Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Profesor, dr hab. inż Andrzej Neimitz

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Machine Design Fundamentals
Position: profesor zwyczajny
E-mail: neimitz@tu.kielce.pl
Address: Aleja 1000 lecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:604918131
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Mechanika ciała stałego, mechanika pękania, ocena wytrzymałości i trwałości elementów konstrukcyjnychMechanics of solids, fracture mechanics, structural integrity assessment
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Maszyna wytrzymałosciowa MTS 250kN
Maszyna wytrzymałosciowa MTS 100kN
Maszyna wytrzymałosciowa Instron 500kN
Maszyna wytrzymałosciowa Zwick/Roel 10kN
Maszyna wytrzymałosciowa Zwick/Roel 100kN
Wideoekstensometr 5D ARAMIS
Defektoskop ultradzwiękowy Olympus
Twardościomierze
Mikroskopy optyczne
Młot spadowy
MTS 250 kN axial machine
MTS 100 kN axial machine
Instron 500kN kN axial machine
Zwick/Roel10 kN axial machine
Zwick/Roel100 kN axial machine
3D Video Extensometer (ARAMIS 5D System by GOM)
Portable ultrasonic flaw detector (Olympus-EPOCH XT)
Durometer (Wilson Wolpert)
optical microscopes (Mitutoyo, Olympus)
drop load
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskipolish, english, russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
http://www.tu.kielce.pl/~kpkm/oferta_pl.htmhttp://www.tu.kielce.pl/~kpkm/oferta_pl.htm
Informacje dodatkoweAdditional information
Published papers and conference articles
1. A.Radowicz, A.Neimitz, L.Cedro, "Wpływ orientacji na wzajemne oddziaływanie defektów" Mechanika No.8; 1975 (in Polish)
2. L.Cedro, A.Neimitz, A.Radowicz, "Pola naprężeń i odkształceń w sąsiedztwie defektów w ciele sprężystym" Mechanika No.8; 1975 . (in Polish)
3. A.Radowicz, A.Neimitz, "O atmosferach Cotrella wokół pryzmatycznych pętli dyslokacyjnych" , Mechanika No.9; 1976 pp. 181-187, (in Polish)
4. A.Długosz, M.Hendel, J.Lachowski, A.Neimitz, A.Radowicz, "Wpływ zewnętrznych obciążeń na oddziaływanie między defektami", Mechanika No.9; 1976 pp.189-206. (in Polish)
5. A.Neimitz, "Interaction of the elastic wave with defects of finite volume and interaction between defects", Arch. of Mech. 29,6; 1977, pp.811-820 (in English).
6. A.Neimitz, "Siłowo - objętościowy model defektów w sieci krystalicznej", Studia Kieleckie, 2,22; 1979, pp.17-33, (in Polish)
7. A.Długosz, A.Neimitz, A.Radowicz, "Wpływ stopnia przekucia na mechaniczne własności ciężkich odkuwek" Mechanika No.12; 1978, (in Polish)
8. J.Piszczek, A.Neimitz, A.Radowicz, "Własności plastycznie odkształconych rur ze stali 14MoV63", Energetyka No 5, 1981, pp.169-172, (in Polish)
9. J.Piszczek, A.Neimitz, T.Jóźwik, "Badanie wtrąceń niemetalicznych i powierzchni przełomów próbek z plastycznie odkształcanych rur ze stali 14MoV63 i 13HMF" . Wiadomości Hutnicze No.1, 1981, pp.33-35, (in Polish)
10. T.Jóźwik, A.Neimitz, J.Piszczek, "Wpływ procesu produkcyjnego przy użyciu zginarki rur z lokalnym nagrzewem indukcyjnym na zmianę grubości ścianki". Energetyka No 7, pp.276- 281, 1884, (in Polish)
11. J.D.Achenbach, A.Neimitz,"Fast fracture and crack arrest according to the Dugdale model", Engineering Fracture Mechanics No 14, 1, 1981, pp.385-395 (in English).
12. A.Neimitz, "Crack propagation and arrest in plastic bodies", Arch.Mech.Stos. 6, 1981,pp.815-827 (in English).
13. A.Neimitz, "On certain crack problem in elastic and elastic-plastic media", Engineering Transactions, 4, 1981, pp.629-640,
14. A.Neimitz, "Kvasistaticko,optercenje i dinamicki lom", Introduction to fracture mechanics and fracture-safe design, Belgrad 1980, p.13-1 - p.13-18 (in Serbish).
15. A.Neimitz, "On some dynamical problem of the cracks in the elastic-plastic bodies", Proceedings of the 4th National Congress of Mechanics...,Varna ,vol.1, pp.268-273, 1981 (in English).
16. A.Neimitz, "Motion of the crack under constant loading and at high constant temperature", The Second International Symposium on Defects, Fracture and Fatigue, Mont Gabriel, Canada / 1982 Proceedings pp.243-258, M.Nijhoff (in English).
17. A.Neimitz, "Influence of the creep vois growth on motion of a macrocrack", Proceedings of the IV Int.Conf. on Mechanical Behaviour of Materials" pp. 1147-1153, Pergamon Press. Conf. in Stockholm, 1983; (in English).
18. A.Neimitz, "Ruch szczelin w ośrodku sprężysto-plastycznym" monography series Mechanika,. No.30, Kielce University of Technology, 1983. (in Polish)
19. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On certain fracture mechanics considerations in environmental cracking" 11th Canadian Fracture Conference on Time Dependent Fracture, 1984, pp.163-174, Pergamon Press (in English)
20. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the size and shape of the process zone" Engineering Fracture Mechanics vol.26, No.4, pp. 491-503, 1987, (in English).
21. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the length of crack jump during subcritical growth" Engineering Fracture Mechanics, vol.26, No.4, pp.505-518, 1987 (in English).
22. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the role of the process zone in hydrogen assisted cracking - I threshold conditions" Engineering Fracture Mechanics, vol.31, No.1, pp.9-18, 1988 (in English).
23. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the role of the process zone in hydrogen assisted cracking - II kinetic conditions, Engineering Fracture Mechanics, vol.31, No.1, pp.19-25, 1988 (in English).
24. A.Neimitz, "O zastosowaniu modelu Dugdale'a do opisu niestabilnego, szybkiego ruchu szczelin "Materiały Konferencyjne Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania" Borków, Wrzesień, 1987. Wydane przez Politechnikę Świętokrzyską w serii "Mechanika" No.40, pp.153-165. (in Polish)
25. A.Neimitz, "On application of Dugdale-Panasyuk model to analysis of the non-stationary crack motion" Proceedings at the 7th European Conference on Fracture, Budapest 1988 in "Failure Analysis-Theory and Practice", Ed. E.Czoboly, vol.1 1988 ,pp. 46-53 (in English).
26. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the role of the process zone in hydrogen assisted cracking", Mechanical Behaviour of Materials, ed.by M.G.Yan, Z.H.Zhang, Z.M.Zheng, pp.861-870, Pergamon Press,1987 (in English).
27. J.Lachowski, St.Kałuża, A.Neimitz, "Computer simulation of point defect diffusion near edge dislocation", Proceedings International AMSE Confer. "Modeling and Simulation",Kair Egipt, pp.131-140, 1987 (in English).
28. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On certain aspects of hydrogen assisted cracking", Arch. of Mechanics, No.1, 1988 (in English).
29. A.Neimitz, "O równaniach ruchu szczelin w sprężystych i plastycznych materiałach", Mechanika 45 pp.25-41, 1989. (in Polish)
30. A.Neimitz, "Zastosowanie mechaniki pękania do projektowania i przewidywania czasu życia elementów chemicznej i przemysłowej armatury" , Proceedings of the Symposium: 15ta rocznica Ośrodka Badawczo Rozwojowego Armatury Chemicznej i Przemysłowej wydane przez SITMP, Kielce, vol.1 pp. 5-24, 1990. (in Polish)
31. A.Neimitz, "On fast crack motion in elastic and elastic-plastic materials - part I, mechanic fields ahead of fast moving D-P crack" ECF8 (Torino),EMAS, Ed. by D.Firrao (in English), 1990, pp.1119-1124.
32. A.Neimitz, "On fast crack motion in elastic and elastic-plastic materials - part II, equations of crack motion", ECF8 (Torino), EMAS ed.by D.Firrao (in English), 1990, pp 1125-1130.
33. A.Neimitz, "Analysis of the crack motion with varying velosity according to the Dugdale - Panasyuk model" Engineering Fracture Mechanics, 39, 1991,pp 329-338.
34. J.Lachowski, A.Neimitz, "Discrete continuous model for simulation of point defect diffusion near crack in metal" - Proceedings of AMSE Conference 1990, Jugoslavia (in English).
35. A.Neimitz, Z.Lis, "Simulation of fast Dugdale crack motion with varying velocity" In Proceeding of the conference "Dynamic Failure of Materials" ed. Rossmanith, January 1991, Vienna (in English).
36. J.Lachowski, A.Neimitz, "Hydrogen assisted cracking. I - General model and surface processes", Proceedings of the Polish Conference on Fracture Mechanics, 1991, Ed. by Kielce Univ.of Techn. pp.143-152 (in English).
37. J.Lachowski, A.Neimitz, "Hydrogen assisted cracking. II - Hydrogen atoms transport by diffusion". Proceedings of the Polish Conference on Fracture Mechanics, 1991, Ed. by Kielce Univ. of Techn.pp.153-160 (in English).
38. Z.Lis, A.Neimitz, "Komputerowa symulacja szybkiego ruchu szczelin", Materiały konferencyjne 3-ciej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania wydane przez Politechnikę Świętokrzyską, Borków 1991, pp.161-173. (in Polish)
39. A.Neimitz, "Podkrytyczny ruch szczelin" - referat plenarny Materiały konferencyjne 3-ciej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania, Borków 1991, Wydane przez Politechnikę Świętokrzyską, pp. 199-214. (in Polish)
40. A.Neimitz, Z.Skrobacki, "Analiza czasowej wytrzymałości światłowodów", Materiały konferencyjne 3-ciej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania, Borków, 1991, pp. 215-224. Wydane przez Politechnikę Świętokrzyską. (in Polish)
41. J.Lachowski, A.Neimitz, "Hydrogen-assisted cracking-general model" Physicochemical Mechanics of Materials, 5,1992, pp 12-19 (in English).
42. A.Neimitz, "On the fast crack motion in elastic and elastic - plastic materials" Journal of the Mechanical Behavior of Materials ,vol.4, str.365-374, 1993 (in English),
43. Z.Lis, A.Neimitz, "Fast crack growth-a new theoretical approach" in Reliability and Structural Integrity of Advanced Materials Ed by S.Sedmak, A.Sedmak and D.Ruzic, Vol 2, EMas, 1992, pp 879-884
44. A.Neimitz, "Numerical Methods in Fracture Mechanics" - referat plenarny, Materiały konferencyjne 11-tej Polskiej Konferencji - Computer Methods in Mechanics, Tom - Referaty Plenarne, Cedzyna, maj 1993, (in Polish)
45. A.Neimitz, "Review of the crack growth theories" - invited paper, 8th International Conference on Fracture Mechanics, Kijów, czerwiec 1993, Wyd. V.V.Panasyuk i wsp. Pergamon, 1994, str 399-416
46. R.Molasy, A.Neimitz, "Metoda Caustics: stanowisko, symulacja komputerowa, rezultaty doświadczeń dla I sposobu obciążeń, Materiały Konferencyjne 4-tej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania, Borków 1993, wydane przez Politechnikę Świętokrzyską, str.307-316. (in Polish)
47. R.Molasy, A.Neimitz, "Zakres stosowania metody caustics dla pierwszego sposobu obciążenia (Model I) a stan naprężenia w wierzchołku szczeliny", Materiały konferencyjne 4-tej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania, Borków 1993, wydane przez Politechnikę Świętokrzyską, str. 317-326. (in Polish)
48. R.Molasy, A.Neimitz, "Shadow optical method of caustics: experimental setup, computer simulation, constraints", Theoretical and Applied Mechanics, vol.32, 1994, str. 142-151.
49. A.Neimitz, "Dynamika procesów pękania" , monography edited by Kielce University of Technology. (in Polish)
50. I,V.Rokacz, A.Neimitz, "The fast crack growth analysis under dynamic loading with the help of ADINA" Rozprawy Inżynierskie Vol.42, Nr 4, 1994 str. 339-358
51. A.Neimitz, I.Dzioba, R.Molasy, "The R-curves determination - the methodological remarcs", Proceedings of V Polish Conference on Fracture Mechanics, Ameliówka,1995, pp. 39-48 (in Polish),
52. A.Neimitz, I.Dzioba, R.Molasy, Z.Lis, "Experimental analysis of the subcritical crack growth", Proceedings of V Polish Conference on Fracture Mechanics, Ameliówka, 1995, pp. 49-60 (in Polish),
53. B.Drobeko, A.Neimitz, "Numerical analysis of the stable crack growth", Proceedings of V Polish Conference on Fracture Mechanics, Ameliówka, 1995, pp. 129-140 (in Polish),
54. A.Neimitz, "Application of fracture mechanics in machine members design", Proceedings of XVII Symp. of Fundamentals in Machines Design, Nałęczów, 1995, volume "Referaty problemowe", pp. 93-108 (in Polish),
55. A.Neimitz, "Controversies in dynamic fracture mechanics", Archives of Mechanics, Vol.47, No.5, pp. 985-1001,1995, (in English),
56. A.Neimitz, "Crack growth equations", Proceedings of IUTAM Symposium on Constitutive Equations under High/Very High Strain Rates, Noda, Japan, 1995,pp. 92-104, Springer, 1996 (in English),
57. A.Neimitz, "Experimental fracture mechanics", lecture during Summer School on Fracture Mechanics, Szklarska Poręba, 1995, Wrocław University of Technology, Series Conferences, Vol. 56, No. 5, pp. 53-78 (in Polish),
58. A.Neimitz, "The present state and directions of developement of fracture mechanics" -the general lecture, Proceedings of XVI Symp. on Fatique and Fracture Mechanics, Pieczyska, 1996, pp.135 -150, (in Polish),
59. A.Neimitz, B.D.Drobenko, I.R.Dzioba, Z.Lis and R.Molasy, "Numerical and experimental analysis of the stable crack growth", Proceedings of 11th Conference on Fracture, Poitieres, 1996.,Vol.2, pp.961-968, 1996 (in English)
60. A.Neimitz, "The review of the failure criteria for composites", Proceedings of Joint Seminar on Failure of Advanced Materials, Eg. D.Francois, L.Gołaski, Kielce University of Technology, 1996, pp. 5-26.(in English)
61. A.Neimitz, I.R.Dzioba, R.Molasy, Z.Lis ,"An experimental analysis of the stable crack growth", Archives of Mechanical Engineering, Vol.53, pp.213-226, 1996,(in English)
62. B.D.Drobenko, A.Neimitz, "Numerical analysis of the stable crack growth", Archives of Mechanical Engineering, Vol. 53, pp.141-152, 1996, (in English)
63. A.Neimitz, "Metody doświadczalne w mechanice pękania" - Part I in Przegląd Mechaniczny No. 23-24, 1996, str. 21-29, (in Polish)
64. A.Neimitz, "Metody doświadczalne w mechanice pękania", Część II, Przegląd Mechaniczny No. 1, 1997, str. 13-17, (in Polish)
65. A.Neimitz, "Metody doświadczalne w Mechanice Pękania" w Mat. Szkoły: Metody Doświadczalne w Mechanice, wyd. IPPT PAN, grudzień 1996. (in Polish)
66. A.Neimitz, "Evolution Equations of Stable and Unstable Crack Propagation" w Advances in Fracture Research, Ed. Karihaloo at al, volume 4, 1997, Pergamon, str. 1803-1810.
67. A.Neimitz, "Experimental Methods for Critical Fracture Mechanics Parameters Measurements, w Failure in Structures, Proceedings of Summer School on Failure in Structures, edited by Kielce University of Technology, 1997, str. 215-226. (in English)
68. A.Neimitz, R.Molasy, "Normalizacja krzywych J-R" w Mat. Konf. VI Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, wyd przez Politechnikę Świętokrzyską, 1997, str. 283-294. (in Polish)
69. J.Gałkiewicz, A.Neimitz, "Analiza Pola Naprężeń przed Frontem Karbu", w Mat.Konf. XVII Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji pt. Zmęczenie i Mechanika Pękania" Wyd przez ATR-Bydgoszcz, 1998 str.91-96. (in Polish)
70. A.Neimitz, R.Molasy, "Doświadczalna Analiza Krzywych RWP-R" w w Mat.Konf. XVII Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji pt. Zmęczenie i Mechanika Pękania" Wyd przez ATR-Bydgoszcz, 1998 str.205-214, (in Polish)
71. A.Neimitz, " Analysis of Stable and Unstable Crack Growth" in "Workshop : Modeling of Damage and Fracture Processes in Engineering Materials", ed. by. M.Basista, W.K.Nowacki przez IPPT-PAN, str. 57-89, 1999 (in English)
72. A.Neimitz, R.Molasy, " Investigations Towards J-R Curves Independence of the Specimen Size" in Procc. of European Conference on Fracture, ECF-12, Scheffield,(EMas), 1998 (in English)
73. A.Neimitz, "Mechanika Pękania", book, PWN, 434 pages, 1998. (in Polish)
74. J.Gałkiewicz, A.Neimitz, "Analysis of the stress field in front of a notch", Physicochemical Mechanics of Materials", vol.34, No.5, str.101-107, (1998) (in English)
75. R.Molasy, A.Neimitz, "Metodyka Wyznaczania Krzywych KRP-R i KRWP-R", Materiały Konf. XVIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, str. 319-326, 1998. (in Polish)
76. A.Neimitz, "Eksperimental Analysis of the Stable Crack Growth, abstract only Conference - Recent Advances in Mechanics, Xanthi, Greece, 1998 (in English)
77. A.Neimitz, "Fenomenologiczny Model Próbki ze szczeliną", Mat. Konf. VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Cedzyna, 1999, str. 83-95, Zesz. Nauk. Polit. Świętokrzyskiej, Mechanika 68. (in Polish)
78. A.Neimitz, "Zastosowanie Mechaniki Pękania w Konstrukcji i Eksploatacji Elementów Maszyn", Materiały Konf. XIX Sympozjonu PKM, Świnoujście, 1999, tom.1, Str.79-90. . (in Polish)
79. A.Neimitz, "Modelowanie próbek ze wzrastającą szczeliną w materiałach sprężysto-plastycznych" Materiały Konferencji KomPlasTech 2000 "Zastosowania Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali" wyd.J.Kusiak, M.Pietrzyk, F.Grosman, A.Piela, str.55-64, 16-19 styczeń, 2000. . (in Polish)
80. A.Neimitz, "Uogólnienie modelu Dugdale'a uwzględniające trójosiowość stanu naprężeń przed frontem szczeliny", Materiały XVIII Sympozjum nt. Zmęczenie i Pękanie Materiałów i Konstrukcji, Wyd. Akademia Techniczno Rolnicza Bydgoszcz 2000, str. 345-352, 2000. (in Polish)
81. A.Neimitz, "Dugdale model modification due to the geometry induced plastic constrains" Engineering Fracture Mechanics, Vol. 67, (2000), str. 251 - 261,
82. R.Molasy, A.Neimitz, "Doświadczalna analiza odporności na pękanie próbek CCT i DNT", Materiały konferencyjne XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka 18-20.10.2000, str. 386 - 391. . (in Polish)
83. A.Neimitz, "Phenomenological model of the specimen containing growing crack", Proceedings of 13th European Conference on Fracture, San Sebastian, 2000. (in English)
84. A.Neimitz, "Theoretical analysis of the force-displacement diagrams for cpecimens containing cracks" in Advances in Mechanical Behaviour, Plasticity and Damage, wyd. D.Minnay, P.Costa, D.Francois, A.Pineau, Elsevier, Tom 2. Str. 1505 - 1510.(2000), (in English)
85. A.Neimitz, "A phenomenological model of elastic-plastic CCT specimen containing a growing crack", Engineering Fracture Mechanics, 68 (2001) str 1219-1239
86. A.Neimitz, R.Molasy "Wpływ kształtu i wymiarów próbek na przebieg krzywych JR", Mechanika 73, Zesz.Nauk.Polit. Święt. Mat.Konf. VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Cedzyna, Kielce, str. 433-442 (2001). (in Polish)
87. A.Neimitz, J.Gałkiewicz, "Wpływ kształtu próbek na poziom naprężeń przed frontem szczelin w materiałach sprężysto-plastycznych" jak wyżej, str. 443-450. (in Polish)
88. A.Neimitz. I. Dzioba, "Rozwój mechanizmów zniszczenia przed frontem wzrastających stabilnie pęknięć w stali 18G2A i 40HMNA" jak wyżej str. 451-460, (in Polish)
89. A.Neimitz. "The Analysis of the compliance change prior to the onset of the crack growth", Proceedings of the ICF 10, Honolulu, 2001. (in English)
90. A,Neimitz, J. Gałkiewicz, R.Molasy, "The influence of the in-plane constraints on the J resistance curves" Proceedings of the ICF 10, Honolulu, 2001. (in English)
91. A.Neimitz., "Modification of Dugdale Model to Include the Work Hardening and in and out of plane Constraints, w Fracture Mechanics Beyond 2000, wydawcy: A.Neimitz, I.V.Rokach, D.Kocańda, K.Gołoś, PŚk i EMAS, Tom 2. 2002, str. 551-560. (in English)
92. A.Neimitz, I.Dzioba, J. Gałkiewicz, R. Molasy, "O problemach w analizie procesów pękania materiałów plastycznych", Przegląd Mechaniczny, No 7-8, 2002 str. 13 - 19. 93) A. Neimitz, " Czy całka J może być wiarygodnym parametrem mechaniki pękania", w Zmęczenia i Mechanika Pękania - Materiały XIX Sympozjum Zmęczenia I mechaniki Pekania, ATR-Bydgoszcz, 2002 str. 267 - 274. (in Polish)
93. A.Neimitz, J. Gałkiewicz, "Rozkład naprężeń przed frontem szczeliny w ciele sprężysto-plastycznym - zagadnienie 3D", w Zmęczenia i Mechanika Pękania - Materiały XIX Sympozjum Zmęczenia I mechaniki Pekania, ATR-Bydgoszcz, 2002 str. 275 - 281. (in Polish)
94. A.Neimitz - "Jak projektować i eksploatować elementy maszyn redukując koszty przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa" Przegląd Mechaniczny, No 5, (2003) (in Polish)
95. A.Neimitz - "Procedury SINTAP", Przegląd Mechaniczny, No 6, (2003). (in Polish)
96. A.Neimitz - "Wybór poziomu analizy w procedurach SINTAP", Przegląd Mechaniczny, No 7 (2003). (in Polish)
97. A.Neimitz - "Procedury SINTAP: Funkcje FAD, wybór opcji analizy", Przegląd Mechaniczny, No9, 2003. (in Polish)
98. A.Neimitz - "Modification of Dugdale Model for Arbitrary Specimen Geometry and Work-Hardening Material", Materiały 2go Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 2003, (in English)
99. A.Neimitz, "Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie: Część I. Mechanizmy zniszczenia, Pękanie łupliwe", Mat. Konf. IX Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Kielce (2003). (in Polish)
100. A.Neimitz,"Procedury SINTAP: Jak modelowac pęknięcia wykryte defektoskopowymi metodami nieniszczącymi" Przegląd Mechaniczny, Nr 11. 2003 str43-45. (in Polish)
101. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Obliczanie Funkcji Lr, Kr", Przeglad Mechaniczny, Nr 12, 2003, str. 39-40. (in Polish)
102. Neimitz, J.Gałkiewicz, I.Dzioba, R.Molasy, "Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie: Część II. Pękanie ciągliwe", Mat. Konf. IX Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Kielce (2003). (in Polish)
103. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Obliczanie funkcji J, , Kmat", Przegląd Mechaniczny, No. 1 (2004), str.38-39. (in Polish)
104. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Obliczanie funkcji Kmat", Przegląd Mechaniczny, No.2, (2004), str. 43, 44. (in Polish)
105. A.Neimitz, I.Dzioba, J.Gałkiewicz, R.Molasy, "A study of stable crack growth using experimental methods, finite elements and fractography", Engineering Fracture Mechanics, 71, (2004), str 1325-1355.
106. A,Neimitz, "Modyfication of Dugdale model to include work-hardening and in- and out-of-plane constraints", Engineering Fracture Mechanics 71,(2004), str. 1585-1600.
107. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Poziom pierwszy analizy", Przegląd Mechaniczny, No. 4, (2004), str. 42,43. (in Polish)
108. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Poziom pierwszy analizy cd. I poziom drugi analizy", Przegląd Mechaniczny, No 5, str. 42-43, 2004, (in Polish)
109. A. Neimitz , "Procedury SINTAP: Poziom drugi analizy cd.", Przegląd Mechaniczny. No 6, str.43-44, 2004. (in Polish)
110. A.Neimitz, J.Galkiewicz, "Fracture Toughness of structural components. Influence of constraint", Proceedings of the 15th European Conference of Fracture, Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Assessment. Electronic version on CD and Book of abstracts, August 2004. (in English)
111. A.Neimitz, "Revision of the early R6 routine according to modified Dugdale model", w Zmęczenie i Mechanika Pekania mat. Konf. XX SympozjumZmęczenie I Mechanika pękania, Wyd. Uczelniane ATR Bydgoszcz, str. 259-264, 2004,
112. A.Neimitz, I.Dzioba, R.Molasy, M.Graba, "Wpływ więzów na odporność na pękania materiałów kruchych", w Zmęczenie i Mechanika Pekania mat. Konf. XX SympozjumZmęczenie I Mechanika pękania, Wyd. Uczelniane ATR Bydgoszcz, str. 265-272, 2004,
113. A.Neimitz, "Ocena wytrzymałości elementów konstrukcyjnych zawierających pęknięcia", Monografia, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2004
114. A.Neimitz. "Structural Integrity Assessment According to SINTAP Procedures, General Information" , Mechanika No. 300/2005, New Results in Fatigue and Fracture, Vol.1, pp 173-188
115. A.Neimitz. "Structural Integrity Assessment According to SINTAP Procedures, Example" , Mechanika No. 300/2005, New Results in Fatigue and Fracture, Vol.1, , Opole Univeersity of Technology,. pp 189-204.
116. M.Graba, A.Neimitz, "O metodach określania parametrów materiałowych w prawie Ramberga-Osgooda" 10th Polish Conference on Fracture, Mechanika No. 304/2005, Opole University of Technology, pp. 333-342.
117. Neimitz A., "Jak obliczać odporność na pękanie elementu konstrukcyjnrgo", w Badanie Mechanicznych Właściwości Materiałów i Konstrukcji, wydane przez IPPT, PAN, Warszawa jako materiały Seminarium Szkoleniowego, (2005), str. 35-54
118. A.Neimitz, J. Gałkiewicz, "Fracture toughness of structural components. Influence of constraint", International Journal of Pressure Vessels and Piping.(2006) Vol.83, pp 42-54
119. A.Neimitz, "Fracture Toughness of Structural Elements. The influence of the in- and out- of plane constraint on fracture toughness", Physicochemical Mechanics of Materials.(2006), Vol. 42, No.1, pp 62-76
120. A.Neimitz, M.Graba, J.Gałkiewicz, "Alternatywna wersja lokalnego kryterium pękania Ritchi'ego, - Knotta- Rice'a", w Zmęczenia i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rplniczej w Bydgoszczy, Materiały Konferencyjne XXI Sympozjum Zmeczenia i Mechaniki Pekania, 2006, str. 293-300.
121. A.Neimitz, M.Graba, J.Gałkiewicz, " New formulation of the Ritchie, Knot and Rice Hypothesis", Prceedings of 16th European Conference on Fracture, Electronic version edited by E.E.Gdoutos,
122. A.Neimitz A., Graba, M., Gałkiewicz J. "An alternative formulation of the Ritchie-Knott-Rice local fracture criterion", Engineering Fracture Mechanics, 74, 8, str. 1308-1322, (2007)
123. Dzioba I., Neimitz A., "Utilization of the standard options of the FITNET procedure for the structural integrity assessment of welded elements containing cracks", International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol.84, str.475-486, 2007
124. Neimitz A. "The jump - like crack growth model, the estimation of fracture energy and JR curve." Engineering Fracture Mechanics, 75, str 236-252 (2008)
125. Neimitz, A., "Fracture toughness of materials at the presence of plastic deformation." Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 52, No.2, str. 171-180, 2007
126. Neimitz A. "Procedury fitnet w projektowaniu i ocenie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych zawierających pękniecie", Conference proceedings
127. Neimitz A., Odporność na pękanie - cecha materiału, czy cecha elementu konstrukcyjnego?" Mat. Konf. XI Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Cedzona, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Zeszyty Nauki Techniczne-Mechanika. (2007)
128. Neimitz A., Graba M, "Analytical-Numerical Hybrid Method to Determine The Stress Field in Front of the Crack in 3D Elastic-Plastic Structural Element, Proceedings of ECF - 17, ESIS Conference (European Conference on Fracture), 2008, Brno (Electronic, CD version)
129. A.Neimitz, "Jump-like crack growth models or theory of critical distances. Are they correct?" Proceedings of ECF - 17, ESIS Conference (European Conference on Fracture), 2008, Brno (Electronic, CD version)
130. A.Neimitz, „Jump-like crack growth models or theory of critical distances. Are they correct?, ESIS – Newsletter, No 44, str.20-25, 2008.
131. Gałkiewicz, J. , Neimitz, A., Aproksymacja wykresów jednoosiowego rozciągania z przystankiem plastyczności przez krzywe potęgowe, XII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Kraków, 6–9.IX.2009
132. M.Graba, A.Neimitz, “Doświadczalno-numeryczna analiza pękania stali ferrytycznych”, w Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały Konferencyjne XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechaniki Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Rolniczego w Bydgoszczy, str. 111-120, 2008.
133. A.Neimitz, I.Dzioba, M.Graba, J.Okrajni, : „Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy elementów konstrukcyjnych zawierających defekty”, Podręcznik akademicki, 438 stron. Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej.
134. Neimitz A., Graba M., 2009, In and out-of-plane constraint measures. Uniform description, artykuł w materiałch konfernecyjnych ICF 12 - 12th International Conference on Fracture, Ottawa-Canada, 12-17 lipca 2009.
135. Neimitz A., Gałkiewicz J., “The Analysis of Fracture Mechanisms of Ferritic Steel 13HMF at Low Temperatures” Ninth International ASTM/ESIS Symposium on Fatigue and Fracture Mechanics, Vancouver, June 2009, only Abstract.
136. Neimitz A., Gałkiewicz J., “Approximation of strain-stress curves in front of a crack in a nonlinear material”, International Journal of Fracture, 161, str. 227-232, 2010
137. Neimitz A., Gałkiewicz J. “The Analysis of Fracture Mechanisms of Ferritic Steel 13HMF at Low Temperatures”, Journal of ASTM International, Vol. 7, No.5, ID JAI102470, www.astm.org, (2010)
138. Neimitz A., Gałkiewicz J., Dzioba I., “The ductile to cleavage transition in ferritic Cr-Mo-V steel: A detailed microscopic and numerical analysis”, Engineering Fracture Mechanics, vol.77, pp.2504-2526, 2010
139. Neimitz A. “Teoretyczne podstawy określania maksymalnej grubości elementu konstrukcyjnego ze względu na możliwość wystąpienia kruchego pękania”, XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, Pieczyska, 2010, Wersja elektroniczna wydana przez Uniwersytet Techniczno Przyrodniczy w Bydgoszczy.
140. Neimitz A. “The analysis of ductile to cleavage transition in ferritic steel. fracture criterion”, 18th, European Conference on Fracture, 2010 Drezno
141. Dzioba I., Gajewski M. Neimitz A. „Studies of fracture processes in Cr-Mo-V ferritic steel with various types of microstructure”, International Journal of Pressure Vessels and Piping”, 87. (2010), pp575-586.
142. Neimitz A., Sorsa I. “On estimation of maximum thickness of structural elements to prevent cleavage fracture: International Journal of Fracture, Vol.167, pp.111-118, (2011)
143. Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Teijo Limnell, “Master Curve of Ultra High Strength Steel”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 92, (2012), str (10-26)
144. M. Graba, T. Nykänen and A. Neimitz, „The Integrity Analysis of the Structural Element Made of Ultra High Strength Steel “, Key Engineering Materials,Vol.490, (2012) str.296-304, 2012.
145. Neimitz A. “Fracture Toughness of Structural Members”, Materials Science Forum, Vol. 276, 2012, str.195-202.
146. A.Neimitz, J.Gałkiewicz, “The analysis of fracture mechanisms of ferritic steel 13HMF at low temperatures:, in Fatigue and Fracture Mechanics, 37th Volume, ASTM STP 1526, Eds S. Kalluri, M.A.McGaw, A.Neimitz, ISBN 978-0-8031-7512-9, 2011, str. 159-177
147. M. Graba, T. Nykänen and A. Neimitz, „The Integrity Analysis of the Structural Element Made of Ultra High Strength Steel “, w Fundamentals of Machine Design, Edytor W. Karaszewski, Trans Tech Publications, str. 296-305, 2011, ISNN 1013-9826. Jest to praca przedrukowana z Key Engineering Materials, zawiera 34 prace 338 stron. XXV Sympozjon PKM, Gdańsk, Wrzesień 2011:
148. Neimitz A. Referat Plenarny: „Mechanika Pękania w Projektowaniu”, XXV Sympozjon PKM, Gdańsk, Wrzesień 2011:, Materiały Konferencyjne,
149. Graba M., Nykänen T. and Neimitz A., Referat Sekcyjny: „Analiza integralności elementu konstrukcyjnego wykonanego z ultra wysoko wytrzymałej stali”, XXV Sympozjon PKM, Gdańsk, Wrzesień 2011:, Materiały Konferencyjne,
150. A.Neimitz, I.Dzioba, T.Limnell, Referat: „Fracture Toughness of Ultra High Strength Steel, XIII Konferencja Mechaniki Pękania, Opole, Wrzesień 2011 streszczenie i wersja elektroniczna referatów.
151. Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Teijo Limnell, “Master Curve of Ultra High Strength Steel”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 92, (2012), str (10-26) (27 pkt)
152. M. Graba, T. Nykänen and A. Neimitz, „The Integrity Analysis of the Structural Element Made of Ultra High Strength Steel “, Key Engineering Materials,Vol.490, (2012) str.296-304, 2012. (20 pkt)
153. Neimitz A. “Design Against Brittle Fracture”, w Metallic Materials in Extreme Conditions, POHTO, Oulu, Finland, (październik) 2011 (7 pkt.)
154. Neimitz A. “Fracture Toughness of Structural Members”, Materials Science Forum, Vol. 276, 2012, str.195-202,(13pkt).
155. Neimitz A. Dzioba I., Pala T., "Master Curves for the ultra-high strength ferritic steel", w Fracture and Fatigue of Materials and Structures, Wyd. Key Engineering Materials, Trans Tech. Publications. 2014 str. 178-173 (8 pkt.)
156. Neimitz A., Dzioba I., Janus U. "Cleavage Fracture Of Ultra-High-Strength Steels. Microscopic Observations. Numerical Analysis. Local Fracture Criterion" w Fracture and Fatigue of Materials and Structures, Wyd. Key Engineering Materials, Trans Tech. Publications. 2014 str. 168-177 (8 pkt.)
157. Neimitz A., Grzegorczyk A., "Numerical Analysis of the Failure Processes of plates made of S 960 QC steel" w Fracture and Fatigue of Materials and Structures, Wyd. Key Engineering Materials, Trans Tech. Publications. 2014, str 184-199 . (8 pkt.)
158. Neimitz A. "Odporność na pękanie rzeczywistych obiektów konstrukcyjnych - modele obliczeniowe" w Zmęczenie i Mechanika Pękania XXIV, Wydawnictwo Uczelniane, UTP, 2012, str. 111-112 abstract i wersja elektroniczna.
159. Neimitz A., Dzioba I., Janus U., "Fracture Mechanisms of ultra-high strength steel. Microscopic observations. Numerical Analysis. Fracture Criteria" w Mechanika Pekania, XIV Krajowa Konferencja, Wyd. Politechnika Świętokrzyska, str. 85-86, abstract, wersja elektroniczna,
160. Neimitz A. Dzioba I., Pala T., "Krzywa wzorcowe dla wysoko-wytrzymałej stali", w Mechanika Pekania, XIV Krajowa Konferencja, Wyd. Politechnika Świętokrzyska, str. 87-88, abstract, wersja elektroniczna,
Published papers and conference articles
1. A.Radowicz, A.Neimitz, L.Cedro, "Wpływ orientacji na wzajemne oddziaływanie defektów" Mechanika No.8; 1975 (in Polish)
2. L.Cedro, A.Neimitz, A.Radowicz, "Pola naprężeń i odkształceń w sąsiedztwie defektów w ciele sprężystym" Mechanika No.8; 1975 . (in Polish)
3. A.Radowicz, A.Neimitz, "O atmosferach Cotrella wokół pryzmatycznych pętli dyslokacyjnych" , Mechanika No.9; 1976 pp. 181-187, (in Polish)
4. A.Długosz, M.Hendel, J.Lachowski, A.Neimitz, A.Radowicz, "Wpływ zewnętrznych obciążeń na oddziaływanie między defektami", Mechanika No.9; 1976 pp.189-206. (in Polish)
5. A.Neimitz, "Interaction of the elastic wave with defects of finite volume and interaction between defects", Arch. of Mech. 29,6; 1977, pp.811-820 (in English).
6. A.Neimitz, "Siłowo - objętościowy model defektów w sieci krystalicznej", Studia Kieleckie, 2,22; 1979, pp.17-33, (in Polish)
7. A.Długosz, A.Neimitz, A.Radowicz, "Wpływ stopnia przekucia na mechaniczne własności ciężkich odkuwek" Mechanika No.12; 1978, (in Polish)
8. J.Piszczek, A.Neimitz, A.Radowicz, "Własności plastycznie odkształconych rur ze stali 14MoV63", Energetyka No 5, 1981, pp.169-172, (in Polish)
9. J.Piszczek, A.Neimitz, T.Jóźwik, "Badanie wtrąceń niemetalicznych i powierzchni przełomów próbek z plastycznie odkształcanych rur ze stali 14MoV63 i 13HMF" . Wiadomości Hutnicze No.1, 1981, pp.33-35, (in Polish)
10. T.Jóźwik, A.Neimitz, J.Piszczek, "Wpływ procesu produkcyjnego przy użyciu zginarki rur z lokalnym nagrzewem indukcyjnym na zmianę grubości ścianki". Energetyka No 7, pp.276- 281, 1884, (in Polish)
11. J.D.Achenbach, A.Neimitz,"Fast fracture and crack arrest according to the Dugdale model", Engineering Fracture Mechanics No 14, 1, 1981, pp.385-395 (in English).
12. A.Neimitz, "Crack propagation and arrest in plastic bodies", Arch.Mech.Stos. 6, 1981,pp.815-827 (in English).
13. A.Neimitz, "On certain crack problem in elastic and elastic-plastic media", Engineering Transactions, 4, 1981, pp.629-640,
14. A.Neimitz, "Kvasistaticko,optercenje i dinamicki lom", Introduction to fracture mechanics and fracture-safe design, Belgrad 1980, p.13-1 - p.13-18 (in Serbish).
15. A.Neimitz, "On some dynamical problem of the cracks in the elastic-plastic bodies", Proceedings of the 4th National Congress of Mechanics...,Varna ,vol.1, pp.268-273, 1981 (in English).
16. A.Neimitz, "Motion of the crack under constant loading and at high constant temperature", The Second International Symposium on Defects, Fracture and Fatigue, Mont Gabriel, Canada / 1982 Proceedings pp.243-258, M.Nijhoff (in English).
17. A.Neimitz, "Influence of the creep vois growth on motion of a macrocrack", Proceedings of the IV Int.Conf. on Mechanical Behaviour of Materials" pp. 1147-1153, Pergamon Press. Conf. in Stockholm, 1983; (in English).
18. A.Neimitz, "Ruch szczelin w ośrodku sprężysto-plastycznym" monography series Mechanika,. No.30, Kielce University of Technology, 1983. (in Polish)
19. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On certain fracture mechanics considerations in environmental cracking" 11th Canadian Fracture Conference on Time Dependent Fracture, 1984, pp.163-174, Pergamon Press (in English)
20. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the size and shape of the process zone" Engineering Fracture Mechanics vol.26, No.4, pp. 491-503, 1987, (in English).
21. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the length of crack jump during subcritical growth" Engineering Fracture Mechanics, vol.26, No.4, pp.505-518, 1987 (in English).
22. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the role of the process zone in hydrogen assisted cracking - I threshold conditions" Engineering Fracture Mechanics, vol.31, No.1, pp.9-18, 1988 (in English).
23. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the role of the process zone in hydrogen assisted cracking - II kinetic conditions, Engineering Fracture Mechanics, vol.31, No.1, pp.19-25, 1988 (in English).
24. A.Neimitz, "O zastosowaniu modelu Dugdale'a do opisu niestabilnego, szybkiego ruchu szczelin "Materiały Konferencyjne Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania" Borków, Wrzesień, 1987. Wydane przez Politechnikę Świętokrzyską w serii "Mechanika" No.40, pp.153-165. (in Polish)
25. A.Neimitz, "On application of Dugdale-Panasyuk model to analysis of the non-stationary crack motion" Proceedings at the 7th European Conference on Fracture, Budapest 1988 in "Failure Analysis-Theory and Practice", Ed. E.Czoboly, vol.1 1988 ,pp. 46-53 (in English).
26. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On the role of the process zone in hydrogen assisted cracking", Mechanical Behaviour of Materials, ed.by M.G.Yan, Z.H.Zhang, Z.M.Zheng, pp.861-870, Pergamon Press,1987 (in English).
27. J.Lachowski, St.Kałuża, A.Neimitz, "Computer simulation of point defect diffusion near edge dislocation", Proceedings International AMSE Confer. "Modeling and Simulation",Kair Egipt, pp.131-140, 1987 (in English).
28. A.Neimitz, E.C.Aifantis, "On certain aspects of hydrogen assisted cracking", Arch. of Mechanics, No.1, 1988 (in English).
29. A.Neimitz, "O równaniach ruchu szczelin w sprężystych i plastycznych materiałach", Mechanika 45 pp.25-41, 1989. (in Polish)
30. A.Neimitz, "Zastosowanie mechaniki pękania do projektowania i przewidywania czasu życia elementów chemicznej i przemysłowej armatury" , Proceedings of the Symposium: 15ta rocznica Ośrodka Badawczo Rozwojowego Armatury Chemicznej i Przemysłowej wydane przez SITMP, Kielce, vol.1 pp. 5-24, 1990. (in Polish)
31. A.Neimitz, "On fast crack motion in elastic and elastic-plastic materials - part I, mechanic fields ahead of fast moving D-P crack" ECF8 (Torino),EMAS, Ed. by D.Firrao (in English), 1990, pp.1119-1124.
32. A.Neimitz, "On fast crack motion in elastic and elastic-plastic materials - part II, equations of crack motion", ECF8 (Torino), EMAS ed.by D.Firrao (in English), 1990, pp 1125-1130.
33. A.Neimitz, "Analysis of the crack motion with varying velosity according to the Dugdale - Panasyuk model" Engineering Fracture Mechanics, 39, 1991,pp 329-338.
34. J.Lachowski, A.Neimitz, "Discrete continuous model for simulation of point defect diffusion near crack in metal" - Proceedings of AMSE Conference 1990, Jugoslavia (in English).
35. A.Neimitz, Z.Lis, "Simulation of fast Dugdale crack motion with varying velocity" In Proceeding of the conference "Dynamic Failure of Materials" ed. Rossmanith, January 1991, Vienna (in English).
36. J.Lachowski, A.Neimitz, "Hydrogen assisted cracking. I - General model and surface processes", Proceedings of the Polish Conference on Fracture Mechanics, 1991, Ed. by Kielce Univ.of Techn. pp.143-152 (in English).
37. J.Lachowski, A.Neimitz, "Hydrogen assisted cracking. II - Hydrogen atoms transport by diffusion". Proceedings of the Polish Conference on Fracture Mechanics, 1991, Ed. by Kielce Univ. of Techn.pp.153-160 (in English).
38. Z.Lis, A.Neimitz, "Komputerowa symulacja szybkiego ruchu szczelin", Materiały konferencyjne 3-ciej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania wydane przez Politechnikę Świętokrzyską, Borków 1991, pp.161-173. (in Polish)
39. A.Neimitz, "Podkrytyczny ruch szczelin" - referat plenarny Materiały konferencyjne 3-ciej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania, Borków 1991, Wydane przez Politechnikę Świętokrzyską, pp. 199-214. (in Polish)
40. A.Neimitz, Z.Skrobacki, "Analiza czasowej wytrzymałości światłowodów", Materiały konferencyjne 3-ciej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania, Borków, 1991, pp. 215-224. Wydane przez Politechnikę Świętokrzyską. (in Polish)
41. J.Lachowski, A.Neimitz, "Hydrogen-assisted cracking-general model" Physicochemical Mechanics of Materials, 5,1992, pp 12-19 (in English).
42. A.Neimitz, "On the fast crack motion in elastic and elastic - plastic materials" Journal of the Mechanical Behavior of Materials ,vol.4, str.365-374, 1993 (in English),
43. Z.Lis, A.Neimitz, "Fast crack growth-a new theoretical approach" in Reliability and Structural Integrity of Advanced Materials Ed by S.Sedmak, A.Sedmak and D.Ruzic, Vol 2, EMas, 1992, pp 879-884
44. A.Neimitz, "Numerical Methods in Fracture Mechanics" - referat plenarny, Materiały konferencyjne 11-tej Polskiej Konferencji - Computer Methods in Mechanics, Tom - Referaty Plenarne, Cedzyna, maj 1993, (in Polish)
45. A.Neimitz, "Review of the crack growth theories" - invited paper, 8th International Conference on Fracture Mechanics, Kijów, czerwiec 1993, Wyd. V.V.Panasyuk i wsp. Pergamon, 1994, str 399-416
46. R.Molasy, A.Neimitz, "Metoda Caustics: stanowisko, symulacja komputerowa, rezultaty doświadczeń dla I sposobu obciążeń, Materiały Konferencyjne 4-tej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania, Borków 1993, wydane przez Politechnikę Świętokrzyską, str.307-316. (in Polish)
47. R.Molasy, A.Neimitz, "Zakres stosowania metody caustics dla pierwszego sposobu obciążenia (Model I) a stan naprężenia w wierzchołku szczeliny", Materiały konferencyjne 4-tej Polskiej Konferencji Mechaniki Pękania, Borków 1993, wydane przez Politechnikę Świętokrzyską, str. 317-326. (in Polish)
48. R.Molasy, A.Neimitz, "Shadow optical method of caustics: experimental setup, computer simulation, constraints", Theoretical and Applied Mechanics, vol.32, 1994, str. 142-151.
49. A.Neimitz, "Dynamika procesów pękania" , monography edited by Kielce University of Technology. (in Polish)
50. I,V.Rokacz, A.Neimitz, "The fast crack growth analysis under dynamic loading with the help of ADINA" Rozprawy Inżynierskie Vol.42, Nr 4, 1994 str. 339-358
51. A.Neimitz, I.Dzioba, R.Molasy, "The R-curves determination - the methodological remarcs", Proceedings of V Polish Conference on Fracture Mechanics, Ameliówka,1995, pp. 39-48 (in Polish),
52. A.Neimitz, I.Dzioba, R.Molasy, Z.Lis, "Experimental analysis of the subcritical crack growth", Proceedings of V Polish Conference on Fracture Mechanics, Ameliówka, 1995, pp. 49-60 (in Polish),
53. B.Drobeko, A.Neimitz, "Numerical analysis of the stable crack growth", Proceedings of V Polish Conference on Fracture Mechanics, Ameliówka, 1995, pp. 129-140 (in Polish),
54. A.Neimitz, "Application of fracture mechanics in machine members design", Proceedings of XVII Symp. of Fundamentals in Machines Design, Nałęczów, 1995, volume "Referaty problemowe", pp. 93-108 (in Polish),
55. A.Neimitz, "Controversies in dynamic fracture mechanics", Archives of Mechanics, Vol.47, No.5, pp. 985-1001,1995, (in English),
56. A.Neimitz, "Crack growth equations", Proceedings of IUTAM Symposium on Constitutive Equations under High/Very High Strain Rates, Noda, Japan, 1995,pp. 92-104, Springer, 1996 (in English),
57. A.Neimitz, "Experimental fracture mechanics", lecture during Summer School on Fracture Mechanics, Szklarska Poręba, 1995, Wrocław University of Technology, Series Conferences, Vol. 56, No. 5, pp. 53-78 (in Polish),
58. A.Neimitz, "The present state and directions of developement of fracture mechanics" -the general lecture, Proceedings of XVI Symp. on Fatique and Fracture Mechanics, Pieczyska, 1996, pp.135 -150, (in Polish),
59. A.Neimitz, B.D.Drobenko, I.R.Dzioba, Z.Lis and R.Molasy, "Numerical and experimental analysis of the stable crack growth", Proceedings of 11th Conference on Fracture, Poitieres, 1996.,Vol.2, pp.961-968, 1996 (in English)
60. A.Neimitz, "The review of the failure criteria for composites", Proceedings of Joint Seminar on Failure of Advanced Materials, Eg. D.Francois, L.Gołaski, Kielce University of Technology, 1996, pp. 5-26.(in English)
61. A.Neimitz, I.R.Dzioba, R.Molasy, Z.Lis ,"An experimental analysis of the stable crack growth", Archives of Mechanical Engineering, Vol.53, pp.213-226, 1996,(in English)
62. B.D.Drobenko, A.Neimitz, "Numerical analysis of the stable crack growth", Archives of Mechanical Engineering, Vol. 53, pp.141-152, 1996, (in English)
63. A.Neimitz, "Metody doświadczalne w mechanice pękania" - Part I in Przegląd Mechaniczny No. 23-24, 1996, str. 21-29, (in Polish)
64. A.Neimitz, "Metody doświadczalne w mechanice pękania", Część II, Przegląd Mechaniczny No. 1, 1997, str. 13-17, (in Polish)
65. A.Neimitz, "Metody doświadczalne w Mechanice Pękania" w Mat. Szkoły: Metody Doświadczalne w Mechanice, wyd. IPPT PAN, grudzień 1996. (in Polish)
66. A.Neimitz, "Evolution Equations of Stable and Unstable Crack Propagation" w Advances in Fracture Research, Ed. Karihaloo at al, volume 4, 1997, Pergamon, str. 1803-1810.
67. A.Neimitz, "Experimental Methods for Critical Fracture Mechanics Parameters Measurements, w Failure in Structures, Proceedings of Summer School on Failure in Structures, edited by Kielce University of Technology, 1997, str. 215-226. (in English)
68. A.Neimitz, R.Molasy, "Normalizacja krzywych J-R" w Mat. Konf. VI Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, wyd przez Politechnikę Świętokrzyską, 1997, str. 283-294. (in Polish)
69. J.Gałkiewicz, A.Neimitz, "Analiza Pola Naprężeń przed Frontem Karbu", w Mat.Konf. XVII Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji pt. Zmęczenie i Mechanika Pękania" Wyd przez ATR-Bydgoszcz, 1998 str.91-96. (in Polish)
70. A.Neimitz, R.Molasy, "Doświadczalna Analiza Krzywych RWP-R" w w Mat.Konf. XVII Sympozjum Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji pt. Zmęczenie i Mechanika Pękania" Wyd przez ATR-Bydgoszcz, 1998 str.205-214, (in Polish)
71. A.Neimitz, " Analysis of Stable and Unstable Crack Growth" in "Workshop : Modeling of Damage and Fracture Processes in Engineering Materials", ed. by. M.Basista, W.K.Nowacki przez IPPT-PAN, str. 57-89, 1999 (in English)
72. A.Neimitz, R.Molasy, " Investigations Towards J-R Curves Independence of the Specimen Size" in Procc. of European Conference on Fracture, ECF-12, Scheffield,(EMas), 1998 (in English)
73. A.Neimitz, "Mechanika Pękania", book, PWN, 434 pages, 1998. (in Polish)
74. J.Gałkiewicz, A.Neimitz, "Analysis of the stress field in front of a notch", Physicochemical Mechanics of Materials", vol.34, No.5, str.101-107, (1998) (in English)
75. R.Molasy, A.Neimitz, "Metodyka Wyznaczania Krzywych KRP-R i KRWP-R", Materiały Konf. XVIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, str. 319-326, 1998. (in Polish)
76. A.Neimitz, "Eksperimental Analysis of the Stable Crack Growth, abstract only Conference - Recent Advances in Mechanics, Xanthi, Greece, 1998 (in English)
77. A.Neimitz, "Fenomenologiczny Model Próbki ze szczeliną", Mat. Konf. VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Cedzyna, 1999, str. 83-95, Zesz. Nauk. Polit. Świętokrzyskiej, Mechanika 68. (in Polish)
78. A.Neimitz, "Zastosowanie Mechaniki Pękania w Konstrukcji i Eksploatacji Elementów Maszyn", Materiały Konf. XIX Sympozjonu PKM, Świnoujście, 1999, tom.1, Str.79-90. . (in Polish)
79. A.Neimitz, "Modelowanie próbek ze wzrastającą szczeliną w materiałach sprężysto-plastycznych" Materiały Konferencji KomPlasTech 2000 "Zastosowania Komputerów w Zakładach Przetwórstwa Metali" wyd.J.Kusiak, M.Pietrzyk, F.Grosman, A.Piela, str.55-64, 16-19 styczeń, 2000. . (in Polish)
80. A.Neimitz, "Uogólnienie modelu Dugdale'a uwzględniające trójosiowość stanu naprężeń przed frontem szczeliny", Materiały XVIII Sympozjum nt. Zmęczenie i Pękanie Materiałów i Konstrukcji, Wyd. Akademia Techniczno Rolnicza Bydgoszcz 2000, str. 345-352, 2000. (in Polish)
81. A.Neimitz, "Dugdale model modification due to the geometry induced plastic constrains" Engineering Fracture Mechanics, Vol. 67, (2000), str. 251 - 261,
82. R.Molasy, A.Neimitz, "Doświadczalna analiza odporności na pękanie próbek CCT i DNT", Materiały konferencyjne XIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka 18-20.10.2000, str. 386 - 391. . (in Polish)
83. A.Neimitz, "Phenomenological model of the specimen containing growing crack", Proceedings of 13th European Conference on Fracture, San Sebastian, 2000. (in English)
84. A.Neimitz, "Theoretical analysis of the force-displacement diagrams for cpecimens containing cracks" in Advances in Mechanical Behaviour, Plasticity and Damage, wyd. D.Minnay, P.Costa, D.Francois, A.Pineau, Elsevier, Tom 2. Str. 1505 - 1510.(2000), (in English)
85. A.Neimitz, "A phenomenological model of elastic-plastic CCT specimen containing a growing crack", Engineering Fracture Mechanics, 68 (2001) str 1219-1239
86. A.Neimitz, R.Molasy "Wpływ kształtu i wymiarów próbek na przebieg krzywych JR", Mechanika 73, Zesz.Nauk.Polit. Święt. Mat.Konf. VIII Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Cedzyna, Kielce, str. 433-442 (2001). (in Polish)
87. A.Neimitz, J.Gałkiewicz, "Wpływ kształtu próbek na poziom naprężeń przed frontem szczelin w materiałach sprężysto-plastycznych" jak wyżej, str. 443-450. (in Polish)
88. A.Neimitz. I. Dzioba, "Rozwój mechanizmów zniszczenia przed frontem wzrastających stabilnie pęknięć w stali 18G2A i 40HMNA" jak wyżej str. 451-460, (in Polish)
89. A.Neimitz. "The Analysis of the compliance change prior to the onset of the crack growth", Proceedings of the ICF 10, Honolulu, 2001. (in English)
90. A,Neimitz, J. Gałkiewicz, R.Molasy, "The influence of the in-plane constraints on the J resistance curves" Proceedings of the ICF 10, Honolulu, 2001. (in English)
91. A.Neimitz., "Modification of Dugdale Model to Include the Work Hardening and in and out of plane Constraints, w Fracture Mechanics Beyond 2000, wydawcy: A.Neimitz, I.V.Rokach, D.Kocańda, K.Gołoś, PŚk i EMAS, Tom 2. 2002, str. 551-560. (in English)
92. A.Neimitz, I.Dzioba, J. Gałkiewicz, R. Molasy, "O problemach w analizie procesów pękania materiałów plastycznych", Przegląd Mechaniczny, No 7-8, 2002 str. 13 - 19. 93) A. Neimitz, " Czy całka J może być wiarygodnym parametrem mechaniki pękania", w Zmęczenia i Mechanika Pękania - Materiały XIX Sympozjum Zmęczenia I mechaniki Pekania, ATR-Bydgoszcz, 2002 str. 267 - 274. (in Polish)
93. A.Neimitz, J. Gałkiewicz, "Rozkład naprężeń przed frontem szczeliny w ciele sprężysto-plastycznym - zagadnienie 3D", w Zmęczenia i Mechanika Pękania - Materiały XIX Sympozjum Zmęczenia I mechaniki Pekania, ATR-Bydgoszcz, 2002 str. 275 - 281. (in Polish)
94. A.Neimitz - "Jak projektować i eksploatować elementy maszyn redukując koszty przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa" Przegląd Mechaniczny, No 5, (2003) (in Polish)
95. A.Neimitz - "Procedury SINTAP", Przegląd Mechaniczny, No 6, (2003). (in Polish)
96. A.Neimitz - "Wybór poziomu analizy w procedurach SINTAP", Przegląd Mechaniczny, No 7 (2003). (in Polish)
97. A.Neimitz - "Procedury SINTAP: Funkcje FAD, wybór opcji analizy", Przegląd Mechaniczny, No9, 2003. (in Polish)
98. A.Neimitz - "Modification of Dugdale Model for Arbitrary Specimen Geometry and Work-Hardening Material", Materiały 2go Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów 2003, (in English)
99. A.Neimitz, "Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie: Część I. Mechanizmy zniszczenia, Pękanie łupliwe", Mat. Konf. IX Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Kielce (2003). (in Polish)
100. A.Neimitz,"Procedury SINTAP: Jak modelowac pęknięcia wykryte defektoskopowymi metodami nieniszczącymi" Przegląd Mechaniczny, Nr 11. 2003 str43-45. (in Polish)
101. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Obliczanie Funkcji Lr, Kr", Przeglad Mechaniczny, Nr 12, 2003, str. 39-40. (in Polish)
102. Neimitz, J.Gałkiewicz, I.Dzioba, R.Molasy, "Wpływ więzów geometrycznych na odporność elementów konstrukcyjnych na pękanie: Część II. Pękanie ciągliwe", Mat. Konf. IX Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Kielce (2003). (in Polish)
103. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Obliczanie funkcji J, , Kmat", Przegląd Mechaniczny, No. 1 (2004), str.38-39. (in Polish)
104. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Obliczanie funkcji Kmat", Przegląd Mechaniczny, No.2, (2004), str. 43, 44. (in Polish)
105. A.Neimitz, I.Dzioba, J.Gałkiewicz, R.Molasy, "A study of stable crack growth using experimental methods, finite elements and fractography", Engineering Fracture Mechanics, 71, (2004), str 1325-1355.
106. A,Neimitz, "Modyfication of Dugdale model to include work-hardening and in- and out-of-plane constraints", Engineering Fracture Mechanics 71,(2004), str. 1585-1600.
107. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Poziom pierwszy analizy", Przegląd Mechaniczny, No. 4, (2004), str. 42,43. (in Polish)
108. A.Neimitz, "Procedury SINTAP: Poziom pierwszy analizy cd. I poziom drugi analizy", Przegląd Mechaniczny, No 5, str. 42-43, 2004, (in Polish)
109. A. Neimitz , "Procedury SINTAP: Poziom drugi analizy cd.", Przegląd Mechaniczny. No 6, str.43-44, 2004. (in Polish)
110. A.Neimitz, J.Galkiewicz, "Fracture Toughness of structural components. Influence of constraint", Proceedings of the 15th European Conference of Fracture, Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Assessment. Electronic version on CD and Book of abstracts, August 2004. (in English)
111. A.Neimitz, "Revision of the early R6 routine according to modified Dugdale model", w Zmęczenie i Mechanika Pekania mat. Konf. XX SympozjumZmęczenie I Mechanika pękania, Wyd. Uczelniane ATR Bydgoszcz, str. 259-264, 2004,
112. A.Neimitz, I.Dzioba, R.Molasy, M.Graba, "Wpływ więzów na odporność na pękania materiałów kruchych", w Zmęczenie i Mechanika Pekania mat. Konf. XX SympozjumZmęczenie I Mechanika pękania, Wyd. Uczelniane ATR Bydgoszcz, str. 265-272, 2004,
113. A.Neimitz, "Ocena wytrzymałości elementów konstrukcyjnych zawierających pęknięcia", Monografia, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2004
114. A.Neimitz. "Structural Integrity Assessment According to SINTAP Procedures, General Information" , Mechanika No. 300/2005, New Results in Fatigue and Fracture, Vol.1, pp 173-188
115. A.Neimitz. "Structural Integrity Assessment According to SINTAP Procedures, Example" , Mechanika No. 300/2005, New Results in Fatigue and Fracture, Vol.1, , Opole Univeersity of Technology,. pp 189-204.
116. M.Graba, A.Neimitz, "O metodach określania parametrów materiałowych w prawie Ramberga-Osgooda" 10th Polish Conference on Fracture, Mechanika No. 304/2005, Opole University of Technology, pp. 333-342.
117. Neimitz A., "Jak obliczać odporność na pękanie elementu konstrukcyjnrgo", w Badanie Mechanicznych Właściwości Materiałów i Konstrukcji, wydane przez IPPT, PAN, Warszawa jako materiały Seminarium Szkoleniowego, (2005), str. 35-54
118. A.Neimitz, J. Gałkiewicz, "Fracture toughness of structural components. Influence of constraint", International Journal of Pressure Vessels and Piping.(2006) Vol.83, pp 42-54
119. A.Neimitz, "Fracture Toughness of Structural Elements. The influence of the in- and out- of plane constraint on fracture toughness", Physicochemical Mechanics of Materials.(2006), Vol. 42, No.1, pp 62-76
120. A.Neimitz, M.Graba, J.Gałkiewicz, "Alternatywna wersja lokalnego kryterium pękania Ritchi'ego, - Knotta- Rice'a", w Zmęczenia i Mechanika Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rplniczej w Bydgoszczy, Materiały Konferencyjne XXI Sympozjum Zmeczenia i Mechaniki Pekania, 2006, str. 293-300.
121. A.Neimitz, M.Graba, J.Gałkiewicz, " New formulation of the Ritchie, Knot and Rice Hypothesis", Prceedings of 16th European Conference on Fracture, Electronic version edited by E.E.Gdoutos,
122. A.Neimitz A., Graba, M., Gałkiewicz J. "An alternative formulation of the Ritchie-Knott-Rice local fracture criterion", Engineering Fracture Mechanics, 74, 8, str. 1308-1322, (2007)
123. Dzioba I., Neimitz A., "Utilization of the standard options of the FITNET procedure for the structural integrity assessment of welded elements containing cracks", International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol.84, str.475-486, 2007
124. Neimitz A. "The jump - like crack growth model, the estimation of fracture energy and JR curve." Engineering Fracture Mechanics, 75, str 236-252 (2008)
125. Neimitz, A., "Fracture toughness of materials at the presence of plastic deformation." Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 52, No.2, str. 171-180, 2007
126. Neimitz A. "Procedury fitnet w projektowaniu i ocenie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych zawierających pękniecie", Conference proceedings
127. Neimitz A., Odporność na pękanie - cecha materiału, czy cecha elementu konstrukcyjnego?" Mat. Konf. XI Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania, Cedzona, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Zeszyty Nauki Techniczne-Mechanika. (2007)
128. Neimitz A., Graba M, "Analytical-Numerical Hybrid Method to Determine The Stress Field in Front of the Crack in 3D Elastic-Plastic Structural Element, Proceedings of ECF - 17, ESIS Conference (European Conference on Fracture), 2008, Brno (Electronic, CD version)
129. A.Neimitz, "Jump-like crack growth models or theory of critical distances. Are they correct?" Proceedings of ECF - 17, ESIS Conference (European Conference on Fracture), 2008, Brno (Electronic, CD version)
130. A.Neimitz, „Jump-like crack growth models or theory of critical distances. Are they correct?, ESIS – Newsletter, No 44, str.20-25, 2008.
131. Gałkiewicz, J. , Neimitz, A., Aproksymacja wykresów jednoosiowego rozciągania z przystankiem plastyczności przez krzywe potęgowe, XII Krajowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Kraków, 6–9.IX.2009
132. M.Graba, A.Neimitz, “Doświadczalno-numeryczna analiza pękania stali ferrytycznych”, w Zmęczenie i Mechanika Pękania, Materiały Konferencyjne XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechaniki Pękania, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Techniczno-Rolniczego w Bydgoszczy, str. 111-120, 2008.
133. A.Neimitz, I.Dzioba, M.Graba, J.Okrajni, : „Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy elementów konstrukcyjnych zawierających defekty”, Podręcznik akademicki, 438 stron. Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej.
134. Neimitz A., Graba M., 2009, In and out-of-plane constraint measures. Uniform description, artykuł w materiałch konfernecyjnych ICF 12 - 12th International Conference on Fracture, Ottawa-Canada, 12-17 lipca 2009.
135. Neimitz A., Gałkiewicz J., “The Analysis of Fracture Mechanisms of Ferritic Steel 13HMF at Low Temperatures” Ninth International ASTM/ESIS Symposium on Fatigue and Fracture Mechanics, Vancouver, June 2009, only Abstract.
136. Neimitz A., Gałkiewicz J., “Approximation of strain-stress curves in front of a crack in a nonlinear material”, International Journal of Fracture, 161, str. 227-232, 2010
137. Neimitz A., Gałkiewicz J. “The Analysis of Fracture Mechanisms of Ferritic Steel 13HMF at Low Temperatures”, Journal of ASTM International, Vol. 7, No.5, ID JAI102470, www.astm.org, (2010)
138. Neimitz A., Gałkiewicz J., Dzioba I., “The ductile to cleavage transition in ferritic Cr-Mo-V steel: A detailed microscopic and numerical analysis”, Engineering Fracture Mechanics, vol.77, pp.2504-2526, 2010
139. Neimitz A. “Teoretyczne podstawy określania maksymalnej grubości elementu konstrukcyjnego ze względu na możliwość wystąpienia kruchego pękania”, XXIII Sympozjum Zmęczenia i Mechaniki Pękania, Pieczyska, 2010, Wersja elektroniczna wydana przez Uniwersytet Techniczno Przyrodniczy w Bydgoszczy.
140. Neimitz A. “The analysis of ductile to cleavage transition in ferritic steel. fracture criterion”, 18th, European Conference on Fracture, 2010 Drezno
141. Dzioba I., Gajewski M. Neimitz A. „Studies of fracture processes in Cr-Mo-V ferritic steel with various types of microstructure”, International Journal of Pressure Vessels and Piping”, 87. (2010), pp575-586.
142. Neimitz A., Sorsa I. “On estimation of maximum thickness of structural elements to prevent cleavage fracture: International Journal of Fracture, Vol.167, pp.111-118, (2011)
143. Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Teijo Limnell, “Master Curve of Ultra High Strength Steel”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 92, (2012), str (10-26)
144. M. Graba, T. Nykänen and A. Neimitz, „The Integrity Analysis of the Structural Element Made of Ultra High Strength Steel “, Key Engineering Materials,Vol.490, (2012) str.296-304, 2012.
145. Neimitz A. “Fracture Toughness of Structural Members”, Materials Science Forum, Vol. 276, 2012, str.195-202.
146. A.Neimitz, J.Gałkiewicz, “The analysis of fracture mechanisms of ferritic steel 13HMF at low temperatures:, in Fatigue and Fracture Mechanics, 37th Volume, ASTM STP 1526, Eds S. Kalluri, M.A.McGaw, A.Neimitz, ISBN 978-0-8031-7512-9, 2011, str. 159-177
147. M. Graba, T. Nykänen and A. Neimitz, „The Integrity Analysis of the Structural Element Made of Ultra High Strength Steel “, w Fundamentals of Machine Design, Edytor W. Karaszewski, Trans Tech Publications, str. 296-305, 2011, ISNN 1013-9826. Jest to praca przedrukowana z Key Engineering Materials, zawiera 34 prace 338 stron. XXV Sympozjon PKM, Gdańsk, Wrzesień 2011:
148. Neimitz A. Referat Plenarny: „Mechanika Pękania w Projektowaniu”, XXV Sympozjon PKM, Gdańsk, Wrzesień 2011:, Materiały Konferencyjne,
149. Graba M., Nykänen T. and Neimitz A., Referat Sekcyjny: „Analiza integralności elementu konstrukcyjnego wykonanego z ultra wysoko wytrzymałej stali”, XXV Sympozjon PKM, Gdańsk, Wrzesień 2011:, Materiały Konferencyjne,
150. A.Neimitz, I.Dzioba, T.Limnell, Referat: „Fracture Toughness of Ultra High Strength Steel, XIII Konferencja Mechaniki Pękania, Opole, Wrzesień 2011 streszczenie i wersja elektroniczna referatów.
151. Andrzej Neimitz, Ihor Dzioba, Teijo Limnell, “Master Curve of Ultra High Strength Steel”, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 92, (2012), str (10-26) (27 pkt)
152. M. Graba, T. Nykänen and A. Neimitz, „The Integrity Analysis of the Structural Element Made of Ultra High Strength Steel “, Key Engineering Materials,Vol.490, (2012) str.296-304, 2012. (20 pkt)
153. Neimitz A. “Design Against Brittle Fracture”, w Metallic Materials in Extreme Conditions, POHTO, Oulu, Finland, (październik) 2011 (7 pkt.)
154. Neimitz A. “Fracture Toughness of Structural Members”, Materials Science Forum, Vol. 276, 2012, str.195-202,(13pkt).
155. Neimitz A. Dzioba I., Pala T., "Master Curves for the ultra-high strength ferritic steel", w Fracture and Fatigue of Materials and Structures, Wyd. Key Engineering Materials, Trans Tech. Publications. 2014 str. 178-173 (8 pkt.)
156. Neimitz A., Dzioba I., Janus U. "Cleavage Fracture Of Ultra-High-Strength Steels. Microscopic Observations. Numerical Analysis. Local Fracture Criterion" w Fracture and Fatigue of Materials and Structures, Wyd. Key Engineering Materials, Trans Tech. Publications. 2014 str. 168-177 (8 pkt.)
157. Neimitz A., Grzegorczyk A., "Numerical Analysis of the Failure Processes of plates made of S 960 QC steel" w Fracture and Fatigue of Materials and Structures, Wyd. Key Engineering Materials, Trans Tech. Publications. 2014, str 184-199 . (8 pkt.)
158. Neimitz A. "Odporność na pękanie rzeczywistych obiektów konstrukcyjnych - modele obliczeniowe" w Zmęczenie i Mechanika Pękania XXIV, Wydawnictwo Uczelniane, UTP, 2012, str. 111-112 abstract i wersja elektroniczna.
159. Neimitz A., Dzioba I., Janus U., "Fracture Mechanisms of ultra-high strength steel. Microscopic observations. Numerical Analysis. Fracture Criteria" w Mechanika Pekania, XIV Krajowa Konferencja, Wyd. Politechnika Świętokrzyska, str. 85-86, abstract, wersja elektroniczna,
160. Neimitz A. Dzioba I., Pala T., "Krzywa wzorcowe dla wysoko-wytrzymałej stali", w Mechanika Pekania, XIV Krajowa Konferencja, Wyd. Politechnika Świętokrzyska, str. 87-88, abstract, wersja elektroniczna,
Słowa kluczoweDziedziny nauki
mechanika pękania, fracture mechanics, odporność na pękanie, fracture toughness, structural integrity assessment. 5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl