Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Leszek Cedro

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automation and Robotics
Position: adiunkt
E-mail: lcedro@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424606
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
teoria sterowania automatycznego, teoria identyfikacji
komputerowe układy pomiarowe
automatic control theory, system identification
computer measurement systems
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Specjalizowane moduły pomiarowe firmy National Instruments - CompactDaq, obudowy do pomiarów z wykorzystaniem Wi-fi
Wielordzeniowe systemy czasu rzeczywistego opartego o rozwiązania PXI firmy National Instruments umożliwiające budowę stanowisk z wykorzystaniem 14 kart pomiarowych w jednym urządzeniu
Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio w obudowach do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych jak i przy dużych przeciążeniach
CompactRio embedded control and acquisition systems.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
Polish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Szkolenia z zakresu budowy systemów kontrolno-pmiarowych z wykorzystaniem oprogramowania LabView. Modelowanie z wykorzystaniem programu Matlab i Mathematica.Measurement and data acquisition applications using LabView
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Cedro L., Janecki D.: Układ do identyfikacji właściwości dynamicznych systemów hydraulicznych, A1.394453,decyzja 08.04.2013, G05B23/00, Patent krajowyCedro L., Janecki D.: A device for the identification of the dynamic properties of hydraulic systems, A1.394453,decyzja 08.04.2013, G05B23/00, Patent krajowy
Informacje dodatkoweAdditional information
[1]Janecki D., Cedro L.: Wyznaczanie pochodnych sygnałów za pomocą regresyjnych filtrów różniczkujących, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 8/2011, st. 253-259 (Impact Factor: 0.242).
[2]Cedro L., Janecki D.: Determining of Signal Derivatives in Identification Problems -FIR Differential Filters, Acta Montanistica Slovaca, R 16 (2011), cz. 1, str. 47-54, ISSN 1335-1788. (Impact Factor 0.134) (ISI Master Journal List)
[3]Cedro L.: Identyfikacja manipulatora z napędem elektrycznym, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 9a/2012, st. 208-212 (Impact Factor: 0.242).
[4]Cedro L.: Filtry różniczkujące w układach czasu rzeczywistego, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 89 NR 7/2013, str. 137-141 (Impact Factor: 0.242).
[5]Janecki D., Cedro L.: Determining of signal derivatives with the use of regressive differential filters in identification problems, 12 th International Carpathian Control Conference - ICCC, Republika Czeska, IEEE Catalog Number: CFP1142L-CDR, ISBN 978-1-61284-359-9, 2011 IEEE.
[6]Cedro L.: Linearization and Identification a Mathematical Model of an Excavator, 15 th International Carpathian Control Conference - ICCC, Republika Czeska, IEEE Catalog Number: CFP1442L-CDR, ISBN 978-1-4799-3527-7, 2014 IEEE.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
teoria sterowania, identyfikacja systemów, cyfrowe układy sterowania
control theory, system identification, computer control system
5.14 Automation and Robotics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl