Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Magdalena Kotulska

Faculty:
Department: Research and Education Centre of Intellectual Property Protection
Position: adiunkt
E-mail: m.kotulska@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Problematyka ogólnego postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji administracyjnoprocesowych służących zapewnieniu sprawności działania organów w toku załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych, postępowanie patentowe oraz prawo autorskie, w tym prawo autorskie w administracji publicznejThe problems connected with a general administrative proceedings, in particular procedural regulations securing an efficient acting of administrative authorities in the course of disposing of individual cases, patent proceedings and law on copyright, including the copyright in the public administration
Języki komunikacjiLanguages of communication
polskipolish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ekspertyzy prawnelegal expertise
Słowa kluczoweDziedziny nauki
prawo i postępowanie administracyjne, zwalczanie opieszałości organów administracji publicznej, stosowanie środków komunikacji elektronicznej w procesach administrowania, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo własności intelektualnej, zarządzanie własnością intelektualną 1.8 Law and Legal Studies
1.13 Management

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl