Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Robert Pastuszko

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanics
Position: adiunkt
E-mail: tmprp@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424716
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
termodynamika, mechanika płynów
wymiana ciepła przy wrzeniu
wizualizacja wrzenia w objętości
modelowanie wrzenia
struktury intensyfikujące wymianę ciepła przy wrzeniu
chłodzenie elementów elektronicznych
termosyfony i rury cieplne
audyt energetyczny
gruntowe wymienniki ciepła

boiling heat transfer
thermodynamics
fluid mechanics
pool boiling visualization
modeling of pool boiling
pool boiling intensifying structures
electronics elements cooling
thermosyphons and heat pipes
energy audit
ground heat exchangersZaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
szybka kamera cyfrowa Foton Focus MV-D1024-160-CL-8
stacja akwizycji danych - cDAQ-9174
multimetr wielokanałowy – stacja akwizycji danych Fluke Hydra 2635A
piecyk kalibracyjny do termopar
stanowiska do wyznaczania krzywych wrzenia
mikrostanowisko do wizualizacji
fast digital camera Foton Focus MV-D1024-160-CL-8
data acquisition system - cDAQ-9174
multi-channel multimeter - the Fluke data acquisition station Hydra 2635
range calibrator for thermocouples
boiling curves determination experimental stand
visualization micro set-up
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
wyznaczanie współczynników przejmowania i przenikania ciepła
dobór struktur intensyfikujacych wymianę ciepła przy wrzeniu
obliczenia wymienników ciepła
odnawialne źródła energii
heat transfer coefficients determination
pool boiling enhanced structures
heat exchangers calculations
renewable sources of energy
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Uzyskany patent na wynalazek: R. Pastuszko, 2011: „Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu” PL 211539 B1, Urząd Patentowy RP Patent: Robert Pastuszko: " Boiling heat transfer intensification structure",
PL 211539 B1
Informacje dodatkoweAdditional information
Monografia:
Pastuszko R.: Wymiana ciepła przy wrzeniu w tunelach podpowierzchniowych, seria Monografie, studia, rozprawy, Nr M33, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2012

Publikacje:

1. Pastuszko R., Poniewski M.E., Staniszewski B.: Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach z żebrami pokrytymi warstwą porowatą, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 55, 1995, s.159-168
2. Pastuszko R., Poniewski M.E., Staniszewski B.: Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych z pokryciem porowaty, Materiały IX Sympozjum Wymiany ciepła i masy, Augustów 1995, s. 163-172
3. Pastuszko R., Poniewski M.E., Staniszewski B.: Badania eksperymentalne wymiany ciepła na powierzchniach ożebrowanych pokrytych warstwą kapilarno-porowatą. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 110(1996), Cieplne Maszyny Przepływowe, z. 749, str. 85-94
4. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Experimental Correlation for Boiling Heat Transfer on Finned Surfaces with Porous Covering. Heat Transfer with Change of Phase. Scientific Papers of Kielce University of Technology. Mechanics, vol. 61 (1996), pp. 133-144
5. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrze dwuwarstwowym z pokryciem porowatym, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Mechanika, Nr 70, Kielce 1999, s.25-38

6. Pastuszko R., Poniewski M.E., Wójcik T.M. Równania korelacyjne dla wrzenia na powierzchniach płaskich i ożebrowanych z pokryciem porowatym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3s/2000, pp.104-105
7. Pastuszko R., Poniewski M.E., Wójcik T.M.: Correlations for Boiling in Fibrous Porous Structures, Proc. IVth Minsk Int. Seminar - Heat Pipes, Pumps and Refrigerators, Minsk (Belarus), 2000, pp. 149-55
8. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling Heat Transfer on Two-Layer Fins, materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii, Łeba 2000, pp.303-310
9. Pastuszko R., Poniewski M.E., Wójcik T.: Ujednolicone równania korelacyjne dla wrzenia pęcherzykowego na powierzchniach płaskich i ożebrowanych z pokryciem porowatym, materiały. XI Symp. Wymiany Ciepła i Masy, ITC Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 2001, vol. II, pp. 161-168
10. Pastuszko R.: Temperature distribution in two-layer fins with variable heat transfer coefficient, 3rd proc. 3rd Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, 24-27.06.2002 , s. 399-406.
11. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling heat transfer from two-layer fins with temperature dependent heat transfer coefficient, proc. 3rd Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, 24-27.06.2002 s. 407-412.
12. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling heat transfer enhancement on fins with perforated foil, proc. 9th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje, 09.2002, s.161-168.
13. Pastuszko R.: Temperature field in two-layer fins immersed in boiling water “Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery” No.112, 2003a, pp.103-118.
14. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Determination of heat flux for two-layer fins assembly, “Archives of Thermodynamics”, Vol. 24(2003), No.2, pp. 5-17.
15. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling heat transfer from two-layer fins array, 5th Int. Conf. on Boiling Heat Transfer, 04-08.05.2003, Montego Bay, Jamaica.
16. Pastuszko R.: Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrach z rozwiniętymi mikropowierzchniami, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, Nr 5s/2003b, s.153-155.
17. Pastuszko R.: Boiling heat transfer on double-extended surfaces, proc. 10th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje, 8 – 11.09.2004, p.629-636.
18. Pastuszko R., Wójcik T.M., Mroczek P.J.: Boiling visualization on fins with tunnel structure, proc. 10th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje, 8 – 11.09.2004, pp.621-628.
19. Pastuszko R.: Fin arrays with tunnelled structure, Turbulence, vol.10(2004), pp.99-110.
20. Pastuszko R., Poniewski M.E., Mroczek P.J.: Boiling heat transfer enhancement on fin arrays with extended micro-surfaces, proc. 3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, 22-24 September 2004, paper mt-12.
21. Kozioł M., Pastuszko R.: Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych z mikrożebrami i folią perforowaną, materiały VII. Seminarium Naukowego Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników „Postępy w Inżynierii Mechanicznej”, Gdańsk, 13 – 14 maja 2004, s.171-180
22. Pastuszko R.:Temperature distribution in fin with tunnel structure, proc. 4th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Gdańsk, Poland, June 26-30, 2005, pp.421-426.
23. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Enhancement of boiling heat transfer on double extended surfaces with narrow tunnels, proc. 4th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Gdańsk, Poland, June 26-30, 2005, pp.427-432.
24. Pastuszko R., Piasecka M.: Pomiary rozkładu temperatury w żebrach z dodatkowymi pokryciami strukturalnymi, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 6/2005, s.27-30.
25. Piasecka M., Pastuszko R.: Wyznaczanie pól temperatury przy zastosowaniu termografii ciekłokrystalicznej oraz kamery termowizyjnej w badaniach wymiany ciepła w minikanałach, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 6/2005, s.23-26.
26. Pastuszko R.: Pool boiling model for system of joined horizontal and vertical subsurface tunnels, proc. 11th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje 2006, pp.621-628.
27. Pastuszko R., Mroczek P.J.: Boiling visualization for fins with horizontal and vertical subsurface tunnels, proc. 11th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje 2006, pp.629-636.
28. Kozioł M., Pastuszko R., Poniewski M.E.: Wpływ parametrów powierzchni tunelowej na wymianę ciepła przy wrzeniu pęcherzykowym, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, Nr 6s/2006, s.126-127.
29. Pastuszko R.: Obliczenie strumienia ciepła przy wrzeniu w układzie połączonych pionowych i poziomych tuneli podpowierzchniowych, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, Nr 6s/2006, s.183-185.
30. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling heat transfer on double-extended surfaces with joined horizontal and vertical tunnels, proc. ECI 6th International Conference on Boiling Heat Transfer, Spoleto, 7-12 May 2006, paper No. 54.
31. Pastuszko R., Mroczek P. J. : Wizualizacja wrzenia na powierzchniach rozwiniętych z wąskimi tunelami ograniczonymi strukturą porowatą, materiały XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko-Koszalin 2007, s. 777-784.
32. Kozioł M., Pastuszko R., Poniewski M.E.: Analiza wymiany ciepła przy wrzeniu w strukturach tunelowych, materiały XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko-Koszalin 2007, s. 615-622
33. Pastuszko R.: Semi – analytical boiling model for extended surfaces with narrow tunnels, Symposium and VII Workshop „Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems”, Book of Abstracts, Gdańsk/Wieżyca, 18-20.06.2007.
34. Pastuszko, R., Poniewski, M.E.: Semi-analytical approach to boiling heat fluxes calculation in subsurface horizontal and vertical tunnels, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 47 (2008), pp. 1169-1183 (20 pkt).
35. Pastuszko, R.: Boiling heat transfer enhancement in subsurface horizontal and vertical tunnels, Experimental Thermal and Fluid Science Vol. 32 (2008), pp. 1564–1577 (20 pkt).
36. Pastuszko, R.: Semi – Analytical Model for Pool Boiling Heat Transfer from Surfaces with Narrow Tunnels, proc. 5th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, HEAT 2008, June 30 – July 3, 2008, Białystok, Poland, pp. 123 – 130.
37. Poniewski, M.E., Pastuszko, R., Wójcik, T.M.: Modeling and experimental investigation of boiling phenomena on surfaces with extended microstructured coverings, proc. 5th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, HEAT 2008, June 30 – July 3, 2008, Białystok, Poland, pp. 163 – 172.
38. Pastuszko, R.: Pool boiling visualization for surfaces with narrow tunnels limited by porous structure, proc. 5th European Thermal-Sciences Conference, 18-22 May 2008, Eindhoven, the Netherlands, TPF_23.
39. Pastuszko, R.: Boiling heat transfer on tunnel structures limited with wire net, proc. 12th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje 11-14.09.2008, pp. 379 – 386.
40. Pastuszko, R.: Pool Boiling from Extended Surfaces with Internal Tunnels Limited by Perforated Foil, proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics Liberec, Czech Republic, 26 – 28 November 2008, pp. 129 - 137
41. Pastuszko, R.: Pool Boiling of Water, Ethanol and FC-72 on Surfaces with Narrow Tunnels, proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics Liberec, Czech Republic, 26 – 28 November 2008, pp. 138 - 145
42. Pastuszko, R.: Zalecenia konstrukcyjne do projektowania miniaturowych wymienników ciepła, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Nr 11 (2008) Nauki Techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn, s.239 – 247.
43. Pastuszko, R.: Pool Boiling on micro-fin structures limited with wire net, proc. International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer in Sustainable Energy (CONV-09), 26 April. – 1 May 2009, Hammamet, Tunisia, paper No. 234, Book of Short Papers, Vol.2, pp. 430 – 433.
44. Pastuszko, R.: High speed boiling visualization for fins with subsurface tunnels, proc. 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ExHFT-7), Krakow, Poland, June 28 - July 03, 2009, HT-39.
45. Pastuszko, R.: Pool boiling heat transfer from micro-fins with wire mesh structures in saturated FC-72, proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2009, Liberec, Czech Republic, 25 – 27 November 2009, pp. 257 – 264.
46. Pastuszko, R.: Boiling visualization on confined subsurface structures, proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2009, Liberec, Czech Republic, 25 – 27 November 2009, pp. 265 – 272.
47. Pastuszko, R.: Wizualizacja wrzenia na mikrożebrach ze spiekaną strukturą siatkową, mat. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Międzyzdroje, 6 - 9.09.2010, Poland
48. Pastuszko, R.: Boiling heat transfer on micro-fins with wire mesh structure, proc. 13th International Symposium Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE–2010, Międzyzdroje, Poland, 9 -12 September 2010.
49. Pastuszko, R.: Pool boiling on micro-fin array with wire mesh structures, International Journal of Thermal Sciences 49 (2010) pp. 2289-2298.
50. Pastuszko, R.: Semi – analytical model for pool boiling from complex surfaces with internal tunnels, proc. 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, June 28 - July 2, 2011, Ryn, Poland, pp. 349-356.
51. Pastuszko, R., Poniewski M.E., Kozioł M.: Analysis of boiling heat transfer in compound tunnel structures, proc. 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, June 28 - July 2, 2011, Ryn, Poland, pp. 341-348.
52. Pastuszko, R.: Pool boiling for extended surfaces with narrow tunnels – Visualization and a simplified model, Experimental Thermal and Fluid Science 38 (2012), pp. 149–164.
53. Pastuszko, R., Poniewski M.E., Kozioł M.: Heat flux determination for nucleate boiling in subsurface tunnel structures, Heat and Mass Transfer, vol. 48 (2012), pp. 1367-1374.
54. Pastuszko R.: Visualization of pool boiling from complex surfaces with internal tunnels, The European Physical Journal - EPJ Web of Conferences vol. 25 (2012), 01067.
55. Pastuszko R.: Pool boiling heat transfer on vertical fins with wire mesh structures, The European Physical Journal - EPJ Web of Conferences, vol. 25 (2012), 02020.
56. Pastuszko R.: Pool boiling on micro-fins with wire mesh structures – experiments and simplified model, proc. ECI 8th Int. Conf. Boiling and Condensation Heat Transfer, Lausanne, Switzerland, 2012, p_1571.
57. Pastuszko R., Piasecka M.: Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities, Journal of Physics: Conference Series, vol. 395 (2012), 012137.
58. Pastuszko R., Kaniowski R.: Boiling visualization on vertical fins with tunnel-pore structures, The European Physical Journal - EPJ Web of Conferences, vol. 25 (2012), 02019.
59. Pastuszko R.: Pool boiling on rectangular fins with tunnel-pore structure, The European Physical Journal - EPJ Web of Conferences, 45 (2013), UNSP 01020.
60. Pastuszko R., Wójcik T.M.: Pool boiling on mini-fins with sintered perforated foil, proc. 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics (ExHFT-8), Lisbon, Portugal, 2013, P1.29.
61. Pastuszko R.: Comparison of pool boiling heat transfer for different tunnel-pore surfaces, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics, Kutna Hora, Czech Republic, 2013, pp. 535-539.
62. Wójcik T.M. , Pastuszko R. , Wojda M., Kalawa W.: Transitional phenomena on phase change materials, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics, Kutna Hora, Czech Republic, 2013, pp. 773-776.
63. Pastuszko R.: Comparison of pool boiling on plain micro-fins and micro-fins with perforated foil, Proc. 5th Int. conference on Heat transfer and fluid flow in microscale HTFFM-V, Marseille, France, 2014.
64. Pastuszko R., Nadstawna E.: Pool boiling heat transfer on surfaces with plain minifins and minifins with perforated foil, Proc. 101 EUROTHERM seminar Transport Phenomena in Multiphase Systems "HEAT2014", Kraków, 2014.

• Granty KBN/MNiSW/NCN
1. Projekt badawczy KBN, grant nr 3 3349 9102 (1992–1995) Badania eksperymentalne i analiza teoretyczna metod chłodzenia, termostabilizacji i termoregulacji dla układów wydzielających duże strumienie ciepła (kier. prof. B. Staniszewski), główny wykonawca.
2. Projekt badawczy KBN, grant promotorski nr 8 T10B 03613 (1997–1999) Intensyfikacja wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych z pokryciem porowatym (kier. prof. M. Poniewski), główny wykonawca.
3. Projekt badawczy KBN, grant nr 8 T10B 04220 (2001–2004) Analiza wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych pokrytych folią perforowaną i warstwą porowatą, kierownik projektu.
4. Projekt badawczy MNiSW, grant nr 3 T10B 06529 (2005–2009) Analiza wymiany ciepła przy wrzeniu w wąskich tunelach ograniczonych strukturą porowatą, kierownik projektu.
5. Projekt badawczy MNiSW, grant nr 3 T10B 01527 (2004–2008) Analiza wymiany ciepła i struktur przepływu dwufazowego przy wrzeniu w minikanałach o różnej geometrii i orientacji przestrzennej (kier. prof. M. Poniewski), wykonawca.
6. Projekt badawczy MNiSW, grant nr N N512 354037 (2009–2012) Analiza wrzenia w przepływie przez mini kanały prostokątne (kier. dr M. Piasecka), wykonawca.
7. Projekt badawczy MNiSW/NCN, grant habilitacyjny nr N N512 317338 (2010–2013) Modelowanie i badania eksperymentalne wymiany ciepła przy wrzeniu w tunelach podpowierzchniowych ze strukturą porowatą, kierownik projektu.

Nagrody:
1. Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za pracę doktorską obronioną z wyróżnieniem, Kielce, 2000.
2. Uzyskanie wysokiej oceny (bardzo dobry) Zespołu Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii Komitetu Badań Naukowych z raportu końcowego z realizacji projektu badawczego 8 T10B 042 20 Analiza wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych pokrytych folią perforowaną i warstwą porowatą, Warszawa, 2005.
3. Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za publikacje w znaczących czasopismach, Kielce, 2008.
4. Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za działalność badawczą, Kielce, 2009.
5. Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej, Kielce, 2010.
6. Nagroda I stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej, Kielce, 2012.


• Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych

1. „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu” Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2008-2009, prowadzenie wykładów z przedmiotów Ochrona cieplna budynków oraz Źródła ciepła i chłodu dla słuchaczy studiów podyplomowych „Audyt energetyczny”.
2. „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI wieku” Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2012-2013, uczestnictwo w specjalistycznym kursie językowym dla nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia lub zamierzających prowadzić zajęcia w języku angielskim.
3. Projekt „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, staż w przedsiębiorstwie Klimatechnika, kwiecień – październik 2014Monograph:
Pastuszko R.: Boiling heat transfer in subsurface tunnels (in Polish), seria Monografie, studia, rozprawy, Nr M33, Publishing House of Kielce University of Technology, Kielce 2012
Papers:

1. Pastuszko R., Poniewski M.E., Staniszewski B.: Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach z żebrami pokrytymi warstwą porowatą, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 55, 1995, s.159-168
2. Pastuszko R., Poniewski M.E., Staniszewski B.: Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych z pokryciem porowaty, Materiały IX Sympozjum Wymiany ciepła i masy, Augustów 1995, s. 163-172
3. Pastuszko R., Poniewski M.E., Staniszewski B.: Badania eksperymentalne wymiany ciepła na powierzchniach ożebrowanych pokrytych warstwą kapilarno-porowatą. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 110(1996), Cieplne Maszyny Przepływowe, z. 749, str. 85-94
4. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Experimental Correlation for Boiling Heat Transfer on Finned Surfaces with Porous Covering. Heat Transfer with Change of Phase. Scientific Papers of Kielce University of Technology. Mechanics, vol. 61 (1996), pp. 133-144
5. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrze dwuwarstwowym z pokryciem porowatym, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, seria Mechanika, Nr 70, Kielce 1999, s.25-38

6. Pastuszko R., Poniewski M.E., Wójcik T.M. Równania korelacyjne dla wrzenia na powierzchniach płaskich i ożebrowanych z pokryciem porowatym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 3s/2000, pp.104-105
7. Pastuszko R., Poniewski M.E., Wójcik T.M.: Correlations for Boiling in Fibrous Porous Structures, Proc. IVth Minsk Int. Seminar - Heat Pipes, Pumps and Refrigerators, Minsk (Belarus), 2000, pp. 149-55
8. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling Heat Transfer on Two-Layer Fins, materiały VIII Międzynarodowego Sympozjum Wymiana Ciepła i Odnawialne Źródła Energii, Łeba 2000, pp.303-310
9. Pastuszko R., Poniewski M.E., Wójcik T.: Ujednolicone równania korelacyjne dla wrzenia pęcherzykowego na powierzchniach płaskich i ożebrowanych z pokryciem porowatym, materiały. XI Symp. Wymiany Ciepła i Masy, ITC Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 2001, vol. II, pp. 161-168
10. Pastuszko R.: Temperature distribution in two-layer fins with variable heat transfer coefficient, 3rd proc. 3rd Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, 24-27.06.2002 , s. 399-406.
11. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling heat transfer from two-layer fins with temperature dependent heat transfer coefficient, proc. 3rd Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, 24-27.06.2002 s. 407-412.
12. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling heat transfer enhancement on fins with perforated foil, proc. 9th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje, 09.2002, s.161-168.
13. Pastuszko R.: Temperature field in two-layer fins immersed in boiling water “Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery” No.112, 2003a, pp.103-118.
14. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Determination of heat flux for two-layer fins assembly, “Archives of Thermodynamics”, Vol. 24(2003), No.2, pp. 5-17.
15. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling heat transfer from two-layer fins array, 5th Int. Conf. on Boiling Heat Transfer, 04-08.05.2003, Montego Bay, Jamaica.
16. Pastuszko R.: Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrach z rozwiniętymi mikropowierzchniami, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, Nr 5s/2003b, s.153-155.
17. Pastuszko R.: Boiling heat transfer on double-extended surfaces, proc. 10th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje, 8 – 11.09.2004, p.629-636.
18. Pastuszko R., Wójcik T.M., Mroczek P.J.: Boiling visualization on fins with tunnel structure, proc. 10th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje, 8 – 11.09.2004, pp.621-628.
19. Pastuszko R.: Fin arrays with tunnelled structure, Turbulence, vol.10(2004), pp.99-110.
20. Pastuszko R., Poniewski M.E., Mroczek P.J.: Boiling heat transfer enhancement on fin arrays with extended micro-surfaces, proc. 3rd International Symposium on Two-Phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, 22-24 September 2004, paper mt-12.
21. Kozioł M., Pastuszko R.: Badania wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych z mikrożebrami i folią perforowaną, materiały VII. Seminarium Naukowego Studentów i Młodych Inżynierów Mechaników „Postępy w Inżynierii Mechanicznej”, Gdańsk, 13 – 14 maja 2004, s.171-180
22. Pastuszko R.:Temperature distribution in fin with tunnel structure, proc. 4th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Gdańsk, Poland, June 26-30, 2005, pp.421-426.
23. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Enhancement of boiling heat transfer on double extended surfaces with narrow tunnels, proc. 4th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Gdańsk, Poland, June 26-30, 2005, pp.427-432.
24. Pastuszko R., Piasecka M.: Pomiary rozkładu temperatury w żebrach z dodatkowymi pokryciami strukturalnymi, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 6/2005, s.27-30.
25. Piasecka M., Pastuszko R.: Wyznaczanie pól temperatury przy zastosowaniu termografii ciekłokrystalicznej oraz kamery termowizyjnej w badaniach wymiany ciepła w minikanałach, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 6/2005, s.23-26.
26. Pastuszko R.: Pool boiling model for system of joined horizontal and vertical subsurface tunnels, proc. 11th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje 2006, pp.621-628.
27. Pastuszko R., Mroczek P.J.: Boiling visualization for fins with horizontal and vertical subsurface tunnels, proc. 11th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje 2006, pp.629-636.
28. Kozioł M., Pastuszko R., Poniewski M.E.: Wpływ parametrów powierzchni tunelowej na wymianę ciepła przy wrzeniu pęcherzykowym, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, Nr 6s/2006, s.126-127.
29. Pastuszko R.: Obliczenie strumienia ciepła przy wrzeniu w układzie połączonych pionowych i poziomych tuneli podpowierzchniowych, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, Nr 6s/2006, s.183-185.
30. Pastuszko R., Poniewski M.E.: Boiling heat transfer on double-extended surfaces with joined horizontal and vertical tunnels, proc. ECI 6th International Conference on Boiling Heat Transfer, Spoleto, 7-12 May 2006, paper No. 54.
31. Pastuszko R., Mroczek P. J. : Wizualizacja wrzenia na powierzchniach rozwiniętych z wąskimi tunelami ograniczonymi strukturą porowatą, materiały XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko-Koszalin 2007, s. 777-784.
32. Kozioł M., Pastuszko R., Poniewski M.E.: Analiza wymiany ciepła przy wrzeniu w strukturach tunelowych, materiały XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Darłówko-Koszalin 2007, s. 615-622
33. Pastuszko R.: Semi – analytical boiling model for extended surfaces with narrow tunnels, Symposium and VII Workshop „Modelling of Multiphase Flows in Thermo-Chemical Systems”, Book of Abstracts, Gdańsk/Wieżyca, 18-20.06.2007.
34. Pastuszko, R., Poniewski, M.E.: Semi-analytical approach to boiling heat fluxes calculation in subsurface horizontal and vertical tunnels, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 47 (2008), pp. 1169-1183 (20 pkt).
35. Pastuszko, R.: Boiling heat transfer enhancement in subsurface horizontal and vertical tunnels, Experimental Thermal and Fluid Science Vol. 32 (2008), pp. 1564–1577 (20 pkt).
36. Pastuszko, R.: Semi – Analytical Model for Pool Boiling Heat Transfer from Surfaces with Narrow Tunnels, proc. 5th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, HEAT 2008, June 30 – July 3, 2008, Białystok, Poland, pp. 123 – 130.
37. Poniewski, M.E., Pastuszko, R., Wójcik, T.M.: Modeling and experimental investigation of boiling phenomena on surfaces with extended microstructured coverings, proc. 5th Int. Conf. on Transport Phenomena in Multiphase Systems, HEAT 2008, June 30 – July 3, 2008, Białystok, Poland, pp. 163 – 172.
38. Pastuszko, R.: Pool boiling visualization for surfaces with narrow tunnels limited by porous structure, proc. 5th European Thermal-Sciences Conference, 18-22 May 2008, Eindhoven, the Netherlands, TPF_23.
39. Pastuszko, R.: Boiling heat transfer on tunnel structures limited with wire net, proc. 12th Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Międzyzdroje 11-14.09.2008, pp. 379 – 386.
40. Pastuszko, R.: Pool Boiling from Extended Surfaces with Internal Tunnels Limited by Perforated Foil, proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics Liberec, Czech Republic, 26 – 28 November 2008, pp. 129 - 137
41. Pastuszko, R.: Pool Boiling of Water, Ethanol and FC-72 on Surfaces with Narrow Tunnels, proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics Liberec, Czech Republic, 26 – 28 November 2008, pp. 138 - 145
42. Pastuszko, R.: Zalecenia konstrukcyjne do projektowania miniaturowych wymienników ciepła, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej Nr 11 (2008) Nauki Techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn, s.239 – 247.
43. Pastuszko, R.: Pool Boiling on micro-fin structures limited with wire net, proc. International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer in Sustainable Energy (CONV-09), 26 April. – 1 May 2009, Hammamet, Tunisia, paper No. 234, Book of Short Papers, Vol.2, pp. 430 – 433.
44. Pastuszko, R.: High speed boiling visualization for fins with subsurface tunnels, proc. 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (ExHFT-7), Krakow, Poland, June 28 - July 03, 2009, HT-39.
45. Pastuszko, R.: Pool boiling heat transfer from micro-fins with wire mesh structures in saturated FC-72, proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2009, Liberec, Czech Republic, 25 – 27 November 2009, pp. 257 – 264.
46. Pastuszko, R.: Boiling visualization on confined subsurface structures, proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2009, Liberec, Czech Republic, 25 – 27 November 2009, pp. 265 – 272.
47. Pastuszko, R.: Wizualizacja wrzenia na mikrożebrach ze spiekaną strukturą siatkową, mat. XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Międzyzdroje, 6 - 9.09.2010, Poland
48. Pastuszko, R.: Boiling heat transfer on micro-fins with wire mesh structure, proc. 13th International Symposium Heat Transfer and Renewable Sources of Energy HTRSE–2010, Międzyzdroje, Poland, 9 -12 September 2010.
49. Pastuszko, R.: Pool boiling on micro-fin array with wire mesh structures, International Journal of Thermal Sciences 49 (2010) pp. 2289-2298.
50. Pastuszko, R.: Semi – analytical model for pool boiling from complex surfaces with internal tunnels, proc. 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, June 28 - July 2, 2011, Ryn, Poland, pp. 349-356.
51. Pastuszko, R., Poniewski M.E., Kozioł M.: Analysis of boiling heat transfer in compound tunnel structures, proc. 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, June 28 - July 2, 2011, Ryn, Poland, pp. 341-348.
52. Pastuszko, R.: Pool boiling for extended surfaces with narrow tunnels – Visualization and a simplified model, Experimental Thermal and Fluid Science 38 (2012), pp. 149–164.
53. Pastuszko, R., Poniewski M.E., Kozioł M.: Heat flux determination for nucleate boiling in subsurface tunnel structures, Heat and Mass Transfer, vol. 48 (2012), pp. 1367-1374.
54. Pastuszko R.: Visualization of pool boiling from complex surfaces with internal tunnels, The European Physical Journal - EPJ Web of Conferences vol. 25 (2012), 01067.
55. Pastuszko R.: Pool boiling heat transfer on vertical fins with wire mesh structures, The European Physical Journal - EPJ Web of Conferences, vol. 25 (2012), 02020.
56. Pastuszko R.: Pool boiling on micro-fins with wire mesh structures – experiments and simplified model, proc. ECI 8th Int. Conf. Boiling and Condensation Heat Transfer, Lausanne, Switzerland, 2012, p_1571.
57. Pastuszko R., Piasecka M.: Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities, Journal of Physics: Conference Series, vol. 395 (2012), 012137.
58. Pastuszko R., Kaniowski R.: Boiling visualization on vertical fins with tunnel-pore structures, The European Physical Journal - EPJ Web of Conferences, vol. 25 (2012), 02019.
59. Pastuszko R.: Pool boiling on rectangular fins with tunnel-pore structure, The European Physical Journal - EPJ Web of Conferences, 45 (2013), UNSP 01020.
60. Pastuszko R., Wójcik T.M.: Pool boiling on mini-fins with sintered perforated foil, proc. 8th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics (ExHFT-8), Lisbon, Portugal, 2013, P1.29.
61. Pastuszko R.: Comparison of pool boiling heat transfer for different tunnel-pore surfaces, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics, Kutna Hora, Czech Republic, 2013, pp. 535-539.
62. Wójcik T.M. , Pastuszko R. , Wojda M., Kalawa W.: Transitional phenomena on phase change materials, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics, Kutna Hora, Czech Republic, 2013, pp. 773-776.
63. Pastuszko R.: Comparison of pool boiling on plain micro-fins and micro-fins with perforated foil, Proc. 5th Int. conference on Heat transfer and fluid flow in microscale HTFFM-V, Marseille, France, 2014.
64. Pastuszko R., Nadstawna E.: Pool boiling heat transfer on surfaces with plain minifins and minifins with perforated foil, Proc. 101 EUROTHERM seminar Transport Phenomena in Multiphase Systems "HEAT2014", Kraków, 2014.

Słowa kluczoweDziedziny nauki
heat transfer, pool boiling, enhanced structures, tunnel structures 5.12 Thermal Technology
5.13 Power Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl