Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Anna Szymańska

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Devices and Lighting Technology
Position: starszy wykładowca
E-mail: aszyman@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424221
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
instalacje elektryczne
sieci elektroenergetyczne
elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Electrical installations
Transmission Networks
Automatic Protective of Power System
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
przesuwnik fazowy PF - 40/40
generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2
pomiarowy zasilacz prądowo - napięciowy ZP -1
cyfrowe zespoły zabezpieczeń elektroenergetycznych
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, niemieckiPolish, Russian, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
obliczanie i analiza pracy układów zabezpieczeń
obliczanie i analiza pracy sieci rozdzielczych
Evaluation and analysis of protection systems' operations
Evaluation and analysis of power distribution networks' operations
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
Szymańska A.: Analiza wpływu obciążenia w postaci prostownika półokresowego na jakość zasilania odbiornika liniowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 43. 2005
Szymańska A., Szymański S.: Oddziaływanie elektrycznych źródeł światła na jakość zasilania odbiorców przyłączonych do wspólnego węzła sieci niskiego napięcia. Konferencja: Współczesne Problemy Techniki Świetlnej. Poznań 2007
Szymańska A.: Analiza wpływu prostownika z filtrem pojemnościowym na jakość zasilania odbiorników liniowych przyłączonych do tej samej linii elektroenergetycznej. XII Conference Computer Applications in Electrical Engineering. Poznań 2007
Szymańska A.: Analiza napięcia zasilającego odbiorniki liniowe przy załączaniu prostownika z filtrem indukcyjno – pojemnościowym. XIII Conference Computer Applications in Electrical Engineering. Poznań 2008
Szymańska A., Szymański S., Włodarczyk M: Analityczne wyznaczanie amplitud harmonicznych napięcia w węźle z przyłączonym prostownikiem. Technologie informatyczne i ich zastosowanie. Radom 2010
Szymańska A.: Analiza wpływu filtru pojemnościowego na kształt napięcia w węźle zasilającym. Pomiary Automatyka Kontrola 2010, nr 12
Szymańska A., Szymański S., Włodarczyk M.: Wpływ procesów łaczeniowych zespołów prostownikowych na jakość napięcia w sieci zasilającej. Przegląd Elektrotechniczny 2010, nr. 6
Szymańska A., Szymański S.: Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2001
Szymańska A.: Zabezpieczenia elektroenergetyczne. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2004
Szymańska A., Szymański S.: Zabezpieczenia elektroenergetyczne. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2012
Szymańska A., Szymański S.: Cyfrowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Laboratorium. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
instalacje elektryczne, sieci elektroenergetyczne, zabezpieczenia elektroenergetyczne 5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl