Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Jarosław Zwierzchowski

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automation and Robotics
Position: adiunkt
E-mail: jzwie@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424607
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
■ automatyzacja procesów technologicznych, cyfrowe układy sterowania,
■ metrologia powierzchni, metody pomiaru i analizy okrągłości, falistości, chropowatości 2D i 3D,
■ cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów,
■ komputerowe układy pomiarowe,
■ teoria optymalizacji,
■ analiza obrazów cyfrowych, rozpoznawanie obiektów na podstawie inteligentnych wzorców,
■ programowanie robotów przemysłowych tworzenie dla nich aplikacji zewnętrznych
■ automation of technological processes, computer control system,
■ surface metrology, measurement and analysis of roundness, waviness, 2D and 3D roughness,
■ signal and image processing,
■ computer measurement systems,
■ optimization theory,
■ digital image analysis, object recognition based on intelligent patterns,
■ industrial robots programming to create for them an external applications


Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
■ Robot Kuka KR-15/2
■ Robot ABB IRB-1600 w wersji spawalniczej z pozycjonerem, torem jezdnym oraz
zintegrowanym źródłem spawalniczym
■ Robot ABB IRB-1600 z chwytakiem podciśnieniowym i autorskim systemem wizyjnym
■ Robot Kawasaki FS-06N z chwytakiem elektrycznym
■ Robot Fanuc F-420S o udźwigu 120kg
■ Pac System Rx3i sterowniki procesowe
■ System wysokiej dostępności MaxOn
■ System Pac Motion
■ System MocroMotion
■ Sterowniki PLC z rodziny VersaMax jednostki e05, 01
■ Sterowniki PLC z rodziny VersaMax Micro jednostki podstawowe z modułami rozszerzeń
■ Radiomodemy Stel 3AS
■ Radiomodemy Satel 1870
■ Urządzenia do tworzenia rozproszonych systemów sterowania w oparciu o Genius, Modbus TCP, EGD, DeviceNet, ProfibusDP, Modbus RTU, SNP
■ Specjalizowane moduły pomiarowe firmy National Instruments - CompactDaq, obudowy do pomiarów z wykorzystaniem Wi-fi
■ Wielordzeniowe systemy czasu rzeczywistego opartego o rozwiązania PXI firmy National Instruments umożliwiające budowę stanowisk z wykorzystaniem 14 kart pomiarowych w jednym urządzeniu
■ Systemy czasu rzeczywistego oparte o rozwiązania CompactRio w obudowach do stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych jak i przy dużych przeciążeniach
■ Kuka KR-15/2 robot
■ ABB IRB-1600 arc welding robot with a track motion system, a workpiece positioner and a fully integrated welding source
■ ABB IRB-1600 robot with a vacuum gripper and a machine vision system
■ Kawasaki FS-06N robot with an electrical gripper
■ Fanuc F-420S robot with a 120kg payload
■ PACSystems RX3i controllers
■ PACSystems high availability control systems
■ PACMotion high performance motion control systems
■ VersaMax MicroMotion scalable motion control for Micro Plus PLC drive systems.
■ VersaMax PLC controllers - units e05, 01
■ Satelline 3AS and Satelline 1870 license free radio modems
■ SingleBoardRio embedded control and acquisition systems.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Oferta w zakresie automatyzacji procesów:

■ Projektowanie układów mechatronicznych z serwonapędami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi
■ Zastosowanie robotów przemysłowych w zautomatyzowanych gniazdach i liniach produkcyjnych
■ Tworzenie aplikacji dla zrobotyzowanych systemów wytwórczych
■ Zastosowanie robotów przemysłowych w procesach spawania, także z wykorzystaniem technik wizyjnych
■ Wirtualne prototypowanie zrobotyzowanych linii produkcyjnych
■ Prototypowanie zautomatyzowanych systemów sterowania
■ Tworzenie dedykowanych aplikacji pomiarowych, kontrolno – pomiarowych w oparciu o oprogramowanie LabView
■ Tworzenie architektury sieciowej w aplikacjach przemysłowych
■ Zastosowanie sterowników PLC w sterowaniu urządzeniami i liniami technologicznymi
■ Projektowanie systemów czasu rzeczywistego

Oferta w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego:

■ Tworzenie okienkowego oprogramowania komputerowego w języku wysokiego poziomu C++
■ Projektowanie baz danych i łączenie ich z okienkowym interfejsem użytkownika
■ Projektowanie systemów sterowania opartych na układach mikroprocesorowych
Offer of cooperation in the field of process automation:

■ Design of mechatronic systems with pneumatic, electric and hydraulic servo control
■ Development of applications for automated production lines and multi-robot systems
■ Development of applications for robotic manufacturing systems
■ Machine vision systems for robotic arc welding systems
■ Virtual prototyping of robotic manufacturing systems
■ Design of fully automated industrial control systems
■ Measurement and data acquisition applications using LabView
■ Prototyping of control embedded systems
■ Development of industrial network architecture
■ Design of production lines and machines with PLC controllers
■ Real time control system design

Offer of cooperation in the field of computer programming:

■ Create window software in a high level language C++
■ Designing databases and combine them with window user interface
■ Design of control systems based on microprocessor systems
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.14 Automation and Robotics
5.16 Information Technologies

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl