Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Bartosz Szeląg

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: bszelag@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
modelowania jakości i ilości ścieków deszczowych, retencja kanałowa, zbiorniki retencyjne, zlewnie zurbanizowane, sztuczne sieci neuronowe, modele autoregresyjnemodeling quality and quantity stormwater, retention, reservoir, urban watershed, artificial neural network, autoregression mode;
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
programy do modelowania sieci kanalizacji deszczowej StormCad, CiviStormprogram to modeling stormwater systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- analizy hydrauliczne z zakresu projektowania i oceny funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej- Hydraulic analysis related to the design and evaluation of the functioning of storm water drainage network
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.4.15 Scientific Principles of Nature Conservation
3.5.2 Enviromental Changes Development and Protection
3.6.9 Hydrology

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl