Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Andrzej Zuska

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automotive Vehicles and Transportation
Position: adiunkt
E-mail: a.zuska@tu.kielce.pl
Address: 1000 - lecia Państwa Polskiego, 25-314 Kielce
Phone number:413424612
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technika samochodowa, badania elementów i podzespołów pojazdów samochodowych na symulacyjnych stanowiskach badawczych, transport samochodowy.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura będąca na wyposażeniu Laboratorium Samochodów i Ciągników Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania symulacyjne (statyczne i dynamiczne) w zakresie charakterystyk oraz trwałości elementów i podzespołów pojazdów samochodowych.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. PL 213837 B1. Stanowisko do badania zachowań kierowców w sytuacjach wypadkowych, patent udzielony 02.03.1012 r.
2. PL 213838 B1. Stanowisko do badania zachowań kierowców w warunkach symulowanych sytuacji wypadkowych, patent udzielony 02.03.1012 r.
3. PL 212626 B1. Makieta przeszkody, zwłaszcza wielkogabarytowa, do badania zachowania kierowców, patent udzielony 17.05.1012 r.
Informacje dodatkoweAdditional information
Lista publikacji naukowych zawarta w bazie dorobku naukowego PŚk.
Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowo - technicznej "Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych"
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Transport samochodowy, samochody, dynamika samochodu 5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.4 Mechanical Engineering
5.9 Transportation

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl