Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Piotr Sęk

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: The Centre for Laser Technologies of Metals
Position: asystent
E-mail: psek@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 3424779, kom. 606685770
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
teksturowanie laserowe
mikroobróbka laserowa impulsami krótkimi i ultrakrótkimi
zimna ablacja laserowa
laser surface texturing
laser material microprocessing with short and ultrashort pulses
cold laser ablation
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laser mikroobróbkowy pikosekundowy
profilometr optyczny
mikroskop cyfrowy
Microprocessing picosecond laser
optical profilometer
digital microscope
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
angielski
polish
english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
mikroobróbka laserowalaser material microprocessing
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:
1. SĘK P., TOFIL Sz. „WYBRANE WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE POWIERZCHNI Z TEKSTURĄ WYKONANĄ TECHNIKĄ ZIMNEJ ABLACJI LASEROWEJ” – ROZDZIAŁ W MONOGRAFII POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN, Lublin 2013, pp. 19-25, ISBN 978-83-63657- 09-3

2.TOFIL Sz., SĘK P. „NACINANIE ABLACYJNE WARSTWY KRZEMU POLIKRYSTALICZNEGO NA POWIERZCHNI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH” - ROZDZIAŁ W MONOGRAFII POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN, Lublin 2013, pp. 73-78, ISBN 978-83-63657-09-3,

3. TOMCZYK M., WALCZAK M., SĘK P. „LASEROWE MIKROTECHNOLOGIE W MIKROSYSTEMACH” - ROZDZIAŁ W MONOGRAFII TEROTECHNOLOGIA 2013, Kielce 2014,

4. SĘK P., ANTOSZEWSKI B. “SHAPE MEASURMENTS OF SURFACES WITH GEOMETRICAL TEXTURE MADE ON SiC RINGS” - ROZDZIAŁ W MONOGRAFII SELECTED PROBLEMS OF MECHANICAL ENGINEERING AND MAINTENANCE Kielce 2012, pp. 117-122, ISSN 1897-2691,

5. TOMCZYK M., WALCZAK M., SĘK P. “LASER TECHNOLOGIES IN
MICROSYSTEMS”, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, TEROTECHNOLOGY, VOL.874, ISSN 1662-8985 pp. 119 – 124, (10 punktów)

6. SĘK P., TOFIL Sz. “LASER COLD ABLATION AS A CUTTING EDGE METHOD OF FORMING SILICON WAFERS USED IN SOLAR CELLS”, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, TEROTECHNOLOGY VOL.874, ISSN 1662-8985 pp. 113 – 118, Kielce 2012,

7. ANTOSZEWSKI B., SĘK P. “LASER SURFACE TEXTURING – CHOSEN PROBLEMS”, PROCEEDINGS OF SPIE - APLICATIONS OF LASERS ISSN
0277-786X, ISBN 9780819494948 , pp. 8703-8743,

8. Antoszewski B., Sęk P., POWIERZCHNIA Z TEKSTURĄ – TOPOGRAFIA I ENERGIA POWIERZCHNIOWA. IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów Doktorantów POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN, Kazimierz Dolny 2011, Postępy Nauki
i Techniki Nr 6, Lublin 2011, pp. 88-96

9. TOFIL Sz., KURP P. , MULCZYK K. , SĘK P. , “ABLATIVE CUTTING OF SURFACE LAYERS OF POLYCRYSTALLINE SILICON PHOTOVOLTAIC CELLS”, ISBN 978-80-554-0694-7, pp. 203 – 206, Żilina 2013, Słowacja

10. KURP P., MULCZYK K., SĘK P. , TOFIL Sz. “PRECISE LASER WELDING OF THINWALLED STAINLESS STEEL TUBES”, ISBN 978-80-554-0694-7, pp. 89 – 92, Żilina 2013, Słowacja

11. Sęk P., EXPERIMENTAL COMPARISING EVALUATION OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF SURFACE WITH GEOMETRICAL TEXTURE. ,9-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2011, Słowacja, Żylina 2011,Section 5, pp. 167-170

12. Antoszewski B., Sęk P., POMIARY KSZTAŁTU POWIERZCHNI Z TEKSTURĄ GEOMETRYCZNĄ WYKONANĄ NA PIERŚCIENIACH SIC Terotechnologia 2011, Zeszyty Nauki Techniczne Budowa i Eksploatacja Maszyn, Kielce 2011

13. Antoszewski B., Sęk P., Teksturowanie powierzchni roboczych uszczelnień czołowych. XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń, Kudowa Zdrój 2007, s. 44 – 53

14. Radek N., Sęk P., Antoszewski B., Kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych par tarcia. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 1, s. 17-24

15. Sęk P., Antoszewski B., Badania odporności na ścieranie folii okleinowych stosowanych w budownictwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 7, s. 133-138

16. Sęk P., Antoszewski B., Koszty wytwarzania powierzchni z teksturą geometryczną. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007, Nauki Ekonomiczne, Nr 3, s. 172-178

17. Sęk P., Antoszewski B., Porównawcza ocena własności tribologicznych powierzchni z teksturą geometryczną. Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008; Kielce 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 11,s. 265- 270

18. Sęk P., Review of used traction tyres recycling Technologies. 7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM'2007, Żylina 2007, Section 6, pp. 209-212, Section 6
List of publications:
1. SĘK P., TOFIL Sz. „WYBRANE WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE POWIERZCHNI Z TEKSTURĄ WYKONANĄ TECHNIKĄ ZIMNEJ ABLACJI LASEROWEJ” – ROZDZIAŁ W MONOGRAFII POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN, Lublin 2013, pp. 19-25, ISBN 978-83-63657- 09-3

2.TOFIL Sz., SĘK P. „NACINANIE ABLACYJNE WARSTWY KRZEMU POLIKRYSTALICZNEGO NA POWIERZCHNI OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH” - ROZDZIAŁ W MONOGRAFII POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN, Lublin 2013, pp. 73-78, ISBN 978-83-63657-09-3,

3. TOMCZYK M., WALCZAK M., SĘK P. „LASEROWE MIKROTECHNOLOGIE W MIKROSYSTEMACH” - ROZDZIAŁ W MONOGRAFII TEROTECHNOLOGIA 2013, Kielce 2014,

4. SĘK P., ANTOSZEWSKI B. “SHAPE MEASURMENTS OF SURFACES WITH GEOMETRICAL TEXTURE MADE ON SiC RINGS” - ROZDZIAŁ W MONOGRAFII SELECTED PROBLEMS OF MECHANICAL ENGINEERING AND MAINTENANCE Kielce 2012, pp. 117-122, ISSN 1897-2691,

5. TOMCZYK M., WALCZAK M., SĘK P. “LASER TECHNOLOGIES IN
MICROSYSTEMS”, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, TEROTECHNOLOGY, VOL.874, ISSN 1662-8985 pp. 119 – 124, (10 punktów)

6. SĘK P., TOFIL Sz. “LASER COLD ABLATION AS A CUTTING EDGE METHOD OF FORMING SILICON WAFERS USED IN SOLAR CELLS”, ADVANCED MATERIALS RESEARCH, TEROTECHNOLOGY VOL.874, ISSN 1662-8985 pp. 113 – 118, Kielce 2012,

7. ANTOSZEWSKI B., SĘK P. “LASER SURFACE TEXTURING – CHOSEN PROBLEMS”, PROCEEDINGS OF SPIE - APLICATIONS OF LASERS ISSN
0277-786X, ISBN 9780819494948 , pp. 8703-8743,

8. Antoszewski B., Sęk P., POWIERZCHNIA Z TEKSTURĄ – TOPOGRAFIA I ENERGIA POWIERZCHNIOWA. IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów Doktorantów POSTĘP W TECHNIKACH WYTWARZANIA I KONSTRUKCJI MASZYN, Kazimierz Dolny 2011, Postępy Nauki
i Techniki Nr 6, Lublin 2011, pp. 88-96

9. TOFIL Sz., KURP P. , MULCZYK K. , SĘK P. , “ABLATIVE CUTTING OF SURFACE LAYERS OF POLYCRYSTALLINE SILICON PHOTOVOLTAIC CELLS”, ISBN 978-80-554-0694-7, pp. 203 – 206, Żilina 2013, Słowacja

10. KURP P., MULCZYK K., SĘK P. , TOFIL Sz. “PRECISE LASER WELDING OF THINWALLED STAINLESS STEEL TUBES”, ISBN 978-80-554-0694-7, pp. 89 – 92, Żilina 2013, Słowacja

11. Sęk P., EXPERIMENTAL COMPARISING EVALUATION OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF SURFACE WITH GEOMETRICAL TEXTURE. ,9-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM 2011, Słowacja, Żylina 2011,Section 5, pp. 167-170

12. Antoszewski B., Sęk P., POMIARY KSZTAŁTU POWIERZCHNI Z TEKSTURĄ GEOMETRYCZNĄ WYKONANĄ NA PIERŚCIENIACH SIC Terotechnologia 2011, Zeszyty Nauki Techniczne Budowa i Eksploatacja Maszyn, Kielce 2011

13. Antoszewski B., Sęk P., Teksturowanie powierzchni roboczych uszczelnień czołowych. XI Konferencja Międzynarodowa - Uszczelnienia i Technika Uszczelnienia Maszyn i Urządzeń, Kudowa Zdrój 2007, s. 44 – 53

14. Radek N., Sęk P., Antoszewski B., Kształtowanie niejednorodnych powierzchni ślizgowych par tarcia. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 1, s. 17-24

15. Sęk P., Antoszewski B., Badania odporności na ścieranie folii okleinowych stosowanych w budownictwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Nr 7, s. 133-138

16. Sęk P., Antoszewski B., Koszty wytwarzania powierzchni z teksturą geometryczną. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007, Nauki Ekonomiczne, Nr 3, s. 172-178

17. Sęk P., Antoszewski B., Porównawcza ocena własności tribologicznych powierzchni z teksturą geometryczną. Seminarium Naukowo-Techniczne TEROTECHNOLOGIA'2008; Kielce 2008, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Seria Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 11,s. 265- 270

18. Sęk P., Review of used traction tyres recycling Technologies. 7-th European Conference of Young Research and Science Workers TRANSCOM'2007, Żylina 2007, Section 6, pp. 209-212, Section 6
Słowa kluczoweDziedziny nauki
lasery
teksturowanie laserowe
mikroobróbka laserowa
laser surface texturing
laser material microprocessing
5.4 Mechanical Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl