Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż.arch. DARIUSZ GAWEŁ

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Architecture and Town Planning
Position: ADIUNKT
E-mail: dgawel@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 KIELCE
Phone number:41 34 24 565
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA
KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA ZAMIESZKANIA
URBANISTYKA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
REWITALIZACJA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH
OCHRONA ZABYTKÓW I ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

Języki komunikacjiLanguages of communication
FRANCUSKI, ROSYJSKI
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
STRATEGIE I PROGRAMY REWITALIZACJI
ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE PROJEKTÓW
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
Informacje dodatkoweAdditional information
Gaweł. D. 2012 Wieże ciśnień w krajobrazie kulturowym miast województwa lubuskiego – Wydawnictwo Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary 2014 – Międzynarodowa Konferencja naukowa – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE A OCHRONA ZABYTKÓW NA POGRANICZU POLSKO- NIEMIECKIM – GUBIN 31.05-02.06.2012 – język niemiecki i polski
Gaweł. D. 2012 Kształtowanie zabudowy i detalu architektonicznego budownictwa społecznego – Konferencja HABITATY 2012 - Prace naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – monografia wieloautorska
Gaweł. D. 2013 Nowoczesność w architekturze Kielc – poszukiwanie nowego wizerunku miasta postindustrialnego – Nowoczesność w architekturze . Urbanistyka i architektura miasta postindustrialnego – Katowice 2013 -– monografia wieloautorska
Gaweł. D. 2013 Rozwiązania architektoniczne i budowlane zespołów mieszkaniowych budownictwa na wynajem w Polsce – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Zrównoważone budownictwo – sposób na kryzys ? ” - WSNS iT w Radomiu - 15 czerwca 2013 r.
Gaweł. D. 2013 - Plac targowy w krajobrazie przestrzennym polskich miast - Odnowa krajobrazu miejskiego – Konferencja ULAR 7 – Katowice – wrzesień 2013 – język angielski i polski
Gaweł. D. 2014 - Od megalopolis do smart city – uwarunkowania przekształceń przestrzennych miast chińskich – KONFERENCJA MIASTO PRZYSZŁOŚCI – PRZYSZŁOŚĆ MIAST – Kraków - język angielski i polski
Gaweł D. 2014 – Średniowieczny układ urbanistyczny Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu – stan zachowania a rewitalizacja - III KONGRES REWITALIZACJI – Kraków – język polski
Słowa kluczoweDziedziny nauki
ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA, REWITALIZACJA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KONSERWACJA ZABYTKÓW 5.24 Architecture and Design

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl