Układ sterowania prostownika typu Vienna I metodą modulacji wektora przestrzennego napięcia”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, Kielce 2005.
21. Radomski G.: „Podstawy działania prostownika typu Vienna II”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, Kielce 2005.
22. Radomski G., Tunia H.: „Realizacja systemu sterowania czasu rzeczywistego prostownika typu Vienna I z użyciem zmiennoprzecinkowego procesora sygnałowego”, X Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, Poznań 2005.
23. Radomski G.: „Vienna Rectifier I Voltage Space Vector Control Method”, Proceedings of 8th International Conference, Electrical Power Quality and Utilisation , September 21-23, Cracow 2005.
24. Radomski G.: „Wpływ niezrównoważenia napięć kondensatorów wyjściowych prostownika Vienna I na napięcia wejściowe”, VII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2005, Łódź, 23-25 listopada 2005.
25. Radomski G.: „Prostownik Vienna II – teoria działania”, VII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2005, Łódź, 23-25 listopada 2005.
26. Radomski G., Tunia H.: „Realisation of Vienna Rectifier I Real Time Control System”, Computer Applications in Electrical Engineering under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, Poznań 2006.
27. Radomski G.: „Voltage Space Vector Control System of Vienna Rectifier I”, the IEEE Region 8 Eurocon 2007, International Conference on “Computer as a tool”, September 9-12, Poland, Warsaw 2007 (baza IEEE Explore, Engineering Index).
28. Radomski G.: „Badania eksperymentalne prostownika Vienna I sterowanego według metody modulacji wektora przestrzennego napięcia”, SENE2007, Łódź, 21-23 listopada 2007.
29. Radomski G.: "Modelling and Modulation of Voltage Source Converter", 13th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2008, Poznań 1-3.09.2008 (baza IEEE Explore, Engineering Index).
30. Radomski G.: “Control and modulation methods of voltage source converter”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Volume 57, No. 4, December 2009.
31. Pawlak M., Radomski G., Kapłon A.: „Eksperymentalna weryfikacja modelu obliczeniowego przetwornicy DC/DC podwyższającej napięcie uwzględniającego straty mocy przewodzenia”, Archiwum Konferencji PTETiS vol.32 2012, ISBN 978-83-935427-1-0.
32. Pawlak M., Radomski G., Kapłon A.: „Experimental Verification of DC/DC Boost Converter Calculation Model Taking into Account Conduction Losses”, zgłoszony do Przeglądu Elektrotechnicznego i wycofany ze względu na utratę punktacji przez Przegląd Elektrotechniczny.
33. Radomski G.: „Modulacja wektorowa w przekształtnikach AC/DC zasilanych z sieci prądu przemiennego”, Monografie, Studia, Rozprawy - M54, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2013.

II. NAGRODY:

1. Nagroda dla młodych pracowników nauki:
Nagroda I stopnia w Konkursie PTETiS na najlepszy referat wygłoszony na IV Konferencji Naukowej Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE’99 za referat pt.: „Sterowany procesorem sygnałowym układ napędowy z maszyną synchroniczną o polu trapezoidalnym wzbudzanym magnesami trwałymi”.

2. Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2006 z zakresu Elektrotechniki za cykl prac:
1. Radomski G.: „Analysis of Modified Diode Bridge Rectifier with Improved Power Factor”, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. 9 – No. 1 – September 2003, pp. 29-37.
2. Radomski G.: „Experimental Investigations of Modified Diode Rectifier with Improved Power Factor”, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. 9 – No. 1 – September 2003, pp. 39-45.
3. Radomski G.: „Analysis of Vienna rectifier”, Electrical Power Quality and Utilisation, Journal, Volume XI-Number 1- July 2005, pp. 49-56.
4. Radomski G.: „Vienna Rectifier I Voltage Space Vector Control Method”, 8th International Conference, Electrical Power Quality and Utilisation, September 21-23, 2005, Cracow, Poland, pp. 445-452,.
5. Radomski G., Tunia H.: „Realisation of Vienna Rectifier I Real Time Control System”, Computer Applications in Electrical Engineering (under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences), Published by Institute of Industrial Electrical Engineering Poznań University of Technology, Poznań 2005, pp. 213-230.

III. PROJEKTY BADAWCZE:

1. Wykonawca projektu badawczego: „Badania eksploatacyjno - rozwojowe eksperymentalnego samochodu elektrycznego z napędem falownikowym” - projekt badawczy nr 8T10A01208,
2. Wykonawca projektu badawczego: „Analiza napędu elektrycznego samochodu o zasilaniu bateryjnym” - projekt badawczy nr 8T10A0514,
3. Kierownik projektu badawczego: „Analiza układu napędowego o sterowaniu stało-momentowym z trapezoidalnym silnikiem synchronicznym o wzbudzeniu od magnesów trwałych” - projekt badawczy nr 8 T10A 074 15,
4. Główny wykonawca projektu badawczego: „Analiza i wektorowe metody sterowania trójfazowych prostowników w układzie Vienna” – projekt badawczy nr 3T10A 038 26
5. Główny wykonawca projektu badawczego: „Analiza metod sterowania podnoszących sprawność trójfazowych falowników napięcia o komutacji miękkiej” – projekt badawczy nr N510 025 32/2429.
I. PUBLICATIONS:

Befor PhD:

1. Kapłon A., Karyś S., Ludwinek K., Radomski G.: Energooszczędny tranzystorowy układ impulsowego zasilania silników prądu stałego wózków akumulatorowych. Zeszyty Naukowe Polit. Świętokrzyskiej Elektrotechnika, Kielce, 1995.
2. Kapłon A., Karyś S., Ludwinek K., Radomski G. : Tranzystory mocy IGBT - układy sterowania i zabezpieczeń. Zeszyty Naukowe Polit. Świętokrzyskiej Elektrotechnika, Kielce, 1995.
3. Kapłon A., Karyś S., Radomski G., Ludwinek K.: Electromagnetic Braking in Battery-Electric Trucks. European Conference on Braking. Lille, 1995.
4. Kapłon A., Karyś S., Radomski G., Ludwinek K.: Energooszczędny tranzystorowy napęd wózków akumulatorowych. Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE'95, Łódź, 1995.
5. Kapłon A., Karyś S., Radomski G.: Energooszczędny napęd pojazdów transportowych. Napędy Maszyn Transportowych. Ustroń Śl., 1996.
6. Kapłon A., Karyś Sł., Radomski G.:Energooszczędny trakcyjny napęd prądu stałego, VII Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki”, Ustroń 97.
7. Radomski G.:Optymalizowane, metodą kształtowania przebiegów referencyjnych prądu, sterowanie stało-momentowe maszyny synchronicznej o polu trapezoidalnym ze wzbudzeniem od magnesów trwałych, SENE’97, Łódź-Arturówek, 12-14 listopada 1997.
8. Radomski G.: Sterowany procesorem sygnałowym układ napędowy z maszyną synchroniczną o polu trapezoidalnym wzbudzanym magnesami trwałymi, SENE’99, Łódź-Arturówek, 17-19 listopada 1999. Str. 577-582.
9. Radomski G.: Sprawozdanie merytoryczne z projektu badawczego nr 8 T10A 074 15 Analiza układu napędowego o sterowaniu stało-momentowym z trapezoidalnym silnikiem synchronicznym o wzbudzeniu od magnesów trwałych, Kielce 1999.
10. Radomski G.: Analiza układu napędowego o sterowaniu stało-momentowym z trapezoidalnym silnikiem synchronicznym o wzbudzeniu od magnesów trwałych, Rozprawa doktorska, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Kielce 2000. „Praca doktorska”

After PhD:

11. Radomski G.: „Metoda sterowania stałomomentowego maszyny PMSM o polu trapezoidalnym o niskiej zawartości wyższych harmonicznych prądu”, SENE’2001, Łódź-Arturówek 2001.
12. Radomski G.: „Analysis of Modified Diode Bridge Rectifier with Improved Power Factor”, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. 9 – No. 1 – September 2003, pp. 29-37.
13. Radomski G.: „Experimental Investigations of Modified Diode Rectifier with Improved Power Factor”, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. 9 – No. 1 – September 2003, pp. 39-45.
14. Radomski G.: „Prostownik Vienna – model, właściwości, zakres sterowania”, VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2003, Łódź, 19-21 listopada 2003.
15. Radomski G.: „Synteza modulatora wektora przestrzennego napięcia dla prostownika Vienna”, VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2003, Łódź, 19-21 listopada 2003.
16. Radomski G.: „Zmodyfikowany, mostkowy prostownik diodowy o poprawionym współczynniku mocy – model, symulacja, eksperyment”, VI Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2003, Łódź, 19-21 listopada 2003.
17. Radomski G.: „Modele przekształtnika AC/DC o wejściu prądowym i wyjściu napięciowym”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, Kielce 2004.
18. Radomski G.: „Zmodyfikowany mostkowy prostownik diodowy o poprawionym współczynniku mocy – badania eksperymentalne”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 41, Kielce 2004.
19. Radomski G.: „Analysis of Vienna Rectifier”, Electrical Power Quality and Utilisation, Journal, Vol. XI, No. 1, 2005.
http://www.lpqi.org/lwslib/ktwse?page&idpage=21&idsl=2724&chainId=14579:2723:2724
http://www.leonardo-energy.org/drupal/files/EPQU/JVol11No1/radomski.pdf?download
20. Radomski G.: „Układ sterowania prostownika typu Vienna I metodą modulacji wektora przestrzennego napięcia”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, Kielce 2005.
21. Radomski G.: „Podstawy działania prostownika typu Vienna II”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 42, Kielce 2005.
22. Radomski G., Tunia H.: „Realizacja systemu sterowania czasu rzeczywistego prostownika typu Vienna I z użyciem zmiennoprzecinkowego procesora sygnałowego”, X Konferencja Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice, Poznań 2005.
23. Radomski G.: „Vienna Rectifier I Voltage Space Vector Control Method”, Proceedings of 8th International Conference, Electrical Power Quality and Utilisation , September 21-23, Cracow 2005.
24. Radomski G.: „Wpływ niezrównoważenia napięć kondensatorów wyjściowych prostownika Vienna I na napięcia wejściowe”, VII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2005, Łódź, 23-25 listopada 2005.
25. Radomski G.: „Prostownik Vienna II – teoria działania”, VII Krajowa Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2005, Łódź, 23-25 listopada 2005.
26. Radomski G., Tunia H.: „Realisation of Vienna Rectifier I Real Time Control System”, Computer Applications in Electrical Engineering under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences, Poznań 2006.
27. Radomski G.: „Voltage Space Vector Control System of Vienna Rectifier I”, the IEEE Region 8 Eurocon 2007, International Conference on “Computer as a tool”, September 9-12, Poland, Warsaw 2007 (baza IEEE Explore, Engineering Index).
28. Radomski G.: „Badania eksperymentalne prostownika Vienna I sterowanego według metody modulacji wektora przestrzennego napięcia”, SENE2007, Łódź, 21-23 listopada 2007.
29. Radomski G.: "Modelling and Modulation of Voltage Source Converter", 13th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2008, Poznań 1-3.09.2008 (baza IEEE Explore, Engineering Index).
30. Radomski G.: “Control and modulation methods of voltage source converter”, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Volume 57, No. 4, December 2009.
31. Pawlak M., Radomski G., Kapłon A.: „Eksperymentalna weryfikacja modelu obliczeniowego przetwornicy DC/DC podwyższającej napięcie uwzględniającego straty mocy przewodzenia”, Archiwum Konferencji PTETiS vol.32 2012, ISBN 978-83-935427-1-0.
32. Pawlak M., Radomski G., Kapłon A.: „Experimental Verification of DC/DC Boost Converter Calculation Model Taking into Account Conduction Losses”, zgłoszony do Przeglądu Elektrotechnicznego i wycofany ze względu na utratę punktacji przez Przegląd Elektrotechniczny.
33. Radomski G.: „Modulacja wektorowa w przekształtnikach AC/DC zasilanych z sieci prądu przemiennego”, Monografie, Studia, Rozprawy - M54, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2013.

II. AWARDS:

1. Award for young scientists:
I PTETiS () award for the best young scientist article on IV Conference Control in Power Electronics and Electric Drives SENE’99 for paper: „Sterowany procesorem sygnałowym układ napędowy z maszyną synchroniczną o polu trapezoidalnym wzbudzanym magnesami trwałymi” („DSP Controlled Electric Drive with Brushless DC Motor" ).

2. Annual scientific award of the Division IV Technical Sciences of the Polish Accademy of Sciences in 2006 in the field of Electrical Engineering for cycle of publications:
1. Radomski G.: „Analysis of Modified Diode Bridge Rectifier with Improved Power Factor”, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. 9 – No. 1 – September 2003, pp. 29-37.
2. Radomski G.: „Experimental Investigations of Modified Diode Rectifier with Improved Power Factor”, Electrical Power Quality and Utilisation, Vol. 9 – No. 1 – September 2003, pp. 39-45.
3. Radomski G.: „Analysis of Vienna rectifier”, Electrical Power Quality and Utilisation, Journal, Volume XI-Number 1- July 2005, pp. 49-56.
4. Radomski G.: „Vienna Rectifier I Voltage Space Vector Control Method”, 8th International Conference, Electrical Power Quality and Utilisation, September 21-23, 2005, Cracow, Poland, pp. 445-452,.
5. Radomski G., Tunia H.: „Realisation of Vienna Rectifier I Real Time Control System”, Computer Applications in Electrical Engineering (under the auspices of Electrical Engineering Committee of Polish Academy of Sciences), Published by Institute of Industrial Electrical Engineering Poznań University of Technology, Poznań 2005, pp. 213-230.

III. GRANTS:

1. Contractor of research program: „Badania eksploatacyjno - rozwojowe eksperymentalnego samochodu elektrycznego z napędem falownikowym” - grant nr 8T10A01208,
2. Contractor of research program: „Analiza napędu elektrycznego samochodu o zasilaniu bateryjnym” - grant nr 8T10A0514,
3. Manager of research program: „Analiza układu napędowego o sterowaniu stało-momentowym z trapezoidalnym silnikiem synchronicznym o wzbudzeniu od magnesów trwałych” - grant nr 8 T10A 074 15,
4. Main contractor of research program: „Analiza i wektorowe metody sterowania trójfazowych prostowników w układzie Vienna” – grant nr 3T10A 038 26
5. Main contractor of research program: „Analiza metod sterowania podnoszących sprawność trójfazowych falowników napięcia o komutacji miękkiej” – grant nr N510 025 32/2429.

Słowa kluczoweDziedziny nauki
power electronics, power electronic converters, space vector control, PWM, SVPWM, electrical power quality, clean power converters.

energoelektronika, przekształtniki energoelektroniczne, sterowanie wektorowo zorientowane, modulacja szrokości impulsów, wektorowa modulacja szerokości impulsów, jakość parametrów charakteryzujących moc elektryczną, przekształtniki o zmniejszonym negatywnym wpływie na sieć zasilającą.
5.10 Electrical Engineering
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl