Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Prof.dr hab. inż. Andrzej Dziadoń

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: profesor nadzwyczajny
E-mail: adziadon@tu.kielce.pl
Address: św. Barbary 9, 25-717 Kielce
Phone number:413424508
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria materiałowa: obróbka cieplna, przemainy fazowe stopów metali, metale lekkie i ich stopy, zwłaszcza stopy magnezu. Laserowa modyfikacja warstwy wierzchniej metali i stopów. Kompozyty o osnowie metalicznej. Materials engineering: heat treatment, phase transformation of metal alloys, light metals and their alloys, particularly magnesium alloys. Laser modification of the surface layer of metals and alloys. Metallic matrix composites.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Piece do obróbki cieplnej, piece próżniowe, maszyna wytrzymałościowa, twardościomierze, młot do pomiaru udarności, mikroskop optyczny, mikroskop elektronowy skaningowy.Heat treatment furnaces, vacuum furnaces, testing machine, hardnes testers, toughness tester, optical microscope, scanning electron microscope.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie technologii obróbki cieplnej i jej przemysłowe wdrożenie. Ekspertyza dotycząca własności i struktury metali i stopów. Design of heat treatment technology and its industral application. Expert opinion concerning the properties and structure of metals and alloys.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Serbiński W., Dziadoń A., Wierzchoń T., Zieliński A.: Sposób laserowego przetapiania powierzchni stopów, zwłaszcza aluminium, Patent RP nr 202236, 2009
2. Dziadoń A., Mola R., Bochniak W.: Kompozyt włóknisty o osnowie miedzi i sposób wytwarzania kompozytu włóknistego o osnowie miedzi: Pl 214465 B1, 2013
3. Współautor wniosku patentowego zgłoszonego przez Krakowską Fabrykę Kabli i AGH: Sposób wytwarzania drutu ze stopów aluminium, zarejestrowanego pod numerem A1(21) 312513 (22)960126 6(51) B23P 17/00
Informacje dodatkoweAdditional information
Autor, lub współautor 88 publikacji naukowych. Współautor książki, autor dwu monografii. Uczestniczył w wprowadzeniu do produkcji około 20 projektów technologii obróbki cieplnej stopów metali nieżelaznych. Uzyskał dwie nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, kilkanaście nagród Rektora AGH i cztery nagrody Rektora PŚk
Wykaz publikacji od 2000 roku:
1. Analiza mikrostruktury warstwy wierzchniej magnezu wzbogaconej w aluminium; Dziadoń Andrzej, Mola Renata; Rudy i Metale Nieżelazne; 2011, R 56, nr 5, s. 272-278
2. Analiza procesu deformacji plastycznej kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne; Konieczny Marek, Dziadoń Andrzej; Inżynieria Materiałowa; 2006, Nr 37, z.3, s. 761-764
3. Charakterystyka mikrostruktury warstwy wierzchniej magnezu wzbogaconej w aluminium i krzem za pomocą lasera CO2; Dziadoń Andrzej, Mola Renata; Rudy i metale nieżelazne; 2013
4. Compression behaviour of magnesium-eutectic mixture layered composite; Dziadoń Andrzej, Mola Renata; Kompozyty; 2008, No 8(4), pp. 364-368
5. Effect of Laser Treatment on the Wear and Corrosion Resistance of Aluminium Alloy Used for Pistons; Serbiński W., Olive J. M., Dziadoń Andrzej, Frayrer J. P.; Conference STIF2C`2003; 2003, pp. 93-96
6. Experimental investigation of boiling heat transfer on new porous coverings; Wójcik Tadeusz Michał, Poniewski Mieczysław Edward, Dziadoń Andrzej, Depczyński Wojciech; XII Int. Symp. - Heat Transfer and Renewable Sources of Energy; 2008, pp. 403-410
7. Formation and properties of layered copper - intermetallic phases composite; Konieczny Marek, Dziadoń Andrzej; 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005; 2005, pp. 77-80
8. Formation of Al - intermetallic phases layered composite - growth of intermetallics at the Al-Ni, Al-Cu, Al-Fe and Al-Mg interface; Mola Renata, Dziadoń Andrzej; 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2005; 2005, pp. 81-84
9. Formation of layered Mg-eutectic composite using diffusional processes at the Mg-Al interface; Dziadoń Andrzej, Mola Renata, Błaż Ludwik; Archives of Metallurgy and Materials; 2011, No 56, issue 3, pp. 677-684
10. Formation of magnesium-eutectic mixture layered composite; Mola Renata, Dziadoń Andrzej; Archiwum Odlewnictwa; 2008, Vol. 8, Issue 4, pp. 127-132
11. Formowanie kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne drogą wysokotemperaturowej syntezy; Dziadoń Andrzej, Konieczny Marek, Gajewski Mirosław; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2001, Mechanika z 75 , str. 221
12. Influence of Laser Treatment on Microstructure of Surface Layer of the Ti-6Al-4V Alloy; Dziadoń Andrzej, Serbiński Waldemar, Zieliński Andrzej, Jażdżewska M.; Proceedings of the 11th World Conference on Titanium, The Japan Institute of Metals (JIMIC5), Kyoto; 2007
13. Magnez i jego stopy [w:] Inżynieria metali i ich stopów; Dziadoń Andrzej; Wydawnictwo AGH, Kraków 2012; 2011, 257-28
14. Kompozyty miedź-cząstki twardej fazy uzyskane metodą spiekania; Dziadoń Andrzej, Mola Renata, Konieczny Marek; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2007; 2007, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 7, s. 53-58
15. Magnez – kierunki kształtowania własności mechanicznych; Dziadoń Andrzej, Mola Renata; Obróbka Plastyczna Metali; 2013
16. Magnez i jego stopy; Dziadoń Andrzej; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, 185 stron
17. Mechanical behaviour of multilayer metal-intermetallic laminate composite synthesised by reactive sintering of Cu/Ti foils; Konieczny Marek, Dziadoń Andrzej; Archives of Metallurgy and Materials; 2007, No 52, pp. 555 - 562
18. Microstructure evolution at the Cu-Ti interface during high temperature synthesis of copper-intermetallic phases layered composite; Dziadoń Andrzej, Konieczny Marek, Gajewski Mirosław, Iwan Mariola, Rzączyńska Zofia; Archives of Metallurgy and Materials; 2009, Vol. 54, No 2, pp. 455-466
19. New laser-enhanced surface treatment of Ti bioalloy; Jażdżewska M., Zieliński Andrzej, Skalski I., Dziadoń Andrzej; 3th International Conference - Environmental Degradation of Engineering Materials; 2007
20. Odporność na ścieranie kompozytów o osnowie miedzi badanych przy pomocy testera T-07; Dziadoń Andrzej, Wajs Edward, Mola Renata, Gontarski Dariusz; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świetokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 11, s. 93-100
21. Plastic flow of CuTi alloys at elevated temperatures; Dziadoń Andrzej; Archives of Metallurgy and Materials; 2001, Vol. 46, pp. 361-373
22. Powierzchniowa obróbka laserowa stopu Al-Si w warunkach kriogenicznych; Serbiński Waldemar, Olive J. M., Dziadoń Andrzej, Rudnicki Jacek; III Pomorska Konferencja Naukowa "Inżynieria Materiałowa 2002" Gdańsk-Wieżyca; 2002, str 71-72
23. Processing copper-intermetallic fibrous composites from copper and titanium powders; Mola Renata, Dziadoń Andrzej, Mazurek Jarosław; Kompozyty; 2011, No 11:2, pp. 125-129
24. Projektowanie geometrii kompozytu warstwowego magnez-eutektyka; Mola Renata, Dziadoń Andrzej; Kompozyty; 2009, Nr 4, s. 322-326
25. Przemiany strukturalne na granicy Al-Mg podczas formowania kompozytu warstwowego metal - fazy międzymetaliczne; Mola Renata, Dziadoń Andrzej; XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej; 2005, str. 327-332
26. Przemiany strukturalne warstwy wierzchniej stopu Al-Si za pomocą nadtapiania laserowego w niskiej temperaturze; Serbiński Waldemar, Zieliński Andrzej, Dziadoń Andrzej, Wierzchoń Tadeusz; Inżynieria Materiałowa; 2005, Nr 5, s. 291-293
27. Starzenie przetopionej laserem warstwy wierzchniej stopu AlSi5Cu2; Dziadoń Andrzej, Drogosz Marcin, Mola Renata, Borowiecka-Jamrozek Joanna; Rudy i Metale Nieżelazne; 2008, Nr 53, z. 12, s. 795-799
28. Stopowanie laserowe AlMg3 krzemem lub niklem i krzemem; Dziadoń Andrzej, Konieczny Marek, Gajewski Mirosław; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2001, Mechanika z 74, Kielce 2001, str. 111
29. Strain behaviour of copper-intermetallic layered composite; Konieczny Marek, Dziadoń Andrzej; Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing; 2007, pp. 238-242
30. Structural transformations at the Cu-Ti interface during synthesis of copper-intermetallics layered composite; Dziadoń Andrzej, Konieczny Marek; Kovové Materiály-Metallic Materials; 2004, 42, 42-50
31. Structure of copper - intermetallics composite sintered from copper and titanium powders; Konieczny Marek, Dziadoń Andrzej, Mola Renata; 2th International Conference Engineering and Education; 2006, pp. 89-94
32. Struktura i własności doczołowych złączy ze stali konstrukcyjnej niestopowej, spawanych metodą MAG prądem pulsującym; Dziadoń Andrzej, Skrzypczyk Andrzej, Sikora Sebastian; Materiały konferencyjne, XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 24-27 IX; 2013
33. Struktura i własności tribologiczne stopów Al-Si po powierzchniowym przetopie laserowym; Dudek J., Dziadoń Andrzej; Inżynieria Materiałowa; 2003, Nr 6, s. 299 - 302
34. Surface cracking of laser melted Ti-6Al-4V alloy; Dziadoń Andrzej, Serbiński Waldemar, Zieliński Andrzej, Jażdżewska M.; Advances in Materials Science; 2008
35. Synthesis of intermetallic phases at the Al-Mg interface; Mola Renata, Dziadoń Andrzej; 7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications TRANSCOM'2007; 2007, pp. 159-162
36. Technologia wytwarzania i zastosowania spiekanych proszkowych struktur porowatych; Wójcik Tadeusz Michał, Poniewski Mieczysław, Dziadoń Andrzej, Depczyński Wojciech; Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008; 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 11, s. 321-328
37. Badania eksperymentalne nowych pokryć porowatych intensyfikujących proces wrzenia [w:] Termodynamika w nauce i gospodarce; Wójcik Tadeusz Michał, Poniewski Mieczysław Edward, Dziadoń Andrzej, Depczyński Wojciech, Kaniowski Robert; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; 2008, T. II, s. 554-561
38. The possibility of an use of laser treatment to improve the behavior of the Ti6Al4V alloy; Jażdżewska M., Zieliński Andrzej, Dziadoń Andrzej; Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials); 2006, Nr 58-60, s. 121-123
39. Własności kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne miedziowo tytanowe; Dziadoń Andrzej, Konieczny Marek; Inżynieria Materiałowa; 2003, Nr 6, s. 639 - 641
40. Wpływ korozji wodorowej w miedzianych, włóknistych strukturach porowatych na wymianę ciepła przy wrzeniu; Wójcik Tadeusz Michał, Poniewski Mieczysław Edward, Dziadoń Andrzej; XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, 3-6.09.; 2001, str.121-128
41. Wpływ laserowej modyfikacji struktury na własności mechaniczne stopów Al-Si; Dziadoń Andrzej, Dudek J., Konieczny Marek; III Pomorska Konferencja Naukowa "Inżynieria Materiałowa 2002" Gdańsk-Wieżyca; 2002, s. 25-26
42. Wpływ przetapiania laserowego na strukturę i własności stopów Al-Si; Dudek J., Dziadoń Andrzej; XXX Szkoˆa Inžynierii Materiaˆowej, Ustroä-Jaszowiec; 2002, str.73-78
43. Wytwarzanie oraz własności struktur nanokrystalicznych i amorficznych w warstwach wierzchnich stopów aluminium; Serbiński Waldemar, Zieliński Andrzej, Dziadoń Andrzej, Wierzchoń Tadeusz; Hutnik - Wiadomości Hutnicze; 2004, nN 7-8, s. 303-305
44. Wzbogacanie warstwy wierzchniej stopu AlMg3 przez przetop laserowy niklowo-krzemowego osadu elektrolitycznego; Dziadoń Andrzej, Konieczny Marek, Gajewski Mirosław; Inżynieria Materiałowa; 2003, Nr 2, s. 84 - 88
Author or co-author of 88 scientific publications. Co-author of the book, the author of two monographs.Participated in the introduction to the production about 20 projects of heat treatment technology non-ferrous alloys. Received two prizes of the Minister of Science, Higher Education and Technique, several prizes of the AGH Rector and four prizes of the PŚk Rector.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Metaloznawstwo, obróbka cieplna, własności mechaniczne, struktura materiałów, stopy metali nieżelaznych, obróbka laserowa, kompozyty
Metal science, heat treatment, mechanical properties, structure of materials, non-ferrous alloys, laser treatment, composites
5.7 Materials Science and Materials Engineering
5.8.2 Metallurgy, Foundry Engineering, Metals Processing

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl