Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Zdzisław Paciorek

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Devices and Lighting Technology
Position: starszy wykładowca
E-mail: paciorek@tu.kielce.pl
Address: ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 34 24 242
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Wytrzymałość elektryczna, wyładowania elektryczne, pole elektryczne, izolacja elektryczna, materiałoznawstwo elektrotechniczne, miernictwo wysokonapięcioweElectric field stresses, electric discharges, electric field, electric insulation, electric materials science, high voltage measurement.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Zespół probierczy 110 kV, generator udarów napięciowych 300 kV, zespół probierczy napięcia stałego 50 kV.
High alternating voltages testing system 110 kV, impulse voltages generator 300 kV, high d.c. voltages testing system 50 kV.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
• Wysokonapięciowe badania urządzeń elektrycznych i sprzętu ochronnego
• Badania właściwości materiałów elektroizolacyjnych
• Badania diagnostyczne izolacji urządzeń elektrycznych
• High voltage testing of electrical equipment and protective equipment
• Research of the property of insulating matters
• Diagnostic research of the isolation of electric devices.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Współautor patentów
1. Opis patentowy patentu tymczasowego. Polska, nr 125888. Hallotronowe urządzenie do pomiaru prądów przemiennych. Zgłoszony 30.12.1980, nr 228961. Opublikowany 30.05.1984. 2 strony, j. polski. Int. Cl.3 G01R 19/08.
2. Opis patentowy. Polska, nr 145768. Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń izolatorów, zwłaszcza izolatorów do świec zapłonowych. Zgłoszony 31.05.1984, nr 248012. Opublikowany 20.02.1989. 2 strony, j. polski. Int. Cl.4 G01R 31/02, G01N 27/92, G01M 19/02.
3. Opis patentowy. Polska, nr 162085. Układ do wykrywania uszkodzeń izolatorów, zwłaszcza izolatorów świec zapłonowych. Zgłoszony 4.05.1990, nr 285070. Opublikowany 31.081993, 2 strony, j. polski. Int. Cl.5 G01R 31/02, G01N 27/92, G01M 19/02
3 patents
Informacje dodatkoweAdditional information
Skrypty

1. Paciorek Z., Stryszowski S.: Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Skrypt Pol. Św. nr 209, wyd.II poprawione, Kielce 1991
2. Stryszowski S., Paciorek Z.: Ćwiczenia laboratoryjne wysokonapięciowe. Materiały pomocnicze nr 99. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999
3. Paciorek Z., Stryszowski S.: Laboratorium Materiałoznawstwa Elektrycznego. Skrypt nr 373. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2001.

Ważniejsze publikacje

1. Paciorek Z.: Badanie wpływu rezystywności powierzchniowej dielektryków stałych na rozwój wyładowań powierzchniowych przy napięciu przemiennym. Zesz. Nauk. Pol. Św. "Elektryka 9", Kielce 1982, s.67-90
2. Paciorek Z., Rak M.: Półprzewodnikowy miernik wskaźnika zawilgocenia izolacji C2/C50. Zesz. Nauk. Pol. Św. "Elektryka 13", Kielce 1983, s.77-84
3. Paciorek Z.: Schemat zastępczy dielektryku dla wyładowań niezupełnych i jego interpretacja. Second International Conference on Insulation Problems in Power Transformers. Mat. Konf. tom I, s.148-156, Łódź, 16-18.09.1987
4. Paciorek Z.: Sposób zwiększenia wydajności stanowiska kontroli jakości izolatorów do świec zapłonowych. Zesz. Nauk. Pol. Św. "Elektryka 24", Kielce 1990, s.175-182
5. Paciorek Z., Stryszowski S.: Porównanie dwóch metod identyfikacji wad materiałowych w izolatorach do świec zapłonowych. Zesz. Nauk. Pol. Św. "Elektryka 24", Kielce 1990,
6. Stryszowski S., Paciorek Z.: Zliczanie przeskoków elektrycznych jako metoda kontroli jakości izolatorów do świec zapłonowych. Zesz. Nauk. Pol. Św. "Elektryka 24", Kielce 1990
7. Paciorek Z.: Wyładowania powierzchniowe przy napięciu przemiennym ze składową stałą. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Inżynieria Wysokich Napięć", Poznań - Kiekrz, wrzesień 1994, s. 193
8. Ozimina D., Stryszowski S., Paciorek Z.: Zastosowanie wyładowań elektrycznych do eli-minacji dwutlenku siarki z gazów spalinowych. Mat.Konf.: "Współpraca badawcza Poli-techniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysło-wymi", Kielce, 1 - 3 czerwca 1995, s. 241
9. Paciorek Z., Stryszowski S.: Ochrona linii izolowanych średniego napięcia przed skutkami indukowanych przepięć piorunowych. Mat. Konf. "Izolowane sieci napowietrzne", Kielce - Cedzyna 21 - 23 maj 1996
10.Gad S., Paciorek Z.: Badania napięciowe samochodowych przewodów zapłonowych. Zesz. Nauk. Pol. Św. "Elektryka 41", PL. ISSN 0239-4960, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2004, s.7-16
Słowa kluczoweDziedziny nauki
high voltage, electric strength, discharge, high voltage measurement, electric insulation 5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl