Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automotive Vehicles and Transportation
Position: profesor nadzwyczajny, kierownik katedry
E-mail: stanczyk@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(+48) 41-34-24-336
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Dynamika maszyn, technika samochodowa, dynamika samochodów, problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, diagnostyka bezpieczeństwa samochodów, rekonstrukcja wypadków drogowych, transport samochodowy.Dynamics of machinery, automotive egineering, vehicle dynamics, safety issues in vehicles, diagnostics of vehicle safety, reconstruction of road traffic accidents, road transport.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparatura będąca na wyposażeniu laboratoriów Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu.Apparatus which is equipped laboratories, the Department of Automotive Engineering and Transport.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, niemiecki, angielskiPolish, Russian, German, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania rozwojowe i kontrolne oraz ekspertyzy z zakresu wymienionego w "Obszarze zainteresowań badawczych".Development and control research, and expertise in the field mentioned in the 'Area of research interest".
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Wykaz patentów podany w wykazie dorobku naukowego.List of patents listed in the list of scientific achievements.
Informacje dodatkoweAdditional information
Inicjator i główny organizator cyklicznej konferencji naukowo - technicznej „Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych” organizowanej od 1998r.
Podczas 6 pierwszych edycji konferencji (1998 – 2008) - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz członek Komitetu Naukowego, a na ostatnich trzech konferencjach (2010 - 2014) - przewodniczący Komitetu Naukowego.
The initiator and main organizer of the biannual scientific - technical conference "Automotive Safety Problems" organized since 1998r.
During the first 6 edition of the conference (1998-2008) - Chairman of the Organizing Committee and member of the Scientific Committee, and on the last three conferences (2010-2014) - President of the Scientific Committee.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Dynamika maszyn, samochody, dynamika samochodów, transport samochodowy.
Dynamics of machinery, automotive egineering, vehicle dynamics, road transport.
5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.4 Mechanical Engineering
5.9 Transportation
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl