Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Daniel Gapiński

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: asystent
E-mail: dgapinski@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiaclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34-24-432
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Techniki UzbrojeniaMilitary technology
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski
Angielski
Poland
English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania z zakresu głowic samonaprowadzających dla pocisków rakietowych, badania z zakresu optoelektronicznego skanowania obiektów oraz przestrzeni 2D i 3D.Research in the field: homing seeker missiles
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
GAPIŃSKI D., Patent Optycznego Koordynatora Skanującego dla pocisku samonaprowadzającego się na cel. Opis patentowy PL 199721 B1 (numer zgłoszenia 375907) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.D. Gapiński, Optical scanning seeker. Patent PL 199721 B1, 2005.
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:

1. Gapinski D., Koruba Z., Krzysztofik I.: "The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 45, Issue 2, 20104, pp.433-447,
DOI: 10.1016/j.ymssp.2013.11.016.

2. Gapiński D., "Analiza układu optoelektronicznego zmodyfikowanego koordynatora celu", Materiały konferencyjne XIV Konferencji „Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności”, s. 79-87, Gdynia 2013.

3. Gapiński D., Stefański K.: "A control of modified optical scanning and tracking head to detection and tracking air targets", Solid State Phenomena, Vol. 210 (2014) pp 145-155, Trans Tech Publications, ISSN 1012-0394.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.210.145

4. Gapinski D., Krzysztofik I., "The process of tracking an air target by the designed scanning and tracking seeker", Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC), May 28-30, 2014, Velke Karlovice, Czech Republic, pp. 129-134, 978-1-4799-3528-4/14/$31.00 ©2014 IEEE.

5. Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba - "Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles" , J. Theor. Appl. Mech., 52, 3, pp. 629-639, (2014)

6. Gapiński D., Krzysztofik I.: "Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą", Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 3, Tom 55, 2014, ss. 39-50, ISSN 0860-889X.

7. Gapiński D., Stefański K.: "Control of designed target seeker, used in self-guided anti-aircraft missiles, by employing motors with a constant torque", Aviation, 2014 Vol. 18, pp 20-27, ISSN 1648-7788.

8. Gapiński D.: "Wpływ zmiany ustawień zwierciadeł skanujących zaprojektowanej głowicy skanująco-śledzącej na dokładność wyznaczania położenia celu", Mechanika w Lotnictwie, Tom II (2014), ss. 393-400, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej ISBN 978-83-932107-3-2.

9. Gapiński D, Krzysztofik I.: "Selekcja sygnałów odbieranych przez układ optoelektroniczny głowicy skanująco-śledzącej", Mechanika w Lotnictwie, Tom II (2014), ss. 401-408, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej ISBN 978-83-932107-3-2

10. Gapiński D., Krzysztofik I., Koruba Z.: "Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym", Problemy Mechatroniki Uzbrojenie. Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa, Vol. 6, Nr 1(19), Warszawa, 2015, ss. 56-70, ISSN 2081-5891.

11. Gapiński D. : "Analiza wpływu zakłóceń pochodzących od okrętu na dokładność wyznaczania położenia śledzonego celu powietrznego przez zmodyfikowaną optoelektroniczną głowicę skanująco-śledzącą", Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 1, ROK LVII, 2016, ISSN 0860-889X, DOI: 10.5604/0860889XPublications:

1. Gapinski D., Koruba Z., Krzysztofik I.: "The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile". Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 45, Issue 2, 20104, pp.433-447,
DOI: 10.1016/j.ymssp.2013.11.016.

2. Gapiński D, "Analysis of the optoelectronic system of modified target seeker" (in Polish), Proceedings of ASMOR, pp. 79-87, October 2013.

3. Gapiński D., Stefański K.: "A control of modified optical scanning and tracking head to detection and tracking air targets". Solid State Phenomena, Vol. 210 (2014) pp 145-155, Trans Tech Publications, ISSN 1012-0394.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.210.145

4. Gapinski D., Krzysztofik I.: "The process of tracking an air target by the designed scanning and tracking seeker". Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC), May 28-30, 2014, Velke Karlovice, Czech Republic, pp. 129-134, 978-1-4799-3528-4/14/$31.00 ©2014 IEEE.

5. Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba : "Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles". J. Theor. Appl. Mech., 52, 3, pp. 629-639, 2014

6. Gapiński D., Krzysztofik I.: "Software based selection of air targets detected by a scan-track warhead" (in Polish). Scientific Journal of Polish Naval Academy 3(198) (2014) 39-50, DOI: 10.5604/0860889X.1133249.

7. Gapiński D., Stefański K.: "Control of designed target seeker, used in self-guided anti-aircraft missiles, by employing motors with a constant torque". Aviation, 2014 Vol. 18, pp 20-27, ISSN 1648-7788.

8. Gapiński D.: "The impact of changes the seting of scanning mirrors in designed scanning seeker for determining the position of the targets" (in Polish). PTMTS, ISBN 978-83-932107-3-2.

9. Gapiński D, Krzysztofik I.: "Selection of the signals received by the optoelectronic system used in scanning and tracking seeker" (in Polish). . PTMTS, ISBN 978-83-932107-3-2

10. Gapiński D., Krzysztofik I., Koruba Z.: "Stability of the designed scanning seeker in the anti-aircraft missile missile" (in Polish)", . Problems of Mechatronics.Armament, Aviation, Safety Engineering, Vol. 6, Warsaw, 2015, pp. 56-70, ISSN 2081-5891.

11. Gapiński D.: "Analysis of impact of disruptions coming from a ship on the accuracy of determining the location of the tracked air target by the modified optoelectronic scanning and tracking IR seeker" (in Polish). Scientific Journal of Polish Naval Academy, (2016) ISSN 0860-889X, DOI: 10.5604/0860889X.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Głowica samonaprowadzająca, pocisk przeciwlotniczy 5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.10 Electrical Engineering
5.14 Automation and Robotics
5.16 Information Technologies

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl