Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Justyna Mrugała

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Transportation Ingieneering
Position: asystent
E-mail: mrugala@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:604598627
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii Half Warm Mix Asphalt z asfaltem spienionym
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
- UTM-25 - uniwersalna prasa wytrzymałościowa:
- IT-CY - rozciąganie pośrednie na próbce walcowej,
- koleinomierz mały met. B w powietrzu,
- zagęszczarka do koleinomierza,
- ubijaki Marshalla,
- prasa żyratorowa,
- ekstraktor ultradźwiękowy,
- aparat Marshalla,
- aparatura do określania wskaźnika ITSR,
- komora próżniowa,
- aparat do badania ścinania,
- sita badawcze,
- aparat do badania Proctora,
- Bęben Los Angeles - aparat do pomiaru odporności na rozdrobnienie kruszywa grubego,
- Bęben micro Devala - aparat do badania odporności na ścieralnie powierzchniowe kruszywa
grubego,
- aparat do polerowania PSV,
- wahadło angielskie do pomiaru współczynnika tarcia,
- badanie wskaźnika CBR,
- komora klimatyczna do badania mrozoodporności kruszywa,
- aparat do badania kanciastości kruszywa drobnego,
- aparat do określenia wskaźnika piaskowego SE,
- piknometry do określenia gęstości ziarna i nasiąkliwości,
- penetrometr do asfaltu,
- automatyczny aparat do badania temperatury mięknienia,
- automatyczny aparat do badania temperatury łamliwości asfaltu,
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych,
- badania i ocena zdolności spieniania lepiszczy asfaltowych,
- badanie cech mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych,
- oznaczenie odporności na oddziaływanie wody,
- oznacznie modułu sztywności IT-CY,
- badanie koleinowania.
Informacje dodatkoweAdditional information
1.„Beton asfaltowy w technologii na półciepło z asfaltem spienianym”, Iwański Marek, Mrugała Justyna, Drogownictwo ISSN 0012-6357 2013 s.110-115
2.„Wpływ modyfikacji asfaltu na charakterystyki spieniania” , Iwański Marek, Mrugała Justyna, Autostrady, ISSN 1730-0703, 2013, s. 28-33
3.„Asphalt concrete in Half Warm Mix Asphalt technology", Mrugała Justyna 10-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS, University of Zilina, TRANSCOM 2013
ISBN 978-80-554-0696-1, 2013, s 171-1744
4.„Impact of synthetic wax of foaming characteristics of asphalt 35/50", Mrugała Justyna, Structure and Environment, ISSN 2081-1500, 2012, s. 5-10
5.„Soil stabilization with foamed bitumen", Mrugała Justyna, Structure and Environment,
ISSN 2081-1500, 2011, s. 40-44
6.„The use of foamed bitumen for soil stabilisation", Mrugała Justyna, Iwański Marek 9-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCH AND SCIENTIFIC WORKERS, University of Žilina, Slovak Republic, TRANSCOM 2011, ISBN 978-80-445-0376-2, 2011 , s. 107-110
7.„Zastosowanie asfaltu spienionego do stabilizacji gruntu", Iwański Marek, Mrugała Justyna
56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Kielce-Krynica 19-24 września 2010, ISBN 978-83-88906-58-9, 2010, s. 303-310
8.„ Wpływ asfaltu spienionego na właściwości gruntu stabilizowanego", Mrugała Justyna, Politechnika Śląska, Gliwice 2012, ISBN 978-83-7335-940-6, 2012,
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Civil Engineering
5.7 Materials Science and Materials Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl