Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. nadzw.dr hab.inż. Zbigniew Szcześniak

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Devices and Systems in Automatic Control
Position: profesor nadzwyczajny
E-mail: z.szczesniak@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia PP7, 25-322 Kielce
Phone number:41-2434211
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
automatyzacja procesów technologicznych;
urządzenia automatyki i elektroniki; elektrotechnika;
pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Automatyzacja procesów technologicznych.
2. Urządzenia automatyki i elektronik.
3. Układy pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Autor bądź współautor 12 - patentów
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor bądź współautor 102 opracowań naukowo – badawczych w tym:
1 - książka;
1 - rozdział w książce;
12 - patentów;
13 - ekspertyz;
6 - publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (ISI Master Journal List);
14 - publikacji w czasopismach indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej
(ISI Master Journal List);
12 - publikacji w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu,
co najmniej krajowym (w tym konferencje międzynarodowe);
9 - publikacji w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym (w tym konferencje krajowe)
34 - prac naukowo-badawczych wykonanych dla przemysłu.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
automatyzacja, technologia, urządzenie, projektowanie, pomiary, ekspertyza 5.10 Electrical Engineering
5.14 Automation and Robotics
5.15 Electronics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl