Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Jan Staszak

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Machines and Mechatronic Systems
Position: starszy wykładowca
E-mail: j.staszak@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-682
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-maszyn-elektrycznych-i-systemow-mechatronicznych/  ·  http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-maszyn-elektrycznych-i-systemow-mechatronicznych/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Projektowanie maszyn elektrycznych, sterowanie maszyn elektrycznych, jakość napięcia i prądu zasilania, wyższe harmonicznedesign of electrical machines, control of electrical machines, the quality of power supply voltage and current, the higher harmonic
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Oscyloskop cyfrowy np MSO 4034A, Oscyloskop Tektronix TPS2024 z 4 izolowanymi kanałami oraz z modułem do analizy mocy TPS2PBND i oprogramowaniem WSTRO, Wzmacniacz TCPA + sonda prądowa TCP 3000 –2 zestawy, Zestaw dSpice płyta główna z wej-wyj, kompilator wraz z oprogramowaniem Matlab, Programowany generator mocy Chroma AC Source 61704, Analizator widma HM 5014-2 z generatorem śledzącym + interfejs z optoizolacją RS232 HMS3010 wraz z zestawem sond Hz 530 do badania kompatybilności elektromagnetycznej EMV, Trzy karty NI PXIe-6356 do akwizycji danych na złącze PXI w jednej obudowie NI-PXI-1073, Dwie karty NI PXI-6221 do akwizycji danych na złącze PXI w jednej obudowie NI-PXI-1033, Karta NI USB-6259 do akwizycji danych na złącze USB 2 szt, Specjalistyczny zestaw uruchomieniowy z procesorem DSP SHARK ADSP 21369, sonda emulacyjna, oprogramowanie VISUAL DSP++, przekształtnik trójfazowy P550 wraz z silnikiem i hamulcem magnetycznym – 3 zestawy.Digital Oscilloscope MSO 4034, Oscilloscope Tektronix TPS2024 with 4 isolated channels and a module for power analysis and software TPS2PBND WSTRO, amplifier TCPA + current probe TCP 3000 -2 sets, set of dsPIC motherboard with input-output, compiler and software Matlab, Programmable power generator Chroma AC source 61704, 5014-2 HM spectrum analyzer with tracking generator + interface with opto-isolated RS232 HMS3010 with a set of probes 530 Hz to study the EMC, the NI PXIe Three cards-6356 data acquisition connector in a single housing PXI NI -PXI-1073, NI PXI Two cards-6221 data acquisition connector in a single housing PXI NI-PXI-1033, NI USB card-6259 data acquisition USB connector, 2 pcs, Specialized starter kit with DSP SHARK ADSP 21369, probe emulation software VISUAL DSP + +, P550-phase inverter with motor and magnetic brake - 3 sets.
Języki komunikacjiLanguages of communication
j. angielski
j. rosyjsk
English
Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie i symulacja stanów dynamicznych maszyn elektrycznych
Aanaliza jakości napięcia i prądu zasilania maszyn i urzadzeń elektrycznycyh
Rozwiązywanie problemów dotyczacym współpracy maszyn elektrycznych, falowników i niesymetrii i odkształcenia zasilania
Design and simulation of dynamic states of electrical machines
Analysis of the quality of the voltage and current supply of electric machines and devices
Solving problems of cooperation on electric machines, inverters and power supply asymmetry and deformation
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Nadolski R., Staszak J., Ludwinek K.: Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego (Decyzja o przyznaniu patentu, oczekiwanie na publikację w BUP – 2014r.)
Staszak Jan, Nadolski Roman: Uzwojenie pasmowe o niskiej zawartości wyższych harmonicznych przestrzennych w polu magnetycznym, nr patentu: PL 213957 B1, nr zgłoszenia: A1 395485
Nadolski R., Staszak J., Ludwinek K.: Układ do łagodnego rozruchu maszyn elektrycznych prądu przemiennego (Decyzja o przyznaniu patentu, oczekiwanie na publikację w BUP – 2014r.)
Staszak Jan, Nadolski Roman: Uzwojenie pasmowe o niskiej zawartości wyższych harmonicznych przestrzennych w polu magnetycznym, nr patentu: PL 213957 B1, nr zgłoszenia: A1 395485
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Jaśkiewicz Marek, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan, Suliga T.: Possibilities of graphical environment application for determining parameters of the mechanical system, Journal of KONES Vol.18, No. 4 /2011 pp. 151-165 2011, 7 pkt.
2. Jaśkiewicz Marek, Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof: Utilization of BLDC Motor in Electrical Vehicles., Przegląg Elektrotechniczny 4a 2012, 15 pkt.
3. Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan: Possibility of graphical environment applications for evaluating of equivalent circuit parameters and time constants, Przegląd Elektrotechniczny 12a 2011, 15 pkt.
4. Nadolski Roman, Gawęcki Zbigniew, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof: Gearless drive of light electric vehicles on the example of the bicycle with brushless DC motor with three phase winding, 4th International Workshop on Research and Education in Mechatronics REM’2003, 9-10 October, Bochum, Germany, University of Applied Sciences 2003, 0 pkt.
5. Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Gawęcki Zbigniew: Power Losses in Individual Elements of Mechatronic System, 5th International Workshop on Research and Education in Mechatronics- REM’2004, Kielce-Cedzyna Poland 2004, 0 pkt.
6. Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Gawęcki Zbigniew: Straty mocy w układzie napędowym bezszczotkowego silnika prądu stałego o magnesach trwałych, X Międzynarodowe Sympozjum Podstawowych Problemów Energoelektroniki i Elektromechaniki PPEE’2003, 7-10 grudnia, Wisła, Polska 2003, 0 pkt.
7. Staszak Jan: Determination of slot leakage inductance for three-phase induction motor winding using an analytical method, Archives of Electrical Engineering 2013, 10 pkt.
8. Staszak Jan: Dynamika układu napędowego z silnikiem indukcyjnym z uwzględnieniem połączenia sprężystego, X-th International Symphosium PPEE'2003 Wisła, Poland, 7-10 grudnia 2003, 0 pkt.
9. Staszak Jan: Identification of electromechanical drive system mechanical parameters taking into account the elastic joint, Archives of Electrical Engineering VOL. LVIII, No. 1-2, 2009, pp. 21-30 2009, 6 pkt.
10. Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof: A control system to reduce torque pulsation during start-up of AC electrical machines, International Review of Electrical Engineering (IREE) 1410 - 1415 2013, 10 pkt.
11. Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Leśniewski Piotr: Układ sterowania silnikami prądu stałego z magnesami trwałymi z wykorzystaniem mikrokontrolerów PICAXE, Przegląd elektrotechniczny 2 2011, 15 pkt.
12. Wiak S., Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan: Influence of the synchronous cylindrical machine damping cage on content of higher harmonics in armature currents during co-operation with the distorted and asymmetrical electric power system, XII-th ISEF -International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, 2005 Electrical and Electronic Engineering Spain, Baiona, September 15th - 17th, 2005, 2 pkt.
13. Wiak S., Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan: Influence of the Synchronous Cylindrical Machine Damping Cage on Content of Higher Harmonics in Armature Currents During Co-Operation with the Distorted and Asymmetrical Electric Power System, Computer Engineering in Applied Electromagnetism, IOS Press pp.520-527 2006, 2 pkt.

Nagroda zespołowa Rektora 1993, 1996, 1997, 2001, 2004
Srebrna Odznaka PTETiS nr 22 - 2008 r.
Srebrny Krzyż Zasługi - 2002 r.
Złoty Medal za Długoletnią Pracę - 2008
International Workshop on Research and Education in Mechatronics 2004 - REM'2004, 01th - 02th October 2004, Cedzyna - Kielce, Poland. (udział naukowców z 15 krajów)
1. Jaśkiewicz Marek, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan, Suliga T.: Possibilities of graphical environment application for determining parameters of the mechanical system, Journal of KONES Vol.18, No. 4 /2011 pp. 151-165 2011, 7 pkt.
2. Jaśkiewicz Marek, Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof: Utilization of BLDC Motor in Electrical Vehicles., Przegląg Elektrotechniczny 4a 2012, 15 pkt.
3. Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan: Possibility of graphical environment applications for evaluating of equivalent circuit parameters and time constants, Przegląd Elektrotechniczny 12a 2011, 15 pkt.
4. Nadolski Roman, Gawęcki Zbigniew, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof: Gearless drive of light electric vehicles on the example of the bicycle with brushless DC motor with three phase winding, 4th International Workshop on Research and Education in Mechatronics REM’2003, 9-10 October, Bochum, Germany, University of Applied Sciences 2003, 0 pkt.
5. Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Gawęcki Zbigniew: Power Losses in Individual Elements of Mechatronic System, 5th International Workshop on Research and Education in Mechatronics- REM’2004, Kielce-Cedzyna Poland 2004, 0 pkt.
6. Nadolski Roman, Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Gawęcki Zbigniew: Straty mocy w układzie napędowym bezszczotkowego silnika prądu stałego o magnesach trwałych, X Międzynarodowe Sympozjum Podstawowych Problemów Energoelektroniki i Elektromechaniki PPEE’2003, 7-10 grudnia, Wisła, Polska 2003, 0 pkt.
7. Staszak Jan: Determination of slot leakage inductance for three-phase induction motor winding using an analytical method, Archives of Electrical Engineering 2013, 10 pkt.
8. Staszak Jan: Dynamika układu napędowego z silnikiem indukcyjnym z uwzględnieniem połączenia sprężystego, X-th International Symphosium PPEE'2003 Wisła, Poland, 7-10 grudnia 2003, 0 pkt.
9. Staszak Jan: Identification of electromechanical drive system mechanical parameters taking into account the elastic joint, Archives of Electrical Engineering VOL. LVIII, No. 1-2, 2009, pp. 21-30 2009, 6 pkt.
10. Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof: A control system to reduce torque pulsation during start-up of AC electrical machines, International Review of Electrical Engineering (IREE) 1410 - 1415 2013, 10 pkt.
11. Staszak Jan, Ludwinek Krzysztof, Leśniewski Piotr: Układ sterowania silnikami prądu stałego z magnesami trwałymi z wykorzystaniem mikrokontrolerów PICAXE, Przegląd elektrotechniczny 2 2011, 15 pkt.
12. Wiak S., Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan: Influence of the synchronous cylindrical machine damping cage on content of higher harmonics in armature currents during co-operation with the distorted and asymmetrical electric power system, XII-th ISEF -International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, 2005 Electrical and Electronic Engineering Spain, Baiona, September 15th - 17th, 2005, 2 pkt.
13. Wiak S., Nadolski Roman, Ludwinek Krzysztof, Staszak Jan: Influence of the Synchronous Cylindrical Machine Damping Cage on Content of Higher Harmonics in Armature Currents During Co-Operation with the Distorted and Asymmetrical Electric Power System, Computer Engineering in Applied Electromagnetism, IOS Press pp.520-527 2006, 2 pkt.

Team Rector's Award - 1993, 1996, 1997, 2001, 2004
Silver Badge of PTETiS No. 22 - 2008
Silver Cross of Merit - 2002
Gold Medal for Long Work 2008
International Workshop on Research and Education in Mechatronics 2004 - REM'2004, 01th - 02th October, 2004, Cedzyna - Kielce, Poland. (participation of scientists from 15 countries)


Słowa kluczoweDziedziny nauki
electrical machines, induction machines, synchronous machines, power electronic, mechatronic systems 5.10 Electrical Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl