Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Norbert Radek

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Operation Engineering
Position: Adiunkt
E-mail: norrad@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia P. P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:(041) 34 24 518
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
inżynieria powierzchni, powłoki elektroiskrowe, tribologia
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Elektrodrążarka drutowa typ BP-09d
System do spawania plazmowego Plasma Box AC/DC
Przecinarka plazmowa Powermax 1650
Urządzenia do nanoszenia powłok elektroiskrowych EIL-8A, ELFA-541, ELFA-512
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Kształtowanie własności powierzchniowych materiałów poprzez nanoszenie powłok obróbką elektroiskrową i laserową
Opracowanie technologii cięcia elektroerozyjnego oraz spawania i cięcia plazmowego
Badania eksploatacyjne wytworzonych warstw powierzchniowych - badania tribologiczne, pomiary mikrotwardości i makrogeometrii powierzchni, obserwacje stereoskopowe
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Sposób wytwarzania powłok cynkowych i napraw powłok cynkowych; Depczyński Wojciech, Radek Norbert; A1 380946; 2009, PL 203009 B1
2. Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej; Radek Norbert, Pauli Rafał; A1 401705; 2012
Informacje dodatkoweAdditional information
• Autor lub współautor 2 monografii, 1 skryptu oraz 206 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz materiałach konferencji, głównie międzynarodowych.
• Liczba cytowań - 61
• Kierownik, główny wykonawca oraz wykonawca w projektach badawczych finansowanych przez MNiSzW, NCN oraz NCBiR oraz kierownik ze strony polskiej projektu Słowacko-Polskiego SK-PL-0034-12 „Research of Tribological Properties of Electro-spark Deposited Coatings”.
• Członek Zespołu Systemów Eksploatacji - Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010.
• Członek Rady Naukowej Ukraińsko-Polskiego Instytutu Tribologii i Tribologicznego Materiałoznawstwa;
• Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - „dla młodych naukowców” (2004-2005);
• Laureat tytułu „Złoty inżynier” w kategorii „Młody - do 35 lat” w konkursie organizowanym przez redakcje Przeglądu Technicznego (2005).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
obróbka laserowa, obróbka elektroiskrowa, tribologia 5.4 Mechanical Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl