Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Marcin Detka

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: adiunkt
E-mail: detka@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia P.P 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48413424454
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/~detka
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
metody komputerowe w mechanice, programowanie równoległe i rozproszone, computer method, parallel and distributing programing
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Komputery i oprogramowanie dostępne w ramach zasobów naukowo–badawczego klastra komputerowego (Mathcad, Matlab; Mathematica, Intel Cluster StudioComputers and software resources available within the research cluster computer (Mathcad, Matlab, Mathematica, Intel Cluster Studio
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Komputerowa analiza modeli analityczno-numerycznych na potrzeby nauki i techniki.
Doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych na różnych etapach realizacji: analiza wdrożenie, eksploatacja. Doświadczenie w budowie systemów klastrów obliczeniowych (chmur) obliczeniowych z użyciem oprogramowania komercyjnego (np. VmWare), oraz OpenSource. Doświadczenie w budowie i eksploatacji laboratoriów obliczeniowych (wirtualnych) z wykorzystaniem pakietów: Matlab, Mathematica, Abaqus i inne.
Computer analysis of analytical and numerical models for the science and technology.
Experience in managing projects in various stages of implementation: analysis of the implementation, operation. Experience in building systems computing clusters (cloud) computing using commercial software (eg VMware) and OpenSource. Experience in the construction and operation of laboratories computing (virtual) packages using Matlab, Mathematica, Abaqus and others.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brakno patents or utility models
Słowa kluczoweDziedziny nauki
computer method, parallel and distributing programing 5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl