Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Prof. dr hab. inż. arch. Vadym Abyzov

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Architecture and Town Planning
Position:
E-mail: vabyzov@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Rozwój miast. Architektura i budownictwo. Zarządzanie miastem. Ochrona zabytków.
Opracowywanie miejsc historycznych. Mieszkania socjalne.
Urban development. Architecture and construction. Urban managment. Protection of cultural monuments.
Development of historical spaces. Social Housing.
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski, polski, rosyjski, ukraińskiEnglish, Polish, Russian, Ukrainian.
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wprowadzanie systemu prefabrykowanych konstrukcji architektonicznych na bazie bezbelkowych struktur dla budownictwaIntroduction of prefabricated architecture-construction system on the base of new beamless framework for civil construction.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Patent of Ukraine N 19. 1989. Beamless framework
Informacje dodatkoweAdditional information
Doctor of architecture. Professor. Author of 5 monographes and more than 90 articles. Honour architect of Ukraine. Academic of Ukranian Academy of Architecture. Real member of ICOMOS, President of ICOMOS-Ukraine (2004-2007). Gratitude of Ukranian Ministers Cabinet (2004). Respect order of Iiev's Mayor (2003). Gold medal of Ukranian Academy of Architecture (1996).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
urban development, architecture, construction, protection of cultural monuments, 5.24 Architecture and Design

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl