Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Paulina Nowak

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economic Strategies
Position: adiunkt
E-mail: pnowak@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiącecia PP 7, Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zagadnienia rozwoju regionalnego, w szczególności konkurencyjności
i innowacyjności regionów, wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju regionów i gmin, regionalne strategie innowacji i specjalizacje regionalne;
Zagadnienia finansowania rozwoju przedsiębiorstw, w tym rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem funduszy unijnych, wsparcie działalności firm przez instytucje otoczenia biznesu, rozwój przedsiębiorczości na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
konsultacja przy opracowywaniu programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
wybrane aspekty analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa;
konsultacja i pomoc przy pozyskaniu środków unijnych dla przedsiębiorstwa;
pomoc w procesie podejmowania decyzji w celu rozwiązywania bieżących problemów;
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
rozwój regionalny i lokalny, strategia rozwoju, polityka gospodarcza, fundusze UE, dotacje rozwojowe, ewaluacja projektów 1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.12 Regional Policy, Social Policy, Demography

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl