Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż Zbigniew Dziopa

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: profesor
E-mail: zdziopa@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia P.P. 7 , bud.B , p.4.29, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 775
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Dynamika układów materialnych
Wibroizolacja
Symulacje komputerowe
Sterowanie obiektami latającymi

Dynamics of material systems
Vibration Isolation
Computer simulations
Control of flying objects
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Zestaw aparatury do rejestracji i analizy procesów szybkozmiennych w układach mechanicznych.A set of apparatus for recording and analysis of rapidly changing processes in mechanical systems.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, niemieckiPolish, English, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Rejestracja i analiza procesów szybkozmiennych w układach mechanicznych.
Analiza dynamiki układów mechanicznych.
Badanie i weryfikacja skuteczności działania zestawów przeciwlotniczych z obiektami osiowosymetrycznymi.
Analiza i synteza dynamiki startu osiowosymetrycznych obiektów latających po kątem ich skuteczności.
Modelowanie i symulacja lotu osiowosymetrycznych obiektów latających.
Registration and analysis of rapidly changing processes in mechanical systems.
Analysis of the dynamics of mechanical systems.
Informacje dodatkoweAdditional information
Artykuły opublikowane w latach 2009-2014:

2009 rok
1. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: Analiza dynamiki układu wyrzutnia-pocisk rakietowy na ruchomej podstawie. VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie 2009, s. 626-631
2. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: Analiza dynamiki giroskopu przeciwlotniczego pocisku rakietowego wystrzeliwanego z ruchomej wyrzutni. VIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie 2009, s. 652-657
3. Dziopa Z.: Metoda formułowania modelu dynamicznego mobilnego systemu obrony nadbrzeżnej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 177B, ROK XLX, Gdynia 2009, ISSN 0860-889X, s.49-58
4. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: Analiza dynamiki i sterowania układu skanująco-śledzącego umieszczonego na wyrzutni okrętowej samonaprowadzających przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 177B, ROK XLX, Gdynia 2009, ISSN 0860-889X, s.59-68

2010 rok
6. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: Dynamics and Control of a Gyroscope-Stabilized Platform in a Self-Propelled Anti-Aircraft System. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Thomson Reuters Master Journal List). No.1, Vol. 48, Warsaw 2010, ISSN 1429-2955, pp.5-26
7. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: Dynamics of a Controlled Anti-Aircraft Missile Launcher Mounted on a Moveable Base. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Thomson Reuters Master Journal List). No.2, Vol. 48, Warsaw 2010, ISSN 1429-2955, pp.279-295
8. Dziopa Z.: Sterowanie aerodynamiczne rakietą o układzie „kaczka”. 4th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle. Suchedniów 2010, s.161-172
9. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I., Stefański K.: An Analysis of the Digital Simulation of Target Search and Tracking from a Launcher Mounted ona Ground Vehicle. 4th International Conference on Scientific Aspects of Unmanned Aerial Vehicle. Suchedniów 2010, pp. 365-376
10. Dziopa Z.: Wpływ pionowego ruchu wyrzutni na lot rakiety. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 180A, ROK LI, Gdynia 2010, ISSN 0860-889X, s.47-55
11. Dziopa Z. Koruba Z., Krzysztofik I.: Elementy metody formułowania modelu wyrzutni rakietowej umieszczonej na pokładzie okrętu. Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej). Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2010, ISBN 978-83-60278-50-5, s.85-94
12. Dziopa Z. Koruba Z., Krzysztofik I.: Analiza dynamiki układu skanująco-śledzącego przeciwlotniczego pocisku rakietowego wystrzeliwanego z wyrzutni okrętowej. Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej). Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2010, ISBN 978-83-60278-50-5, s.115-124
13. Dziopa Z., Małecki J.: Wpływ hybrydowego układu wibroizolacji wieży wyrzutni na ruch rakiet wzdłuż prowadnic mobilnego systemu obrony nadbrzeżnej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 3(182), Gdynia 2010, s.65-73
14. Dziopa Z.: Sterowanie hybrydowe rakietą wystrzeloną do nieruchomego celu. Mechanika w Lotnictwie ML-XIV, Tom II, PTMTiS, Warszawa 2010, ISBN 978-83-902194-9-2, s.471-485
15. Dziopa Z.: Controlling a missile equipped with a pair of bipositional aerodynamic rudders. Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle. Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Section of Kielce, Kielce 2010, ISBN 978-83-932107-0-1, s.349-367
16. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I., Stefański K.: An Analysis of the Digital Simulation of Target Search and Tracking from a Launcher Mounted on a Ground Vehicle. Scientific Aspects of Unmanned Mobile Vehicle. Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Section of Kielce, Kielce 2010, ISBN 978-83-932107-0-1, s.399-417.
17. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, (Thomson Reuters Master Journal List), Vol.58, No.4, 2010, pp.651-656
18. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: An analysis of the dynamics of a launcher – missile system on a moveable base. Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, (Thomson Reuters Master Journal List), Vol.58, No.4, 2010, pp.645-650

2011 rok
26. Dziopa Z.: Gazodynamiczna korekta toru lotu rakiety przeciwlotniczej. Wybrane zagadnienia sterowania obiektami latającymi. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Gruszeckiego, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7199-653-5, s.61-70
27. Dziopa Z.: Dynamic elements of a motor vehicle which is a carrier of the anti-aircraft missile launcher. Rozdział w monografii pt. „Selected problems of modeling and control in mechanics” edited by Stanisław Adamczak, Leszek Radziszewski, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011, PL ISSN 1897-2691, s.19-31
28. Dziopa Z., Koruba Z., Krzysztofik I.: Lot rakiety zdeterminowany przez początkowe parametry startu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr.279, Mechanika, Sterowanie obiektami latającymi, Kwartalnik zeszyt 83 (nr 3/2011), Rzeszów 2011, ISSN 0209-2689, s.27-35
29. Dziopa Z.: The Dependence of the Launch Zone on the Characteristics of the Controlling Gas-Dynamic Force. Problems of Mechatronics: Armament, Aviation, Safety Engineering. Quarterly No.4(6), Warsaw 2011, ISSN 2081-5891, pp.37-45
30. Dziopa Z.: Kinematyczny model startu rakiety z wyrzutni umieszczonej na pokładzie okrętu. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 185A, ROK LII, Gdynia 2011, ISSN 0860-889X, s.101-108

2012 rok
33. Dziopa Z., Koruba Z.: Modelling and the Elements of Controlled Dynamics of the Anti-Aircraft Missile Launcher Based Onboard the Warship. Solid State Phenomena, vol.180, Mechatronics System, Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 2012, ISBN-13: 978-3-03785-274-3, p.269-280
34. Dziopa Z., Koruba Z.: Nieliniowy model wyrzutni przeciwlotniczych pocisków rakietowych umieszczonej na pokładzie okrętu. Materiały konferencyjne - IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej na temat „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s.221-229
35. Koruba Z., Dziopa Z.: Algorytm optymalnego sterowania wyrzutnią przeciwlotniczych pocisków rakietowych na pokładzie okrętu. Materiały konferencyjne - IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej na temat „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s.411-419
36. Tuśnio J., Dziopa Z., Tuśnio N.: Wybrane problemy dynamiki, sterowania i konstrukcji działka wodno-pianowego przeznaczonego do pracy w warunkach prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Materiały konferencyjne - IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej na temat „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s.818-831
37. Koruba Z., Dziopa Z.: The Algorithm of Optimal Control of the Anti-Aircraft Launcher on Board a Ship. Problems of Mechatronics: Armament, Aviation, Safety Engineering, Quarterly, Vol.4 Nr 4 (10), 2012, s. 65-73
38. Dziopa Z., Koruba Z.: Lot idealnie sterowanej rakiety startującej z wyrzutni okrętowej. Mechanika w Lotnictwie ML-XV, Tom II, PTMTiS, Warszawa 2012, ISBN 978-83-932107-2-5, s.663-676
39. Koruba Z., Dziopa Z.: Analiza sterowania przeciwlotniczą wyrzutnią rakietową na pokładzie okrętu. Mechanika w Lotnictwie ML-XV, Tom II, PTMTiS, Warszawa 2012, ISBN 978-83-932107-2-5, s.417-429

2013 rok
45. Dziopa Z: Elements of Dynamics Analysis of the Warship Launcher of Anti-Aircraft Short Range Homing Missiles. Solid State Phenomena, vol.196, Mechatronics System, Mechanics and Materials, Trans Tech Publications Ltd, Switzerland 2013, ISBN-13: 978-3-03785-274-3, p.28-42
46. Dziopa Z., Koruba Z.: Non-Linear Model of Anti-Aircraft Missile Launcher Mounted on Board of a Ship. Problems of Mechatronics: Armament, Aviation, Safety Engineering, Quarterly, Vol.4 Nr 1 (11), 2013, s. 77-85
47. Tuśnio J., Dziopa Z., Tuśnio N.: Some Problems of Dynamics, Control and Construction of Water and Foam Cannon Designed for use I the Conditions of the Rescue and Firefighting. Problems of Mechatronics: Armament, Aviation, Safety Engineering, Quarterly, Vol.4 Nr 2 (12), 2013, s. 87-100
48. Dziopa Z.: Ocena wpływu manewrów obronnych celu na sterowanie rakietą. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr.288, Mechanika, Kwartalnik zeszyt 85 (nr 3/2013), Rzeszów 2013, ISSN 0209-2689, s.229-238
49. Dziopa Z.: Model ruchu wyrzutni okrętowej opisany przez transformacje układów współrzędnych.. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ROK LIV, nr 3 (194), Gdynia 2013, ISSN 0860-889X, s.53-64

2014 rok
57. Dziopa Z., Nyckowski M: Analiza modalna układu dyskretnego składającego się z wyrzutni rakiet umieszczonej na pojeździe samochodowym. Materiały konferencyjne opublikowane na płycie CD - VIII Konferencja Naukowa na temat „Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (Przeciwlotniczej)”. AMW, WAT, WSOSP, Ustka 2014, s.1-8
58. Dziopa Z., Nyckowski M: Analiza drgań własnych układu wyrzutnia rakiet – samochód z wykorzystaniem współrzędnych głównych. Materiały konferencyjne opublikowane na płycie CD - VIII Konferencja Naukowa na temat „Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (Przeciwlotniczej)”. AMW, WAT, WSOSP, Ustka 2014, s.1-9
59. Dziopa Z.: Analysis of the missile launch while executing motion along the launcher guide. Chapter in monograph titled „Scientific aspects of unmanned mobile objects” edited scientific by Zbigniew Koruba, Izabela Krzysztofik and Konrad Stefański, Copyright by University of Technology, Kielce 2011, PL ISSN 1897-2691, p.37-54
Słowa kluczoweDziedziny nauki
dynamika, sterowanie, symulacje komputerowe, wibroizolacja, analiza numeryczna, dynamika startu obiektów latających, samonaprowadzanie i sterowanie obiektami latającymi, dynamika zestawów przeciwlotniczych,
dynamics, control, computer simulations, vibration isolation, numerical analysis, dynamics take off flying objects, IR and control objects flying
5.1 Mechanics
5.14 Automation and Robotics
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl