Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Maria Szczepańska

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: starszy wykładowca
E-mail: spims@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 5, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-452
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
bazy danych, programowanie, statystyka, modelowanie matematycznedatabases, programming, statistics, mathematical modeling
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielskiPolish, Russian, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
tworzenie i zarządzanie bazami danych, technologie informacyjne i internetowe, programowanie (Delphi, C++ Builder), praca w systemie SAScreation and management of databases, information and Internet technologies, programming (Delphi, C + + Builder), SAS system usage
Słowa kluczoweDziedziny nauki
databases, statistical analysis, programming, computer technologies 2.1 Mathematics
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl